Paprsek ze tmy, květen - červen 2014

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy, květen - červen 2014

Vydává - Klub přátel červenobílé hole o. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

Milí přátelé, máme za sebou první letní dny a my se vám je budeme snažit zpříjemnit právě vycházejícím dvojčíslem Paprsku. Mimo jiné se v něm ohlížíme za klubovými aktivitami a také letošním pobytem v Janských Lázních. Ota Pačesová ho zmiňuje jen stručně, byla by ráda, kdyby se o pobytu více rozepsali jeho účastníci. Tak se budeme těšit, pokud někdo bude mít chuť si zavzpomínat. Přejeme krásné prázdninové dny, plné pohody.

Martina Hanusová

O čem přemýšlíme

Varující příznaky Alzheimerovy nemoci

Dnes si povíme něco o Alzheimerově nemoci, protože tato nemoc je v současnosti velmi aktuální a je předpoklad, že v budoucnu jí bude trpět čím dál více lidí, především seniorů. Alzheimer nás nebolí, ale může se pomalounku vkrádat do našeho těla. Není to nemoc vyléčitelná, ale její atak můžeme zpomalit, pokud budeme věnovat pozornost počátečním příznakům. Existuji již léky, které mohou pomoci a zhoršení nemoci oddálit. Musíme však začít s léčbou co nejdříve. A tak v rodině, kde máte seniora, buďte pozorní.

Prvotní příznaky jsou: neúčelná kutivost, nesmyslné manipulace s věcmi, oblečením apod., častý neklid a netrpělivost, nevhodné upoutávání pozornosti, nepřiměřená euforie nebo naopak apatie, nadávání, klení, neustálé stížnosti, nespokojenost, agresivita vůči věcem někdy i k lidem, bludy okrádanosti (domnělý nepřítel, soused v domě, rodinný přítel atd.) nám bere věci, peníze, ujídá z ledničky.

Pokročilé příznaky už jsou více závažné (útěky z domova, toulání, ztráta orientace, nerozpoznávání blízkých, halucinace, poruchy příjmu potravy a spánku či bdění). Proto bychom měli tyto stavy alespoň léky oddálit.

Ota Pačesová

Klubové aktivity

Speciální služba pro neslyšící a hluchoslepé

V rámci klubového setkání 22.4. jsem se zúčastnila přednášky zástupců firmy O2 o jejich službách pro neslyšící. O2 vychází vstříc sluchově postiženým a přizpůsobuje se konkrétním požadavkům každého zákazníka. Neslyšící nebo jejich blízcí mohou zavolat na dané číslo a komunikovat s operátory, kteří při zprostředkování hovoru fungují prakticky jako tlumočníci.

Příklady pomoci operátorů O2 neslyšícím jsou tyto. Vyřizují komunikaci neslyšícího zákazníka s institucemi a úřady, kontaktují potřebného lékaře, objednávají pro klienty zboží - v případě potřeby zařídí i reklamaci, vyhledávají potřebná telefonní čísla - číslo klientovi zašlou formou SMS, faxem nebo e-mailem, předávají soukromá sdělení, pro slyšící zákazníky zprostředkují komunikaci s neslyšícími. 24 hodin denně je klientům pro využití této služby k dispozici několik bezplatných telefonních čísel. 800 142 142 pro slyšící zákazníky, 800 143 143 pro zákazníky vlastnící psací telefon a 800 147 147 číslo pro komunikaci s faxem.

Přednáška byla tak moc zajímavá, že jsem se rozhodla zaregistrovat se. Věřím, že to je ulehčení pro mé zdravotní omezení. Dokonce jsem vyhrála tričko za správnou odpověď. Jsem ráda, že náš klub organizuje akce, které mají smysl. Doporučuji službu O2 využít a být klidný, že vše je zajištěné.

Hezké dny Vám přeje Vaše Ťukalinka

Pobyt Janské Lázně

Jako v minulých letech, tak i letos jsme vyrazili s KPČH na týdenní pobyt. Tentokrát do lázeňského městečka Janské Lázně. Myslím, že se celkem vydařil. Ubytování slušné. Jídlo standardní, bylo ho dost a bylo i chutné. Počasí střídavě oblačno, ale převažovalo to dobré. Parta lidí letos skvělá. Studentky z Brna byly vynikající a patří jim velký dík. A protože mně nepřísluší program pobytu hodnotit, tak vás chci požádat, abyste něco o pobytu napsali vy, účastníci do příštího Paprsku. Vím, že mezi vámi jsou dobří psavci a škoda, že se o své zážitky nepodělí.

Ota Pačesová

Výstava v Havířově

V měsíci květnu a červnu ve všech pobočkách knihovny v Havířově probíhala naše výstava "Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme..." o životě hluchoslepých lidí. Tuto výstavu jsme instalovali již ve více než 25 městech naší republiky, ale musím zkonstatovat, že přístup pracovníků poboček Městské knihovny byl úžasný a ze všech knihoven nejlepší.

Velice pěkně vše zorganizovali, pozvali více jak 150 dětí ze základních a mateřských škol, a tak si všechny děti mohly názorně zkusit, jak se chodí s červenobílou holí, prohlédnout si s klapkami na očích hmatové knížky pro nevidomé děti. Zájem všech dětí byl velký. Byli jsme překvapeni, jaký s nimi mají pracovnice knihoven kamarádský a pěkný vztah. Touto akcí, díky pracovníkům knihoven, získalo toto velké množství děti povědomí, že i takoví lidé jsou mezi námi a jak jim lze pomoci.

Vždycky jsem měla představu Havířova jako nějakého ušmudlaného města. Byla jsem překvapena. Hodně zeleně, čisto, ulice prostorné, místní doprava funkční. Krásné koupaliště. Pěkné restaurace. Milí a příjemní lidé a to jak v knihovně, tak i na ulici, v obchodech. Škoda, že je to tak daleko od Prahy, určitě bych se tam ráda vracela.

Ota Pačesová

Aktuálně před uzávěrkou

Nevidomí blíže poznají Národní park Šumava

Vznikla o něm první kniha v Braillově písmu i s unikátními reliéfními mapami. Zrakově postižení lidé mají vůbec poprvé možnost představit si, jak velké území zabírá Národní park a v kterých místech leží jeho nejznámější turistické cíle a vrcholy. Umožňuje jim to nová kniha „Šumava pro všechny - Průvodce pro turisty se zrakovým postižením", která je napsána v Braillově písmu a její přílohou jsou unikátní reliéfní mapy celého území s vyznačenými cíli.

„Právě tyto mapy byly hlavním motivem zrodu této knihy. Díky tomu si poprvé mohou nevidomí udělat představu, jak velké území zabírá Národní park, kde v něm leží a jak jsou od sebe vzdáleny ty nejznámější cíle a vrcholky," říká autor knihy Jiří Vencl. „Vytvořit takovou kniha byla přitom velká výzva. Kvůli velikosti Braillova písma jsme museli vybrat to nejdůležitější o Šumavě s padesátkou turistických cílů a vrcholků, které jsme chtěli představit," dodává Vencl.

Nevidomí si tak díky nové knize udělají představu, kde na území Šumavy leží vrchol Poledníku, kde najdou Prameny Vltavy a kde jsou všechna informační centra Národního parku Šumava včetně toho na Svinných Ladách, kde je část expozice vybavena prvky pro slabozraké. „Jsem opravdu rád, že jsme konečně udělali něco, co přiblíží tak krásné území jako je Šumava i lidem, kteří ji nemohou vidět," říká ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený.

„Národní rada osob se zdravotním postižením tuto aktivitu pochopitelně vítá. Národní park se této problematice věnuje opravdu velmi intenzivně a je dobře, že se myslí na lidi i s takovým postižením," doplňuje předseda Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) Václav Krása. Kniha „Šumava pro všechny - Průvodce pro turisty se zrakovým postižením" se tak zařadila do jedenáctky českých knih, v Braillově písmu, které obsahují reliéfní mapy. První náklad je v počtu 100 kusů a knihy budou distribuovány konkrétní cílové skupině ve spolupráci s NRZP a k dispozici budou i na Infocentrech Národního parku Šumava.

„Věřím, že realizace projektů, které byly započaty ve zpřístupňování přírodních lokalit Národního parku Šumava, budou pokračovat i pod jeho novým vedením," přeje si Václav Krása. „S jistotou můžu říct, že tímto projektem spolupráce s Národní radou zdravotně postižených nekončí, naopak ji chceme nadále rozvíjet, tak abychom Šumavu přiblížili a zpřístupnili co největšímu počtu lidí s různými druhy zdravotních postižení," zakončuje ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. V návaznosti na vydanou knihu Správa Národního parku plánuje popis vybraných cílů Braillovým písmem přímo v terénu.

Zdroj: Správa Národního parku Šumava

Zajímavosti

Zajímavosti ze světa rostlin: Zmijovec titánský (Amorphophallus titanum), výška jehož květu dosahuje až 2,94 metru, roste v tropických deštných pralesích. Jeho květláká hmyz k opylení a neuvěřitelně páchne do širokého okolí jako zkažené maso. Přesto je často pěstován jako okrasná rostlina na zahradách, jeho hlízy jsou jedlé,obsahují škrob a dají se použít stejně jako brambory.

Citlivka stydlivá (Mimosa Punica) je asi 1 metr vysoký tropický keř, rostoucí především v Africe. Má malé růžové či fialové tyčinky květů, a jakmile se jí dotknete, začne se hýbat. Tato pohyblivá rostlina reaguje na všechny vnější impulsy a často může vypadat, jako kdyby tančila.

Pranostika: Když se v máji blýská, sedlák si výská.

Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.

Jana Rzepecká

Nabídka pro čtenáře

Pavel Kosatík - Osm žen z Hradu

Osudy manželek 8 československých prezidentů, jejich původ, jak se seznámily se svými muži, jak jim pomáhaly/nepomáhaly v kariéře, jak byly oblíbené u občanů a mnohodalších podrobností ze života našich hlav státu a jejich rodin. Charlotte Garrigue Masaryková - Hana Benešová - Marta Gottwaldová - Marie Zápotocká - Božena Novotná - Irena Svobodová - Věra Husáková - Olga Havlová. Pár slov je věnováno též Marii Háchové a Magdě Lokvencové Husákové, které se obě nedožily příchodu svého muže na Hrad, ale ovlivnily jeho cestu. Tato sbírka přibližuje soukromí mocných od počátku existence českého státu, snaží se o polidštění politiky i politiků. Ukazuje, zda to, co hlásali navenek, odpovídalo jejich životu doma. Zamýšlí se též nad vývojem ženské otázky u nás, práva na všestranné uplatnění a jejich úlohu. Také nad tím, jak sečlověk vyrovná se situací, na kterou nebyl připraven, se kterou nepočítal. Záměrem knihy bylo též pátrání po tom, zda byly ženy našich prezidentů v životě šťastné. Vevětšině případů zní odpověď, bohužel, ne. Tedy ani majetek, moc a vliv není cestou ke štěstí, často to bývá právě naopak. Přesto nebo právě proto jsou příběhy, kteréshromáždil Pavel Kosatík, nadmíru zajímavé a poučné.

Cibula Václav - Pražské figurky

Sbírka roztomilých povídek z pražského pouličního života minulých století. Věděli jste, že v Praze žili Faustové čtyři a všichni se zabývali alchymií? A že jeden znich vynalezl pelety na topení? Příběhy o pražských pohodných, o zlodějíčcích a taškářích, o služebných děvečkách, tovaryších i mistrech. Povídka Ferda Sirky Evropa vypráví o hospodě U Fleků, dříve Na Křemenci. Prodavač zápalek s legračním jménem a hubenými tvářemi měl vadu řeči. „Ápalky máf?“, ptával se hostů ve všech pražských hospodách. A hned jim také nabízel své zboží. Vyrůstal v chudém prostředí, učil se ševcem, ale u řemesla nevydržel. Tvrdilo se o něm, že je synem jakési hraběnky, která se hned po narození malého hrbáčka zbavila. V roce 1923 se štamgasti na Ferdu domluvili a rozhodli se, že ho ožení. Přivedli mu dokonce nevěstu, drobnou plachou dívčinu Annu. Anna svou roli hrála dobře, ve skutečnosti se živila nejstarším řemeslem. Měla zakázanou Prahu, proto se sňatkem souhlasila. Ferda jí dal všechno, co měl. Svatba byla na Vinohradech. Když ti dva vycházeli z kostela, strhla si Anna závoj i s věnečkem, hodila ho na schody a utekla. Štamgasti se Ferdovi smáli, brzy však přišla krize a válka. Ferda postonával a chodíval už jen ke Flekům. Jednou tam omdlel a z kufříku se mu vysypala zásoba zápalek. Brzy nato zemřel na rakovinu žaludku a měl slavný pohřeb. Kromě prázdného kufříku po něm nezbylo vůbec nic.

Jana Rzepecká

Literární okénko

Ivan Skála - Samota

Mít tolik nebe nad sebou,
Takovou dálku před sebou,
Takovou hloubku pod sebou
A mezi vším tak sám být se sebou.
Jak propadá se v dálce za obzor
Hejno divokých husí v ostrém klínu,
Za obzor svého snu se propadnout
V jižní kraj tvého klínu.

Václav Hrabě - Variace na renesanční téma

Láska je jako večernice
Plující černou oblohou.
Zavřete dveře na petlice,
Zhasněte v domě všechny svíce
A opevněte svoje těla, vy,
Kterým srdce zkameněla.
Láska je jako krásná loď,
Která ztratila kapitána.
Námořníkům se třesou ruce
A bojí se, co bude z rána.
Láska je bolest z probuzení
A horké ruce hvězd,
Které ti oknem do vězení
Květiny sypou ze svatebních cest.
Láska je jako večernice
Plující černou oblohou,
Náš život hoří jako svíce
A mrtví milovat nemohou.

Básně vybrala Jana Rzepecká

Výročí

V měsíci květnu a červnu oslavili své narozeniny Jaruška Dvořáková, Martina Hanusová, Miloš Jungmann, Jana Brožková, Stáňa Kníchalová a Martin Tarčinec. Svátek měli Janičky Kroulová a Brožková, Stáňa Kníchalová, Janové Latovi a Beneš a Ladislav Berky. Všem oslavencům přejeme z celého srdce mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Co nám chutná

Dnešní recept jsem našla na www.carujeme.cz. Protože nastalo léto, kdy si s oblibou kupujeme zmrzliny, můžeme si jednu snadnou a navíc zdravou vyrobit doma. Budeme na ni potřebovat banány (na 2 kopečky je potřeba 1 a 1/2 banánu), med/nutela/arašídové máslo/kakao (nepovinná ingredience). Postup je následující. Nejprve si oloupeme banány. Poté je nakrájíme na drobná kolečka. Takto nakrájené banány rozmístíme na talíř tak, aby se navzájem nedotýkaly. Pokud máme hotovo, banány putují na 2-3 hodiny do mrazáku. Po 2-3 hodinách, když jsou banány dokonale zmrzlé, vkládáme postupně do mixéru. Mixujeme, dokud nám nevznikne krémová, hladká hmota. Během mixování můžeme lehce promíchat, abychom zjistili, zda máme vhodnou konzistenci.

Nyní záleží pouze na vás, zda chcete ponechat zmrzlinu čistě banánovou, nebo si ji vylepšíte další surovinou, popřípadě kombinací více surovin. Pokud jste se rozhodli pro druhou variantu, nyní přichází chvíle, kdy je potřeba smíchat všechny zvolené ingredience. Takto zpracovanou hmotu dáme do připravené nádoby, ve které se bude zmrzlina uchovávat. Poté dáme zmrzlinu zpět do mrazáku a počkáme, dokud nebude dostatečně ztuhlá.

Martina Hanusová

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole o. s.
IČO: 26999960
Adresa: Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

 • Liberec - Marcela Machovičová 460 05 Liberec
  e-mail: Machovicova@seznam.cz
  telefon: 485 113 223
 • Praha - Ota Pačesová Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
  e-mail: pacesova.ota@volny.cz
  mobil: 775 164 190
  telefon: 284 691 012
(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)