Paprsek ze tmy, duben 2010

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy, duben 2010

Vydává - Klub přátel červenobílé hole o. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

Vážení přátelé Klubu přátel červenobílé hole o. s., od dubna 2010 jsem byla pověřena sestavováním vašeho oblíbeného občasníku Paprsku. Společně s týmem dobrovolníků paní Otou Pačesovou, paní Martinou Hanusovou, paní Marcelou Machovičovou, s milou účastí pana Martina Tarčince, slečny Jaroslavy Dvořákové a paní Dany Ťukalové budeme pro vás společně připravovat další nová čísla. Neváhejte a přispívejte svými články k tvorbě tohoto jedinečného občasníku. Těším se na vaše zajímavé příspěvky.

Michala Růžičková

O čem přemýšlíme

V poslední době jsem hodně přemýšlela o tom, jak bychom se my, postižení lidé, měli setkávat nejen s podobně postiženými lidmi, ale také s ostatními lidmi. Je důležité poznávat jejich svět, chápat jejich problémy, rozšiřovat vlastní obzor. V úzké skupině mohou vzniknout vztahy na celý život, ale to je málo. Člověk se nesmí zahledět jen do vlastního světa, vznikají tak deformace.

Z vlastní zkušenosti jistě víte, jak je učitelka deformovaná svým povoláním nebo počítačový expert svou prací. Určitě je báječné, že existují různé organizace pro postižené, v nichž můžeme najít přátele, komunikovat s nimi. Ale abychom dobře rozuměli nejen jim, musíme se snažit zařadit i mezi zdravé, jejichž zaměření je zcela jiné. Stačí poprosit dobrovolníka, aby nás doprovodil na koncert, který si sami vybereme. Nebo do divadla, hospody či společnosti. Zdravá společnost si musí na naši přítomnost zvyknout. Důležitá je především naše vlastní iniciativa.

Samozřejmě to mají jednodušší ti, kteří žijí v rodině. Nebo jsou natolik samostatní, že dokáží žít sami. Ale i v ústavech mohou lidé mít svoje vlastní přání a pokusit se je prosadit a naplnit. Já vím, je to těžké, protože zde lidé nežijí sami a většinou se musí přizpůsobit. Ale věřím, že jednou v budoucnu bude hlas postižených a jinak znevýhodněných lidí více brán v úvahu těmi, kdo se ani nezeptají, co by si přáli, přestože jde o jejich práci. A tak přeji všem postiženým lidem, aby se jim dařilo alespoň zčásti prosadit, a to i mimo vlastní komunitu. A aby do své komunity přinášeli podněty, které se budou hodit i ostatním.

Marcela Machovičová

Klubové aktivity

Praha

Čokoládový dům

Jedno jarní odpoledne jsme navštívili s klubem Čokoládový dům - l. české muzeum čokolády a čokoládových obrazů, který se nachází v domě U tří ořechů na Starém Městě v Týnské ulici. Trochu jsme byli zklamáni, že tam bylo málo věcí na osahání, zato vůně vařené čokolády tam byla opravdu cítit. Čokoládové obrazy byly také zajímavé, ale ne pro naší klientelu. Dobrý nápad byl vyplnit muzejní test s otázkami vztahujícími se k výstavě. Za správné odpovědi každý dostal pytlíček s třemi čokoládovými penízky (hořký, mléčný a bílý). Příjemné bylo na závěr posezení v čokobaru, kde jsme si mohli vybrat z 25 druhů vařených čokolád. Opravdu jsme si pochutnali a celkem za rozumnou cenu.

Krátce poté jsme se dozvěděli z čeho se čokoláda vlastně dělá. Čokoláda je obvyklá součást nejrůznějších druhů sladkostí a patří bezesporu k nejpopulárnějším na světě. Slovo čokoláda má původ v aztéckém výrazu xocolatl, jenž má stejný význam. Počátky výroby jsou zřejmě v Mexiku u starých Mayů a Aztéků. Čokoláda se vyrábí z kvašených, pražených a mletých zrnek tropického kakaového stromu Theobroma cacao. Zrna pocházejí z kakaových tobolek - bobů. Tento produkt je definován v mnoha zemích jako kakao. V americkém čokoládovém průmyslu je kakao definováno jako sušina kakaových zrn, kakaové máslo je definováno jako tuková složka, a čokoláda je kombinací sušiny a tuku. Tato směs je obvykle oslazena cukrem a jinými přísadami a zpracována do čokoládových tabulek (jejichž jádro se též označuje jako čokoláda), nebo do nápoje (zvaného kakao nebo horká čokoláda). Pozor, s dnešní čokoládou v supermarketech to nemá již skoro nic společného. Kakaové máslo je nahrazeno umělými tuky a čokoláda obsahuje velmi malé procento kakaového prášku.

Zajímavost pro milovníky psů. Pro pejsky je čokoláda jedem. Obsahuje látky theofylin, theobromin a kofein, které psí organizmus nedokáže strávit a působí jako jed. Lidský organizmus theobromin odbourává. U psa se v menším množství projeví jako hyperaktivita, ve větším množství může způsobit až zástavu srdce. Čokoláda tedy pejskům moc neprospěje i když nám chutná a jim možná také.

Ota Pačesová

Výstava "Tichá temnota"

Ve dnech od 22.3. do 15.4. jste mohli vidět ve staré vysočanské radnici v Galerii 9 výrobky členů našeho klubu a jejich přátel. Zajímavé a výrazně barevné obrázky z krepového papíru Jiřího Javůrka. Toto naivní umění muselo každého zahřát u srdce. Krásně působili maňásci, vytvořeni na loňském pobytu u Máchova jezera, doprovázející tyto veselé obrázky.

Na výstavě jste mohli vidět nejen tyto výrobky členů Klubu přátel červenobílé hole, ale i jejich přátel a to z Domova pro zrakově postižené Palata - překrásnou keramiku paní Hany Doušanové, výrobky dětí z I.C, ZŠ - Brána jazyků - Vojtěšská, Praha 1, plastiky nevidomého sochaře Pavla Slámy, obrazy malířky Pavly Vaňkové (spoluautorka naší výstavy), dřevěné plastiky známého restaurátora a sochaře Jiřího Vaňka a něžné grafiky Jiřiny Kazdové - Kouřilové, a ukázky hmatových knížek pro nevidomé děti.

Z výstavy jsme odcházeli s dobrým pocitem a úžasem nad tím, co lze vytvořit i s tak těžkým handicapem, jako je absence zraku. Zajímavé byly i ukázky toho, jak malé děti jsou schopny vytvořit obrázky pro nevidomé. Podivuhodné bylo skloubení díla profesionálních umělců s amatéry.

Ota Pačesová

Aktuálně před uzávěrkou

ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, Lubina 338, 742 21 Kopřivnice ve spolupráci s Klubem přátel červenobílé hole a obcí Olšany u Prostějova pořádá v pátek, dne 30. dubna 2010 od 10:00 do 14:00 hodin seminář a besedu "POD JEDNOU STŘECHOU“.

Akce je určena všem, kterým není lhostejná problematika dosud neexistujícího chráněného bydlení pro osoby s hluchoslepotou a mohou k jeho řešení přispět jakýmkoli způsobem, ale i odborné a laické veřejnosti, která má možnost získat cenné informace o potřebách v životě hluchoslepých osob a jejich rodin.

Hlavním důvodem setkání bude představení návrhu projektu modelového chráněného bydlení pro hluchoslepé osoby, které by mělo vzniknout v Olšanech u Prostějova. Na besedě vystoupí se svými zkušenostmi rodiče hluchoslepých dětí ze Slovenska, kde již chráněné bydlení pro hluchoslepé existuje a regionální konzultant pro oblast střední a východní Evropy - zástupce Perkins International z USA. Svou účast nám doposud přislíbili zástupci organizací KPČH, VIA, z Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva místního rozvoje.

Seminář a následná beseda pomůže projektantům (inženýrům architektům), odborníkům (psychologům, speciálním pedagogům), politikům z oblasti samosprávy a státní správy (obcí, krajů a ministerstev) pochopit potřeby rodin s hluchoslepými dětmi a podpoří realizaci a naplnění práv osob s hluchoslepotou v České republice.

Ivana Rečková

Zajímavosti

Novinka na INSPO

Ráda bych vám představila vývoj nové pomůcky pro nevidomé, se kterou jsem se seznámila na letošním ročníku konference INSPO. Jedná se o elektronickou orientační pomůcku, která vzniká v projektu "Ven ze tmy". Pomůcka významně pomůže nevidomým při orientaci v prostoru a poskytne uživateli větší míru nezávislosti na pomoci druhých osob. Na konferenci ji představili pánové JUDr. Přemysl Donát, Martin Brdíčko a Ing. Vojtěch Vonásek.

A nyní k samotnému popisu. Nevidomý člověk bude mít přímo na těle umístěný dotykový displej, který bude zabírat celou přední část trupu. Na něm je umístěno 21 bodů, ve třech sloupcích po sedmi řádcích. Dále je na těle umístěn senzor, který tvoří dvě nezávislé kamery. Ty snímají prostor před uživatelem ve vzdálenosti do 3 metrů v ploše zhruba velikosti rámu dveří. V okamžiku, kdy senzor zaznamená překážku, odešle data do minipočítače umístěného v batůžku. Zpracovaná data jsou přenesena vibracemi na hmatový displej. Uvedu příklad. Senzor zaznamená poštovní schránku po pravé straně uživatele ve výši hlavy. V tomto okamžiku zavibruje na těle uživatele bod v pravém sloupci nahoře. Tím dostane nevidomý informaci, že je v cestě překážka, které je třeba se vyhnout.

Pomůcka je ve fázi vývoje, musí se ještě upravit tak, aby bylo možné ji sériově vyrábět. Řeší se například forma hmatového displeje, nejvýhodnější by bylo zapracování vibračních bodů do trička, které si člověk snadno obleče a vytvoří se tak optimální kontakt s tělem při vnímání vibrací. Velkou výhodou je, že se informace předávají hmatově. Sluchový vjem by byl velmi rušivý, zvláště, když nevidomý potřebuje svůj sluch využívat pro jiné zvuky z prostoru. Navíc bude tato pomůcka vhodná také pro lidi hluchoslepé.

Martina Hanusová

Mapa Ostravy pro nevidomé

Nevidomí obyvatelé Ostravy mohou využívat speciální mapy. Na plastických modelech najdou hlavní části města s vyznačenými zastávkami i přechody pro chodce. Mapy budou k dispozici ve všech informačních centrech, ale také v knihovnách nebo na školách. Podobné mapy má kromě Ostravy také Praha nebo Brno, v celosvětovém měřítku jde ale o unikát. Autorka map Dana Fuxová chce ve své práci pokračovat, její další projekt najde uplatnění za dva roky - na letních olympijských hrách v Londýně. Autobusová a vlaková nádraží, trasy tramvají, úřady ale také památky. To vše najdou nevidomí a slabozrací v mapě města Ostravy. Reliéfní mapy mají přispět k jejich větší samostatnosti. "Když jsem našel tu novou radnici nebo kruhový objezd, vidím nápis 30. dubna, to už jsem doma, to už trošku tu představu mám, čili vidím, jak jdou cesty a můžu se orientovat dál," zkouší mapy ředitel TyfloCentra Ostrava Karel Kurland.

Mapy jsou vyrobeny podle metodik přístupného hmatového vnímání. Jejich výrobu platilo město Ostrava a celkem je nevidomým k dispozici padesát map. "Jsou tam světové standardizované prvky, takže kdokoliv na světě tyto prvky ovládá, může v této mapě číst," říká Dana Fuxová. "Usoudili jsme, že to pomůže našim spolubydlícím, kteří nevidí nebo vidí velmi slabě a stálo nás to asi 600 tisíc korun," uvedl náměstek primátora města Ostravy Lubomír Pospíšil.

Zdroj ČT24 - internet - upravila Ota Pačesová

Nabídka pro čtenáře

Vzhledem ke skutečnosti, že nám od vás přátel KPČH nepřišla žádná literární díla z vaší tvorby, dovolujeme si vám v této rubrice představit nově vydané sbírky básní předních českých básníků. Jedná se o novinky z literatury v KTN - K.E. Macana, které si lze v této knihovně zapůjčit. Přikládáme mimo jiné převzaté stručné životopisy těchto básníků. V rubrice Literární okénko vám představujeme několik básní z těchto nově vydaných sbírek.

Novinky z literatury v KTN - K.E. Macana

Ke 100. výročí narození básníka Oldřicha Mikuláška vydala titul "Šokovaná růže". Oldřich Mikulášek (26.5.1910 - 13.7.1985), básník a novinář. Narodil se v Přerově. V mládí po absolvování obchodní školy prošel mnoha povoláními. Teprve od roku 1937 působil jako redaktor a publicista, například v Lidových novinách, Svobodných novinách, v Československém rozhlasu, v Hostu do domu. Od roku 1965 se věnoval pouze literatuře. Zemřel v Brně.

Ke 100. výročí narození Františka Hrubína v bodovém písmu vydala titul "Říkejte si se mnou“ a to nejen česky, ale i v angličtině. Text je navíc zpestřen reliéfní grafikou. Tato knížka je hlavně pro děti.

František Hrubín, český básník, tvůrce milostné a přírodní lyriky, autor veršů a pohádek pro děti, dramatik, prozaik a překladatel, se narodil 17. září roku 1910 v Praze. Z Hrubínovy iniciativy vzniká legendární časopis pro nejmenší "Mateřídouška“ (v letech 1945-1950 jej Hrubín spolurediguje) a časopis o dětské literatuře "Zlatý máj“. 1. března roku 1971 František Hrubín v Českých Budějovicích umírá.

Ke 200. výročí narození K.H. Máchy vydala v bodovém písmu povídky "Márinka" a k vydání je připraven román "Cikáni". Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810, Praha - 6. listopadu 1836, Litoměřice) byl český básník a prozaik, představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie. Z jeho díla je nejznámější lyrickoepická skladba "Máj" (1836), jedna z nejvydávanějších českých knih.

Literární okénko

Oldřich Mikulášek - ukázka ze sbírky básní "Šokovaná růže"

Pití

Sepnu ruce
kolem číše nad červeným,
aby nebylo tak chladné,
jak je chladné tvoje srdce.

Možná roztaje ten pohár
tenký
čímsi sladce podvečerním,
co spí na dně
každé vinné sklenky.

Ale jejich cinkot
proto neutichá
po hospůdkách
ani po putykách,
i když minci
poslední jsi prohrál.

František Hrubín - ukázka z knížky "Říkejte si se mnou"

Náš dědek

Dědek seno obrací,
myslí jenom na práci.
Potom hrábě
půjčí bábě
a utíká do chládku
povídat nám pohádku.

Karel Hynek Mácha - ukázka z díla "Máj"

Byl opět večer - první máj -
večerní máj - byl lásky čas;
hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech,
kvetoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.

Krásný máj uplynul, pohynul jarní květ,
a léto vzplanulo; - pak letní přešel čas,
podzim i zima též - i jaro vzešlo zas;
až mnohá léta již přenesl časů let.

Výročí

Ještě dodatečně přejeme k březnovým narozeninám vše nejlepší Pepovi Jandlovi. Nejvíce přání tentokrát poputuje do Domova Palata. Zde se dožívá neuvěřitelných 98 let naše milá paní Aninka Prášilová. Přejeme jí především hodně zdraví, životní pohody a jarního sluníčka. To samé přejeme k jmeninám Irence Šepsové a Jirkovi Javůrkovi na Palatu a také Marcelce Machovičové do Liberce.

Co nám chutná

Přišlo jaro, hurá. A tak si říkám, jak bych prospěla svému tělu, když všechno kolem mě je v plném květu. A já chci být jako ta kytička na poli. Voňavá a hezká. Určitě vám říká něco slovo očista. Člověk se může očišťovat i potravou. Já si pokaždé natrhám tu kopřivu, tu pampelišku, tu sedmikrásku. Jednu použiji na čaj nebo falešný špenát a polévku, druhou na med nebo jen tak na posypání na chleba. A sedmikrásku používám též na čaj na odkašlávání. Stačí zalít horkou vodou a nechat chvíli stát. Také lze sedmikrásku, ale třeba i fialku nebo jinou kytičku macerovat v cukru. Vznikne tak kandovaná kytička, kterou lze použít do čaje a horkého vína. A to vůbec nemluvím o tom, že kopřivou lze zalít umyté vlasy a fialku usušit a nechat jen tak na tácku třeba s mašličkou. Přátelé, radujte se, přišlo jaro a s ním mnoho příležitostí, jak si udělat život příjemný.

Marcela Machovičová

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole o. s.
IČO: 26999960
Adresa: Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8

 • Liberec - Marcela Machovičová 460 05 Liberec
  e-mail: Machovicova@seznam.cz
  telefon: 485 113 223
 • Praha - Ota Pačesová Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8
  e-mail: pacesova.ota@volny.cz
  mobil: 775 164 190
  telefon: 284 691 012
(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)