Paprsek ze tmy, leden - únor 2016

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy, leden - únor 2016

Vydává - Klub přátel červenobílé hole z. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

Milí čtenáři Paprsku, jsme tu s prvním dvojčíslem letošního roku. Jak už jsme vás informovali, organizování klubových akcí se nyní ujala Dana Ťukalová. V rubrice "Klubové aktivity" Honza Beneš referuje o první z nich, o novoročním setkání na Lužinách. V rubrice "Zajímavosti" nám Jana Rzepecká přináší novinku a to Zajímavosti ze světa gastronomie. Doufáme, že i v letošním roce si Paprsek najde nejen spokojené čtenáře, ale i nadšené dopisovatele.

Martina Hanusová

O čem přemýšlíme

Lukáš z Dobříše

Minulý týden jsme pořádali s KPČH v Městské knihovně workshop pro děti z Dobříše. Už v minulosti jsme několik workshopů pořádali a vždy mě překvapí zájem dětí o problematiku hluchoslepých a nevidomých. Hodně jich ví, co je to bodové písmo a také proč nevidomí chodí s bílou holí. To nás tedy vždy těší. Všechny děti si se zájmem zkouší prohlížet s klapkami na očích hmatové knížky pro nevidomé. Výkřiky – "To je ale hustý!" - bereme jako tu nejlepší pochvalu od nich.

V Dobříši mě velice překvapil romský chlapec Lukáš (9 let). Bystrý, chytrý a pohotový. Určitě nepatří do speciální školy, kterou navštěvuje. Nejen že toho hodně věděl, ale pokládal mi takové otázky, které bych od devítiletého chlapce nečekala. Perfektně je dovedl formulovat. Dokonce opravoval ostatní děti a vysvětloval, jak mají slepeckou hůl správně držet. Na závěr se mi svěřil, že ho problematika nevidomých strašně zajímá a chtěl by se věnovat péči o nevidomé v budoucnu. Podle jeho chování usuzuji, že by z něho opravdu byl dobrý pracovník v sociálních službách.

Trochu jsem zesmutněla, když jsem si uvědomila, na jaké překážky tento nadaný chlapec s dobrým cítěním v budoucnu narazí v naší „vyspělé“ společnosti plné předsudků vůči tomuto etniku. Jaké mu třeba osud připraví zklamání a on potom přehodnotí svůj postoj k životu. A přitom lidí, kteří jsou ochotní v sociální oblasti pracovat, je stále málo.

Ota Pačesová

Klubové aktivity

Klubové setkání na Lužinách

Náš Klub přátel červenobílé hole zahájil svoje akce v Novém roce 2016 přátelským posezením při sobotním obědu v Pivovaru na Lužinách. Restaurace s malým soukromým pivovarem se nachází v druhém patře obchodního centra, dvacet metrů od stanice metra. Očekával jsem, že se nás sejde jen tak sedm, jako kulí v Sarajevu. Ale byl jsem mile překvapen, nakonec nás bylo kolem dvanácti.

V Pivovaru jsme se usadili u jednoho dlouhého stolu. Jako správný jedlík a milovník dobrého jídla jsem si s mým průvodcem objednal jedno z pěti nabízených vlastních značek piv, a to světlý ležák půllitr za 29 korun. Jemná chuť a kvasnicová vůně mi pomohla s výběrem jednoho z nabízených převážně českých jídel a to smažený hermelín s brambory a tatarkou.

Čekání na oběd nám zpříjemnila Dana Ťukalová a připomněla církevní svátek Tří králů, který odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Je to zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen třech králů: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“: "Kristus žehnej tomuto domu".

Jídlo bylo dobré. Při výtečném pivě i jídle jsme si povídali o všem možném. Před touto akcí jsme s tátou zjistili, že Pivovar Lužiny byl vybudován v průběhu roku 2014. Na slavnostním prvním čepování, které proběhlo v listopadu 2014, bylo zdarma natočeno a vypito přibližně 3000 piv. Akce se tehdy zúčastnili herec Jiří Krampol, Aleš Valenta a veteráni Antonín Panenka, Ladislav Vízek a další milovníci piva. Škoda, že se naše setkání nekonalo již v tomto období.

Bohužel, ze zařízení výroby piva byly vidět za barovým pultem jenom čtyři zásobníky na pivo. Jsou to čtyři ležaté válce o průměru asi 0,5 metru, délky tak 1,5 metru. Také se měl dostavit odborník, jež měl udělat exkurzi o tomto malém pivovaru. Ten se ale nedostavil a tak prohlídka snad až někdy jindy. Abychom udělali něco pro své zdraví, mnozí z nás se rozhodli jít po svých pěšky na sousední stanici trasy metra - stanici Hůrka. Cesta vede centrálním parkem, který zhruba spojuje předposlední stanici metra trasy B – Stodůlky a naším cílem Hůrka v délce něco přes dva kilometry. Nikdo z nás neminul bez povšimnutí tubus, kterým vlaky metra jedou asi 8 metrů nad zemí a jsou doprovázeny patřičným hlukem. Část trasy tubusu je vedena nad rybníkem. Tento Nepomucký rybník je často vyhledáván rybáři, protože je jeden z mála pražských rybníků, kde mohou lovit sportovní rybáři s bezbariérovým místem pro invalidy. I když bylo náledí a zbytky sněhu, nikdo z nás neuklouzl. Na Hůrce se mnozí z nás rozloučili, pospíchali na metro, ale já v poslední „čtyřce“ jsme zakončili odpolední seanci jako obvykle v cukrárně – tentokrát u Hájků, poblíž radnice Prahy 13. Musím říci, že to bylo příjemně strávené sobotní odpoledne.

Jan Beneš

Aktuálně před uzávěrkou

Konference INSPO nabízí mimořádnou podporu pro účastníky se sluchovým postižením

Simultánní přepis i tlumočení do znakového jazyka ve všech jednacích sálech jsou na konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami již řadu let samozřejmostí. Letošní 16. ročník, který se koná 12. března v Kongresovém centru Praha, však přináší ještě vylepšení této ojedinělé podpory pro účastníky se sluchovým postižením. K dispozici bude také mobilní přepisovatel, jehož služby budou moci zájemci využít u expozic ve výstavní části. A pro znakující účastníky zde bude připraven tlumočník do znakového jazyka.

Celkem tak bude zpřístupňovat dění na konferenci návštěvníkům se sluchovým postižením sedm přepisovatelů a sedm tlumočníků. Ohluchlí a nedoslýchaví účastníci mohou sledovat simultánní přepis buď na plátně, anebo na zapůjčeném tabletu. Na něm se budou moci přepínat i do ostatních sálů, aby případně nezmeškali přednášku v jiné sekci.

Tablety si mohou vypůjčit také slabozrací návštěvníci, kteří dobře nedohlédnou na plátno; místo toho budou sledovat prezentaci na tabletu. Pořadatelé z BMI sdružení mají přislíbeno od střediska Teiresiás a společnosti 24U více než 60 tabletů. Účastníci by si je měli zamluvit při registraci, která je již v plném proudu a kapacita sálu je zaplněna ze tří čtvrtin. Program konference je na stránce http://inspo.cz/inspo-2016, kde se také nachází odkaz na registrační formulář.

Převzato z Helpnet.cz

Zajímavosti

Právní rada

Každý z nás se může setkat se situací, kdy nás někdo osloví na ulici s nabídkou určitého zboží, či služeb. Po té nás zavede do svého prostoru, jenž využívá k podnikání. Těmito prostory mohou být např. obchody, kanceláře a jiné prostory podnikatelů. V těchto prostorách pak podepíšeme smlouvu, ve které se zavážeme k něčemu, co se nám později zdá být nevýhodné či neužitečné. Je to však logické, neboť při podepisování takovéto smlouvy nemáme čas na rozmyšlení, uvážení a správné rozhodnutí.

Další podobnou situací je stav, kdy se zúčastníme nějakého zájezdu, jehož účelem je prodat účastníkům těchto zájezdů většinou předražené deky, nádobí, zdravotnické pomůcky a další výrobky. Ani zde nemáme povětšinou čas si vše pečlivě rozmyslet, mnohdy je na nás dokonce vyvíjen nátlak a pohrůžky, co vše se stane, když si dané věci ten den hned nekoupíme.

Jakou máme možnost v těchto situacích zprostit se z toho, k čemu jsme se zavázali? Občanský zákoník podrobně upravuje výše popsané situace. Pokusím se je tedy přiblížit a stručně popsat. Přijdeme domů, zjistíme, že to, co jsme si koupili, vůbec nepotřebujeme nebo je to pro nás moc drahé. V této chvíli je zapotřebí bez odkladu podnikat kroky, které povedou k navrácení zboží a k odstoupení od nevýhodné smlouvy. Od dané smlouvy je možno odstoupit do 14 dní od jejího uzavření nebo od dodání zboží. V této lhůtě je nutné uvědomit podnikatele o tom, že chceme od smlouvy odstoupit. Toto odstoupení je nutné učinit v písemné formě, nejlépe dopisem doporučeným, abychom měli důkaz o tom, že jsme odstoupení skutečně odeslali. Obchodník je po té povinen nejpozději do 14 dní po té, co se dozvěděl o odstoupení od smlouvy, vrátit nám peníze, které jsme mu za zboží zaplatili. Obchodník může s vracením finančních prostředků posečkat do doby, než mu zboží navrátíme nebo než mu prokážeme, že jsme zboží odeslali (doklad o odeslání). Pokud při uzavírání takovéto smlouvy dostaneme poučení o tom, že jsme povinni hradit náklady, jenž vynaložíme s odesláním zboží zpět podnikateli, nezbývá nám nic jiného, než tyto náklady uhradit. Nepoučí-li nás však obchodník o této skutečnosti, měl by nám náklady spojené s vrácením zboží nahradit. Při uzavírání smluv mimo obchodní prostory bychom měli být poučeni i o samotném právu od takovéto smlouvy odstoupit a o možnosti zboží vrátit. Pokud toto poučení neobdržíme, je možno od této smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní. Občanský zákoník tuto problematiku podrobně upravuje, a proto bych doporučoval v případě složitých případů kontaktovat organizaci, jež se zabývá ochranou spotřebitelů nebo Českou obchodní inspekci s žádostí o poskytnutí rady, konzultace či pomoci.

Marek Müller

Jaruščin zážitek

Mám něco pro zasmání do Paprsku - snad vás to pobaví. Uklízela jsem velký pondělní nákup a kmitala jsem šup sem šup tam, něco do špajzky na chodbě, brambory do bedničky, něco do mrazáku, něco do ledničky, drogerii do skříňky a mýdlo mezi prádlo, aby pěkně vonělo. V pátek jsem si z ledničky vzala hermelín a nevěřila svému nosu, neboť místo hermelínu na mě vonělo mýdlo, úplně jsem ho viděla, jak na mě vyčítavě kouká. A hermelín? Ten si spokojeně lebedil mezi prádlem. No jo, spěchat se nevyplácí.

Jarka Žáková

Zajímavosti ze světa gastronomie: Když nemůžeš spát, pomůže ti banán. Obsahuje spánkový hormon, hormon štěstí a hořčík, který uvolňuje svaly. Banán je pro nespavce to nejlepší.

Nejstarší restaurací na světě je Stiftskeller St. Peter v rakouském Salzburku. Jednalo se o hospodu pro cestovatele, která svojí působnost zahájila již v roce 803. Další záznam o restauraci najdeme v Číně, roku 1153. Jmenovala se Kai-Feng a obsluhovala mnoho hostů.

Pranostika: Lednový déšť z pecnu odkrajuje.

Únorová voda – pro pole škoda.

Jana Rzepecká

Nabídka pro čtenáře

Golden Arthur – Gejša

Devítiletou Čio prodá její chudá rybářská rodina do čtvrti gejš ve velkém městě. Musí se naučit správně nosit kimono, tančit, zpívat, líčit se a mnoho dalších dovedností, kterými má okouzlit své budoucí zákazníky. Její sestra, rovněž prodaná do města, nemá takové štěstí. Není tak krásná, proto pracuje ve čtvrti prostitutek. Po dlouhé době se dívky setkají a naplánují společný útěk. Ten se však nedaří a Čio vidí jedinou šanci, jak se ze smutného osudu vymanit – stát se opravdovou a uznávanou gejšou. Po trpké cestě plné odříkání, nástrah a intrik, se jí to podaří a všichni bohatí muži jsou jí okouzleni. Za své mizuage (panenství) si může říci tolik, aby se stala dědičkou majitelky sídla. Blíží se však válka a čtvrť gejš je zrušena. Válka trvala několik let a Čio celou dobu pracovala ukrytá ve výrobně kimon. Po válce se vrací do města a setkává s některými gejšami i se svou dávnou láskou, kterému říká Předseda. Doba i život se však velmi změnily a Čiina budoucnost je nejistá.

V roce 2005 natočil americký režisér Rob Marshall na motivy této knihy stejnojmenný film. Tajemná atmosféra života gejš i celého Japonska před i po II. světové válce, jsou tam zobrazeny velmi poutavě.

Nabokov Vladimir – Lolita

Tato známá a mnohými zavrhovaná kniha ruského autora je rekapitulací života asi 40 letého muže, který ve vězení čeká na smrt za vraždu soka v lásce. Bezhlavě se kdysi zamiloval do 12 leté dcery své bytné - Dolores, zvané Lolita. Dívka jeho lásku opětovala a zanedlouho zcela ovládla jeho mysl i tělo. Aby mohl Humbert zůstat v její blízkosti, oženil se s Lolitinou matkou. Ta však zanedlouho tragicky umírá. Spisovatel a intelektuál zahazuje svou kariéru a vydává se s Lolitou na cestu napříč USA, aby se skryli před světem i svým hříchem. Lolita ho umně využívá, brzy však zatouží po jiném dobrodružství a Humbertovi uteče. Ten ji marně hledá po celé zemi. Ozve se mu až za několik let, s tím, že potřebuje peníze, protože čeká dítě. Humbert se chce pomstít jejímu manželovi, brzy však zjistí, že ji tehdy unesl někdo jiný. Král pornografického průmyslu, který chtěl dívku zneužít k nekalým účelům. Dolores ho však odmítla, proto ji vyhodil na ulici a její současný manžel ji tehdy zachránil. Humbert se vydává po stopách Pornokrále s úmyslem ho zabít. Jeho osud je zpečetěn, ale ani Lolita nemá před sebou dobrou budoucnost.

Podle románu V. Nabokova natočil v roce 1962 stejnojmenný film známý americký režisér Stanley Kubrick. Hlavní roli hrála filmová hvězda James Mason. Film vyvolal v tehdejších poněkud prudérních Spojených státech velmi rozporuplné reakce. V roce 1997 pak film natočil znovu americký režisér Adrian Lyne. Do hlavních rolí obsadil slavného Jeremy Ironse a Lolitu hrála tehdy 17 letá Dominique Swain. Oba filmy považuji za velmi dobré a určitě stojí za zhlédnutí.

Jana Rzepecká

Literární okénko

Jean Arthur N. Rimbaud – Spáč v úvalu

Toť díra zeleně, v níž tiše zpívá řeka,
Vlévajíc do travin svůj stříbroskvoucí cár,
Kam z pyšných pahorků sluneční světlo stéká,
Toť úval se sluncem, jež ztrácí zde svůj žár.
Vojáček bez čapky a s nachýlenou šíjí
Spí s ústy dokořán v modravé řeřiše,
Pod mráčkem, z kterého se proudy světla lijí,
Až na zem do trávy, kde leží na břiše.
Má nohy v kosatcích, spí, usmívá se sladce,
Jak děcko v nemoci, když přitulí se k matce.
Přírodo, zahřej ho, je velmi chladný rok!
S nehybným chřípím spí za rosy, která studí,
Spí s rukou složenou na svojí klidné hrudi
A dvěma ranami má prostřelený bok.

Motýl (maminkymaminkam.cz)

Motýl ještě někde spí,
brouci v díře dřímou,
fouká vítr ledový,
nos nám rudne rýmou.
Ale brzo přijde den,
kdy už jaro vstane,
sněhulákům zbydou jen
oči uplakané.

Básně vybrala Jana Rzepecká

Výročí

V lednu oslavily narozeniny Jana Kroulová a Jaruška Navarová. Svátek slaví Zdeněk Navara. V měsíci únoru slaví narozeniny Hanička Soukeníková, Stáňa Olejníková a Michal Trégr. Svátek měly dvě Jarmilky, Tarčincová a Latová a Jiřinka Bartáková. Všem upřímně gratulujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Co nám chutná

Silvestrovské šnečky

Dnešní recept nám poslala Bára Tesková. Potřebujeme na něj: půl pytlíku těstovin, zavináče a olej a sůl. V osolené vodě s troškou oleje uvaříme těstoviny, ty slijeme a necháme okapat. Přendáme do misky, zavináče zbavíme párátek a vyklopíme do těstovin cibuli, pak nakrájíme nebo natrháme zavináče do misky a zamícháme do těstovin. Jednoduché a rychlé jídlo, je slané tak akorát.

Dobrou chuť vám přeje Barlej

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole z. s.
IČO: 26999960
Adresa: Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

 • Liberec - Marcela Machovičová 460 05 Liberec
  e-mail: Machovicova@seznam.cz
  telefon: 485 113 223
 • Praha - Ota Pačesová Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
  e-mail: pacesova.ota@volny.cz
  mobil: 775 164 190
  telefon: 284 691 012
(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)