Paprsek ze tmy, Březen 2017

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy, Březen 2017

Vydává - Klub přátel červenobílé hole z. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

3. března je Světový den sluchu neboli Mezinárodní den péče o sluch. Jen v Evropě žije asi 80 miliónů lidí (16%) s určitou ztrátu sluchu. 8. března jsme si připomněli Mezinárodní den žen, 19. březen je Mezinárodním dnem invalidů, 20. březen je Světovým dnem štěstí, 21. březen Mezinárodním dnem poezie a také Mezinárodním dnem lesů. 22. březen je Světovým dnem vody, 28. března slavíme Den učitelů a 30. března Den lékařů.

V období kolem 21. března nastává jarní rovnodennost. Slunce při svém zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník – přechází z jižní polokoule na severní. V letošním roce začal První jarní den (jarní rovnodennost) 20. března v 11.28 hodin.

V roce 2017 připadá Velikonoční pondělí na 17. dubna. Jedná se o státní svátek. Již druhým rokem bude dnem volna i Velký pátek, letos 14. dubna. Úplněk nastal 12. března v 15.53 hodin. V dubnu bude úplněk 11. 4. v 8.06 hodin.

Pro čtenáře Paprsku ze tmy máme dobrou zprávu. Pan Bc. Marek Müller souhlasil s tím, že bude zodpovídat dotazy našich čtenářů, týkající se právní oblasti. Proto, máte-li někdo otázku týkající se zákonů či konkrétního případu, pošlete ji panu Bc. Müllerovi na adresu, která je uvedena na konci časopisu v Kontaktech. Dotazy budeme uveřejňovat zodpovězené ve speciální rubrice před rubrikou Zajímavosti. Těšíme se na spolupráci.

Zdravíme naši čtenářku, paní Zdenu Menclovou ze Stratova a její dceru, paní Jitku. Kvíz z minulého čísla vyřešily bez chyb a zaslouží si blahopřání. Paní Zdena i paní Jitka rovněž zdraví své staré kamarády, kteří čtou Paprsek ze tmy. Vám ostatním, kteří jste kvíz jistě také vyřešili správně, zveřejňujeme na začátku rubriky Kvíz pro moudré hlavy výsledky z předchozího čísla.

Jana Rzepecká

O čem přemýšlíme

Nemám ráda smutné emaily. A jeden mi nedávno poslala Danuška Ťukalová. Zemřela nám Maruška Doležalová. Zemřela 6. února 2017 v Jihlavě, ve věku 88 let. Ráda bych její vzpomínku uctila mou krátkou povídkou "Zpívající Mařenky" a uveřejněním jedné z jejich básniček "Je krásné žít".

Prvně jsem se sešla s Maruškou Doležalovou v roce 1996 na akci pořádané Lormem (byla členkou od jeho založení r. 1991). Byla menší postavy, ale slyšet jí bylo zdaleka, neměla daleko od pláče k smíchu. Byla kamarádská a v kolektivu stejně postižených se cítila dobře. Se svým postižením se dokázala rvát a byla stále aktivní. Naučila se ve skoro 70 letech a při svém handicapu dobře ovládat počítač. Byla oceněna na INSPU za článek v literární soutěži "Internet a můj handicap". Členkou našeho klubu byla od roku 2006, a zpočátku, pokud ještě žil její milovaný Jarek, s námi jezdila na pobyty. Starší členové si jistě Marušku pamatují. Byla i členkou organizace VIA. Její věrnou kamarádkou byla Mařenka Váňová z Hybralce. Nerozlučné a věčně zpívající Mařenky. Takové je mám obě ve své mysli. A tak uvádím jako vzpomínku jeden úsměvný střípek z jejich života.

Zpívající Mařenky

Do místnosti vstupuje nerozlučná dvojice s písní na rtech. "To jsme se tak sešli, kamarádi, la, la, la , la ..", vesele si notují dvě šedivé hlavičky, a do taktu si ťukají červenobílými hůlkami. Vůbec jim nevadí, že jim to neladí, a hudebně nadaní by nad nimi spráskli ruce. Jsou šťastné, ponořené do tónu své písničky. Nevnímají nic kolem. Je na ně krásný pohled. Z rozzářených a růžolících tváří vyzařuje momentální štěstí a radost ze života. V tuto chvilku zapomenou na všechny strasti, které jim přináší jejich hluchoslepota.

Teď zpíváme a nic nevnímáme. Jedna z Mařenek je aktivnější a jakmile narazí na něčí ruku, hned ji uchopí, a do taktu s ní se pohybuje. Ani se neptá, koho to potkala, teď to není důležité. Teď se zpívá a zpívat se musí! Ať se vám chce, či nechce. A je to tak nakažlivé, že se i ostatní přidávají. „Já jdu s písničkou, jak ten ptáček tralala, tralala, tralala ...“, ozývá se ze společenské místnosti. Nikdo Mařenkám tuto kratičkou chvilku štěstí nevezme. Ne, ony si jí ani vzít nedají.

Maruško, budeš nám chybět, s tou písničkou na rtech, ale tvoje básničky jsou věčné a budeme si je připomínat na našich stránkách.

Ota Pačesová

Je krásné žít

Je krásné žít ve světě, kde má tě někdo rád,
jedno zda na vozíku jsi, srdíčko slabé máš,
či s holí bílou se cesty učíš znát!

Je krásné žít, v světě, kde neslyšíš slova zloby,
závisti, či pohrdání, kde vždy někoho máš,
kdo pro tebe má pochopení!

A tak, snažme se vytvořit svět kolem sebe takový,
aby se nám v něm vždy dobře a radostně žilo!
A pak si můžeme říci, "Je krásné žít".

Marie Doležalová z Jihlavy

Společnost zatím neumí vnímat potřeby lidí se zdravotním postižením

Na práva osob se zdravotním postižením (ZP) se začalo poukazovat teprve na začátku 90. let a od té doby prošla naše společnost významnými změnami v přístupu k lidem se ZP. Mnohem častěji jsou aktivně zapojeni do společnosti, studují, vykonávají běžná zaměstnání. Přesto se ukazuje, že stále nedokážeme vnímat jejich odlišné potřeby a nahlížíme na ně pohledem lidí bez ZP. To je důvodem, proč u nás lidé se ZP stále čelí překážkám v každodenním životě, a to i v tak klíčových oblastech, jako je vzdělání, zaměstnanost nebo bydlení.

Být osobou se ZP znamená potýkat se od dětství s nejrůznějšími problémy, překážkami a omezeními. Začíná to zhoršeným přístupem ke vzdělání, omezením volnosti pohybu, ať už jde o nedostatečnou přístupnost objektů, nebo o využívání veřejné dopravy, postupně se přidávají obtíže při hledání zaměstnání a bydlení, omezené možností trávení volného času a spousta dalších potíží.

Stížnosti a dotazy lidí se ZP tvoří nezanedbatelnou část podnětů, kterými se zabývá veřejná ochránkyně práv. Nejčastěji se týkají sociálního zabezpečení, zejména invalidních důchodů a příspěvku na péči. Řadu osob se ZP stále trápí nedostatečná přístupnost staveb a dopravy. Nejde přitom jen o ně – bezbariérové přístupy jsou důležité i pro další skupiny občanů, jako jsou rodiče s kočárkem, starší lidé se sníženou pohyblivostí apod. Chybí vyhrazená parkovací místa pro lidi se ZP. Obce je často odmítají z důvodu celkového nedostatku parkovacích míst, ale někdy chybně i z obavy, aby osoby se ZP nezvýhodňovaly před ostatními. Podle poznatků ochránkyně se lidé se ZP, které doprovází asistenční pes, stále setkávají s problémy v dopravě. Kvůli asistenčnímu psovi jim bývá znemožněn přístup do zdravotnických zařízení, lázní či hotelů.

Ani naše školství není vždy připraveno na studenty se ZP a nejde přitom jen o nepřístupnost některých budov, ale také o nedostatek asistentů a tlumočníků. Chybí tlumočníci znakového jazyka. Chybí vyhrazená parkování. Chybí mluvený český překlad – audiopřepis reportáží v televizním zpravodajství. Mnohým neslyšícím chybí u domovních zvonků videotelefon. Mnohým osobám se sníženou pohyblivostí chybí vhodné bezbariérové bydlení. Více informací.

Pomoc asistenčních a vodicích psů omezují zbytečné zákazy

Mnozí postižení si stěžují na zbytečné zákazy, které platí pro asistenční a vodící psy. Zvířata jim přitom pomáhají 24 hodin denně. Lidé odkázaní na svého čtyřnohého přítele proto chtějí nový zákon, jenž umožní mít s sebou psího asistenta bez náhubku a vodítka v tramvaji, vzít si jej do divadla, banky nebo třeba i do nemocnice.

V Česku žije přibližně 1500 lidí, kteří se bez neustálé pomoci speciálně vycvičených psů neobejdou. Asistenčního psa si zatím nemohou lidé s sebou brát na rehabilitační pobyty do některých lázní. Psi umějí handicapovaným podávat věci, otevírají dveře, rozsvítí světlo, pomohou s převlékáním a dohlížejí na jejich zdravotní stav. Pokud se jejich zdravotní stav zhorší, psi to vycítí a snaží se je přimět k aktivitě. Na mnohá místa si však své psy brát nemohou.

Postižení se psy jsou vykazováni z restaurací, jsou nezvanými návštěvníky některých bank. Pokud lázně umožní pobyt lidem s asistenčními psy, v některých případech si účtují vysoké částky. Ne ve všech nemocnicích smí asistenční psi se svými pány do převlékárny, aby jim pomohli se svléknout před vyšetřením, podat spadlý předmět a otevřít dveře. Za uplynulých 15 let vycvičili pracovníci tohoto sdružení více než 200 asistenčních psů pro handicapované. Mezi jejich klienty jsou tělesně postižení, nevidomí, neslyšící, kardiaci, diabetici, lidé trpící epilepsií nebo autisté. Nyní je, na popud ombudsmanky Anny Šabatové, připravován nový zákon, který bude s asistenčními psy počítat jako s nedílnou součástí handicapovaných osob.

Zdroj: www.invArena.cz

K Mezinárodnímu dni péče o sluch

Mezinárodní den péče o sluch (Světový den sluchu, 3. března) byl poprvé vyhlášen na mezinárodní konferenci prevence a léčby sluchu v Pekingu roku 2007. Počet lidí se sluchovou vadou stoupá a často jsou tyto vady přehlíženy. Na světě žije asi 360 miliónů lidí se zhoršeným sluchem (5,3 % celkové populace). Z toho je asi 32 miliónů dětí. Pro děti i dospělé jsou dnes k dispozici sluchadla, kochleární implantáty a další podpůrné služby. Netýkají se však většiny rozvojových zemí Afriky, Asie, Tichomoří a dalších oblastí. U dětí i dospělých jsou tyto podpůrné prostředky důležité k sociální rehabilitaci a prevenci sociálního vyloučení.

Mezi důležité aspekty práce pro sluchově postižené patří také sluchová a řečová rehabilitace, používání titulků v televizi, simultánní přepis, znakový jazyk a další formy vzdělávání osob se sluchovým postižením. Všemi těmito aspekty se zabývá také společnost ASNEP, o níž je článek níže. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že až 1,1 miliardy mladých lidí je ohroženo ztrátou sluchu v důsledku používání chytrých telefonů, mp3 přehrávačů, návštěvami hlučných zábavných podniků, kde jsou vystaveni hlasitým zvukům

Zdroj: www.p12.helpnet.cz

Stresu se předcházet nedá, vnímejme ho i pozitivně a naučme se relaxovat

Finanční starosti, rodinné vztahy, politická situace nebo přetlak či nejistota v práci, to jsou nejčastější důvody, proč se lidé cítí ve stresu. A ačkoliv se o negativních dopadech stresu na lidské zdraví mluví často, pro většinu lidí se jeho typické příznaky staly běžnou součástí života a ignorují je. Přitom rozpoznat stres a naučit se s ním správně zacházet může zvýšit pracovní výkony a zlepšit osobní vztahy.

Stres je obranná reakce organismu na intenzivní psychický nebo fyzický podnět. Existuje stres negativní, který si spojujeme s negativními emocemi, a stres pozitivní, jaký zažívá například sportovec při svém výkonu nebo muž na schůzce s dívkou. Příčiny stresu jsou různé. Někdo může bez obav přednášet před plným náměstím, ale bojí se nastoupit do letadla. Jiný se hroutí před každým testem, ale nedělá mu problém oslovit cizí dívku na ulici. Liší se i projevy stresu, které mohou být psychické i fyzické, od nespavosti a bolesti hlavy či břicha až po poruchy nálad a nadměrné hubnutí nebo naopak přibývání na váze.

Na zvýšení pracovního stresu se v současnosti podílí také rozvoj digitálních technologií. I když chytré telefony v mnohém usnadňují život, lidé kvůli nim mají tendenci být dvacet čtyři hodin on-line. Kontrola pracovních e-mailů před spaním a ihned po probuzení ale znamená, že lidé z práce vlastně nikdy neodejdou. Je proto dobré stanovit pevné hranice, pečlivě oddělovat pracovní život od soukromého a pravidelně odpočívat.

Způsob relaxace je u každého individuální. Někdo se odreaguje u adrenalinového sportu a někdo při procházkách v přírodě. Je nutné to vyzkoušet a najít vlastní cestu. Důležitá je i životospráva. Pro mnohé lidi je ale dodržování správné životosprávy těžké a stresové situace řeší přejídáním, nebo naopak hladověním, případně užíváním návykových látek. Naučit se znát své tělo a odhalit, co stres způsobuje a jak je možné jeho následky zmírnit. To vám umožní se se stresem lépe vypořádat a nevnímat ho pouze v negativním smyslu.

Pozitivní stres totiž může lidi naopak motivovat k nadprůměrným výkonům. Lidem například pomáhá blížící se termín odevzdání k napsání vědeckého článku nebo závody s ostatními ke zlepšení sportovních výkonů. Stejně jako po velkém sportovním výkonu je ale i při vystavování se zátěžovým situacím nutné umět si odpočinout a nechat tělu čas na regeneraci. Pomáhá umět dobře odhadnout sám sebe a nemít na sebe nesplnitelné nároky. Je také dobré mít při zásadních rozhodnutích alternativní plán, stanovit si racionální životní cíle, uvědomovat si své finanční možnosti a mít v sobě i určitý druh pokory. Podstatné je také pracovat na osobních vztazích a o problémech komunikovat s rodinou a přáteli.

Zdroj: invarena.cz

Důchodci a děti zřejmě budou méně doplácet za léky

Důchodci a rodiny s dětmi do 18 let zřejmě budou od příštího roku méně doplácet za léky. Roční limity na doplatky pro děti do 18 let a seniory od 65 let by se měly snížit podle vládní novely o veřejném zdravotní pojištění z 2500 na 1000 korun, u důchodců nad 70 let věku na 500 korun. Novelu podpořil zdravotnický výbor. Po překročení limitu pojišťovny vracejí pacientům peníze, které zaplatili navíc. Opatření bude mít finanční dopad do 0,5 miliardy Kč a Ministerstvo zdravotnictví s těmito náklady počítá.

Do doplatku se však nezapočítávají všechny léky, zpravidla jen ty, které jsou v konkrétní skupině nejlevnější. Zdravotní výbor parlamentu ani Ministerstvo financí nepodpořily návrh na rozšíření pravomoci praktických lékařů při předepisování léků. Praktičtí lékaři v současnosti musí kvůli předepisování některých běžných léků posílat pacienty ke specialistům. Praktický lékař smí lék předepsat, ale pacient si pak musí léčivý přípravek zaplatit a nemá nárok na úhradu ze zdravotního pojištění. Tato regulace je zbytečná a dehonestuje praktické lékaře, jak ukazuje praxe, uvedl zástupce poslanců. Celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění by měly letos dosáhnout 276,59 miliardy korun, výdaje by měly být asi o 23,5 milionu nižší.

Zdroj: invarena.cz

Průkaz ZTP a dálniční poplatky

Dotaz: Jsem držitelkou průkazu ZTP, jsem osvobozena od dálničních poplatků na území ČR či ne?

Odpověď: Od dálničních poplatků jsou v ČR osvobozeni držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Výjimkou jsou lidé, kteří mají průkaz ZTP nebo ZTP/P přiznaný na základě svého sluchového postižení. Platí však pravidlo, že auto, které nemusí mít dálniční známku, musí v případě silniční kontroly převážet držitele průkazu anebo řidič musí mít potvrzení, že pro takovou osobu právě jede do nějakého zdravotnického zařízení anebo ho tam vezl.

Zdroj: invarena.cz

Poznámka: Od dálničního poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP/P a ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou. Dospělí neslyšící (držitelé průkazu ZTP) na dálnici platit musejí nebo si musejí koupit dálniční známku. Mají označení motorových vozidel 02 (ucho), na které se osvobození nevztahuje. Na bezplatnou přepravu po dálnici mají právo jen držitelé průkazu ZTP/P nebo jejich příbuzní (tedy např. rodiče neslyšících dětí se ZTP/P). Platí to, ale jen tehdy, když je dítě ve voze, pokud jede rodič sám, musí mít dálniční známku. Rodiče neslyšících dětí nedostanou ŽÁDNÉ označení motorového vozidla (tedy ani 01 ani 02, samozřejmě pokud nejsou sami neslyšící, pak používají označení 02). V případě, že je zastaví na dálnici hlídka, prokáží se průkazem ZTP/P svého dítěte a přítomností dítěte ve voze.

Zdroj: www.vaclavkrasa.cz

Neslyšící a parkovací průkaz

Dotaz: Jsem neslyšící a byl mi přiznán průkaz ZTP. Myslel jsem si, že mám automaticky nárok na parkovací průkaz, a že nemusím mít dálniční známku. Na úřadě mi však řekli, že neslyšící na tyto výhody právo nemají? Je to pravda?

Odpověď: Bohužel Vám na úřadě řekli pravdu. Sluchově postižení lidé nemají nárok na parkovací kartu a s ní spojené výhody. Zároveň nemáte nárok ani na bezplatné užívání dálnic, a to i když máte průkaz ZTP. Neslyšící jsou samostatnou skupinou postižených, kteří mají nárok pouze na průkaz s označením O2, který Vám ale může sloužit pouze k označení vozidla, aby bylo jasné, že se v něm přepravuje sluchově postižená osoba.

Zdroj: invarena.cz

Klubové aktivity

Něco z historie a současnosti společnosti ASNEP

Společnost ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel) byla založena roku 1992 jako servisní organizace zastřešující subjekty pracující ve prospěch sluchově postižených občanů České republiky nebo jejich rodičů. Sdružuje cca 16 členských organizací, které se sluchově postiženými zabývají, a to včetně osob ohluchlých, šelestářů a hluchoslepých. Umožňuje jejich pravidelná setkávání a také navrhuje a připomínkuje zákony, které se života sluchově postižených občanů týkají.

Úspěchy, kterých se podařilo společnosti ASNEP dosáhnout, se týkají především schválení zákona č. 155/1998 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Dala jim zákonné právo svobodně si zvolit z komunikačních systémů uvedených v tomto zákoně ten, který odpovídá jejich potřebám. Jejich volba musí být v maximální možné míře respektována tak, aby měly možnost rovnoprávného a účinného zapojení do všech oblastí života společnosti i při uplatňování jejich zákonných práv. Praxe však bývá často jiná, a tyto situace společnost ASNEP pravidelně řeší.

Český znakový jazyk v klasické nebo taktilní (dotykové) formě, přepis mluveného textu, Braillovo písmo, Lormova abeceda a další mohou zrakově a sluchově postižené osoby nyní používat nejen ke komunikaci, ale také v rámci vzdělávání a výuky. České filmy na DVD musejí být opatřeny českými titulky, stále je řešeno poskytnutí skrytých titulků v televizním vysílání různých stanic. Na druhém kanálu České televize jsou pravidelně uváděny Zprávy ve znakové řeči a neslyšícím jsou poskytovány i další pořady veřejnoprávní televize, například Televizní klub neslyšících. ASNEP proškolila neslyšící moderátory, kteří nyní mohou tlumočit pořady občanům. Rovněž aktivně bojuje proti bariérám v hromadných dopravních prostředcích, veřejných budovách, kontroluje kvalitu skrytých titulků, pořádá osvětové přednášky a každé září organizuje oslavy Mezinárodního dne neslyšících. Náš KPČH se pravidelně této akce účastní.

ASNEP dlouhá léta vydávala měsíčník GONG, což byl jediný celostátní časopis pro sluchově postižené i ostatní občany Česka. Po 44 letech však muselo být vydávání časopisu GONG ukončeno. Vedení ASNEP tak rozhodlo na svém mimořádném zasedání 31. ledna 2017. Důvodem bylo jednak odmítnutí firem v časopise inzerovat, jednak zamítnutí dotace ze strany Ministerstva zdravotnictví. Čtenáři se tak už nedočkají svého oblíbeného časopisu a neslyšící ztratí jednu z mála možností komunikovat s ostatními prostřednictvím média. Snad se časopis GONG podaří vytvořit alespoň v internetové verzi, o což se ASNEP i redakce GONGu snaží. Vedení ASNEP děkuje všem autorům za skvělou a profesionální spolupráci, všem inzerentům za podporu a věrnost a čtenářům za podporu a zájem o časopis.

Ve společnosti ASNEP pracují čtyři komise: Legislativní komise, Komise pro skryté titulky, Expertní komise pro otázky tlumočení a Expertní komise pro otázky vzdělávání a nově vznikla Expertní komise pro sociální otázky. Každá komise řeší svůj okruh problémů s konkrétními institucemi. Převážná většina expertů pracuje dobrovolně, bez nároku na honorář. V současné době například řeší podobu přijímacích a maturitních zkoušek na střední školy a jejich přizpůsobení pro studenty se specifickými potřebami (sluchové, zrakové postižení). Za KPČH máme svého zástupce, a to v EKSO a Legislativní komisi, kterým je Ota Pačesová. V radě doposud působil náš budoucí tajemník Marek Müller a Ota Pačesová je členkou kontrolní komise. KPČH je aktivní organizací v ASNEP.

Pokračování historie Domova pro zrakově postižené Palata (1888-1918) 2. část

První kronikář Francisca Josephina, ústavní duchovní Franz Endler, nemohl nezaznamenat, co všechno se pro nevidomé už v prvních letech změnilo k lepšímu. Podle jeho spisu z roku 1903 se "napůl světský, napůl klášterní" život na Palatě odehrával bezmála idylicky – v krásném prostředí, uprostřed nádherného parku s dobře udržovanými pěšinkami a korzem pro nevidomé.

Existenční jistotu ústavu tehdy zajišťovaly nadace a další jednorázové příspěvky Spořitelny, ale také mimořádné finanční a věcné dary u příležitosti návštěv: významných státních úředníků a církevních činitelů, například místodržitele, pražského arcibiskupa, členů císařské rodiny, především pak uctívaného patrona ústavu, samotného rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. za jeho pobytu v Praze dne 16. června 1901.

Výročí zprávy Francisca Josephina pravidelně informovaly vedení Spořitelny české o co nejúčelnějším vynakládání poskytovaných finančních prostředků. Propojenost obou institucí byla ovšem natolik těsná, že vrcholní úředníci Spořitelny se někdy přímo podíleli na řízení ústavu. Poměr, připodobňovaný ke vztahu matky k dítěti, dostal však citelné trhliny v letech první světové války, kdy musel být téměř zastaven přijímání nových obyvatel a jejich počet, který předtím už daleko překračoval původní kapacitu 86, klesl postupně na polovinu.

Zdroj: www.palata.cz

Aktuálně před uzávěrkou

Musíme si pomáhat. Češi věří na dobré skutky i karmu

Kdyby vyhráli 10 miliónů, část výhry by šla na dobročinnost. Tak zněla odpověď více než poloviny Čechů. Ani korunu by potřebným neodkázalo jen 11 % z nás, čtvrtina lidí by přispěla, jen nevědí kolik. Pozitivní také je, jak o dobročinnosti přemýšlíme – skoro dvě třetiny lidí věří, že se jim dobré skutky vrátí.

Průzkum odhalil, že Češi mají velké srdce, zhruba 28 % by na dobročinnost věnovalo částku vyšší než půl milionů korun. Muži by byli v rozdávání lehce vydělaných peněz chamtivější, 17 % z nich by z 10 milionové výhry na charitu nevěnovali vůbec nic. Z žen by se takto rozhodlo pouze 6 % dotázaných. 9 % žen a 3 % mužů by věnovalo druhým milionovou a vyšší částku.

Možná by se zdálo, že budou lidé, byť jen hypoteticky, štědřejší v hlavním městě, kde jsou tradičně příjmy oproti zbytku republiky vyšší. Opak je pravdou, a ne nadarmo se říká, že Ostrava je region rázovitý, protože nejvíce by ze získané výhry dali právě lidé z Moravskoslezského a Pardubického kraje. Nejen, že by se rozdělili o hypotetickou výhru, z únorového výzkumu dále vyplynulo, že Češi jsou zvyklí si pomáhat navzájem. Celkem 85 % dotázaných odpovědělo, že už někdy v životě pomohlo druhému v nesnázích. Nejochotnější se zdají být lidé na Plzeňsku, kde téměř všichni oslovení někdy v životě někomu pomohli. Nejméně ochotní byli naopak lidé ze Zlínského kraje. Na opačnou otázku, tedy zda jim někdo pomohl v nesnázích, odpovídali respondenti již méně jednoznačně.

Dobrý skutek se vám vrátí. To, že pomáhat a oceňovat lidi, kteří nemyslí jen na sebe a pomáhají druhým, se vyplatí, ukazuje i poslední optimistický výsledek průzkumu. A to, že většina Čechů věří, že se dobré skutky lidem vrací. Ukazuje se, že životní zkušenost hraje svou roli. Nejoptimističtější jsou totiž lidé mezi 25 a 34 lety, nejskeptičtější naopak lidé ve věku mezi 55 až 64 lety.

Zdroj: http://p12.helpnet.cz

Zlínští hasiči vymysleli karty pro neslyšící, úspěch mají i v zahraničí

Dorozumívací karty pro neslyšící, které vymysleli hasiči ve Zlíně, se rozšíří po celé zemi. Pomáhají hlavně při požárech a nehodách. Jsou jednoduché, přehledné a srozumitelné. A pro lidi s poruchou sluchu, kteří se dostali do nepříjemné situace, k nezaplacení. V nejbližších dnech je tiskárna ministerstva vnitra vytiskne a rozešleme je do krajů, aby je měli všichni hasiči v zásahovém autě jako velmi užitečnou pomůcku. Od letošního roku karty používají hasiči ve Zlínském kraji a nosí je u sebe i členové týmu posttraumatické péče. Pomáhají v případech, do kterých se sice záchranáři nedostávají každý den, ale které je mohou zaskočit.

Příkladem je nedávný zásah u nehody tranzitu s 5 lidmi včetně několika neslyšících. Kartičky nakonec nebyly potřeba, protože v posádce byl tlumočník. To se ale stává výjimečně a překladatelů do znakového jazyka, kteří by byli schopní kdykoli kamkoli přijet, je velmi málo. Karty mají 18 jednoduchých vět. S jejich pomocí se záchranáři doptají neslyšících na to, co je bolí, jestli v havarovaném autě jeli sami, jestli jsou v domě plynové lahve, nebo jim vysvětlí, že budou stříhat plech auta, aby zraněné vyprostili. K dispozici budou mít obrázky i věty, které jsou uzpůsobené pro chápání ve znakové řeči. O nápad ze Zlína už mají zájem po celém Česku, a dokonce i za hranicemi.

Zdroj: www.idnes.cz

Nové podmínky pro poskytování půjček

Od letošního března lze poskytovat nebankovní půjčky pouze při splnění přísnějších podmínek, které ukládá novela zákona o spotřebitelském úvěru. Na základě jejich splnění udělí ČNB oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů. Nová podoba zákona nabyla účinnosti 1. 12. 2016 a do tří měsíců od tohoto data (28. 2. 2017) byli poskytovatelé povinni požádat ČNB o udělení licence. Museli například doložit základní kapitál v minimální výši 20 miliónů korun a složit zkoušku z odborných znalostí. Tím by měl být český trh očištěn od nepoctivých firem, které svým jednáním ohrožovaly klienty a vrhaly je do dluhové pasti.

Zákon o spotřebitelských úvěrech nově stanovuje poskytovatelům povinnost prověřovat schopnost dlužníka splácet půjčku. Kontrola bonity potencionálních klientů zahrnuje ověření údajů o výši příjmů a výdajů zákazníka i zjištění informací o splácení předchozích dluhů. Do ochrany spotřebitele rovněž spadá povinnost uvedení jasných a předem daných pravidel pro poskytnutí půjčky.

Zdroj: www.tretivek.cz

Nejvíce neplatičů je mezi mladými ve věku 15 až 24 let

I když celkové zadlužení Čechů roste, stále více jich splácí své závazky včas a počet úvěrů v selhání rok od roku klesá. Alarmující výjimkou jsou mladí ve věku 15 až 24 let. U nich dluhy po splatnosti za poslední dva roky rapidně vzrostly. Týká se to bezmála čtvrtiny z nich. Mnozí mladí tak mají nakročeno do exekuce či osobního bankrotu. Produktivní život začínají kličkováním před věřiteli, melouchy načerno anebo musejí projít pětiletým očistcem oddlužení.

Celkový dluh obyvatel vloni dosáhl nového rekordu. Klesají sice dlužné částky na klienta, ale výrazně se zhoršuje platební morálka u mladých lidí. Očekává se další nárůst zadlužení mladých, což logicky povede i ke zvýšení jejich zájmu o osobní bankrot, uvedl právník z oddlužovacího projektu Zdluhu.cz. Mladí lidé dluží i ve 12 exekucích a částky dosahují i půl miliónu korun. Začíná to třeba černými jízdami, následují spotřebitelské půjčky, dluhy za mobilní data a na kreditních kartách.

Za první republiky člověk kvůli dluhům div nechodil kanály. Dnes se naopak někteří dlužníci chlubí, jak nad druhými vyzráli. Když mladí vidí, jak se chovají někteří vlivní lidé a politici, berou neplněný svých závazků často jako něco normálního. Mnozí si nedokáží říct, jaké věci jsou pro ně nezbytné, neumějí si spočítat roční úrok či celkový disponibilní příjem. Měli jsme století páry, století elektřiny, teď to vypadá, že budeme stoletím ochrany spotřebitele a dlužníka.

Zdroj: www.iporadna.cz

Tipy na úspory vody v domácnosti

1. Sprchování ušetří tisíce korun ročně. Věděli jste, že asi polovinu celkové denní spotřeby vody v naší domácnosti si vyžádá osobní hygiena? Neznamená to, že se v souvislosti s úsporou vody musíte přestat mýt. Stačí jen s vodou nakládat rozumně. Ve výhodě jsou domácnosti, jejíž členové se sprchují. Napuštění vany si vyžádá totiž až 100 litrů, efektivní sprchování s úspornou hadicí vás přijde asi na 30 litrů.

2. Úsporná WC nádržka ušetří polovinu nákladů. Ohlídejte si spotřebu vody ve vaší toaletě. Ujistěte se, že vaše WC neprotéká. Zvažte investici do automatického WC stopu, který pořídíte už za 300 Kč. Jednoduše ho umístíte do nádržky a intenzitu splachování můžete snadno regulovat. Alternativou jsou WC nádržky s dvojitým či trojitým splachováním, které sníží spotřebu vody o polovinu a jimiž jsou vybaveny moderní toalety. Pro srovnání – nádržky u starších WC zpravidla na jedno spláchnutí spotřebují 12 litrů vody, modernější verze asi 6 litrů.

3. Kapající kohoutek prodělá 6 Kč týdně. Zkoušeli jste si někdy změřit, kolik vody z něho zcela bez užitku odkape? Týdně to může být až 90 litrů. Řešení je přitom jednoduché – vyměnit těsnění, což je investice pár korun. Současně zvažte, zda si nepořídíte pákovou baterii. Její ovládání je jednoduché a rychlé, snadno nastavíte vhodnou teplotu vody a zkrátíte i dobu, po kterou vodu pouštíte.

4. Nová pračka ušetří 160 l vody na cyklus. Dosluhuje vaše stará pračka? Neváhejte s její výměnou. Nejenže snížíte spotřebu elektřiny, ale významně ušetříte i vodu. Účinnost praček se stále zvyšuje. Současné úsporné pračky, spotřebují asi 40 litrů na 5 kg prádla, zatímco spotřeba starých praček může být až 200 litrů při stejném objemu. Na jeden cyklus praní tak můžete s úspornou pračkou ušetřit až 160 l vody.

5. Při mydlení rukou, holení nebo čištění zubů vždy zavřete kohoutek. Snadno se vám bude manipulovat především s pákovou baterií. Pokud během čištění zubů necháte téct celou dobu vodu, proteče bez užitku asi 20 litrů.

6. Při úklidu vždy natáčejte vodu do kbelíku. Nikdy hadry nemáchejte jen tak pod tekoucí vodou.

7. Máte-li zahradu, zachytávejte dešťovou vodu do sudů. Stačí je jednoduše postavit pod okap a ihned budete mít dostatek vody na zalévání. Spokojenější budou i rostliny, kterým dešťová voda svědčí lépe než voda z kohoutku.

Zdroj: http://finexpert.e15.cz

Zajímavosti

Zajímavosti ze světa lidského těla

Člověk dýchá vždy pouze jednou nosní dírkou a každých 15 minut následuje výměna.

Pranostika:

Mrzne-li na svatou Gertrudu (17. 3.), jistě mrzne 40 dní.

Zajímavost

Březen je také měsícem knihy. Největší knihovna na světě je v americké metropoli Washingtonu a spravuje ji Kongres USA. V této knihovně je skoro 155 miliónů různých artefaktů, z toho 33 milióny knih ve 470 světových jazycích. Dále různé tiskopisy, fotografie, mapy, rukopisy, knihy v Braillově písmu a audio knihy. Je zde uloženo na 6,5 miliónů hudebních nosičů, 13,5 miliónů fotografií a 5 miliónů map. Knihovna sídlí ve 3 velkých budovách ve Washingtonu, další budova je ve Virginii. Pokud by se všechny exempláře poskládaly za sebe, vytvořily by řadu dlouhou 1349 km. Knihovna byla založena roku 1800 a pracuje v ní přes 3200 zaměstnanců. Je přístupná všem, kdo si vyřídí průkaz, knihy se však smějí číst jen ve studovnách. Nesmějí je vynášet ven.

Zdroj: http://librarysciencelist.com/25-coolest-things-about-library-of-congress/

Internetová Databáze knih (www.databazeknih.cz) přišla s výzvou čtenářům, aby přidávali nápady, jaké knihy si přečíst a proč. Nová stránka má adresu www.ctenarskavyzva.cz. Obsahuje 20 kritérií, která jako čtenář zaregistrovaný v databázi, můžete plnit. Všechna kritéria dosud splnilo asi 1700 čtenářů ze skoro 170 000 zaregistrovaných. V databázi se samozřejmě registrovat nemusíte a kritéria si můžete plnit jen sami pro sebe.

Nabídka pro čtenáře

Škvorecký Josef – Ze života lepší společnosti

Humorná i poučná knížka vypráví o osudech žáka základní školy z dobré rodiny, Josefa Macháně, formou jeho slohových prací. Josef popisuje svou rodinu, klady i zápory jednotlivých jejich členů, svých spolužáků, učitelů, sousedů i dalších obyvatel malého města. Podání trochu připomíná známý román Karla Poláčka Bylo nás pět. Druhá povídka se jmenuje Kterak Petr opatřil si saxofon, následují povídky Proč mají lidé měkké nosy, Případ s fotografiemi, Pozoruhodný jev chemický, Jak jsem unikla sňatku, Kterak došlo k mému sňatku, Pohádka mého bratra Petra a Volby v našem městě. Všechny příběhy se točí kolem běžných lidských, školních a rodinných situací. První lásky, chtěné a nechtěné sňatky, plánované a neplánované sňatky, nevěra, nucení dětí k rodinnému řemeslu, školní prospěch apod. Malý Josef vymyslí na rodinu vykutálený kousek, aby tím unikl vlastním hříchům. Je za to po zásluze potrestán, nicméně jeho trestající otec si uvědomí, že právě díky podobným vlastnostem je sám úspěšným obchodníkem a synovi odpustí.

Literární okénko

Jan Zahradníček – Venku

Zdvíhá se vítr jiných dní, mír ojíněných ratolestí
O stěnu ticha stříbrem zní.
Co ve mně horké ještě – je v chlad něhy vichrné se vznésti,
Však fontány neřekly ještě vše.
Neřekl všechno sivý žal a také radost zlatoústá,
Když vítr si ji zpívat dal, jej v němých kusech vrací zhusta.
K slavení já vždy zrozen jsem a vsazen, ve svět ještě nehotový,
Fontána, žal i vítr v něm, i radost budu – a ta poví.

Výročí

V měsíci březnu oslavili narozeniny Jarmila Tarčincová a Honza Beneš, svátek pak Mirek Klemera. Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti ze života.

Kvíz pro moudré hlavy

Správné odpovědi na předchozí kvíz

Frýdlant – Domažlice – Horažďovice – Benešov – Vyškov

Zdravě a vyváženě se stravujte a hodně pijte. Pro mozkovou činnost je důležitý adekvátní přísun všech potřebných látek (zejména glukózy), vitamínů i minerálů.

Nový kvíz

V následujících názvech měst byla přeskupena písmena, takže na první pohled jde o nesrozumitelná slova. Přeskupte písmena tak, aby z každého nesrozumitelného slova vznikl správný název českého města.

VURTON........
CHÁOND........
ANAOPAVK........
JELCEMINI........
REUBON........

Správné odpovědi se dočtete v příštím čísle.

Co nám chutná

Léčivé účinky zelí byly využívány již ve starověkém Řecku jednak konzumací například při uretritidě (zánět močové trubice), tak i zelnými zábaly na rány a onemocnění kloubů. Je bohatým zdrojem vitamínu C – mnohem větším, než je citrusové ovoce. Kromě vitamínu C se v zelí nachází velké množství vitamínu K, přičemž pouze 100 g zelí vám dodá jeho potřebnou denní dávku. Skrývají se v něm i další vitamíny, minerály (draslík, hořčík, železo atd.) a například kyselina mléčná, která příznivě ovlivňuje trávicí ústrojí.

Staročeská zelňačka s klobásou

Seznam surovin: 400 g kysaného zelí, 280 g brambor, sůl, kmín, pepř, 100 g másla (nebo sádla), 120 g hladké mouky, 1 cibule, 400 g moravské klobásy, 250ml mléka, 100 g zakysané smetany

Postup: Kysané zelí sceďte a překrájejte na středně velké kusy, dejte do hrnce, zalijte asi 2 litry vody a vařte doměkka. Brambory nakrájejte na drobné kostičky, dejte do jiného hrnce, zalijte vodou, přidejte sůl a kmín a 20 minut vařte doměkka. Z másla a mouky připravte světlou jíšku, zamíchejte ji do měkkého zelí a společně ještě povařte. Ke směsi přidejte vařené brambory, nasekanou cibuli, kolečka opečené klobásy, a nakonec vše zalijte mlékem a znovu povařte. Do hotové polévky zamíchejte zakysanou smetanu a dochuťte barevným pepřem. Servírujte ozdobené petrželkou.

Zdroj: www.albert.cz

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole z. s.
IČO: 26999960
Adresa: Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)