Paprsek ze tmy, leden - únor 2012

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy, leden - únor 2012

Vydává - Klub přátel červenobílé hole o. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

Máme tu nový rok 2012 a s ním přicházejí i změny v tvorbě Paprsku. Minulý rok se psaní Paprsku věnovala Míša Růžičková. V tomto roce se na tvorbě Paprsku budeme podílet já, Martina Hanusová a paní Ota Pačesová. Rubriky zůstávají stejné. Velmi nám pomáhá paní Jana Rzepecká, která se zapojila do psaní Paprsku již koncem minulého roku. V roce letošním se můžete těšit na její příspěvky v rubrikách Nabídka pro čtenáře, Literární okénko a Zajímavosti. V posledně jmenované rubrice se budete moci seznámit s horoskopy a zajímavostmi o jednotlivých měsících v roce. Nepřijdete ani o články Marcelky Machovičové, která pravidelně zasílá příspěvky do rubrik O čem přemýšlíme, Klubové aktivity a Co nám chutná. Dalšími milými přispěvateli jsou Dana Ťukalová, Martin Tarčinec a Jaruška Dvořáková. Doufám, že i vy ostatní se k nám připojíte se svými názory a tipy na články. Můžete je zasílat mně nebo Otě Pačesové.

Nyní už vám jen popřeji co nejkrásnější a nejpohodovější prožití letošního roku a těším se na setkávání na klubových akcích.

Martina Hanusová

O čem přemýšlíme

Nejsem si jistá, jestli ještě není brzy na hodnocení zdravotní a sociální reformy. Chci se tedy alespoň podělit o svůj dojem, který jsem získala na sociálním odboru v Liberci, když jsem si šla vyřídit příspěvek na mobilitu. Popravdě řečeno, měla jsem z toho hrůzu, protože nejsem zrovna ten správný typ, kterému dělá dobře vypisování formulářů. Taky nerada žádám o pomoc. Možná bych si mohla zažádat o různé pomůcky, ale jsem natolik ostýchavá, že se raději bez nich obejdu. Asi to není správný přístup. Na druhou stranu, a o tom právě přemýšlím, jsem se setkala na sociálním odboru s lidmi, kteří, jak se říká, by si nechali kvůli koruně vrtat koleno. Pravda, možná opravdu tu korunu potřebují, ale mám spíš na mysli způsob, jak o ni žádají. Nebojím se říct, že hrubým způsobem, což je mi krajně nesympatické a nerozumím tomu. Možná jsou v zoufalé situaci, proto tedy. Chtěla bych pochválit sociální pracovnici, která moji žádost vyřizovala. Myslím, že se všechny sociální pracovnice na Úřadu práce snažily. Uvidíme, jaké bude pokračování. Nechcete popsat svoje dojmy?

Marcela Machovičová

Klubové aktivity

Praha

Když jsem dostala od paní Pačesové možnost vyjádřit se ke své návštěvě v Klubu, byla jsem moc ráda. Z vánočního setkání jsem si odnesla moc příjemný pocit. Horko těžko se ale dá převést na smysluplný článek. V roli doprovodu jsem byla jen chvíli, proto se asi dá tato pozice těžko posoudit. Pro mě to ale bylo příjemné dopoledne s milými lidmi za občasného podání pomocné ruky. Stejně tak samotný doprovod byl spíš milým povídáním, u kterého jsem jen musela dávat trochu víc pozor na cestu.

Jsem si vědoma, že jsem jako doprovod udělala mnoho chyb, a za ty se omlouvám, hlavně paní Věře. Musím říct, že umět poznat, na co je potřeba upozornit a co je naopak zbytečné zdůrazňovat, není snadné. Věřím ale, že je to jen otázka cviku a časem se každý může stát vhodným kandidátem na dobrého průvodce.

Nejen proto, že bych své průvodcovské schopnosti chtěla vypilovat, ale hlavně proto, že pro mě vánoční setkání bylo moc příjemné, bych se ráda brzy objevila na některém ze setkání Klubu znova. Speciálně bych chtěla pozdravit paní Věru a Nema, se kterými jsem měla možnost většinu dne strávit. Všem přeji do začínajícího roku mnoho úspěchů.

Studentka Lenka Kršková

V pondělí 12. prosince jsem jela do Prahy. V soutěži čtení a psaní v Praze jsem vyhrála poukaz v hodnotě 500 Kč a potřebovala jsem ho utratit. V Praze jsme byli v devět hodin, autobus měl trochu zpoždění. Po výstupu z autobusu jsem se setkala s paní Pačesovou. Pak jsme šly do Lormu, kam paní Pačesová potřebovala vrátit nějaké knížky. Z Lormu jsme šly do prodejny Tyflopomůcek, kde jsem si koupila hru Solitér, hlavolam Netopýr a hru Pexeso, které se dá hrát po hmatu. Další cesta vedla do Zory, kde jsem si předplatila časopis Naše šance a pak do knihovny, kde jsem si koupila kalendář.

Po nákupech jsme jely za panem Neprašem, kde jsme si daly občerstvení. Měla jsem od mamky plněné pirožky se salámem, paní Pačesové jsem přivezla ochutnat cukroví. Moc jí vše chutnalo. K pití jsem měla čaj. Ve dvanáct jsme šly s do restaurace na oběd. Já, Martina i Ota. Oběd byl vynikající, filé, bramborová kaše a salát. Kaši jsem nechtěla. Po obědě jsme se s Martinou svezly pár zastávek tramvají a pak jsme s paní Pačesovou pokračovaly na Palatu za Liduškou Havlíčkovou. V 16 hodin jsme se s Otou vydaly na nádraží Na Knížecí. Cestou na nádraží jsme se koukly na vánoční trh, protože jsme ho procházely, tak mi popisovala, co tam mají. Pak mi pomohla do autobusu a já mířila domů. Výlet se mi moc líbil.

Jaruška Dvořáková

Liberec

V minulém roce jsem psala o tom, jak se úspěšně rozběhla výroba vánočních přáníček v Liberci. I letos bude potřeba vyrobit přes 700 kusů přání a naši Liberečáci, manželé Berkyovi a Marcelka Machovičová, mají už chuť pustit se do práce. V lednu jsem se s Marcelkou a Láďou sešla v Praze při schůzi představenstva klubu a slíbila jim, že za nimi brzy přijedu a přivezu materiál na výrobu. Bohužel se s plnou vervou přihlásila zima, mrzne až praští a Liberec je pod sněhem. Tak jen doufám, že mrazy brzy povolí a budu se moct vydat na cestu. Už se moc těším.

Martina Hanusová

Aktuálně před uzávěrkou

Vážení přátelé, v poslední době jsme obdrželi mnoho podnětů od občanů, ve kterých si stěžují především na postup úřadů práce ve věci žádostí o prodloužení průkazky ZTP (ZTP/P), podání nové žádosti o průkazku ZTP (ZTP/P), žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci ze systému hmotné nouze a dalších dávek. Úřady práce nechtějí tuto agendu nyní vyřizovat a úředníci postupují často tak, že slovně odmítají převzít tyto žádosti s odůvodněním, že žadateli by stejně nebylo vyhověno. Prosím, abyste se tím nedali nijak znejistit a bránili jste se takovýmto praktikám.

Pokud jste přesvědčeni, že Vaše žádost je oprávněná, podejte jí bez ohledu na tvrzení pracovníků úřadů práce. Stačí si vzít žádost, vyplnit jí a nejlépe je podat ji v podatelně úřadů práce nebo žádost poslat doporučeným dopisem. Úřad se pak musí takovou žádostí zabývat a zároveň máte potvrzení, že tato žádost byla podána a úřad je povinen projednat ji v řádném správním řízení.

Nejhorší situace je především u průkazek ZTP a ZTP/P. Některá pracoviště Úřadu práce odmítají vyřizovat nové žádosti, případně prodlužovat platnost průkazu s tím, že žadatel musí počkat do doby vydávání Karet sociálních systémů, které budou nahrazovat průkazky ZTP (ZTP/P). Jde o jasné porušení zákona. Zákon č. 329/2011 Sb., sice uvádí, že po ukončení platnosti průkazů ZTP (ZTP/P) budou vydávány Karty sociálních systémů, ale vzhledem k tomu, že tyto karty dosud nejsou, tak úřad má povinnost vydávat i nadále průkazky ZTP (ZTP/P) v původní podobě. Není možné, aby jednotliví občané přišli o nároky, které jim garantuje zákon. Proto Vám doporučuji, abyste si vyžádali formulář žádosti o prodloužení průkazu ZTP (ZTP/P) či žádosti o vydání průkazu ZTP (ZTP/P). Tyto formuláře vyplnili a žádosti podali přes pracoviště Úřadu práce nebo ji poslali doporučeným dopisem.

Úřad práce ve snaze počkat na vydávání Karet sociálních systémů, které mají být připraveny v červnu až v červenci letošního roku, může postupovat tak, že přeruší jednání u Vaší žádosti a bude čekat až do června, kdy budou připraveny již Karty sociálních systémů. Jedná se opět o porušení zákona, neboť i přerušení správního řízení má svá pravidla stanovená zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád. Pokud lhůty jednání budou převyšovat lhůty, které máte uvedeny v příloze, opět Vám doporučuji, abyste se bránili. Máte možnost podat stížnost ke generálnímu řediteli Úřadu práce, JUDr. Jiří Dobeša, Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2 – Nové Město, 128 00 Praha 28. Pokud byste s touto stížností neuspěli, je nezbytné, abyste se obrátili přímo na ministra práce a sociálních věcí, Ing. Dr. Jaromír Drábek, Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2.

Vážení přátelé, je nezbytné, abyste se sami bránili a nenechali sebou manipulovat. Je potřeba najít odvahu a nenechat se odradit nechutí pracovníků, případně jejich snahou odložit Vámi požadovanou záležitost. Pracovníci úřadů práce jsou přetížení, protože systém výplaty dávek nefunguje dobře. To však neznamená, že nemáme uplatňovat svoje práva, která nám zákon umožňuje. Pokud politická reprezentace se rozhodla provést takovouto radikální změnu, bez toho aniž by byl dán nějaký čas na rozjezd nového systému, nelze požadovat na nás, abychom nežádali o pomoc, kterou nutně potřebujeme.

Vážení přátelé, pokud se setkáte s tím, že Vám nebylo vyhověno, nebo dokonce, že místo průkazů ZTP (ZTP/P) jsou Vám nabízeny náhradní kartičky (což už se také stalo a odporuje to zákonu), prosím, dejte nám vědět. Všechny tyto podněty shromažďujeme a chceme o nich jednat s ministrem práce a sociálních věcí. Přeji Vám všechno dobré. S pozdravem Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR.

Převzato z ASNEP

Zajímavosti

Leden

Dříve byl tento ledový měsíc nazýván Měsícem vlka. Astrologicky začíná znamením Kozoroha, prvního a posledního zemského znamení. Rozvážného a trpělivého Kozoroha, který si houževnatě jde za svým cílem. Nevyhledává večírky ani se nesnaží okatě vyniknout. Vyniká jinak, jako pavouk poklidně čeká v koutě, nitku za nitkou tká svou pavučinu. Kořisti se dočká a už ji nepustí. Vždy znovu a znovu, přes všechny neúspěchy, jako málokdo jiný. Mezi nejznámější Kozorohy patří Elvis Aaron Presley, americký zpěvák a filmový herec, přední interpret rokenrolu (narodil se 8.ledna 1935 ve městě Tupelo ve státě Mississippi).

Následuje znamení Vodnáře, první vzdušené znamení. Vodnář rád objevuje tajemství, je velmi zvídavý, praktický a rád se učí. Pozor na ně, přestože vypadají, jako by se pohybovali ve vzdušných sférách a realitu míjeli, prokouknou vás hned. Milují volnost a svobodu, ale jsou velmi zodpovědní. Pochopit je nebývá lehké, mnohdy vás odradí svým zdánlivým chladem, ale když si získáte jejich důvěru, budou patřit mezi nejlepší přátele. Vodnářem byl například Wolfgang Amadeus Mozart, rakouský hudební skladatel, (narodil se v Salzburku 27. ledna 1756). Na závěr jedna lednová pranostika. Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.

Jana Rzepecká

COLORTEST 2000

COLORTEST 2000 přístroj k poznávání barev, který je výsledkem dalšího vývoje naší firmy, je jedinečný, nepřekonatelný a několikanásobně oceněný. Dává možnost slabozrakým poznávat svět barev a poskytuje zároveň nezávislost a život těchto lidí tím zkvalitňuje. COLORTEST rozpozná barvy oblečení a různých jiných předmětů. Stanoví, jestli jsou předměty světlé, tmavé, jednobarevné nebo se vzorem. Může pomoci při třídění oblečení a zároveň při jejich výběru. Určení barvy může pomoci k rozeznání různých balených potravin, jako například mléko, ovocné šťávy a různé druhy kávy. Také lze zjistit pomocí zbarvení kontrolních měřících papírků míru cukru či acetonu. S COLORTESTEM 2000 můžeme rozlišovat zralé a nezralé ovoce, krásné barvy různých druhů květin atd. Pomůže vám také v běžných denních situacích, jako zařazení pořadačů a třídičů v kanceláři, ženám v domácnosti při třídění vlny, barevných nití a pomůže najít i různé body na obličeji. Také nám pomůže při určení světelných zdrojů v místnosti.

S mým handicapem hluchoslepoty mohu potvrdit, že tato pomůcka je pro mě náročná na používání. Půjčila jsem si tuto pomůcku, abych natrénovala, jak pomoci sama sobě a zda mně pomůcka vyhovuje. Nevidomý člověk má obvykle dobře vyvinutý sluch a tak není problém, aby pomůcku používal. Já jsem musela, kromě sluchadla vnitroušního, které používám během dne, abych rozuměla mluvenému slovu, použít navíc sluchátka připojená k pomůcce.

Používám GPS, což je výborná pomůcka, která má na výběr z více hlasů, u rozlišovače barev tomu tak není. Bylo by dobré, aby pomůcky, které jsou nám hluchoslepým nabízeny, byly napřed otestovány a pak se můžeme rozhodnout, zda nám pomůcka vyhovuje či nevyhovuje. Píšu to proto, abychom si uvědomili podstatu pomůcky a využívali jen to, co nám vyhovuje. Ne abychom je pak doma skladovali a říkali si, to mám, protože mám na pomůcku nárok a úřad mně to určitě proplatí. Každý úřad má jiné postupy a finance, podle toho se hodnotí i příspěvek pro handicapované. Může se vám stát, že zbytečně vyplýtváte peníze na pomůcku, kterou nebudete používat a na tu vhodnou vám potom už úřad nedá. Dnešní doba signalizuje pro handicapované jistý útlum financí a tak vybírejte s rozvahou.

Dana Ťukalová

Nabídka pro čtenáře

Giono Jean - Muž, který sázel stromy

Ve francouzských Alpách, v krajině blízko Provence, je země plná kopců, pustin a holých stepí. Roste tady jen odolná tráva a divoké levandule. Na začátku minulého století tudy kráčel poutník a hledal vodu. Mezi polorozbořenými domy liduprázdných vesnic však nacházel jen vyschlé studny, život odtud zmizel. Bičován nesnesitelně prudkým větrem zahlédl v dálce pastýře ovcí, který tu žil široko daleko sám. Všichni lidé se z nehostinné oblasti odstěhovali. Starý pastýř ho ubytoval ve svém domě a pohostil. Měl velmi skromné vybavení, kromě stáda ovcí a pytlů plných žaludů téměř nic. Po večerech vybíral ze žaludů ty nejlepší, namáčel je do vody a každý následující den jich 100 zasadil. Pozemky mu nepatřily, ba ani nevěděl, komu patří. Sázel tak stromy už několik let, ze sta tisíc žaludů se jich ujala jen desetina. Kolem domu měl vybudovanou ohradu a za ní pěstoval školku choulostivějších buků a břízek.

Pak vypukla první světová válka a poutník narukoval. Po válce se do Provence vrátil. Stromky byly již poutníkovi po ramena. V širokém okolí vyrůstaly duby, buky a na vlhčích místech i břízy. Do vyschlých potoků se vrátila voda, ale ovčák sázel dál. Každý den 100 semen. A stále neměl žádné nářadí, jen železnou tyč, kterou hloubil jamky a svoje ruce. Ovce, které okusovaly mladé stromky, vyměnil za úly, protože země znovu rozkvetla. Krutý vítr přestal vysušovat stráně, protože mu v tom bránily lesy stromů. Život se sem vrátil, tak jak si starý ovčák přál. Tato nádherná zpověď pojednává o lidské ušlechtilosti a nezištnosti, o díle Božím vykonaném lidskýma rukama. Elzéard Bouffier, muž, který sázel stromy, zemřel v roce 1947 v domově pro přestárlé.

Jana Rzepecká

Literární okénko

Kočičí

Na klíně bajky roztodivné
mi kocour přísti začíná
a moje oko klidem jihne,
to kočka na rameni usíná.

Druhá žárlivě zasyčí,
vždyť na mém těle není více místa.
Tím si je každá kočka předem jista,
zklamáním, krátkou slzou kočičí.
Ptají se: Kolik zachránil jsi životů?
Jak málo, že ty naše nestačí?
Proč roste za okny jen bodláčí
a slunce vzdaluje se od plotů?

A kolik lásky světa postrádáš,
že málo je ti k štěstí ráno bez řečí?
Doteky plné něhy, můj, jeho, náš
a hledáš podmínečnou lásku člověčí.
Vždyť láska dá se říci beze slov
a snad i lépe, více, navěky.
Nač je nám žhavý pohled, prstu drahý kov,
když scházejí nám doteky?

Jana Rzepecká

Výročí

V lednu a únoru oslaví narozeniny paní Jana Kroulová, paní Jaruška Navarová, paní Zdeňka Menclová a paní Hana Soukeníková. Svátek slaví pan Zdeněk Navara, paní Milena Dohelská, paní Jarmilka Tarčincová, paní Jarmilka Latová a paní Lenka Klemerová. Všem oslavencům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Co nám chutná

Mám pro vás další vychytávku. Jak víte, jsem vášnivá kuchařka. Kdyby šlo vše vrátit, nenastoupila bych na školy, které jsem před 35 lety absolvovala. Vybrala bych si v tomto pořadí tyto školy: učiliště kuchařka, pak hotelová škola a pak školu přes jazyky nebo managment. Možná bych ale spíš vyjela ven a naučila se v místních hospůdkách další fígle, jak co uvařit. Pak bych si založila hospůdku a vařila bych s láskou pro lidi, kteří milují jídlo. Tedy vychytávka, o které jsem psala. Je to prosté. Když chcete, aby vaše šunkofleky voněly na dálku až do Ameriky, musíte nudle uvařit ve vývaru, ve kterém jste uvařili uzené nebo jiné maso. Já do šunkofleků přidávám strouhanou mrkev, několik druhů masa a nakonec vmíchám pálivou papričku.

Dobrou chuť přeje kuchtička Marcela Machovičová

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole o. s.
IČO: 26999960
Adresa: Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

 • Liberec - Marcela Machovičová 460 05 Liberec
  e-mail: Machovicova@seznam.cz
  telefon: 485 113 223
 • Praha - Ota Pačesová Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8
  e-mail: pacesova.ota@volny.cz
  mobil: 775 164 190
  telefon: 284 691 012
(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)