Paprsek ze tmy, květen - červen 2016

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy, květen - červen 2016

Vydává - Klub přátel červenobílé hole z. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

Milí přátelé a čtenáři, jsme tu s předprázdninovým Paprskem, kterým vám chceme zpříjemnit chvíle při plánování vašich dovolených. Někteří z vás se už jistě těší na klubový pobyt v Poděbradech. Ota Pačesová jako obvykle připravila bohatý program a bude záležet jen na vás, co si z něho vyberete. Přeji všem krásně prožité letní dny a šťastné návraty domů z krajů blízkých i dalekých.

Martina Hanusová

O čem přemýšlíme

V poslední době se mluví o tom, že jsem neprávem označila v pořadu TKN organizaci LORM, že neposkytuje průvodcovské a předčitatelské služby a osobní asistenci. Uvádím proto vysvětlení.

Pokud si ověříte registrace služeb, tak LORM nemá registrovanou službu průvodcovské a předčitatelské služby a ani osobní asistenci. Doprovody k lékařům a na úřady provádí v rámci služby sociální rehabilitace, tlumočení nebo sociální aktivizační služby. Přesně nevím, jak to má LORM nastaveno. Ale pokud byste potřebovali průvodcovskou službu, která se hradí, a na kterou můžete využívat příspěvek na péči, tak pro hluchoslepé v České republice není tato služba registrována, a tudíž není ani poskytovatel této služby. Takže na nákupy, procházky, kulturní akce, schůze, výlety, soukromé záležitosti, zde není tato placená služba zajištěna. Také po 16. hodině či v sobotu a v neděli se nemáte kam obrátit v případě naléhavé situace. Ale to je problém i sluchově postižených. I když tam se trochu blýská na lepší časy. Myslím, že je to škoda a mnohým by to usnadnilo jejich život.

Rovněž zde chybí organizace, která by zajišťovala osobní asistenci pro hluchoslepé. Tímto nechci nijak znevažovat práci terénních pracovníků LORMu, ale jen připomínám, že je tady prostor ke zlepšení. Náš KPČH je zaměřen na volnočasové aktivity prováděné hlavně samoaktivizací a služby neposkytuje, pouze může služby zprostředkovat a podat informace. Případně v rámci přátelské pomoci zajistit bezplatný doprovod na vlastních akcích.

Za chybu považuji, že LORM v minulém roce vystoupil z organizace ASNEP, která hájí zájmy všech sluchově postižených a připomínkuje zákony, poskytuje a zajišťuje i tlumočnické služby pro hluchoslepé. V současné době je zástupcem hluchoslepých v ASNEP pouze náš KPČH a v radě ASNEP je to náš člen Bc. Marek Müller, student UK - právnické fakulty. Doufám, že tímto jsem vysvětlila, jak vše bylo myšleno.

Ota Pačesová

Vzpomínka na Karla Macla

Jak už to v životě chodí, nejsou vždy všechny zprávy veselé. S lítostí vám musíme oznámit, že zemřel pan Karel Macl, přítel a průvodce Jany Kroulové. Bude nám na klubových setkáních moc chybět. Byl nenápadný, tichý, skromný a uměl vytvořit báječnou klidnou atmosféru. Nezapomeneme na jeho milou společnost a jeho jedinečnou fotodokumentaci našich klubových akcí. A tak mu prosím všichni věnujte přátelskou vzpomínku. Karle, byl jsi fajn kamarád.

Přátelé z KPČH

Klubové aktivity

Návštěva Barrandovských ateliérů

Dne 16. 6. 2016 jsme v rámci klubu KPČH navštívili barrandovské ateliéry v počtu 9 osob. Zavítali jsme do jedné z mnoha budov v areálu, do budovy fundus. Pečují zde o kostýmy, vlásenky a obuv. Nacházejí se zde také kostýmní dílny a dekorační látky. Ujala se nás sympatická paní Nováková. Provedla nás třemi patry. Je zde uloženo na 300 000 kostýmů a jejich doplňků, které vystihují dobu gotiky, baroka, renesance, empíru, první republiky až po současnost. Postupně nás paní Nováková seznamovala s kostýmy, které se objevily ve filmech, například v pohádkách jako Arabela, Císařův pekař, Pekařův císař, v historických filmech, například Amadeus, Ivan Hrozný. A ve filmech s různou tématikou jako například Collette a Tmavomodrý svět od Jana Svěráka. Nyní jsou zapůjčené do nových filmů například Zahradnictví od J. Hřebejka.

Pro nás bylo velkým zážitkem dotýkat se materiálů exponátů, například pravé gorilí kožešiny, těžký rytířský oděv, přes sto let starý originál krojového kabátce a vzácný plášť knížete Ivana Hrozného. Mohli jsme si vyzkoušet různé doplňky, například klobouky.

Na to, jak je obrovská úschovna, mají kostýmy přehledně setříděné. Pečlivě ošetřené. Neviděla jsem nikde počítač. Evidenci vedou čistě mechanicky dle čísel. Což vyžaduje pečlivou a svědomitou práci, kterou mají rádi. S úsměvem jsem si uvědomila, že jim jako jedním z mála nehrozí "black out".

Paní Novákové jsme poděkovali potleskem za zajímavý a srozumitelný výklad. Prohlídku jsme završili návštěvou místní restaurace Hladomorny. Pochutnali jsme si na kuřecím steaku.

Helena Škramlíková

Výlet do Chomutova a skanzenu Stará Ves

Plánovaný klub 26.5.2016 do Zoo a skanzenu v Chomutově byl úžasný. Počasí se nám podařilo. Tam jsme jeli busem a zpět vlakem. Paní Trégrová se svým synem na mně čekala a skoro celý den jsme prochodili.

Měla jsem z Prahy jako průvodkyni mojí kamarádku, tak jsem to zvládala díky její pomoci dobře. Přivítání dvou průvodkyň, které objednala paní Trégrová, bylo velmi přátelské. Věnovaly se nám se vší opatrností vzhledem k našemu handicapu. Měly pro nás ve skanzenu i překvapení. Mohli jsme si různé věci ohmatat a hlavně pro nás bylo připraveno plno bylinek. Krajky, knoflíky a různé druhy kuchyňských pomůcek. Paráda.

Lesoparkem jsme šli potom sami a mohu potvrdit, že procházka přírodou a možnost vidět zvířátka zblízka a volně, je úžasné. Doporučuji výlet uskutečnit.

Dana Ťukalová

Stará Ves

Ukázkou historie a způsobu života obyvatel původních vesnic Krušnohoří je soubor staveb v části areálu nazývající se Stará Ves. Stavby a jejich okolí jsou vybaveny dobovými předměty, které si návštěvníci mohou zblízka prohlédnout a prostřednictvím informačních cedulí nebo průvodce se dozvědí o významu a funkci daného předmětu. Dominantou Staré Vsi je funkční větrný mlýn holandského typu. Roubená stavba zve k návštěvě stálých expozic včelařství a hračkářství. Statek nabízí komplexní pohled na venkovský život zahrnující běžné domácí práce, zemědělství a řemeslnictví. V rámci doprovodných akcí se zde konají také názorné ukázky téměř zapomenutého způsobu života i lidových tradic a řemesel.

Vyhledala Olga Trégrová

Aktuálně před uzávěrkou

Senát schválil novelu zákona o sociálních službách

Příspěvek na péči ve všech stupních bude zvýšen o 10 % od 1. 8. 2016. Členské organizace Národní rady osob se zdravotním postižením informoval o souvislostech předseda Václav Krása takto:

Návrh zákona zároveň obsahuje náš pozměňovací návrh, který v Poslanecké sněmovně podal pan poslanec Vít Kaňkovský, a který se týká možnosti sociálního šetření při žádosti o příspěvek na péči v případě dlouhodobé hospitalizace v nemocnici, která bude delší než 60 dnů. Senátorky a senátoři vedli k návrhu diskusi, která byla vesměs pozitivní. Ocenili nejen návrh na zvýšení příspěvku na péči, ale také především možnost provést sociální šetření u žadatele o příspěvek na péči přímo ve zdravotnickém zařízení.

Bohužel, v následné diskusi se opět objevilo ono tradiční zneužívání příspěvku na péči. Neustále setrvává představa, že když je péče poskytována v rodině, tak samozřejmě příspěvek slouží vlastně jako prostředky na obživu pečující osoby. Velmi jsem ocenil vystoupení pana senátora Zdeňka Škromacha, který zdůraznil, že model podpory péče v rodinách se ukázal jako nosný a správný. On byl také ministrem, když se nám podařilo zákon o sociálních službách prosadit.

Vážení přátelé, protože Senát nevrátil návrh zákona Poslanecké sněmovně a přímo jej schválil, tak již zbývá pouze podpis pana prezidenta a zákon bude platný.

Z www.helpnet.cz

Zajímavosti

Ze světa gastronomie:

Mezi gastronomické kuriozity patří Drákulova krvavá kuchařka. Tato kniha v sobě obsahuje velké množství receptů z celého světa, jejichž hlavním činitelem je krev. Kuchařka v sobě spojuje upíří kult a vaření. Dozvíte se z ní nejen recepty na polévky, masové pudingy, nebo párky, ale také něco o vampýrech. Je rozdělena na snídaně, obědy, svačinky, večeře a dezerty. Vyzkoušet můžete například finskou krvavou palačinku.

Odborníci oceňují zdravotní, výživové i gastronomické kvality oliv. Preventivně působí proti vzniku srdečních onemocnění a snižují hladinu cholesterolu. Jejich konzumace se doporučuje i při redukčních dietách. Obsahují různé vitaminy a chrání tělo před nadměrnou ztrátou tekutin. Jsou také nepřeberným zdrojem kulinářské inspirace. Ne všechny plody jsou však vhodné pro využití v kuchyni.

Pranostika:

Deštivý květen – žíznivý říjen.

Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.

Jana Rzepecká

Nabídka pro čtenáře

Anderson Geraint – Cityboy

Steve je mladý muž z bohaté anglické rodiny. Má kvalitní vzdělání, přesto se nejraději potlouká po světě jako hippie. Po skončení prestižních škol přijme protekční místo v londýnském finančním centru City. Má pracovat jako analytik pro jednu významnou banku. Teoreticky to znamená sledování vývoje cen akcií firem z přiděleného rezortu a nabízení jejich prodeje či koupě bohatým klientům. Pro Steva to brzy bude znamenat absolvování bezpočtu večírků, mejdanů a podobných akcí plných alkoholu, drog a lehkých děvčat. Jeho klienty totiž divoký noční život zajímá mnohem víc než skutečný vývoj cen na trhu. Steve proplouvá světem velkých peněz se vším, co obnáší, velmi úspěšně. Vydělává ročně přes 15 miliónů korun a peníze se pro něj stávají smyslem života. Honosný životní styl se však podepisuje na jeho zdraví a časem i na charakteru. Po letech si to uvědomuje čím dál víc, a když se rozhodne z City odejít, napíše tuto velmi zajímavou knihu o svém tehdejším životě. Kniha byla přijata laiky velmi příznivě. Steve však porušil nepsané pravidlo mlčenlivosti o nekalých praktikách, které v City fungují, a do finančního světa si tak navždy zavřel dveře.

Segal Erich – Doktoři

Laura a Barney společně vyrůstají v newyorském Brooklynu. Jejich rodiny se přátelí a oba se po absolvování střední školy a několika prodělaných rodinných traumatech rozhodnou pro studium na lékařské fakultě v Harvardu. Laura tak musí podstoupit první velký boj, protože v 50.-60. letech minulého století nebylo obvyklé, aby ženy studovaly medicínu. Celé studium provází nespočet příběhů se spolužáky, profesory, výukou i dalším rozhodováním. Po ukončení studií si Barney vybere psychiatrii, protože se sám v dětství setkal s tím, jak těžce se jeho rodina vyrovnávala se smrtí jeho otce, veterána války ve Vietnamu. Laura zvolí neonatologii a pediatrii, protože jí kdysi na obrnu zemřela malá sestra. Po obdržení diplomů se cesty Laury a Barneyho rozdělí. Laura se provdala za spolužáka Palmera a bydlí na jiném konci země. Manželství však není šťastné a po několika Palmerových nevěrách, které vyšly na povrch, se rozvádějí. Lauře je hodně přes 30 a je zase sama, Barney se nikdy neoženil. Po letech se opět sejdou a zjistí, že jeden druhého milují. Zakrátko po svatbě se jim narodí syn Harry. V jeho třech letech však onemocní těžkou chorobou, na kterou dosud není lék. Jediný, kdo by jim snad mohl pomoci, je spolužák Petr, který pracuje v laboratoři. Nikdy se spolu neměli rádi, přesto ho požádají o pomoc. Petr nejdříve odmítá, poté však vyzkouší na chlapci experimentální léčbu. Segalova kniha Doktoři se stala přes noc bestsellerem. Pamatuji si, že jsem si ji kdysi koupila v nemocnici, když jsem šla na operaci. Přečetla jsem ji jedním dechem a dodnes se k ní ráda vracím.

Jana Rzepecká

Literární okénko

Květen

V květnu sojka jásá, to je ale krása.
Sokol slídí po kořisti, chroust má chuť na nové listí.
U lesíku srnka snídá, stará sova straku hlídá,
na stéblech se leskne rosa, na paseku spěchá vosa.

Květen, to je měsíc něhy, ten, kdo o něm pranic neví,
ten se diví: Co ta kytka? Pročpak tají úsměv Jitka?
A proč Pepík prosí Lenku, aby přišla na chvilenku?
A proč barevný je den a proč vůně letí sem z toho sadu za městem?

Kdopak květy tolik krášlí, že jsou jako Katka s mašlí,
na májovou procházku?
Jen ten, kdo umí mít rád, nemusí se tolik ptát.

zdroj: http://www.litomysl.cz/3zs/tridy/08trid2/kveten.html

Červen

V červnu modré zvonky zvoní, květy bezu zdáli voní,
plachý drozd líbezně zpívá, prasátko únavou zívá.
Zrzka záhon zalévá, zvadlou trávu uklízí,
pak zvířátkům zadarmo závin z klouzků nabízí.
V červnu léto začíná a poslední hodina,
ta, než slunce přes plot skočí, když ti teplem zlátnou oči,
než si léto, když moc bledne, na trůn z trávy zlehka sedne,
kouzlem bývá opentlená, do tajemství zahalená.
Že se bojíš svatojánků? Spěcháš honem zavřít branku?
A nevěříš? To je škoda, pak si poklad vezme voda.

zdroj: http://ms-blatno.webnode.cz/zasobnicek-basnicek/basnicky-o-letu/

Básně vybrala Jana Rzepecká

Vstávání

Chtěla bych umět vstávat
O chvilku dřív
Než usne noc
A lovit v trávě
Střípky svítání
Rozbitně pomíjivé.,
Opíjet se vzduchem,
Odpočatým od zloby.
Jen ještě chvilku,
Svádí peřina,
A za okny začal den beze mne.

Úděl

Krajina zvadlá
Žádá vonných mastí.
Jsme jabka, spadlá
Pod strom smutné vlasti.

Eva Budzáková

Výročí

V měsíci květnu a červnu oslavili své narozeniny Jaruška Dvořáková, Martina Hanusová, Miloš Jungmann, Jana Brožková, Stáňa Kníchalová, Martin Tarčinec, Věra Vondráčková, Marie Tesková, Jana Šajnerová a Jan Šajner. Svátek měli Janičky Kroulová, Brožková a Šajnerová, Stáňa Kníchalová, Janové Latovi, Beneš, Šajner a Ladislav Berky. Všem oslavencům přejeme z celého srdce mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Co nám chutná

Křupavé květákové tyčinky

Připravíme si středně veliký květák, 2 najemno nakrájené cibule, 150 g strouhaného parmazánu (popř. jiného sýra), 1/2 hrnku strouhanky, 1 velké vejce, 1/2 lžičky chilli pasty a olej.

Vařte květák, rozebraný na růžičky, v osolené vodě asi 10 minut, pak jej slijte a v míse rozmixujte. Přidejte nakrájenou cibuli, parmazán, strouhanku, vejce, pokud chcete, tak i chilli pastu, podle chuti můžete dosolit. Vše promíchejte a ze směsi tvarujte malé tyčinky. Pokládejte je kousek od sebe na plech vyložený pečícím papírem, který jste potřeli nebo postříkali olejem. Pečte přibližně 20 minut, pak je otočte na druhou stranu a pečte dalších 10 až 15 minut dokřupava. Přendejte na talíř a servírujte s kečupem, hummusem nebo svým oblíbeným dipem.

Zdroj: www.toprecepty.cz

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole z. s.
IČO: 26999960
Adresa: Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)