Paprsek ze tmy Únor 2018

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy Únor 2018

Vydává - Klub přátel červenobílé hole z. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

3. únor je Světovým dnem modliteb. 4. únor je Světovým dnem boje proti rakovině. 11. únor je Světovým dnem nemocných, 14. únor, svatý Valentýn, je svátkem zamilovaných. 20. únor je Světovým dnem sociální spravedlnosti, 21. únor je Mezinárodním dnem mateřského jazyka. 22. únor je Evropským dnem obětí zločinu.

Úplněk v letošním měsíci únoru není.

Jana Rzepecká

O čem přemýšlíme

Volba prezidenta

Před několika dny skončila volba prezidenta. Byla jsem rozhodnuta zúčastnit se ji za každou cenu. Nyní již mohu prozradit, koho jsem volila a proč. Berte moje přiznání jako součást mojí osobnosti. Pan Zeman nebyl moje volba. Hned řeknu proč. Hlavní důvod, proč jsem ho nevolila, bylo jeho působení navenek. Mám na mysli nejen jeho zdravotní stav, který lékařské konzilium pana prezidenta označilo za normální, ale také jeho vystupování. Zejména v zahraničí.

Pravděpodobně mnoho z vás politické dění nesleduje. Tady musím přiznat barvu. Ač jsem nepolitický člověk, pořady, v nichž vystupují politici, politologové, novináři, sociologové a ostatní, sleduji s velkým zájmem. Politika se nás týká, ať si o ní myslíme, co chceme. Sleduji ji takřka celý svůj život, kromě dětství a puberty. Může se to zdát divné nebo podivné, já na tom nic špatného neshledávám. Snažím se orientovat v tomto složitém světě. Na základě tohoto sledování musím konstatovat, že nic není ani černé a ani bílé. Přesto jsem s volbou pana prezidenta neváhala. Přála jsem si takového prezidenta, který nebude lhát, nebude vulgární, nebude proti druhé straně používat, co se mu zrovna hodí.

Též jsem nebyla spokojená s jeho poradci. Vždycky jsem si myslela, že kdyby pan prezident vyměnil poradce, určitě by to prospělo nejen jeho kreditu, ale také naší společnosti. Ovšem to by musel pan Zeman být někdo jiný. Jak se říká...rovný rovného si hledá. Pana Drahoše jsem volila proto, že jsem věřila, že by naši společnost pozvedl na vyšší úroveň. Stačí mi prezident, který bude vystupovat seriózně, slušně a inteligentně. Vědomosti, které má pan Zeman, samy o sobě nestačí. Je třeba je používat komplexně, to znamená, neoddělovat je od vlastního chování, jednání.

Myslím na vás i na sebe, aby to s námi dobře dopadlo.

Marcela Machovičová

Praktičtí lékaři vystavují průběžný účet e-receptům

Zdržení až hodinu denně, padání systému, nedoručené přístupové údaje, ... to je první účet, který praktičtí lékaři vystavují e-receptu, a to necelý měsíc od jeho povinného zavedení. „Díky vstřícnosti nového ministra zdravotnictví a jím avizovanému pardonu těm, kteří nebudou v novém roce schopni e-recept vystavit, nenastala krize. Pacienti se ke svým lékům dostali. Nedostatky systému ale trvají i nadále – odezva z centrálního uložiště není okamžitá a systém občas padá, což prodlužuje dobu ošetření pacienta, lidé si stěžují na problémy při výdejích v lékárnách“ říká předseda Sdružení praktických lékařů (SPL), MUDr. Petr Šonka.

Praktičtí lékaři, kteří kromě své ordinace chodí vypomáhat do nemocnic na pohotovost zase řeší, jak vystavovat e-recepty tam, případně činnost pro nemocnice raději ukončili. Musí totiž svůj elektronický podpis a certifikát, který jim Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) přidělil, přenášet do cizích počítačů a nemocničních systémů. „Bojí se případného zneužití elektronického podpisu, kterým lze podepsat v podstatě cokoli.“ upozorňuje Šonka. Problémy s e-recepty řeší například endoskopické centrum v Kolíně. Pacienti, kteří se chystají na zákrok, dříve dostávali od sestry na recepci recept na projímadlo. Od té doby, co je povinný e-recept, musí pacienti do ambulance dvakrát – jednou pro recept a jednou na endoskopii. Ambulance je proto v současnosti přetížená a doba přijetí k zákroku se výrazně prodlužuje. Endoskopické centrum to tedy muselo vyřešit tím, že oslovilo praktické lékaře v kraji, aby pacienta vybavili e-receptem na projímadlo sami.

Podle průzkumu, který SPL provedlo mezi svými členy, více než polovina lékařů zaznamenala při výdeji e-receptu nějaký problém. Z oslovených 500 lékařů prodloužil e-recept ordinační dobu přesně 75 % z nich. Více než 24 % lékařů strávilo s pacientem kvůli jednomu e-receptu až o 3 minuty déle. Více než 50 % pacientů si svým ošetřujícím lékařům stěžovalo na problém při vydávání e-receptu v lékárnách.

Kromě toho tisícům lékařů stále nedorazil certifikát ze SÚKL, i když o něj požádali včas, recepty zatím předepisují jen papírově. Celkem 7 000 lékařů na přidělení certifikátu čeká. Pokud projde zákon, který by měl roční období bez sankcí garantovat, je to vstřícný krok. Neřeší ale slabiny systému, mezi které patří zejména uživatelsky nepřátelské prostředí, chybějící lékový záznam, pomalá odezva z centrálního úložiště či nesrozumitelné pokyny přicházející z centrálního úložiště v situaci, kdy se nedaří e-recept vystavit. Zásadní chybou řešení je nutnost používat elektronický podpis, což představuje pro lékaře riziko.

Zdroj: helpnet.cz

Projekt "Kino pro každého"

Projekt Kino pro každého odstartoval promítáním filmu Po strništi bos. V aktivitě pro handicapované bude pokračovat. Ojedinělý projekt Kino pro každého podporuje a zavádí technologie pro sluchově, zrakově a tělesně postižené diváky do kin. Díky němu si mohli nejen handicapovaní diváci vychutnat v říjnu minulého roku film Jana Svěráka Po strništi bos v pražském kině Aero, kde se projekce uskutečnila, ale také v kině Bio Central v Hradci Králové a v kině Scala v Brně, kam byl přenos z pražského zahájení živě přenášen. Autoři projektu by rádi technologie, s jejichž pomocí mohou filmy v kinech sledovat jak zrakově, tak sluchově postižení, rozšířili do desítek českých kinosálů. U filmů, které jsou dotovány státními prostředky, by měly být podle autorů projektu titulky a audio popisné stopy povinné. Kino pro každého bude představeno na konferenci INSPO 2018, které proběhne v pražském Kongresovém centru 7. dubna 2018. Kino pro každého si dává za cíl zvýšení informovanosti všech zainteresovaných stran od provozovatelů kin, producentů, státní správy a organizací pracujících s postiženými, až po samotné diváky. V rámci projektu autoři pořídili vlastní sadu technologie pro sluchově a zrakově postižené.

Pro zrakově postižené jsou to speciální sluchátka, nebo externí přijímač se sluchátky. Pro neslyšící je to buď box, který se přimontuje do kino sedačky a ve kterém na LED displeji běží titulky, nebo speciální brýle, do kterých jsou titulky promítány. Kina, pokud se technologiemi vybaví, mohou filmy, které audio popisnou stopu a titulky mají, pro své diváky promítat. V současnosti je na řadě úprava zákona nebo systému podpory výroby a distribuce filmů do kin Státního fondu kinematografie tak, aby nutnost titulků a audio popisné stopy byla minimálně pro projekty, které jsou dotované státními prostředky, povinná.

Televize a DVD technologie mají, nosiče v kinosálech zatím ne. První akcí projektu bylo promítání filmu Po strništi bos v žižkovském kině Aero v říjnu 2017. Úvodní slovo bylo s tlumočením do znakového jazyka, simultánním přepisem na plátno i s audio přepisem online přenášeno do hradeckého kina Bio Central a kina Scala v Brně. V Centralu bylo asi 90 lidí a byli velmi potěšení a reakce byly nadšené, neboť obzvláště pro zrakově postižené to byl zážitek velmi ojedinělý. Přenos byl výjimečný tím, že se po společném úvodu tvůrců filmu promítal film pro obě skupiny, tedy jak zrakově, tak sluchově postižené najednou, bez nutnosti používat speciální technologie a na projekcích byli i obyčejní diváci. Projekt Kino pro každého bude představen v dubnu na konferenci INSPO 2018, která se věnuje technologiím pro osoby se specifickými potřebami. Kino pro každého je projekt, který si jistě zaslouží pozornost. Veškeré bližší informace o projektu najdete na stránkách http://www.kinoprokazdeho.cz/.

Zdroj: inspo.cz

Jeden svět boří další bariéry

Už loni se mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět rozhodl bořit bariéry a zpřístupnit své projekce co největšímu počtu lidí, bez ohledu na postižení, věk či jiný mateřský jazyk. Letošní 20. ročník, který se bude konat od 5. do 14. března v Praze a následně v 36 dalších městech po celé České republice, se snaží přístupnost bezbariérových projekcí znásobit a přiblížit se tak co největšímu počtu divákům. Jeden svět uvede deset filmů s titulky pro neslyšící a čtyři filmy doplněné o audio komentáře pro nevidomé. Všechny ceremonie a část pofilmových debat budou tlumočeny do českého znakového jazyka.

"Právo na kulturu vnímáme jako základní lidské právo, proto se snažíme zpřístupnit náš festival všem bez rozdílu." říká koordinátorka Jednoho světa pro všechny Milena Poeta.

Novinkou jsou relaxované projekce, které jsou určeny pro diváky s mentálním postižením či poruchami soustředění, ale také pro návštěvníky, kteří si u filmu chtějí odpočinout. "Projekce nemají obvyklé podmínky, které by běžný návštěvník v kině očekával – zvuk je ztlumen, sál více osvětlen, film běží bez titulků a trailerů. Další novinkou je rozšíření týmu o odborníky s postižením. "Ti nám předávají své osobní zkušenosti a učí nás, co to univerzálně přístupné kino vlastně je," dodává Poeta.

Pro nedočkavce nabízí festival už nyní jeden festivalový film v rámci projektu Promítej i ty! Snímek Zeptejte se sexperta se věnuje sexuální osvětě v Indii.

Dokument, z nějž se nejspíš dozvíte spoustu věcí, které jste o sexu a nejlidnatější zemi na světě nevěděli, je možné zdarma stáhnout a promítat do 20. února. Je dostupný na webu www.promítejity.cz, kde je k dispozici dalších více než 50 dokumentárních filmů z uplynulých ročníků festivalu zdarma ke stažení.

Další informace najdete na webu: https://www.jedensvet.cz.

Internet a můj handicap

Pod názvem internet a můj handicap se uskutečnilo již 13 ročníků literární soutěže určené autorům se zdravotním postižením. V prvních pěti ročnících bylo úkolem soutěžících ukázat, jak jim pomáhá vyrovnat se s jejich handicapem, jak ovlivňuje jejich život internet. Od šestého ročníku byla soutěž tematicky rozšířena o možnost vyjádřit, jak pomáhá lidem se zdravotním postižením také telefon.

Výsledky všech ročníků jsou zveřejněny na portálu Helpnet, vystaveny jsou ve většině ročníků všechny soutěžní příspěvky, v některých vybrané. BMI sdružení vyhlašuje již 14. ročník literární soutěže internet a můj handicap. Pravidla zůstávají stejná jako v minulých letech. Soutěžní práci opatřenou poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 25. února 2018 na adresu info@helpnet.cz. Přihlášením do soutěže vyjadřuje autor souhlas s tím, že jeho dílo může být bezplatně zveřejněno ve sborníku konference INSPO, na portálu Helpnet.cz a popřípadě v dalších médiích, kterým budou nejlepší příspěvky poskytnuty.

Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Autoři by v ní měli vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet nebo telefon pomáhá vypořádat se se zdravotním postižením. Při hodnocení se bude přihlížet jak k literární úrovni textu, tak k obsahové zajímavosti. Do soutěže nebudou přijaty práce, které byly přihlášeny v předcházejících ročnících, jejich autoři se však mohou zúčastnit soutěže s novým příspěvkem. Pro účastníky 14. ročníku soutěže je připravena řada hodnotných cen. Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen se uskuteční na konferenci INSPO v sobotu 7. dubna 2018 v Kongresovém centru Praha, kde budou promítnuty také video medailónky tří vítězů, které pořídí pořadatelé. Záštitu nad 18. ročníkem INSPO poskytl Magistrát hlavního města Prahy. Na uvedeném zdroji najdete i výsledky předchozích ročníků, včetně vítězných textů.

Zdroj: inspo.cz

Aktuálně před uzávěrkou

Historie založení KPČH

Několik informací z historie našeho Klubu přátel červenobílé hole, zejména pro nové členy. Dne 9. 4. 2005 podal návrh na založení klubu přípravný výbor ve složení: Ing. Leo Brückner, Klára Lipská, Marcela Machovičová, Ota Pačesová, Alan Ptáček. Tímto výborem byly schváleny první Stanovy. První Valná hromada se konala potom v březnu roku 2006 v Praze 6 na Dědině, kde bylo zvoleno nové předsednictvo ve složení Ing. Leo Brückner předseda, členové Martin Tarčinec a Karla Jandlová. Dozorčí radu tvořili Jarmila Tarčincová, Martina Hanusová a Ladislav Berky. Tajemníkem klubu byla jmenovaná Ota Pačesová.

Druhá Valná hromada se konala v roce 2011 v Krásné u Jablonce nad Nisou. Zde byli zvoleni do předsednictva Martin Tarčinec, předseda, členové Marcela Machovičová a Dana Ťukalová. Dozorčí rada byla ve složení Jarmila Tarčincová, Martina Hanusová a Ladislav Berky. Tajemníkem zůstala dále Ota Pačesová.

Třetí Valná hromada se konala v roce 2016 v Praze. Do předsednictva byl zvolen Ladislav Berky, předseda, členové Dana Hovorková a Martin Tarčinec. Do funkce tajemníka byl jmenován v roce 2017 nově Bc. Marek Müller. Paní Pačesová složila svou funkci z důvodu pokročilého věku. Do kontrolní komise (která nahradila podle legislativy dozorčí radu) byly zvoleny Jarmila Tarčincová jako předsedkyně, členové Martina Hanusová a Karla Jandlová.

Klub byl založen z podnětu několika dalších lidí, kteří se nepodíleli na funkcích, a přesto v klubu byli aktivní. Zmíním zde několik jmen, někteří už nejsou mezi námi živými, ale s láskou na ně vzpomínám. Manželé Řehákovi, Maruška Doležalová, Liduška Havlíčková, kteří s námi pravidelně jezdili na pobyty a svou přítomností vytvářeli dobrý kolektiv. Rovněž musím zmínit i další, a to především Janu Kroulovou, která byla hlavním strůjcem založení KPČH a převedla do naší organizace první finanční prostředky, za což jí skládám vřelý dík.

Počet prvních členů byl okolo 30 osob. Postupně jsme se rozrostli na počet 61 členů.

O průběhu naší činnosti a všechny výroční zprávy si můžete přečíst na našich stránkách. Rovněž zde nalezte bohatou fotodokumentaci z akcí. Za zmínku stojí i speciální číslo Paprsku a stručný přehled činnosti za léta 2005–2015, který si lze stáhnout v doc. Bylo toho hodně, co jsme dokázali, a tak by bylo škoda, toto úsilí zahodit a nepokračovat v tomto duchu dále. A vkládám sem i naše první tiskové prohlášení z roku 2006. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon." - (Bible 1. Kor.13:1)

O. Pačesová

Vážení přátelé a příznivci,

dovolte nám, abychom vám krátce představili nově vzniklé občanské sdružení Klub přátel červenobílé hole. Náplní našeho klubu budou především přátelská setkání, výlety a návštěvy kulturních akcí.

Propagace a podpora potřeb hluchoslepých

Naše sdružení vzniklo na základě přání několika hluchoslepých přátel, kteří projevili touhu se scházet neformálně, cítili potřebu nalézt prostor, kde se mohou svobodně vyjádřit. Kde si mohou mezi sebou popovídat v malých skupinkách. Kde naleznou pochopení svých každodenních problémů. Kde činnost sdružení nebude pouze na bázi odlidštěných profesionálních služeb, ale na úzkém vzájemném kontaktu.

Profesionalita bez obětavosti a lásky se stane v profesích, kde pracujeme s lidmi studenou, beztvarou a nepojmenovatelnou.

Můžeme mít sice zajištěny všechny základní životní potřeby a služby třeba ve špičkové kvalitě, ale pokud nepocítíme, byť zrnko člověčenství ze sebe sama, nebudeme se cítit šťastni. Zkusme se na sebe usmát, zkusme zažertovat, zkusme toho druhého vzít třeba na vteřinku za ruku, pohlaďme slovem a zastavme se v tom denním shonu a pocítíme, že budeme i my spokojenější a šťastnější. Vždyť tyto dary nic nestojí, a navíc se nám bohatě vrátí. Nezáviďme kolegovi, jinému občanskému sdružení, že ho mají Vaši svěřenci raději, i když vlastně profesně dělá vše stejně jako my, ale zkusme se zamyslet proč tomu tak asi je.

A když se náhodou mezi námi někde objeví člověk, ač profesionál, a do své činnosti vloží obětavost a lásku, nepovažujme jeho vztah a přístup k lidem za neprofesionální a patologický. Přijměme jeho snahu a pomoc. Činnost našeho sdružení budeme zajišťovat právě takovými lidmi odborníky – dobrovolníky. Chceme být sami aktivní a činnost klubu si sami řídit. Nechceme, aby se hlavní náplní naší činnosti stala honba za penězi. I za málo se budeme snažit udělat mnoho.

O. Pačesová

Volby a Valná hromada 2018

V minulém čísle jste se všichni dozvěděli, že zemřel člen našeho předsednictva Martin Tarčinec. Také paní Martina Hanusová již nechce nadále být členem kontrolní komise. Na zasedání předsednictva dne 30.1.2018 bylo domluveno, že z těchto důvodů se musí svolat Valná hromada a provést nové volby do předsednictva a kontrolní komise. Předpokládaný termín Valné hromady by byl o víkendu 21.4. nebo 22.4. t.r., aby bylo dost času Valnou hromadu připravit. Přípravnou pracovní skupinu Valné hromady tvoří: Ladislav Berky – předseda organizace, Bc. Marek Müller – tajemník, Ota Pačesová – asistent tajemníka.

Prosíme členy, abyste se zamysleli nad novými kandidáty do předsednictva, které je tvořeno z předsedy a dvou členů a do kontrolní komise, která je tvořena z předsedy a dvou členů. Měli by to být lidé aktivní, přivítali bychom lidi hlavně mladší. Můžete si přihlásit i vy sami na kandidáta, pokud to myslíte vážně a jste ochotni zejména v předsednictvu aktivně pracovat. Každého navrženého kandidáta oslovíme a požádáme o jeho souhlas se zařazením na kandidátku a o stručné informace o jeho osobě. Vy se potom na základě informací můžete rozhodnout koho zvolíte. Vzhledem k rozptýlení členů po celé republice bude možno volit i elektronicky nebo korespondenčně. Kandidátky a pravidla voleb, přihlášky na Valnou hromadu, vám budou zaslány měsíc před volbami. Pokud si myslíte, že by bylo potřeba pozměnit Stanovy můžete podat návrhy na jejich změnu znění. Stanovy najdete zde.

O. Pačesová

Zajímavosti

Zajímavosti z vesmíru

Galaxie je hvězdná soustava složená z hvězd, mlhovin, hvězdokup, mezihvězdné hmoty a temné hmoty. Hvězdy se téměř vždy nacházejí ve skupinách nazývaných galaxie, společně s plyny, mezihvězdným prachem a temnou hmotou. Galaxie drží pospolu působení gravitačních sil a jednotlivé komponenty obíhají kolem společného středu. Existují důkazy, že se ve středu některých nebo dokonce většiny galaxií nacházejí černé díry.

Pranostika

Teplý únor – studené jaro, teplé léto

Rady našich babiček

Přesolenou omáčku napravíme lžičkou včelího medu.

Nabídka pro čtenáře

Franczyk Karel – Jak si žije Austrálie

Autor žije v Austrálii od dob studií po důchodový věk. Celou ji procestoval, poznal lidi i sám sebe a snaží se podat Středoevropanovi zevrubný obraz o této krásné zemi. Kapitoly se věnují Tasmánii – ostrovu vzdálenému od australské pevniny asi 400 km. Prší zde 330 dní v roce a žije tady jedinečná fauna i flóra. Dále oblasti Melbourne a Sidney, největším australským městům, Outback Australia – málo obydlené části vnitrozemí Austrálie. Vše je podřízeno vodě, které je zde zoufalý nedostatek. Největší korálový útes na světě, pohoří, vodopády, deštné pralesy i pouště. Dále neobvyklým australským zvířatům, ovoci a zelenině, typickému jídelníčku, různorodému díky množstvím národů, které v zemi žijí.

Historie Austrálie, rok 1606, kdy sem připluli první evropští námořníci, Holanďané, rok 1770 připlul britský kapitán James Cook, který území zabral pro anglického krále, deportace britských trestanců, přistěhovalectví anglických zemědělců a kolonizace celé země, imigrace po dvou světových válkách. Kapitola o australském školství a systému vzdělávání. Rozdíly mezi britskou a australskou angličtinou. O národních sportech a tradicích. O běžném životě Australanů a jejich rodin. O televizním a rozhlasovém vysílání. O sociální politice a jejím vývoji. O zaměstnání a nezaměstnanosti. O politických stranách a jejich programech. O typických lesních požárech a záplavách. Co by měl vědět český turista, než se vypraví do Austrálie. Tyto a další kapitoly obsahuje velmi zajímavá kniha českého rodáka žijícího desítky let v nejmenším světadíle světa.

Literární okénko

František Halas – Kohout plaší smrt

Noc stoupá do hlavy a vrávorám,
Smysly neznámými zvídám chtivě,
Bojácný dech vzpurně polykám.

Na čelo anděl pravou nohu klade,
Hladně lámu chleba vzpomínek,
Zamyšlený stín se za mnou krade.

Tajná hnutí krve žárlivě si střežím,
Vylekaný pták mi náhle hlavu stíná,
Mezi červy ledovými ležím.

Van smrti se lísá kolem čela,
Kohout hvězdy zobe, zpívá,
Smrt se vyplašila.

Výročí

V měsíci únoru oslavili narozeniny Stanislava Olejníková, Hana Soukeníková a Michal Trégr, svátek mají Jarmila Tarčincová, Jiřina Bartáková a Lenka Klemerová. Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Kvíz pro moudré hlavy

Správné odpovědi na předchozí kvíz

Záhřeb – Dublin – Reykjavík – Řím – Bělehrad

Je prokázáno, že převážná většina lidí zapojuje do mozkové činnosti mnohem více levou hemisféru než pravou. Pokud chcete zapojit právě i tu pravou, zkuste např. dělat všechny běžné denní činnosti pouze levou rukou (platí pouze pro praváky). Pravá hemisféra je také „sídlem“ kreativity, takže nezanedbávejte ani tuto oblast.

Nový kvíz

Doplňte ke každé zemi její hlavní město:
Lichtenštejnsko -
Litva -
Lotyšsko -
Lucembursko -
Maďarsko -

Správné odpovědi se dočtete v příštím čísle.

Co nám chutná

Fazolí je známo asi 50 druhů, všechny pocházejí z tropické Ameriky. Nejstarší nálezy v Mexiku sahají až do doby 5000 let před naším letopočtem. Obsahují průměrně přibližně 20 až 25% bílkovin, 1 až 1,5% tuku, 55 až 62% sacharidů a 3 až 4% vlákniny. Z vitamínů obsahují zejména provitamin A a komplex vitamínů B. Zralé syrové fazole obsahují jedovaté látky, které se neutralizují tepelnou úpravou. Otrava syrovými fazolemi se projevuje zejména nevolností, zvracením a průjmem. Nejčastěji se vaří nebo melou na mouku, jako zelenina se používají také nezralé fazolové lusky.

Fazole pečené s cibulí

Suroviny: 300g fazolí, 700g cibule, olej, mletý pepř, paprika, sůl.

Postup: Předem namočené fazole uvaříme doměkka. Cibuli oloupeme, nakrájíme na silnější kolečka (3-4 mm), osmažíme na oleji. Vmícháme papriku, pepř, sůl. Ochutíme spíše výrazněji, fazole se už dál nedochucují. Do zapékací mísy naskládáme střídavě vrstvy cibule a fazolí, poslední vrstvou jsou fazole. Pokapeme oleje, můžeme poklást plátky slaniny. Cca 20 minut pečeme.

Tyto fazole jsou dobré teplé i studené. Jedí se samotné nebo s chlebem, nejlépe se zapíjejí pivem. Cibule se zdá hodně, ale není. Usmažená cibule se částečně rozpeče a udělá jídlo šťavnaté. Jídlo snese více pepře. Při dávkování oleje zvažte, zda budete jídlo jíst teplé (pak je lepší dát oleje víc) nebo studené (pak je lepší méně mastná verze).

Zdroj: www.recepty.cz

Vážení čtenáři, články a náměty do časopisu mi posílejte, prosím, vždy do posledního dne v měsíci. Později zaslané materiály se objeví až v následujícím čísle. Děkuji.

Jana Rzepecká

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole z. s.
IČO: 26999960
Adresa: Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

Naši činnost finančně podporuje Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Úřad vlády ČR – Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)