Paprsek ze tmy, Květen 2017

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy, Květen 2017

Vydává - Klub přátel červenobílé hole z. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

"Zatím se sluneční úpal dusně podebírá, ve vzduchu kvasí těžké napětí, bouřky se převalují po obloze, ale neuleví zemi ani lidem. Ale jednou zas na obzoru zahlučí bouřky, dýchne vítr nasycený vodou, a už je to tady: provazy deště crčí na dlažbu, země vydechne téměř hlasitě, voda šumí, bubnuje, pleská, drnčí do oken, ťuká tisíci prsty v okapech, běží stružkami a zvoní v kalužích, a člověk by chtěl křičet radostí, vystrčí hlavu z okna, aby si ochladil hlavu vláhou nebeskou, píská, povykuje a chtěl by se postavit bos do žlutých bystřin, ženoucích se ulicemi.

Požehnaný dešti, chladivá rozkoši vody, vykoupej mou duši a obmej mé srdce, třpytná a studená roso. Byl jsem již zlý horkem, zlý a líný; byl jsem líný a těžký, tupý, hmotný a sobecký; vyschl jsem suchostí a dusil jsem se v sobě tíhou a nelibostí. Zvoňte, stříbrné pusinky, kterými žíznivá země přijímá úder krůpějí; huč, letící závoji vody, smývající vše. žádný zázrak slunce nevyrovná se zázraku požehnaného deště. Běž, zkalená vodičko, stružkami země; napoj a zkypři žíznivou hmotu, jež nás vězní. Všichni jsme vydechli, tráva, já, hlína, my všichni; takto je nám dobře."
Karel Čapek – O květnu (Zahradníkův rok)

V pondělí 1. 5. jsme oslavili Svátek práce, v pondělí 8. 5. pak Den matek a Den vítězství. 15. května byl Světový den rodiny a 31. 5. Den otevírání studánek. Úplněk byl 10. 5. ve 23.42 hodin. V červnu bude úplněk 9. 6. v 15.09 hodin. Svými básněmi nás potěšila paní Jarka Navarová. Posuďte sami, jaký má talent a jak krásně dokáže popsat, co se odehrává kolem ní. Zkuste to i vy. Pošlete svoje zážitky, dojmy, objevy. Rádi je uveřejníme. Podělte se s ostatními o to, jak krásný může být svět i náš život. Články a básně posílejte na mou mailovou adresu, která je uvedena na konci časopisu v kontaktech. Jinak články dostanu s velkým zpožděním, často až po uzávěrce čísla. Děkuji.

Jana Rzepecká

O čem přemýšlíme

Jarní básnička

Čelenku máš z pampelišek a z tulipánů sukni,
ty jsi naše JARO krásné, dnes do zrcadla koukni.
I párek krásných motýlků ti ozdobí tvůj vlas
a sám pán cvrček v trávě ti zabrumlá svůj bas.

Ty halenku máš z fialek, ta jejich vůně je jak lék,
co bolístky hned vyléčí a žádné oči nebrečí.
Ty tvoje jsou jak pomněnky, jsou modré jako nebe,
tvé tváře jsou jak pivoňky, ne, nejde to bez Tebe.

Rety máš rudé, jak vlčí mák a z květu jetele roztomilý nos,
ze sedmikrásek prsten a korále a do tance Ti zpívá skřivánek,
slavík a také kos. A jaro čaruje...

Jarka Navarová

Vůně a barvy jara

Každý rok těší mně nejvíce stromy jak rozkvetlé kytice,
ve vzduchu vůni tisíce, hlava se z toho točí .........
Zelenají se trávníčky, všude jsou plné lavičky
milenci, ale i babičky, pro lásku mají oči ...........

Už raší lístky i na buku, jaro je v plném rozpuku
kluk vezme holku za ruku, anebo do náručí ........
Jaro je nový začátek, rodí se plno mláďátek,
radostí jedno z kůzlátek bujně si povyskočí .........

Jarka Navarová

Zrakové postižení je jako život v permanentní nejistotě

"Chci si jen napsat seznam, co mám všechno koupit. Ale je to těžké, na papír téměř nevidím. Paní mi podává silnější fixu. Jenže nevím, kde je, takže jen naprázdno máchám rukou ve vzduchu, a to i přesto, že paní stojí hned vedle mě. Mé zorné pole se totiž scvrklo pouze na dva malé body, které se navíc v určitém úhlu prolínají. Abych vůbec byla schopná něco napsat a nedělalo se mi špatně, musím se dívat jen jedním okem." I s takovými problémy se denně potýkají lidé se zrakovým postižením, v tomto konkrétním případě onemocněním sítnice. Aby se lidem se zrakovým handicapem žilo lépe, mohou využívat nejrůznější pomůcky. Pomáhá jim především hmat a sluch, ale i výrazné barvy.

Nasazuji si klapky na oči a chci si vyzkoušet hodinky, z nichž se dá odklopit sklíčko. Kolik hodin ukazují, se pak zjišťuje hmatem. Jenže problém už je v tom hodinky vůbec na stole nalézt. Nedokáži se poslepu správně zorientovat a opět beznadějně šmátrám. Když už hodinky konečně naleznu a odklopím sklíčko, čeká na mě to nejtěžší. Na správný odhad času je totiž potřeba opravdu citlivý hmat. „Půl sedmé a pět minut?" ptám se nejistě. Dozvídám se, že velkou ručičku jsem poznala správně, tu malou ovšem ne. Je totiž tak miniaturní, že ji téměř není možné nalézt. Zvládám to až na druhý pokus. Předtím jsem se netrefila o dvě hodiny.

Zkouším si ještě brýle, které simulují vidění člověka, jemuž na obou očích chybí pravá půlka zorného pole. Paní na mě mluví, takže se automaticky otáčím tak, abych na ni viděla. Jenže pak to vypadá, že místo na ni koukám do zdi. I s tím se ostatně lidé se zrakovým handicapem musejí vyrovnávat. Učí se, že člověka, který na ně mluví, nemohou sledovat. A to jen proto, že by to tomu druhému mohlo být nepříjemné… Učí se tak ohleduplnosti, která zdravým lidem mnohdy chybí. Klapky i brýle z očí sundávám s velkou úlevou. Pocit, kdy jsem nevěděla, co se kolem mě děje, totiž byl velmi nepříjemný

Zdroj: Orlicky.denik.cz

Vzniká nová služba pro osoby s postižením sluchu, zajišťovat ji budou nevidomí

Dne 1. dubna 2017 byl zahájen projekt sociální firmy TextCom s.r.o. s názvem „Uplatnění specifických pracovních předpokladů nevidomých osob na trhu práce“. Cílem tohoto projektu je vybudovat konkurenceschopný a udržitelný sociální podnik poskytující v ČR dosud citelně chybějící službu telefonické komunikace s online simultánním přepisem mluvené řeči pro osoby s postižením sluchu. Nový sociální podnik nabídne zaměstnání osobám se zdravotním postižením, zejména nevidomým. V ČR žije podle kvalifikovaných odhadů České unie neslyšících 300 000 až 500 000 osob s postižením sluchu, z nich 10 000 až 12 000 preferuje při komunikaci český znakový jazyk.

Uživateli nové telekomunikační služby budou převážně lidé nedoslýchaví a ohluchlí, plně ovládající češtinu. Přestože tito lidé rozumějí a mluví česky srovnatelně s dobře slyšícími, jsou z klasické telefonické komunikace vyloučeni. Mohou posílat textové zprávy, nebo využít speciálních služeb pro neslyšící založených na předávání telefonických sdělení mezi neslyšícím a slyšícím komunikačním partnerem prostřednictvím třetí osoby. Tyto služby však postrádají přirozenou plynulost či hlasovou interakci mezi volajícími a jejich poskytování je časově vysoce náročné. Telefonní hovor s online simultánním přepisem je autentický: probíhá v reálném čase, neslyšící sám mluví, přijímá sdělení druhého účastníka hovoru, může bezprostředně reagovat a nedochází k nedorozuměním.

Služba bude poskytována jednotlivcům s postižením sluchu a institucím v rámci jejich infolinek jako spolehlivý nástroj vzájemné komunikace operátorů se sluchově handicapovanými klienty. Na pozicích přepisovatelů budou pracovat nevidomí rychlopísaři dosahující rychlosti psaní na klávesnici až 500 úhozů za minutu. Součástí projektového týmu řešitele jsou také zástupci partnerských organizací, jimiž jsou je také Česká unie neslyšících. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Praha pól růstu a státního rozpočtu ČR, jeho realizace probíhá od 1.4.2017 do 31.12.2018. Více informací z praktického využití – zatím v angličtině

Zdroj: helpnet.cz

Mobilní aplikace zpříjemní život neslyšícím v ČR

Život bez sluchu je těžký, zejména v oblasti komunikace. Tichá linka v rámci sociální služby tento handicap odstraňuje. Nabízí neslyšícím online textový přepis mluvené řeči či online tlumočení do znakového jazyka. Od 4. května je služba dostupná i uživatelům platforem iOS a Android jako nativní mobilní aplikace. Tichou linku zaštiťuje nezisková organizace Tichý svět a technologicky ji podporuje společnost Tiché spojení.

Prostřednictvím této unikátní, velmi přívětivé a uživatelsky přehledné aplikace se neslyšící a nedoslýchaví uživatelé mohou propojit na přepisovatele nebo tlumočníka, a tak si okamžitě, flexibilně a zdarma vyřídit svůj hovor. Tichá linka umožňuje neslyšícím uživatelům znakového jazyka a neslyšícím schopným komunikovat pomocí psané češtiny využít synergického působení a vzájemných vazeb obou nástrojů podpory.

Tichou linku využívají mimo jiné nemocnice a úřady. Linka je již nyní 24 hodin denně dostupná na stránkách www.tichalinka.cz a od 4. května 2017 i v mobilních zařízeních a efektivně tak doplňuje službu fyzicky přítomného tlumočníka.

Aplikace Tichá linka řeší také uložení kontaktů a služeb a jejich příjemné vyhledávání pomocí různých filtrů. Obsahuje i pravidelně aktualizovanou databázi firem spolu s určením lokace na mapě, které mají bezbariérovou obslužnost pro neslyšící a nedoslýchavé.

Zdroj: helpnet.cz

Klubové aktivity

Příběh

Na statku u ZOO parku je veselo, byla jsem tam na procházce.
Na dvoře je velká sláva, koza mečí, bučí kráva,
souhlasně též pejsek štěká, každý pak na mlsy čeká.

Mrkev králík okusuje, kocour se jen podivuje,
pak se pustí do granulí, nad tím vším se koník culí.
Kačer, kohout, slepička, zobají teď zrníčka,
u koryta sviňka malá do brambor se hned dala.

Beran volka popichuje, seno přitom okusuje,
na ovečce zvoní zvonec, holub vrká, že je konec.
A jdem přes mlýn domů.
Srdcem napsala

Jarka Navarová

Výlet na zámek Veltrusy

Byli jsme s Klubem KPČH 19.5.2017 na výletě navštívit zámek Veltrusy. Bylo krásné počasí, sešli jsme se na stanici metra Kobylisy, kde jsme pak nastoupili na bus směr Veltrusy. Ota mne seznámila s novou průvodkyní, paní Kůrkovou, která mne celou dobu doprovázela – děkuji. Bylo nás deset, a to jsem měla radost. Veltrusy, původně středověká ves, ležící v dolním Povltaví, byly obklopeny polnostmi a lesy, jako součást panství Jeviněves-Veltrusy.

Prohlídka byla pro náš klub KPČH samostatně, s příjemným panem průvodcem. Velmi dobře hovořil – myslím tím, že jsme mu velice dobře rozuměli. Jen jsme už nestihli kočáry. Byla pauza a my už taky koukali na čas. Procházka oborou byla velice příjemná. Někde se zahlédli i daňky, jak se pasou. Po procházce v oboře jsme zaskočili na oběd a pak se vydali směr Praha. V budoucnu bych sama doporučovala častější akce do zámků v okolí Prahy + středočeský kraj. Je jich dostatek, a ani je všichni neznáme. Jen je někde špatné dopravní spojení, a to bývá pro nás únavné.

Zámek Veltrusy. Romantická krajina, líný tok řeky Vltavy, divoký lužní les, malebné staleté stromy na skrytých loukách, zlatavá pole obilí i zdánlivě zapomenutá zákoutí se sochami a pavilony, kde se zastavil čas – to vše v sobě skrývá veltruský zámecký park, jeden z největších zámeckých parků u nás. Válka znamenala pro Veltrusy silný úpadek, po roce 1945 byly zámek a park na základě zákona č.137/1946 Sb. o Národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku prohlášeny za státní kulturní majetek a jako takové zahrnuty do souboru vybraných památkových objektů, které byly určeny k dalšímu kulturně výchovnému využití. Objekt byl převzat do státní správy k 1. 1. 1947 a připravován ke zpřístupnění v roce 1948. Do roku 1950 probíhaly nezbytné opravy na hlavní budově a vybraných stavbách v parku. Expozice byla koncipována jakožto muzeum bytové kultury pozdního baroka, a proto interiéry byly zařizovány mobiliářem i z jiných objektů.

Zásadní stavební oprava proběhla na přelomu 80. a 90. let 20. století, kdy byly rebarokizovány fasády hlavní budovy a ujednoceny fasády křídel čestného dvora. Areál je ve správě Národního památkového ústavu a v roce 2002 byl prohlášen národní kulturní památkou. Celý areál byl zásadně poškozen povodněmi v roce 2002. Od té doby probíhá postupná revitalizace. Během posledních let došlo k opravě několika parkových staveb včetně oranžerie nebo hlavní vstupní brány a jejích okolních budov. V roce 2014 byly obnoveny všechny parkové mosty přes Mlýnskou strouhu a severozápadní křídlo zámku. Hlavní zámecká budova je stále v rekonstrukci.

Zdroj: zamek-veltrusy.cz, Dana Ťukalová

Pokračování historie Domova pro zrakově postižené Palata (1918–1948) 2. část

Až energický zásah právníka ve funkci ředitele vyřešil téměř bezvýchodnou situaci po obsazení poloviny budovy četnickou stanicí. Ředitelství se také podařilo odvrátit realizaci návrhu generálního inspektora československé branné moci přeměnit Palatu ve výcvikové středisko armádních ošetřovatelek. Po nekonečných jednáních nakonec přece jen přestává ústavu hrozit tzv. středo-bělohorská silnice, která měla vést nahoru ke strahovským stadionům několik desítek metrů od vchodu a zcela by zrušila klidovou zónu zahrady.

Období uklidnění, všestranného zlepšení péče a relativní prosperity nastalo na Palatě až po roce 1929 s příchodem sester dominikánek z kongregace v Olomouci – Řepčíně. Sestry dostaly hlavní slovo i při zavádění nového Domácího řádu. Vnesly do každodenního života ústavu potřebné organizační jistoty, pravidelnost a pořádek. Bohužel ne nedlouho. Po událostech roku 1938 a po okupaci se rychle schylovalo k vyhnání nevidomých z Palaty. V polovině roku 1940 je ředitelství doručen příkaz k bezpodmínečnému vyklizení budovy pro útulek německých vychovatelek – Volkspflegerinner Seminar NSV, župa sudetská, pod záštitou NSDAP.

Bezmála sedmdesát nevidomých žen a mužů, z toho dva zbývající Němci, se v březnu 1941 stěhuje na druhý konec Prahy, do letních pavilonů Klárova ústavu v Horní Krči. Strastiplný přesun, který ne všichni ve zdraví přežijí, se opakuje v roce 1943, tentokrát opačným směrem – do přeplněných místností a na chodby ústavu Pod Bruskou. Dosavadní azyl obsazuje německý polní lazaret.

Dlouho očekávaný návrat domů na Palatu se uskutečnil už začátkem léta 1945. Na podzim téhož roku však všeobecnou euforii a radost zase vystřídaly obavy z nového stěhování, tentokrát hodně daleko, do pohraničí. Jako by se opakovala situace, která tu už byla. Díky staronovému vedení, především řediteli Urbancovi, který ve své funkci dovršuje v roce 1948 neuvěřitelných 28 let, také však zásluhou neúnavných mluvčích samotných obyvatel, žádný z řady záměrů přeměnit Palatu v expozituru ministerstva, ústředí odborů, kolej nebo oddělení motolské nemocnice nakonec nevyšel.

Zdroj: www.palata.cz

Aktuálně před uzávěrkou

Malý průvodce reformou psychiatrické péče

Reforma psychiatrické péče představuje zásadní systémovou změnu. Je to dlouhodobý proces, na kterém se již několik let pracuje a který ještě několik desítek let potrvá. Co tato reforma zahrnuje, popisuje publikace Malý průvodce reformou psychiatrické péče, kterou připravila Psychiatrická společnost ČLS JEP.

Díky financování z evropských fondů bude tento proces v příštích pěti letech výrazně podpořen. Změny se netýkají jen medicínského oboru psychiatrie, ale celého systému péče o lidi s duševním onemocněním. Co všechno reforma psychiatrie zahrnuje?

  • podporujeme nové služby
  • zavádíme nové přístupy
  • budujeme nové vztahy
  • zapojujeme nové technologie
  • vytváříme nové prostředí
  • nastavujeme nové financování

Více informací se dočtete v přiložené publikaci.

Zdroj: helpnet.cz

Od úzkosti k euforii? Psychiatrii čeká terapie

Šest let nevytáhla paty z domu. Téměř nic nejedla, neplatila složenky, přehlížela výhrůžky exekutorů. Zmítala jsem se v depresích a neřešila reálný život, vzpomíná na nejtěžší období života sedmačtyřicetiletá žena, která si říká Ariana Arietta Argoni.

Ariana trpí bipolární afektivní poruchou – střídají se u ní stavy totální euforie a naprostého úpadku. Spouštěčem, který ji dostal až na dno, byly manželské problémy.

Zoufalství vyústilo až v pokus o sebevraždu. Ariana se předávkovala léky. Skončila na jednotce intenzivní péče, pak v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Teď už je jí lépe. Jednak díky lékům, ale také díky dlouhodobé psychoterapii. Centrum duševního zdraví, kam Ariana dochází, stojí na klidném bohnickém sídlišti. Funguje sotva pět let. Středobodem je společenská místnost s útulnou kuchyňkou, od ní vedou dveře do dalších zákoutí. Všechno tu voní novotou, místnosti jsou zalité sluncem. Vybavení je skromné – převládají tlumené barvy. Do komunitního centra se klienti vracejí. Pravidelně ho navštěvuje 120 lidí, dalších 50 se ukáže nahodile. Nejčastější diagnózy, které pacienty přivádějí: schizofrenie, těžké afektivní poruchy a obsedantně kompulzivní poruchy – tedy neurózy, při nichž člověk trpí pod náporem nutkavých myšlenek. Lidé si sem chodí pro úlevu, když je přepadnou náhlé úzkosti.

Další hledají pomoc z existenčních problémů – ztratili práci nebo bydlení a žádají podporu. Někdo se ukáže jen tak – aby nebyl doma sám. Přijít může naprosto kdykoliv – centrum funguje čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Pacientům prý režim svědčí. Důkazy jsou ostatně hmatatelné, spotřeba léků proti úzkostem klesla o desítky %. Lidi se naučili řešit úzkostné stavy i jinak než tabletou. Snížil se i počet hospitalizací.

Ambulantní specialisté jsou přehlcení, mají v kartotéce i 1500 klientů. Nemohou se tedy nemocným tolik věnovat, ani kdyby chtěli. Na každého mají v průměru jen třináct minut. Často se proto stává, že jdou pacienti z nemocnice do nemocnice. V mezidobí je totiž nikdo nehlídá. Nikoho nezajímá, jestli berou léky, nebo jak si vedou v osobním životě. Přitom zvládnout režim medikace není jednoduché. Třeba schizofrenici mají často naprosto zkreslenou představu, jak mohou se svým lékem manipulovat – dávky si jednoduše upravují podle toho, jak zrovna chtějí. Dohled je proto podle ní klíčový. Měl by ho navíc zajistit někdo, kdo pacienta dobře zná a může se mu věnovat.

Ministerstvo zdravotnictví se proto chystá počet komunitních „center duševního zdraví“ rozšířit. Zatímco nyní putovalo 80 procent peněz určených na psychiatrii do zavřených ústavů, do budoucna půjde většina z nich na komunitní centra. Za deset let by mělo stát v každém okrese jedno. Stejnou cestou se ubírá celý západní svět.

Zdroj: Pražský deník

Znáte svůj cholesterol?

Pro zájemce je připraveno první bezplatné testování v tomto roce – vyšetření hodnoty krevních tuků, tzv. lipidů. Právě vyšší hodnoty těchto látek (LDL cholesterolu, celkového cholesterolu a triacylglycerolů) jsou jedním z rizikových faktorů rozvoje aterosklerózy a s ní spojených komplikací, jako jsou ischemická choroba srdeční nebo infarkt myokardu.

Hladinu krevních tuků si mohou nechat zdarma vyšetřit všichni zájemci v období od 29. 5. do 9. 6. 2017. Stačí přijít bez objednání na některé z odběrových pracovišť synlab czech a požádat o toto vyšetření. Před ním doporučujeme omezit fyzickou aktivitu, konzumaci alkoholu a zvolit lehčí stravu, například zeleninový salát. Vyšetření se provádí nalačno, ráno se doporučuje vypít 3–5 dcl vody. Výsledky si zájemci mohou vyzvednout týden po krevním odběru přímo na odběrovém pracovišti nebo si je nechat zaslat domů. Seznam odběrových pracovišť synlab czech: http://www.zdravinaroda.cz/seznam-spolupracujicich-lekaru.

Zdroj: zdravinaroda.cz

Sněmovna schválila vyšší nemocenskou pro dlouhodobě nemocné zaměstnance

Zaměstnanci, kteří jsou dlouhodobě v pracovní neschopnosti, budou mít nárok na vyšší nemocenskou. Poslanecká sněmovna schválila novelu, podle které budou po 31. dni pracovní neschopnosti nemocní dostávat 66 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Od 61. dne nemoci se dávka zvýší na 72 procent. Novelu musí ještě projednat a schválit Senát a podepsat prezident, platit by mohla od příštího roku.

V současné době zaměstnanec v prvních třech dnech nemoci nedostává nic, od 4. do 14. dne mu platí náhradu mzdy zaměstnavatel. Od 15. dne dostává nemocenskou ve výši 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu, a to bez ohledu na délku trvání dočasné pracovní neschopnosti. Není tedy rozdíl, jestli je pacient nemocný patnáct dní nebo trpí závažnějším onemocněním, kde si léčení vyžádá často i několik měsíců.

Výše náhrady příjmu u nemocenského se měnila v posledních 20 letech poměrně často. V období od roku 1993 do roku 2007 byla sice od 4. dne pracovní neschopnosti stále platná jednotná sazba 69 procent, byl však zejména v počátku výrazně omezen příjem, ze kterého se výpočet nemocenského odvozoval.

Postupně se zvyšoval jak absolutně, tak zavedením druhé a později i třetí redukční hranice. V letech 2008 až 2010 pak došlo k několika rychlým změnám. Od roku 2010 poklesla sazba z důvodu škrtů tehdejší Nečasovy vlády na současných 60 procent. Ze státního rozpočtu by na tuto variantu pomoci dlouhodobě nemocným mělo jít 2,4 miliardy korun ročně.

Zdroj: helpnet.cz

Zajímavosti

Zajímavosti ze světa lidského těla

Bez jídla můžeme žít 2-3 týdny! Bez vody člověk umírá obvykle během 2 nebo 3 dnů.

Pranostika:

Před Servácem (13. 5.) není léta, po Serváci s mrazy veta.

Zajímavost

Kořeny oslav Prvního máje jsou pohanské. V antickém světě byl první květnový den příležitostí k oslavám květin, plodnosti a mládí – často se přitom jednalo o velmi divokou oslavu. Ve velké části Evropy se pak první květen zčásti spojil s oslavami dne čarodějnic. Pohanské oslavy ale přečkaly i dobu křesťanství, navzdory snahám církve veselí mládeže buď potlačovat, anebo nahradit oslavou svatodušních svátků. Svůj zvláštní význam měl proto tento svátek i pro různá revoluční či utopická hnutí. Vedle toho tu je ale ještě jiná, prozaičtější tradice. V některých částech USA byl 1. květen během 19. století známý jako "stěhovací den" - vhodný k přestěhování se nebo ke změně zaměstnání.

Proč se stal 1. máj Svátkem práce? Industrializace a zavedení práce v továrně umožnily na rozdíl od zemědělství pracovat zde i v noci, takže se dramaticky prodloužila pracovní doba až na 14 hodin denně. Lehká a málo kvalifikovaná tovární práce umožnila zaměstnávat ženy nebo děti od věku 5–6 let. Kromě dlouhé pracovní doby, byly také tvrdé tresty za pozdní příchody, nedostatečně dlouhé přestávky a další časová omezení, jako např. zákazy vykonávat tělesné potřeby během pracovní doby. Jedním z cílů společných prakticky celému dělnickému hnutí bylo zkrácení pracovního dne, nejčastěji byla požadována osmihodinová pracovní doba. Požadavkem pracujících bylo, aby byl do 1. 5. 1886 schválen zákon o osmihodinové pracovní době, nebo bude vyhlášena generální stávka.

Toho dne skutečně došlo k velkým manifestacím a stávkám v celých USA. Během samotného 1. května se stávky zúčastnilo zhruba 40 000 chicagských dělníků. Stávka a s ní spojené demonstrace proběhly pokojně. K rozsáhlým střetům ale došlo o dva dny později, v pondělí 3. května 1886. Tehdy se před továrnou na žací stroje (v níž od února probíhala stávka) střetl dav lidí s pinkertonovci hájícími stávkokaze. Zasahující policie střílela z revolverů do davu a zabila nejméně dva lidi. Mezi americkými středními a vyššími vrstvami propukla hysterie, která měla za následek zatčení osmi vůdců anarchistů. Přestože jim nemohla být prokázána žádná vina, bylo sedm z nich odsouzeno k smrti. Od té doby slaví Svátek práce mnohá hnutí ve světě.

Dobrá rada na každý den

Pevný provázek. Když potřebujete převázat balík, málokdy se vám podaří provázek vypnout tak, aby byl těsný. Pokud ho nejdřív namočíte do vody, mokrý zavážete a teprve pak necháte uschnout, vypne se sám, bez toho, abyste se museli namáhat.

Nabídka pro čtenáře

Berry Steve – Jantarová komnata

Koncentrační tábor Mauthausen roku 1941. Ruský vězeň Karol Borya se stává nuceným účastníkem mučení čtyř německých vojáků za to, že nechtěli prozradit, kam ukryli vzácnou Jantarovou komnatu, kterou ukradli v Rusku. Děj dále pokračuje v dnešní době, Boryova dcera, mladá americká soudkyně Rachel Cutlerová najde po smrti svého otce, bývalého vězně, dokumenty, které by mohly vést k nalezení tohoto carského pokladu nevyčíslitelné hodnoty.

Se svým bývalým manželem Paulem se vydávají do Německa, aby záhadu objasnili a poklad nalezli. Jenže nejsou sami. V patách mají nejen bohaté a všeho schopné sběratele starožitností, ale i německou policii a tajné služby. Aby nebezpečí nebylo málo, zdá se pravdou, že je Jantarová komnata opředena čáry a působením temných sil. Kniha nás zavede i do Československa, kde jeden z hrdinů hledá útočiště. Napětí, akce i zábava, to všechno tato Berryho prvotina nabízí plnými doušky.

Literární okénko

Vítězslav Hálek - Večerní písně

Přilítlo jaro zdaleka a všude plno touhy,
vše tlačilo se k slunci ven, že snilo sen tak dlouhý.
Vylítly z hnízda pěnkavy a drobné děti z chýše,
a pestré kvítí na lukách přesladkou vůni dýše.
Z větví se lístek tlačí ven a ptáčkům z hrdla hlásky
a v ňadrech v srdci mlaďounkém tam klíčí poupě lásky.

Výročí

V měsíci květnu oslavili narozeniny Jana Brožková, Jaroslava Dvořáková, Martina Hanusová, Stanislava Kníchalová, Jana Šajnerová a Jan Šajner. Svátek měli Monika Růžičková, Jana Kroulová, Jana Brožková, Jana Rzepecká, Jana Jungmannová a Jana Šajnerová. Všem přejeme hodně zdraví, spokojenosti a radosti ze života.

Kvíz pro moudré hlavy

Správné odpovědi na předchozí kvíz

Břeclav - Kladno - Čerčany - Jablonec - Kopřivnice

Když jdete na nákup, zkuste se obejít bez lístečku se seznamem a spolehněte se pouze na vlastní paměť.

Nový kvíz

V následujících názvech měst byla přeskupena písmena, takže na první pohled jde o nesrozumitelná slova. Přeskupte písmena tak, aby z každého nesrozumitelného slova vznikl správný název českého města.

BREVAKM ........
FASVORNRD ........
VOSKOLO ........
KANOVRKÍ ........
ESRIKOTANC ........

Správné odpovědi se dočtete v příštím čísle.

Co nám chutná

Ředkvičky patří mezi první jarní zeleninu, kterou najdeme na zahrádce. Kromě vlákniny obsahují cukr, betakaroten, vitamín C, hořčík, vápník a draslík. Pokud na vás padá jarní únava, jsou ředkvičky výborným prostředkem, jak z ní ven.

Ředkvičková topinka

Suroviny: 1 svazek ředkviček, 2 vejce, 1 cibule, sůl, mletý pepř, 1 stroužek česneku, chleba, slunečnicový olej, tavený sýr

Postup: Na oleji orestujeme cibuli spolu s ředkvičkami nakrájenými na tenké plátky. Zalijeme vejci, která jsme osolili a opepřili, přidáme česnek a společně mícháme, až je smaženice hotová. Topinky namažeme slabou vrstvou taveného sýra a navršíme ředkvičkovou smaženici. Můžeme posypat nakrájeným pórkem nebo pažitkou.

Zdroj: recepty.cz

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole z. s.
IČO: 26999960
Adresa: Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

Naši činnost finančně podporuje Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)