Paprsek ze tmy, duben 2013

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy, duben 2013

Vydává - Klub přátel červenobílé hole o. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

Milí přátelé, jaro už se naplno rozběhlo a velkou rychlostí dohání vše, co zameškalo. Což je dobře, protože se blíží čas našeho pobytu v Sušici, tak doufám, že nám bude počasí přát tak, jako v letech minulých. Ještě před odjezdem nás čeká klubová akce, návštěva hmatové indiánské výstavy v Botanické zahradě v Troji, která se koná dne 22. května.

V dubnovém čísle Paprsku se vracíme k již proběhlým akcím, především výstavě hmatových knih Tactus, ale čeká vás i mnoho jiných zajímavých článků v obvyklých rubrikách. Těším se na vás na květnovém klubu nebo na pobytu v Sušici.

Martina Hanusová

O čem přemýšlíme

Nedávná návštěva výstavy hmatových knih Tactus mě přiměla zavzpomínat na své dětství. Jakmile jsem se naučila číst, trávila jsem hodně času čtením dětských knížek. K některým jsem se neustále vracela. Byly to Děti z Bullerbynu, Kocour Mikeš a knihy o Ferdovi Mravencovi. Dodnes si živě vybavuji ilustrace z těchto knih. Ilustrátoři Helena Zmatlíková, Josef Lada a Ondřej Sekora patří dodnes k mým oblíbeným. A právě na výstavě Tactus jsem si uvědomila, jak jsou nevidomé děti ochuzené o tyto vjemy a jak moc je důležité, se jim snažit tento zážitek zprostředkovat ilustrací hmatovou. Výběr a počet hmatových knih sice ani zdaleka nedosáhne počtu knih tištěných, ale díky soutěži Tactus těchto knih neustále přibývá.

Pokud by měl někdo z vás zájem si tyto knihy zapůjčit, může je najít v Knihovně hmatových knížek, Vítkova 12, Praha 8, 180 00. Kontaktovat můžete PaedDr. Terezii Kochovou, předsedkyni sdružení Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. na e-mailové adrese: tereziekochova@seznam.cz nebo na telefonu 728 945 537, případně si další informace přečíst na webových stránkách www.asociacerodicu.estranky.cz. Některé knihy se dají i zakoupit, jejich pořizovací cena je sice vyšší než u běžných knih, ale myslím, že to opravdu nejsou zbytečně vynaložené peníze.

Martina Hanusová

Klubové aktivity

Benefiční koncert

Od pana J. Cerhy - ředitele Tyfloservisu jsme dostali pozvánku na Benefiční koncert, který se konal dne 9.4. ve Stavovském divadle v Praze. Koncert pořádala paní hraběnka Mathilda Nostitzová a Nadační fond Mathilda. Byl to úžasný kulturní zážitek. Spolu s profesionální umělkyní, operní pěvkyní Evou Urbanovou, vystoupila řada zrakově postižených umělců. Jejich výkon byl až dojemně krásný. Choir Vokál klub vedený O. Valentovou navodil tu správnou počáteční atmosféru. Osobně mě zaujala nejvíce slečna Ráchel Skleničková svou hrou na klavír. Pořadem provázela Martina Kociánová, která se tohoto úkolu zhostila na výbornou. Vytvořila báječnou, neformální až téměř rodinou pohodu jak na jevišti, tak v hledišti. Nejen, že tento koncert byl prospěšnou akcí pro zrakově postižené, ale nám ostatním byl milou odměnou za naši dobrovolnickou činnost. Děkujeme!

Ota Pačesová

Zažij si na vlastní kůži - Pardubice

Tak jako každý rok, jsme se opět prezentovali na zajímavé akci v Pardubicích. Ve středu 24. dubna 2013 jsme rozložili svůj stánek spolu s ostatními pořadateli ve foyeru auly Univerzity Pardubice, kde se uskutečnil zážitkový seminář s příhodným názvem "Zažij si na vlastní kůži, aneb jak se žije v univerzitním kampusu osobám s postižením."

Univerzita Pardubice tuto akci pořádá již pátým rokem v rámci evropského projektu "Univerzita Pardubice a kampus bez bariér." Mimo náš klub se akce zúčastnily organizace Tyflocentrum, Spektra, ČUN a další. Během zážitkového semináře si mohli zájemci osobně vyzkoušet alespoň na chvíli pocit člověka s postižením a zjistit tak, jaká omezení jej mohou potkávat v běžném životě (jízda na vozíku, tandemovém kole, chůze se slepeckou holí se zakrytým zrakem, čtení psaného textu s brýlemi simulujícími různé oční vady, zásady komunikace se sluchově postiženými a další).

Na několika stanovištích byly prezentovány kompenzační pomůcky, které usnadňují handicapovaným každodenní činnosti. U našeho stanoviště bylo možné si prohlédnout s klapkami na očích tyflografické knížky pro zrakově postižené děti. Nejvíce nás potěšil zájem dětí ze šesté třídy ZŠ. Všechny si to chtěly vyzkoušet a málem se o pořadí pohádaly.

Ota Pačesová

Výstava Tactus

Dne 19.4. jsme navštívili výstavu hmatových knih, vyrobených pro soutěž Tactus 2013. Akce se zúčastnila Jaruška Dvořáková, která přijela až od Českých Budějovic, dále Otík Nepraš a s Otou Pačesovou jsme dělaly doprovod. Také se k nám připojili naši přátelé dobrovolníci se svými dětmi. Výstava se konala v Dívčí katolické škole v Karlíně. Všechny soutěžní knihy byly vystaveny v řadě na stolech, u kterých bylo možné se pohodlně posadit a v klidu si vše prohlédnout. Knihy se nám všem líbily, ale nejvíce Jarušce, která si to moc užívala a četla a četla.

A co jsem se dočetla na stránkách www.tactus.wz.cz? "Název Tactus pochází od slova taktilní, tj. hmatový. Cílem projektu je podpořit tvorbu knížek s hmatovými obrázky pro nevidomé děti.

Proč vůbec knížky s hmatovými ilustracemi? Stejně tak jako každé dítě, i nevidomé děti rády čtou. Bohužel knížek v Braillově písmu existuje podstatně méně než běžných dětských knížek. Co se týká knížek s ilustracemi, je jich zanedbatelné množství. Obrázky je totiž v tomto případě nutno tvořit ve hmatové podobě, což je značně náročné i nákladné. Neuspokojivá situace se během posledních let obrací k lepšímu. Přesto, že knížek s hmatovými ilustracemi přibývá, oproti ostatním dětem, které mají k dispozici stovky a tisíce knih v knihovnách i na pultech obchodů, budou nevidomé děti vždy značně znevýhodněny.

Částečně je možné vytvářet reliéfní obrázky pomocí techniky, zejména fuseru a vakuového lisu. Nevidomé děti, a to zdaleka nejen ty nejmladší, však potřebují rozmanitost materiálů i způsobů ztvárnění, aby obrázky byly příjemné i zábavné, rozlišitelné a motivující ke hmatovému poznávání zobrazování skutečnosti, jakož i hmatovému poznávání skutečnosti samotné. Vyrobit knížku s dobrou hmatovou ilustrací je jednak velice náročné, ale i nákladné. Trvanlivost hmatové knížky není neomezená – vzhledem k tomu, že důkladným hmatovým prohlížením dětskýma ručkama se značně opotřebovává."

Martina Hanusová

Co nám napsala o Tactusu Jaruška

19. dubna jsem jela do Prahy na výstavu hmatových knížek Tactus. Po vystoupení z autobusu na mě čekala paní Pačesová. Nejprve jsme šly k Milošovi Šmídovi na Fakultu vyzvednout Paprsek. Přišla tam i Martina Hanusová. Pak jsme šly na oběd a poté jsme se odebraly k Otíkovi Neprašovi. Odpočinuli si, napili dobrého čaje a popovídali. No a hurá na výstavu za knížkami. Byla tam velká spoustu knížek, možná třicet. O kohoutkovi a slepičce, Eva vaří bramboračku, Cestička do školy, Co umí les a mnohé další. Já jsem tam byla až do konce, Otík šel domů. Budu si další knížky půjčovat. Koupila jsem si Příručku pro malé orgánology, moc se mi líbila. Prostě jedna knížka hezčí než druhá. Domů jsem se vracela se zážitky a plná dojmů. Těším se opět na další ročník.

Jarka Dvořáková

Aktuálně před uzávěrkou

"Tys mě vedl… Aloys Klar (1763–1833) a péče o nevidomé v Čechách"

Výstavu k 250. výročí narození Aloyse Klara připravila Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci se Společností pro obnovu památek Úštěcka,Technickým muzeem v Brně a Střední školou a Mateřskou školou Aloyse Klara. Záštitu nad výstavou převzalo Ministerstvo kultury ČR, primátor hlavního města Prahy a starosta města Litoměřice. Kurátory výstavy jsou děkan Filozofické fakulty UK v Praze doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., a Mgr. Karolína Chundelová.

Výstava se koná od 17. dubna do 31. května 2013 v Křížové chodbě Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1. Otevřeno je od pondělí do pátku (kromě 1. a 8. května) mezi 10:00 a 18:00. Vstup je volný.

Převzato z internetových stránek Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Zajímavosti

Kdo je Mathilda Nostitzová

Patronka zrakově postižených v České republice Mathilda Nostitzová se narodila 12. června 1936 a vyrůstala na zámku v Plané u Mariánských Lázní. Vzhledem k situaci po Únoru 1948 musela v červnu stejného roku ve svých dvanácti letech opustit s rodinou Československo.

Mathilda Nostitzová nemá ráda slovo charita. Sama ráda pomáhá lidem, kteří potřebují pomoc. Nepovažuje to za charitu, ale za zcela normální, že si lidi pomáhají. Paní hraběnka Mathilda Nostitzová již téměř 20 let pomáhá nevidomým. Za tu dobu uspořádala řadu významných společenských událostí, získala řadu ocenění a přispěla i značnou finanční částkou na aktivity, které se týkají pomoci nevidomým lidem. Pomáhat může každý v rámci svých možností. Třeba tak, jako to dělala babička i maminka paní hraběnky Nostitzové - chodily číst nevidomým. Stálo je to jen trochu času. I proto se paní hraběnka rozhodla, že se více zaměří na konkrétní projekty, které pomohou lidem se zrakovým postižením.

Svoje jméno propůjčila a svoje aktivity realizuje v Nadačním fondu Mathilda. Hlavní myšlenkou tohoto Nadačního fondu je spojit dohromady lidi, kteří pomoc potřebují s těmi, kteří pomáhat mohou a chtějí a s těmi, kteří vědí, jak pomoci. Sami nevidomí lidé vědí nejlépe, jakou pomoc potřebují. Služby, které takovou pomoc poskytují, je třeba udržet a rozvíjet. Nadační fond Mathilda hledá cesty, jak vytvořit dostatečné finanční zázemí pro rozvoj těchto služeb.

Ze stránek o. s. Mathilda vybrala Ota Pačesová

Zajímavosti ze světa zvířat: Mořská hvězdice má 8 očí. Na konci každé končetiny jedno.

Pranostika: Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ponese ovoce.

Jana Rzepecká

Nabídka pro čtenáře

Skořepová Ljuba – Tajemné síly přírody

Známá herečka přibližuje čtenářům své dětství, mládí, hereckou kariéru, ale hlavně vztah se svou milovanou babičkou, která byla léčitelkou a vědmou. Zřejmě po ní získala Ljuba schopnosti vidět více než většina lidí a stala se z ní velká milovnice a obdivovatelka rostlin, zvířat i celé přírody. Když však babička umírala a přála si mít Ljubu vedle sebe, v divadle ji neměl kdo zastoupit. Proto nemohla strávit poslední hodiny a minuty s nejmilovanější osobou ve svém životě, což celý život těžce nesla. Další kapitoly jsou věnovány jednotlivým horoskopům. Usedlým Kozorohem počínaje a ohnivým Střelcem konče. Horoskopy jsou zpracovány velmi podrobně, u každého jsou popsána zdravotní rizika, doporučená strava, bylinky na léčení neduhů, vrozené schopnosti i nedostatky. Jaký partner je pro vás vhodný či nevhodný, kdo slavný se ve kterém znamení narodil a také mnoho rad pro naplněný a krásný život.

Jana Rzepecká

Literární okénko

František Hrubín - Vlaštovky

Vlaštovky, vlaštovky, vy se máte,
Celý den oblohu vyšíváte
Černou nití, modrou nití,
Sluníčko na šití krásně svítí.
Až zajde sluníčko v naší stráni,
Uvidím teprv to vyšívání:
Zlatou nití, lesklou nití,
Od hvězdy k hvězdě se jasně třpytí.

Výročí

V dubnových dnech slaví svůj svátek Jirka Javůrek, Marcelka Machovičová a Jarda Hanus. Přejeme vám hodně zdraví, spokojenosti a jarního sluníčka.

Co nám chutná

Jablečné knedlíky

Tento rychlý a dobrý recept je vhodný zejména pro diabetiky. Nastrouháme oloupaná jablka (množství podle počtu osob), zhruba dvě menší jablka na osobu. Přidáváme hrubou mouku tak dlouho, až se nám spojí vše v těsto a nelepí se na ruce. Záleží na vlhkosti jablek. Těsto je potom výborné, nelepí se a krásně se z něho dělají menší kuličky velikosti pingpongového míčku. Hodíme do horké, mírně osolené vody. Jakmile knedlíky vyplavou, což je za chviličku, tak vaříme ještě 3 minutky a máme hotovo.

Knedlíky si můžeme ocukrovat, polít máslem, šlehačkou, kakaem, skořicí, prostě podle chuti. Jsou opravdu moc dobré a jedlé. Udělala jsem je na zkoušku, protože jsem nevěřila, že jenom z hrubé mouky a jablek může být taková dobrota. Tak doufám, že budou chutnat i vám.

Dobrou chuť přeje Ota Pačesová

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole o. s.
IČO: 26999960
Adresa: Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

 • Liberec - Marcela Machovičová 460 05 Liberec
  e-mail: Machovicova@seznam.cz
  telefon: 485 113 223
 • Praha - Ota Pačesová Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
  e-mail: pacesova.ota@volny.cz
  mobil: 775 164 190
  telefon: 284 691 012
(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)