Paprsek ze tmy, leden - únor 2014

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy, leden - únor 2014

Vydává - Klub přátel červenobílé hole o. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

Milí přátelé, přicházíme k vám s prvním dvojčíslem Paprsku v roce 2014. Protože jsem téměř celý leden strávila v pracovní neschopnosti, byla většina starostí a práce na Otce Pačesové. A stihla toho opravdu dost. Zorganizovat letošní tuzemský pobyt v Janských Lázních, dvě klubová setkání, připravit schůzi představenstva klubu, včetně zpracování závěrečné zprávy a domluvit přednášku na Fakultě speciální pedagogiky v Hradci Králové. A to nemluvím o kontaktech se členy klubu, ať už osobních setkáních nebo účasti na internetových konferencích.

Už se začínám také zapojovat a máme v plánu uspořádat letos několik dalších výstav "Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme...", některé spojené i s přednáškami. Pro členy klubu i nadále připravujeme klubové akce a chystáme se na první zahraniční pobyt v Černé Hoře. Těším se na setkávání s vámi všemi.

Martina Hanusová

O čem přemýšlíme

Každý se někdy může ocitnout v situaci, se kterou si neví rady, proto zde uveřejňujeme zprávu z Helpnetu, která by pro vás mohla být důležitá.

Pečující, zapamatujte si: 800 915 915. Diakonie ČCE provozuje od loňského roku celostátní bezplatnou poradenskou linku pro rodinné pečující, a to v rámci projektu Pomáháme pečovat. Projekt je svého druhu v českém prostředí ojedinělý, probíhá celostátně a dlouhodobě. Linka je určena především rodinným pečujícím o seniory, ale odpovědí se dostane i pečujícím o jiné cílové skupiny.

Linka je v provozu každý všední den od 9 do 17 hodin a volající si nejčastěji žádají informace z oblasti sociálně-právní např.: Jak si počínat při zamítnutí příspěvku na péči, co dělat v případě nečinnosti úřadu práce, jaká jsou jejich práva a jak je mohou vymoci. Často se obracejí rovněž s dotazy, jak řešit konkrétní případy, když třeba lékař nechce předepsat některé pomůcky a tvrdí, že na ně není nárok. Zde se ukazuje, že lékař nemusí být vždy dobře informován a je třeba mu příslušnou vyhláškou dokázat, že nárok existuje. Jiní volající se dotazují na ošetřovatelskou problematiku, někdy se potřebují jen ubezpečit, že jejich postup v péči o blízkého je správný, a že nic podstatného nezanedbávají.

Bezplatné poradenské linky pro pečující už delší dobu úspěšně fungují například v Německu nebo Švédsku, kde jsou mnohem více rozšířeny, protože byly zřizovány regionálně u center pro pečující. Projekt Pomáháme pečovat, zahrnuje řadu aktivit pro rodinné pečující o seniory. V loňském roce vyšly například tři příručky pro pečovatele: Rady sociálně-právní, Rady pro komunikaci a Rady ošetřovatelské, a také Pokyny pro začínající pečovatele. Všechny publikace je možné si stáhnout z webu www.pecujdoma.cz, který obsahuje rovněž návody pro pečovatele, včetně třiceti výukových videí. Současně probíhá na několika místech ČR cyklus kurzů pro pečující, a to zdarma (Písek, Ostrava, Hradec Králové, v březnu v Olomouci a Roudnici nad Labem). Připravují se další tři příručky: Rady lékařské, Rady rehabilitační a Rady pro závěr života, které vyjdou v průběhu tohoto roku. Bezplatná poradenská linka 800 915 915 a celý projekt Pomáháme pečovat je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Antonín Hošťálek

Klubové aktivity

Putování za Duchem Vánoc

14.12. jsme se s Otou Pačesovou a Danou Ťukalovou zúčastnily zajímavé akce - Putování za Duchem Vánoc. Připravilo ji sdružení Velký Vůz a její výtěžek byl věnován hluchoslepým klientům o.s. LORM, kteří se díky němu vydají na cyklisticko-turistický pobyt na tandemových kolech v roce 2014. Počet účastníků byl stanoven na 100 osob. Přihlášení tvořili 3-5 členné týmy, každý z týmů si zvolil svůj originální název. My jsme se jmenovaly Vánoční hvězda. Ota nás proto ozdobila papírovými hvězdičkami, připnutými na bundy.

Start byl v 15 hodin ve venkovní expozici Botanické zahrady v Troji. Čekalo na nás mnoho stanovišť, na kterých se plnily různé zábavné úkoly. Snažily jsme se zahrát koledu na kamennou zvonkohru, složit poslepu hmatové piškvorky, hádat slova předváděná pantomimou, složit tradiční japonský verš - haiku, vyrobit papírový řetěz a mnoho dalšího. Trasa pak pokračovala ve Stromovce, to už se však začalo stmívat a my musely použít přinesené čelové baterky. Obdiv si zaslouží především Dana, která trasu došla i přesto, že se její zrakový handicap po setmění ještě umocnil. Naším úkolem bylo dojít do předem stanoveného času na nádraží v Bubenči. Nevěděly jsme, kam se má pokračovat, myslely jsme si, že se někam pojede vlakem. Když se shromáždili všichni účastníci, začala hrát z nádražního rozhlasu píseň z pohádky Mrazík. Jeden z přítomných mužů začal zpívat a cinkat na zvonek a vydal se na cestu. Všichni jsme ho následovali.

Průvod došel ke kostelu sv. Gotharda. Uvnitř na nás čekalo vystoupení divadelního sdružení, které dělá improvizovaná představení, do kterých zapojují i diváky. Byla to velká legrace, mladí herci byli moc šikovní. Pak nám dva muzikanti, žena a muž, zahráli a zazpívali koledy, poslední tři jsme zpívali všichni společně. V kostele se vytvořila opravdu nádherná vánoční atmosféra. Na závěr byly vyhlášeny tři vítězné týmy. Tím úplně prvním jsme se staly my, tým Vánoční hvězda. První cenu, vaječný koňak, který vyrobila ředitelka LORMu Petra Zimmermannová, si tak odnesla jediná hluchoslepá účastnice pochodu, Dana Ťukalová. Později jsme se dozvěděly, že vítězné týmy byly vybírány losováním. Přišlo nám to jako zásah vyšší moci, že byl vylosován právě tým, jehož členem byl jediný handicapovaný účastník této akce.

Z kostela se šlo do restaurace Na Urale. Jídlo i pití tam měli výborné, ceny příznivé a obsluha milá. Celá akce se nám moc líbila, oceňujeme perfektní přípravu, dobře zvolenou trasu a milou atmosféru, kterou se podařilo vytvořit. Takže, díky za krásný zážitek!

Martina Hanusová

Aktuálně před uzávěrkou

Termín konference INSPO se už blíží. Konference se uskuteční v sobotu 15. března 2014 v Kongresovém centru Praha. Očekává se opět na tři sta účastníků. Jednání probíhá dopoledne v plénu, odpoledne bude rozděleno stejně jako v posledních letech do tří sekcí. První se tradičně zaměří na přístupnost webu (ale i pomůcek), druhá na využití informačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením (a také na sociální podnikání) a třetí na informační a komunikační technologie (ICT) pro neslyšící uživatele.

Poprvé bude zajištěno tlumočení do českého znakového jazyka a simultánní přepis mluvené řeči na plátno ve všech sálech, nejen v hlavním jako v minulosti. Neslyšící účastníci tak nebudou odkázáni pouze na jednání v jednom sále. Simultánní přepis budou moci sledovat kromě plátna také na tabletech, které jim budou zapůjčeny. Tablety mohou využít také slabozrací účastníci, kteří na nich budou sledovat prezentaci promítanou na plátno.

Zájemci o účast na konferenci se mohou registrovat na http://inspo.cz/program-konference-0. Po vyplnění registračního formuláře dostanou potvrzovací mail a zhruba týden před konferencí ještě aktuální organizační pokyny. Konferenční poplatek, který zahrnuje i oběd, celodenní občerstvení a sborník, činí 200 Kč a platí se na místě při prezenci. Asistenti mají účast zdarma.

Vybráno z www.helpnet.cz

Internet a můj handicap: Jubilejní ročník literární soutěže s rekordní účastí

Rekordních 68 příspěvků došlo pořádajícímu BMI sdružení do jubilejního 10. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap. Kdo z autorů s nejrůznějším zdravotním postižením získá 10 tisíc korun pro vítěze či některou z dalších hodnotných cen, to má nyní v rukou desetičlenná porota. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 15. března na konferenci INPSO v Kongresovém centru Praha, na kterou už se zaregistrovalo více než 250 účastníků.

Ota Pačesová

Zajímavosti

Zajímavosti ze světa rostlin: Tis červený, který u nás roste, se nezřídka dožívá více než 1000 let. Dorůstá i 20 metrů a často má více kmenů. Celá rostlina je prudce jedovatá, pouze červená dužnatá část kolem semena jedovatá není. Této části se říká míšek, má nasládlou chuť a láká kolemjdoucí nádhernou barvou. Jenže míšek obklopuje semeno tisu, které je prudce jedovaté a často bývá rozkousáno spolu s ním. K usmrcení člověka stačí rozkousat několik málo semen nebo hrst jehličí. Na tento jed neexistuje protijed, smrt nastává zástavou srdce a obrnou.

Kapradina (Selaginella lepidophylla, zvaná též Nepravá růže z Jericha) roste ve velmi suchém podnebí (pouště Sýrie, Mexika, Texasu). Když nemá dostatek deště, vyschne a scvrkne se do tvaru šedožlutého míčku. Tak může zůstat i léta. Když konečně zaprší, suché listy absorbují vodu, rozbalí se, zezelenají a rostou dál. Někdy se jí též říká Květina vzkříšení.

Pranostika: Lednový déšť z pecnu odkrajuje.

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.

Jana Rzepecká

Nabídka pro čtenáře

Ströbinger Rudolf - Intimity rudých bossů a osudy kremelských žen

Český rodák, novinář, publicista a spisovatel, žijící v Německu se ve své knize zaměřuje na manželky, milenky i ostatní ženy v životech sovětských státníků a revolucionářů. Mezi první patří Naděžda Krupská, manželka V. I. Lenina (Uljanova) spolu s jeho milenkou Ines Armandovou. Ines byla manželkou ruského průmyslníka, se kterým měla několik dětí. Přesto rodinu opustila a podporovala svého ideového vůdce na všech cestách světem. Často cestovali i žili společně všichni tři, případně žila Ines poblíž Lenina. Ines umírá krátce před Leninem na tuberkulózu. Další významnou ženou v sovětských dějinách byla Naděžda Alilujeva, velká obdivovatelka a později manželka J. V. Stalina. Také Naděžda se nedožila doby, kdy její děti vyrostly. Po velkých neshodách s manželem, po jeho naschválech a intrikách, si sáhla na život. Následuje žena, či spíše ženy Stalinova maršála Lavrentije Beriji. Morálně zvrhlý mocnář si vybíral ženy cestou autem, bez ohledu na jejich věk nebo stav. Nebo si je nechal posílat přímo do kanceláře svými podřízenými. Mnohé s ním otěhotněly, mnohé si koupil nebo je znásilnil. Některým nebylo ani 15 let. Která ho odmítla, putovala i s rodinou do gulagu. Následuje mnoho dalších sovětských vrcholných politiků – Chruščov, Brežněv, Andropov, Gorbačov a jiní. Také jejich ženy měly vesměs nelehký život. Navenek blahobyt, uvnitř však strach a nejistotu.

Vančura Vladislav - Obrazy z dějin národa českého

Vyznání rodné zemi psané s velkou láskou. Nejstarší dějiny českého národa se datují v dobách dávno minulých, kdy vládl matriarchát a společenství lidí řídila moudrá stařena, všemi respektovaná. Pokračují Velkou Moravou, slavnými biskupy a knížaty, prvními králi, kanovníkem Kosmou s jeho Kronikou, svatou Anežkou až po útok Tatarů na území Moravy a Polska v roce 1241. Sbírka končí bitvou českého krále Přemysla Otakara II. proti spojeným uherským a římským vojskům na Moravském poli (r. 1278). Výsledkem bitvy byla Přemyslova smrt a dědičné nastolení habsburského panství na našem území, které trvalo téměř 650 let. V českém království nastal na dlouhou dobu chaos, anarchie a hospodářský úpadek. Sbírka je psaná starší češtinou, přičemž romantika se střídá s popisem drsné reality. Celé dílo provázejí nesčetné boje o území, o moc, vliv a většinou i o holý život. Intriky se stávají součástí politiky, panovníkům je dovoleno vše. Hřích se pomalu stává jen hrozbou chudině a nástrojem vyvolených k udržení moci. Přečíst si (poslechnout) sbírku prastarých příběhů, chvílemi dobrodružných, chvílemi milostných, chvílemi historických detektivek, jistě mnohým zpříjemní čekání na jaro.

Jana Rzepecká

Literární okénko

Jaroslav Seifert - Ty, lásko …

Ty, lásko, pozdravena buď,
Buď věčná, skutečností jsi-li.
A jsi-li snem, jen neprobuď
Mé oči, i když den je bílý.
Člověk je šťasten, třeba šílí,
Ty, lásko, pozdravena buď!

Fráňa Šrámek - Stíny

Přeněžný stíne ztepilý, mohu jít s vámi, smím?
Byť krásou vaší opilý, jsem také jenom stín.
Nás nezmámí ten bědný klam, jejž dějem lásky zvou.
My nespášeme melodram, hru pouze stínovou.
Když stín se k stínu nachýlí, tu není horkých úst,
Netluče slavík zpozdilý, jen stíny počnou růst.

Básně vybrala Jana Rzepecká

Výročí

V měsících lednu a únoru oslavují narozeniny Jana Kroulová, Jaruška Navarová, Zdeňka Menclová a Hanička Soukeníková. Svátek mají dvě Jarmilky, Latová a Tarčincová a také Zdeněk Navara. Všem přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Co nám chutná

Dnes jsem pojala rubriku "Co nám chutná" trochu netradičně. Vy všichni, kdo znáte Honzíka Beneše, víte, jak moc rád pije kávu. Takže tentokrát je příspěvek věnován především (ale nejenom) jemu.

Martina Hanusová

Příprava kávy

Jedním z mnoha důvodů, proč je káva oblíbená na celém světě, je fakt, že se dá připravovat na mnoho způsobů. Když opomenu kávu rozpustnou, které se budeme věnovat jinde, tak základní princip přípravy je vesměs stejný. Kávová zrna se umelou a zalévají horkou vodou. Nejčastějším dotazem u nás je ten: která káva je nejlepší. Moje odpověď je ta: Ta, která vám nejvíce chutná. Je mnoho lidí, co po ránu upřednostní zalévanou kávu, kterou nazýváme Česká s lógrem. V průběhu dne Espresso, či Capuccino a v podvečer Rozpustnou kávu s mlékem. Takže odpověď, která je nejlepší, není jednoznačná.

Aby byla káva opravdu dobrá, je jedno, jakou přípravu zvolíte. Je třeba dodržet sedm jednoduchých pravidel. Používejte zásadně čerstvě upraženou kávu. Při standardním skladování doma ne starší jak týden. Kávu uchovávejte v chladu a ve vzduchotěsném obalu. Nemusíte se bát lednice a při delším skladování i zamražení. Kávu si umelte pokud možno před přípravou, případně si ji kupujte takové množství, aby vám dlouho neležela ladem. Pro přípravu používejte kvalitní a čistou vodu. Nechte ji projít varem a malou chvíli nechte vodu odstát tak, aby se nepoužila úplně vroucí. Ať už kávu připravujete jakkoliv, nikdy nespěchejte. Jen pečlivě připravená káva vám dá vše ze své chuti. Kávu vypijte hned. Před přípravou nadehřejte šálek či konvici, aby káva neutrpěla šok. Jak už jsem psal, je mnoho způsobů přípravy kávy. Pro zpestření uvedu několik.

Espresso

Příprava kávy tímto způsobem má svá jasná pravidla. Počínaje mletím, tlakem i technologií. Technologie přípravy espressa byla objevena počátkem 20. století v Miláně. Od té doby procházela všemožným vylepšováním. Až jistý pán, Ital Achille Gaggia v roce 1945 vynalezl pákový stroj, který pod vysokým tlakem protlačoval horkou vodu přes namletou kávu. Takto připravený nápoj se velice rychle začal šířit po celé Evropě a posléze i do světa. Dnes je takto připravená káva standardem v drtivé většině kaváren. Přístrojů pro přípravu této kávy je mnoho a nebylo by od věci, kdybych jim v budoucnu věnoval více pozornosti. Pro vás je však při výběru nejdůležitější zvážit, jak by vám měl sloužit. V běžné domácnosti bych zvolil buď nějaký automatický, kde si nastavíte množství kávy, množství vody a hlavně hrubost mleté kávy, která může zásadně ovlivnit výsledek nápoje. Anebo pákový, kde by bylo vhodné si pořídit i mlýnek a kávová zrna si pomlít těsně před přípravou. V obou případech je třeba, aby výsledný nápoj měl v sobě vše, co má mít. Bohatá crema (neboli pěnová čepička) by měla být rovnoměrná o síle zhruba 5 mm.

Arabská či turecká káva

Příprava turecké či arabské kávy není složitá. K její přípravě je nutná džezva, což je malá konévka kónického tvaru s dlouhou rukojetí. Kávu používáme pulverizovanou (velice jemně mletou, připomínající až pudr). Do džezvy nalejeme studenou vodu a přidáme kávu, zpravidla dvě lžičky na šálek kávy a lžičku cukru. Kávu přivedeme k varu, až zpění po okraj džezvy, v ten moment odebereme malé množství pěny a dáme na dno šálku. Poté rychle za sebou přivedeme kávu ještě dvakrát k varu. Pak už jen nalejeme kávu do šálků a můžeme podávat. Dle některých zdrojů se dá turecká káva připravit ještě jinak. Na dno džezvy dáme lžičku cukru, který necháme zkaramelizovat. Přilejeme teplou vodu, do které přidáme kávu. Pak už je postup stejný. Do kávy, vařené arabským způsobem, se společně s kávou přidá do vody kardamom.

Překapávaná káva

Dle mých zkušeností též „americká". Příprava je velice jednoduchá a v Česku velice rozšířená. Překapávání bylo vynalezeno Francouzem M. De Belloyem. K tomuto způsobu přípravy je třeba vlastnit přístroj na překapávání - hodně nazýván překapávač. Je několik druhů, ale hlavním kritériem při výběru je ten, zda chcete s vyměnitelnými papírovými filtry, či s umělohmotnými. Jaký je nejlepší, je věcí názoru. No a samozřejmě kávu, v tomto případě by měla být pomleta tak, aby vám neprošla filtrem. Zbytek přípravy je už jednoduchý, dolejete vodu, zapnete přístroj a počkáte, až se vám sběrná konvice naplní.

Mexická káva

Abych nezapomenul, je ještě jedno místo na světě, kde se připravuje káva vařením v nádobce podobné džezvě, s tím rozdílem, že je zpravidla hliněná. Příprava je stejná jako u arabské, s tím rozdílem, že se používá káva hrubě mletá a na místo kardamomu přidáváte skořici.

Filtrování v cafeterii

Ve filtrovací cafeterii lze připravit skvělou kávu. Příprava tímto způsobem dovolí mleté kávě, aby dokonale uvolnila své aroma. Presovací systém vynalezl Ital Caliman v roce 1933 a dle dostupných informací ho prodal nějakému Švýcarovi, aby mohl za války odejít z Itálie. Nicméně metoda je velice jednoduchá. Do vyhřáté skleněné nádoby cafeterie dáme středně jemně umletou kávu a zalejeme horkou, varem přešlou vodou. Po pečlivém promíchání necháme cca 4 minuty odstát. Poté nasadíme pístový filtr a pomalu ho stlačíme na dno nádoby. Pak už je na vkusu, kam kávu nalejete.

Espreso z mokavaru

Když vyrazíte do Itálie, tak se zcela jistě setkáte s espreso-konvičkou, zpravidla z nějaké slitiny hliníku. Konvička se skládá ze tří částí, dvou nádobek a filtru. Do spodní nádoby nalejete vodu, vložíte sítko, do kterého napěchujete hruběji mletou kávu. Pak přišroubujete horní nádobku a postavíte přístroj na rozpálený sporák. Po chvíli se začne voda vařit a vzniklá pára začne prostupovat pod tlakem přes sítko s kávou. Hotová káva se začne za prskání a syčení hromadit v horní nádobě. Když se proces zklidní, odstavíte konvičku a můžete kávu podávat.

Cappuccino

Příprava cappuccina je možná v případě, že vlastníte espresso přístroj s párou. Do většího šálku uděláte jedno espresso a mezitím v džezvě za pomoci páry vytvoříte mléčnou pěnu. Ta se dělá tak, že vpouštíte páru do studeného mléka a tou ho vyšleháte. Poté mléčnou pěnu nalejete do kávy a můžete podávat. Je sice několik kritiků, kteří nedoporučují cappuccino posypávat skořicí, ale dle vlastních zkušeností vím, že trocha skořice je u milovníků tohoto nápoje vítána.

Latte macchiato

Laté je tak trochu cappuccino naruby. Do vysoké sklenice dáte jednu třetinu mléka, které vyšleháte až po okraj. Chvíli necháte odstát a mezitím připravíte espresso do džezvy, které opatrně vléváte do mléka. Rozdíl hustoty mléka pak způsobí, že káva zůstane ve středu sklenice.

Vídeňská káva

Do sklenice uděláte velké espresso, na které nanesete vrstvu šlehačky.

Frappé

Do sklenice dáte malé množství vody, jednu lžičku rozpustné kávy a jednu lžičku cukru. Poté vezmete ponorný mixérek k tomu určený a vyšleháte hustou pěnu, do které dolejete vodu a přidáte led. Pro chuť i příjemný mramorový efekt můžete přilít trochu studeného mléka či smetany. Dobré je frappé podávat s brčkem.

Článek byl vybrán na http://www.kafirna.cz/cz/

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole o. s.
IČO: 26999960
Adresa: Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

 • Liberec - Marcela Machovičová 460 05 Liberec
  e-mail: Machovicova@seznam.cz
  telefon: 485 113 223
 • Praha - Ota Pačesová Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
  e-mail: pacesova.ota@volny.cz
  mobil: 775 164 190
  telefon: 284 691 012
(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)