Paprsek ze tmy, Červen 2017

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy, Červen 2017

Vydává - Klub přátel červenobílé hole z. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

"Nuže, z jara shledáme, že tento anglický pažit pozůstává z jakýchsi lysin, pampelišek, jetele, hlíny, mechu a několika hrdých a zažloutlých trsů trávy. Musí se to předně vyplet; tu tedy usedáme na bobek a vytahujeme z pažitu veškerou neřádnou plevel, nechávajíce za sebou půdu pustou, zdusanou, a tak holou, jako by na ní tančili zedníci nebo stádo zeber. Pak se to zaleje a nechá se to na slunci rozpukat; načež se rozhodneme, že se to musí přece jen posekat." Karel Čapek, Zahradníkův rok, Červen.

1.6. slavíme Mezinárodní den dětí, 14. 6. Mezinárodní den dárců krve, 24. června pak přichází Noc Svatého Jana. Úplněk nastal 9. 6. v 15.09 hodin. V červenci bude 9. 7. v 6.06 hodin.

Jana Rzepecká

O čem přemýšlíme

Pod horami

Ciiink á-bé-cé-dé-é, ovečky pasáček u lesa čte,
modro je na horách, motýlci tancují, zvonky se houpají,
bim bam bim bam ....
Zelená mez, růžový vřes, smějí se louky i ovčácký pes.
Klobouček ve vzduchu, výská si pasáček, sluníčko zpívá mu,
tralala la ....
Šla selka, kráčí kolem, rozvlákněným zlatým polem,
selka a pasáček tancují do kola, píšťalka trylkuje,
tralala la ....

Krásné léto všem přeje Jarka Navarová

Vzpomínka

Nedávno nás navždy opustili dva dobří přátelé, a to Jarmilka Latová a Pepíček Jandl. Nebyli sice přímo našimi členy, ale byli to velcí příznivci našeho klubu. Tak jim věnujme tichou vzpomínku. Jarmilka, celý život starostlivá maminka, pečovala o svého těžce postiženého Honzíka, a přesto byla stále usměvavá a trpělivá. Pepíček celý život s láskou pečoval o svou Karličku, byl její střapidýlko střapaté. Tací lidé by měli být mezi námi co nejdéle. Budou zde chybět, Pepíček Karličce a Jarmilka oběma Honzíkům Latovým. Moc vzpomínáme, Jarmilko a Pepo.

Ota Pačesová

Příběh o víle na palouku

Kdysi na palouku tam žila, jarní víla,
v jeteli si tancovala a rosou se myla.
Vlasy měla zlaté, jako pampeliška.
Ty jsi ale krásná, to ozvala se myška.
Z kopretiny ušila si košilku, prý noční,
a se srpkem měsíce o vlčím máku sní.
Včera to se dozvěděla, že mají louku kosit,
nikdo ale neporadí, co bude potom nosit?
Totiž, chce sukni z máku, už na ni střih měla,
teď aby se strachem o červený květ chvěla.
Tak tu vílu z louky pozvaly květinářky,
už nemohly slyšet z kvetoucí louky nářky.
Jarní víla poděkuje květinářkám za růže,
a je celá rozjařená, barvu vybrat může.
Čerstvě posekaná louka, ta voní strašně moc,
vánek vílu uspával, měsíc přál dobrou noc.
Ráno jí rosa vzbudí ... anebo taky ne
tančit bude v poledne, a nic se nestane ....

Jarka Navarová

Slepý horolezec Holzer pokořil Mount Everest

Slepému rakouskému horolezci Andymu Holzerovi se podařilo pokořit nejvyšší horu světa, Mount Everest (8848 m). Úspěch, jehož dosáhl v doprovodu dvou rakouských druhů, ohlásil vzkaz zveřejněný na Helzerově facebookovém účtu. Vrchol Mount Everestu byl dosažen po zhruba desetihodinovém stoupání – emoce se valí, oznamuje zpráva.

Holzer se tak, podle informace na facebooku, stal druhým slepým horolezcem, jenž na Mount Everestu stanul. Tím se mu zároveň podařilo dosáhnout takzvané Koruny planety (Sedmi vrcholů), protože zdolal poslední z nejvyšších hor sedmi světadílů, který mu ještě chyběl. Na Mount Everestu šlo o Holzerův třetí pokus. V roce 2014 mu v pokoření velehory zabránilo lavinové neštěstí a o rok později zemětřesení. Letošní expedice začala v dubnu z čínské, severní strany. Jako prvnímu slepému horolezci se podařilo vystoupit na vrchol Mount Everestu 25. května 2001 Američanovi Eriku Weihenmayerovi.

Zdroj: invarena.cz

Klubové aktivity

Průřez klubovými akcemi

V květnu a začátkem června jsme s klubem zažili několik opravdu pěkných a zajímavých akcí. Navštívili jsme divadlo Spejbla a Hurvínka. Program byl zajímavý tím, že celé představení bylo přizpůsobeno neslyšícím divákům, tak si to opravdu mohli užít. Celé představení, na jevišti vedle loutek, tlumočila do ČZJ Naďa Dingová. Mimo jejího tlumočení byla na jevišti obrazovka s přepisem. Děti se moc bavily a doprovázely některé pasáže tleskáním do rytmu písniček.

My dospělí jsme zavzpomínali na své dětství, kdy, alespoň já, milovala postavičky Hurvínka, Spejbla a Máničky. Hra se jmenovala „Hurvínek mezi osly.“ Měla i výchovný prvek pro děti. Že se nevyplácí lenošit, o nic se nezajímat, nic se neučit, protože potom se můžete snadno dostat mezi osly, a v toho osla se i proměnit. Ládík udělal moc pěkné fotky loutek. Jsou na našem facebooku, některé umístíme i na naše webové stránky www.klubpratel.wz.cz. Všem se představení líbilo, odcházeli jsme domů s pěkným pocitem.

Další květnová akce byla exkurze stanice metra C – Vltavská. Byla celá jen pro zrakově postižené. Mohli jsme sejít do kolejiště, sednout si do kabiny řidiče, vše si v klidu osahat. Dozvěděli jsme se hodně zajímavých věcí ze zákulisí metra. O zajištění bezpečnosti cestujících, co se musí sledovat a hlídat. Co dělat v případě pádu do kolejiště, abychom přežili. Protože jsme si mohli opravdu na vše sáhnout, máme teď lepší představu, jak to vlastně např. v kolejišti vypadá. A protože byla sobota, zašli jsme si po exkurzi na jedno dobré pivečko. Vřelé díky organizátorům této akce, a to SONS.

Hned začátkem června jsem si vyjely (samé ženy) do Lidic. Bylo krásné počasí, ale o tento výlet nebyl moc velký zájem. Tak jsme jely ve čtyřech osobách. Kdo nebyl, může litovat. Ano, je to velice smutné místo s hrůznou minulostí, ale byla jsem mile překvapena, jak důstojně je Památník Lidice vybudován. Na některých místech se člověku zastaví srdce, když si uvědomí, co se tam událo. Muzeum má také moc zajímavou expozici. Fotografie jsou doplněny i zvukovými projevy (například hlásky děti). Film se vzpomínkami již starých lidických žen. Ukázky dopisů dětí. Člověk odchází ven do slunečného počasí, ale smutek za všechny lidické obyvatele si nese s sebou. Od muzea je krásný výhled na cestu do údolí, kde dříve, podél potoka, byly Lidice. Procházíte růžovým sadem, kde hraje tklivá hudba. Nad korunami stromů jsou v dálce vidět nově zbudované Lidice. Scházíme dolů do údolí a vpravo vede cestička k památníku lidických děti. Ten byl sestaven z počtu dětí, které se domů nevrátily. Postavy dětí odpovídají pohlaví i věku. Je to ten nejsmutnější památník, který jsem kdy viděla. U památníku jsme dětem zapálily svíčičky.

Po cestě z kopce jsme minuly zbytky Horákova statku, kde byli zastřeleni všichni muži. Nejmladšímu bylo něco málo přes patnáct let. Poblíž tohoto místa je vztyčen kříž. V areálu je i několik pěkných pískovcových soch žen a matky s dítětem. Přes potok a do kopce jsme se dostaly ke zbytkům kostela sv. Jakuba a obecné školy. Krásně a pietně upravená místa. Nakonec jsme došly ke starému hřbitovu, ani ten nacisté nenechali na místě, byl zničen. I zde je vytvořeno pietní místo se vzpomínkou na předky lidických obyvatel. Vřele všem, kdo jste toto místo ještě nenavštívili, doporučuji. Zajeďte se podívat. Možná budete domů odjíždět s pocitem, že pokud nejde o život, nejde většinou o nic. Člověk si uvědomí, jak mnohdy lamentuje zbytečně nad maličkostmi, které by lidickým ženám přišly, po všem, co zažily, naprosto směšné, ubohé a nepodstatné. Neměli bychom zapomínat na minulost a neměli bychom dopustit, aby se někdy opakovala.

Ota Pačesová

Pokračování historie Domova pro zrakově postižené Palata (1948-1989) 1. část

V administrativních zmatcích kolem převratu v roce 1948 se na Palatě střídali národní správci s ředitelstvím, které tenkrát ještě instalovala Spořitelna pražská, od dob nacistické okupace nástupce Spořitelny české. V roce 1950 byl soukromý Ústav pro zaopatřování slepců Palata zestátněn.

Hluk tzv. budovatelského období na počátku padesátých let – s politickými procesy, pracovními tábory i popravami – doléhal k nevidomým jen velmi zprostředkovaně. V ústavu, tehdy centrálně řízeném Ústředním národním výborem hlavního města Prahy, i nadále totiž – až do roku 1957- působily, ku prospěchu a ke spokojenosti jeho obyvatel, sestry dominikánky. Od doby, kdy dominikánky pod tlakem politických kampaní musely odejít (záminkou je převod zařízení pod správu obvodního ústavu národního zdraví), potýká se Palata po dlouhá léta s personální nestabilitou. Nepomohl ani opětovný návrat mezi sociální ústavy řízené ÚNV po roce 1960. O aktuálních poměrech v ústavu, kde počet obyvatel narůstá až ke dvěma stům, ale personálu přibývá jen nepatrně, vypovídá i tehdejší průměrná „životnost“ vedoucích či ředitelů – nedosahuje ani tří let.

Zdroj: palata.cz

Aktuálně před uzávěrkou

Do penze příští rok v 65 letech. Senát schválil strop pro důchodový věk

Důchody budou od příštího roku v průměru o 500 korun vyšší a do penze budou lidé odcházet v 65 letech. Senát schválil návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Důchodový věk se bude pravidelně každých pět let aktualizovat podle demografického vývoje. Hranice odchodu do důchodu je pevně určena ve všech zemích Evropské unie. V Evropské unii je třináct zemí, ve kterých se odchází do důchodu v 65 letech. V jedenácti státech mají tuto hranici ještě nižší. Česká republika byla jednou z mála zemí, která neměla strop stanovený. „Nedovedu se představit, že lidé budou pracovat v náročných profesích třeba v sedmdesáti letech, to je prostě nesmysl. Proto jsem také navrhla zastropování důchodového věku na 65 let a jeho pravidelnou revizi,“ dodala ministryně Marksová.

Navrhovaná hranice se týká lidí narozených po roce 1971. Ministryně Marksová vychází mimo jiné ze závěrů Odborné komise pro důchodovou reformu, která navrhla, aby očekávaná doba strávená ve starobním důchodu byla pro všechny generace stejná a činila v průměru čtvrtinu celkové doby života. MPSV každých pět let předloží vládě zprávu o důchodovém systému se zřetelem na demografickou situaci a na očekávaný populační a ekonomický vývoj. Vláda tedy bude informována, jak se vyvíjí doba dožití a průměrná doba strávená v důchodu, aby mohla včas rozhodnout o případné změně důchodového věku v budoucnu.

Od ledna se důchody zvýší v průměru o 500 korun měsíčně místo 400 korun. Návrh zákona upravuje podmínky pro zvyšování důchodů tak, že se bude vycházet z indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem nebo za domácnosti důchodců podle toho, co bude výhodnější. Dále se bude zohledňovat polovina růstu reálné mzdy (dosud to byla třetina).

Zdroj: helpnet.cz

Jak dlouho mohu pobírat invalidní důchod, pokud si nezažádám o starobní?

Dotaz: Pokud nepožádám o starobní důchod a budu dělat na %, jak dlouho budu brát invalidní důchod II. stupně? Co po 65. roce věku? Jaké jsou ještě možnosti?

Odpověď: Invalidní důchod můžete pobírat maximálně do 65 let, pak se automaticky mění na starobní. Je dobré si v tuto dobu požádat o přepočet důchodu, protože pokud jste pracoval, tak je pravděpodobné, že Váš starobní důchod bude vyšší než současný invalidní. Pokud by náhodou po přepočtu vyšel nižší, bude Vám zachována současná výše invalidního důchodu. V každém případě to, že začnete pobírat starobní důchod, nemusí v žádném případě znamenat, že byste musel přestat pracovat.

Zdroj: invarena.cz

Volná kapacita v podpůrné skupině pro pozůstalé

Podpůrné skupiny jsou specifickou formou pomoci pro pozůstalé, kteří prožívají těžké životní období v souvislosti se ztrátou blízkého člověka. Prostřednictvím účasti ve skupině se mohou setkat s někým, kdo prožívá či prožil něco podobného a vzájemně se tak podpořit. Skupina nabízí bezpečné místo pro otevřenou komunikaci o ztrátě, pro vzájemné sdílení pocitů a myšlenek mezi jednotlivými členy. Aktivní i pasivní účast na setkáních umožňuje pozůstalým zmírnit pocity odcizení a izolace v době trvajícího zármutku. Mohou se účastnit i lidé, kteří se se ztrátou blízkého již vyrovnali a chtějí se o svoji zkušenost podělit s ostatními. Podpůrná skupina není terapeuticky vedena, přítomný odborník má spíše pozici jakéhosi moderátora, který drží hranice a usměrňuje dění ve skupině.

    Základní informace:
  • účast ve skupině je dobrovolná,
  • je požadována přiměřená finanční spoluúčast sloužící k úhradě provozních nákladů,
  • není dovoleno vynášet mimo skupinu získané informace o jejích členech,
  • skupina je otevřená pro nově příchozí,
  • maximální počet členů na jednom setkání skupiny je 5,
  • podpůrná skupina nenahrazuje odbornou péči.

Setkání probíhají v Praze na adrese Radlická 99, Praha 5 - Smíchov a trvají zpravidla 1,5 hodiny. Pokud máte zájem setkat se s lidmi, kteří čelí stejné životní situaci anebo ji už zvládli, pokud toužíte zažít porozumění, chcete získat odstup od trápení, kterému aktuálně čelíte a načerpat odvahu k jeho překonání, objednejte se na další setkání podpůrné skupiny na e-mailové adrese martin.pesek@luctus.cz. Na stránkách luctus.cz funguje i internetová poradna a jsou tam informace o organizaci pohřbu, o dědickém řízení, pozůstalostních důchodech a náhradní rodinné péči.

Zdroj: luctus.cz

Krizová služba pomáhá lidem v těžkých životních situacích

Již druhým rokem pomáhá krizová služba dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním, jejich rodinám a blízkým. Krizovou službu poskytuje Centrum Břevnov, Fokus Praha, každý všední den od 16:00 do 20:00 hodin. Služba nabízí telefonické konzultace a po domluvě také osobní konzultace v prostorách centra.

Pro obyvatele Prahy 5, 6, 7, 13, 17 nabízí i výjezdy do domácího prostředí.

Lidé se na krizovou službu nejčastěji obracejí v situaci, kdy potřebují podporu, pomoc či radu. Cílem krizové služby je pomoci co nejlépe zvládnout náročnou životní situaci. Nejčastěji krizovou službu vyhledají lidé, kteří se nacházejí v psychické krizi například z důvodu rozpadu partnerství, ztráty blízkého člověka, ztráty existenčních jistot nebo z důvodu probíhající akutní fáze duševního onemocnění. Na službu se obracejí také rodiny a blízcí nemocných.

Krizová služba je zaměřena na okamžitou podporu při zvládání náročné životní situace, která představuje neúnosnou psychickou zátěž. Službu mohou využít lidé, kteří nedokážou náročnou situaci zvládnout sami a potřebují podporu, pomoc či radu.

Jedná se o krátkodobou pomoc formou telefonických nebo osobních konzultací. Na závěr spolupráce mohou pracovníci krizové služby doporučit podporu a péči v navazujících službách. Krizovou službu je možné kontaktovat každý všední den od 16 do 20 hodin na telefonu 778 736 364, po telefonické dohodě osobně na adrese Meziškolská 2, Praha 6. Na službu je možné se také obrátit prostřednictvím mailu: krize.brevnov@fokus-praha.cz.

Zdroj: helpnet.cz

V Česku je téměř pětina lidí depresivních. Jak si mohou pomoci bez léků?

Deprese je závažná diagnóza, která se v neléčeném stavu může stát důvodem spáchání sebevraždy. Dle statistik zveřejněných WHO v roce 2015 se k tomuto činu odhodlalo s fatálním důsledkem 80 000 lidí, přičemž ve věkové skupině 15–29 let se jedná dokonce o druhou nejčastější příčinu smrti. Rozhodnutí vzít si život je často provázeno právě depresí, jejíž výskyt se celosvětově za poslední desetiletí co do počtu pacientů zvýšil téměř o 20 % (2005–2015). Přesto léčbu podstupuje pouhá polovina depresivních lidí.

Jak přistupujeme k depresi v Česku? Pro mnoho lidí znamená deprese automaticky užívání antidepresiv, která předepíše psychiatr. Mnozí z nás se tomu brání a nechtějí požádat o pomoc lékaře. Užívání léků není jedinou cestou. Stěžejní roli v léčbě depresí a dalších psychiatrických chorob by měla hrát psychoterapie. Bohužel psychiatři často vnímají psychoterapii jako okrajovou záležitost. Průzkumy efektu psychoterapie na funkci mozku přitom prokazují, že výsledky jsou s působením antidepresiv minimálně srovnatelné.

Správnou a dostatečně dlouhou psychoterapií lze předejít dalším atakám této nemoci. Představa, že lze odstranit problém jen užíváním léků, je sice lákavá, ale vztahové a existenční potíže nám žádná pilulka nevyřeší. Pouze díky psychoterapii může dojít k opravdové změně, restrukturalizaci osobnosti, zásadnímu zvýšení plasticity mozku. Navíc při ní nezatěžujete organismus a z hlediska pacienta jde zpravidla o příjemný zážitek.

Zdroj: helpnet.cz

Při léčbě rakoviny se stále zapomíná na psychoterapii

Český den proti rakovině tradičně doprovází mnoho veřejných sbírek a akcí. Vybrané peníze putují na podporu prevence nebo na výzkum. Na psychoterapeutickou péči pro pacienty se však stále zapomíná. Při onkologické diagnóze se většině lidí zhroutí dosavadní život i žebříček hodnot. Tento fakt není možné opomíjet a soustředit se u pacienta jen a pouze na léčbu medikamenty. Je potřeba člověka podpořit i po psychické stránce.

Psychoterapie neléčí rakovinu, ale umožňuje například změnu negativních postojů k nemoci. Psychoterapeut naslouchá nadějím a přáním a oslovuje ty stránky osobnosti, které nejsou nemocné a které bývají často potlačené, čímž vrací život pacienta do normálu. Pomáhá pacientovi zůstat člověkem a umožňuje mu pocítit, že má na svůj život vliv i v průběhu choroby. To vede zpravidla ke zlepšení spolupráce s lékaři a někdy dokonce k vyléčení.

Psychická podpora pro nemocné však bohužel není v našem zdravotnictví samozřejmostí. Psychoterapeutů, kteří se zabývají péčí o nemocné rakovinou, je v České republice žalostně málo. Jednou z příčin je i to, že pojišťovny proplácejí psychoterapii pouze klinickým psychologům a psychiatrům a onkologický pacient potřebuje dostat psychiatrickou diagnózu, aby měl nárok na psychoterapii hrazenou pojišťovnou. Dlouhodobě nemocní navíc nejsou cílovou skupinou ani pro sociální služby.

Zdroj: helpnet.cz

Některou z forem domácího násilí zažila třetina žen v ČR

Třetina žen v České republice zažila nejméně jednou v životě případ domácího násilí nebo nějakou z forem sexuální obtěžování. Na veřejnosti se o tomto problému příliš nemluví. MPSV se proto snaží začlenit tuto oblast do systému sociálních služeb a navrhuje vznik nové služby, která bude předcházet domácímu násilí a pomáhat ženám, které se již obětí násilí staly. Česká republika se zapojila do snahy potírat násilí vůči ženám již v květnu minulého roku podepsáním Istanbulské úmluvy. Mezi českou veřejností a mnohdy i poskytovateli sociálních služeb je však toto téma buď nové, nebo je na okraji jejich zájmu.

Domácí násilí je problém, o které se pořád ještě málo mluví. Pro řadu obětí, žen i mužů, je často těžké připustit si, že by svou životní situaci měli řešit s pomocí odborníků, na které se mohou obrátit. Cílem MPSV je vytvořit nový druh služby, která by pomáhala domácímu násilí předcházet, a zároveň se zaměří na pomoc obětem.

Jedním z kroků MPSV je zahrnutí nové sociální služby „Služba pro osoby ohrožené genderově podmíněným násilím“ do novely zákona o sociálních službách. Měla by přinést kvalitnější a efektivnější pomoc obětem domácího a sexuálního násilí. Je rovněž nutné věnovat pozornost lepšímu rozpoznávání případů násilí, předcházet jim a koordinovat postup zodpovědných institucí. Podle výsledků agenturní studie z roku 2013 zažilo některou z forem fyzického či sexuálního násilí 32 % žen. Průměr v zemích Evropské unie činí 33 % žen.

Zdroj: helpnet.cz

Simultánní přepis mluvené řeči pro sluchově postižené na pobočkách KB

Komerční banka zvyšuje přístupnost svých služeb početné skupině osob se sluchovým postižením. Na vybraných pobočkách mohou tito lidé nově a zcela samostatně komunikovat s pracovníky banky, a to díky bezplatné službě Online simultánní přepis mluvené řeči. Tuto nezastupitelnou komunikační službu provozuje sociální firma Transkript online s.r.o., která je úspěšným zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením.

Služba nevyžaduje od svých uživatelů žádné technické znalosti ani vlastní pomůcky: klient se sluchovým handicapem požádá pracovníka pobočky o přepis mluvené řeči, ten se telefonicky spojí s přepisovatelem společnosti Transkript online a jednání může začít. Klient sleduje doslovný přepis řeči pracovníka na monitoru jeho počítače, může se kdykoli ptát a bezprostředně reagovat na podávané informace. Oba účastníci jednání tak mají jistotu, že nedošlo v důsledku chybějící sluchové zpětné vazby klienta k nedorozumění, byly předány všechny potřebné informace a klient správně porozuměl provedeným bankovním úkonům.

Pilotní provoz služby je spuštěn od 1. 6. 2017, na následujících pobočkách banky: KB: Na Příkopě 33, Na Příkopě 969/33, 110 00 Praha 1 - Staré Město KB: U Průhonu 1516/32, 170 04 Praha 7 KB: 5. května 1357/2, 461 77 Liberec KB: Tř. T. Bati 152/19, 761 20 Zlín KB: nám. Svobody 92/21, 631 31 Brno.

Zdroj: helpnet.cz

Zajímavosti

Zajímavosti ze světa lidského těla

Nehty na rukou rostou čtyřikrát rychleji než nehty na nohou.

Pranostika:

Pro déšť na den Ladislava (27. 6.), dlouhým mokrem bolí hlava.

Zajímavost

Svatojánská noc je evropský lidový svátek slavený v předvečer 24. června, svátku Jana Křtitele. Typickým prvkem této noci jsou svatojánské ohně, pálené na kopcích. Symbolicky představují slunce, které je v době letního slunovratu na vrcholu sil. Tyto ohně se pro získání síly přeskakují, zapalují se v nich košťata, kterými se pak krouží a v některých částech Evropy se z kopců pouští hořící kola či sudy, symbolizující putující slunce. Důležitým prvkem je i svatojánské čarování, týkající se především sběru bylin a milostné magie. S magií lásky souvisí víra v „devatero bylin“, květy natrhané v noci tajně na louce, z kterých dívka uvine věneček, a pak s jeho pomocí zjistí, koho si vezme. Některá jiná svatojánská milostná kouzla slouží i přímo k přinucení mladíka, aby se do dívky zamiloval. Dále se věřilo, že v tuto noc lze nalézt zlaté kapradí a poklady

Dobrá rada na každý den

Jak na třísku. Někdy si zarazíme třísku tak hluboko, že nejde ven ani pinzetou. Kousek mýdla zvlhčete vodou tak, aby bylo měkké a smíchejte ho se špetkou hnědého cukru. Směs dejte na náplast a přiložte na zraněné místo. Nechte přes noc působit. Ráno náplast sundejte a tříska bude venku.

Nabídka pro čtenáře

Duras Marguerite – Milenec

15 letá Francouzka z velmi chudé rodiny žije v čínské čtvrti města v Saigonu (Francouzská Indočína). Má jenom matku a dva bratry, rodina se stále topí v dluzích. Cestou na francouzské lyceum padne dívka do oka mnohem staršímu bohatému Číňanovi. Ten je zasnoubený s bohatou Číňankou, kterou však nemiluje. Po prvních nesmělých krocích v jeho černé limuzíně dívka objeví i kouzlo vášně. Muž se do ní bezhlavě zamiluje, ona si s ním ale více méně pohrává. Lákají ji hlavně jeho peníze. Ve své garsoniéře si ji stále častěji bere a ona se nebrání.

Její rodina si začíná žít mnohem lépe než dříve, od muže dostávají peníze, dívka spoustu dárků a diamantů. Po smrti svého milovaného mladšího bratra se dívka rozhodne vrátit se do Francie. K Číňanovi žádnou lásku necítí, má pocit, že nemá co ztratit. Jakmile však z lodě vidí jeho vzdalující se postavu, uvědomí si, jak moc jí chybí. Už nikdy se nesetkají. Až jednou, když už má šedivé vlasy, zazvoní v jejím pařížském bytě telefon. Ano, po tolika letech je to on, a stále nezapomněl. Ještě jednou chtěl slyšet její hlas ... V roce 1992 natočil podle této knihy známý francouzský režisér Jean-Jacques Annaud strhující stejnojmenné drama s mladičkou a krásnou Jane March v hlavní roli.

Literární okénko

Vítězslav Hálek – Večerní písně

Umlklo stromů šumění a lístek sotva dýše,
a ptáček dřímá krásný sen tak tichounce, tak tiše.
Na nebi vzešlo mnoho hvězd, a kolem je tak volno,
jenom v těch ňadrech teskno tak a u srdce tak bolno.
Ve kvítků pěkný kalíšek se bílá rosa skládá -
můj bože, a ta rosa též se v moje oči vkrádá.

Výročí

V měsíci červnu oslavili narozeniny Martin Tarčinec, Marie Tesková a Helena Škramlíková. Svátek měli Stanislava Kníchalová, Stanislava Olejníková, Jan Beneš, Jan Šajner, Ladislav Berky a Ladislav Čureja. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti ze života.

Kvíz pro moudré hlavy

Správné odpovědi na předchozí kvíz

Vamberk - Varnsdorf - Sokolov - Rakovník - Strakonice

Udržujte své kognitivní funkce stále v činnosti – čtěte noviny, časopisy, knihy, sledujte dění okolo; významně může pomoci i luštění křížovek, sledování televizních vědomostních soutěží, naučných pořadů atd.

Nový kvíz

V následujících názvech měst byla přeskupena písmena, takže na první pohled jde o nesrozumitelná slova. Přeskupte písmena tak, aby z každého nesrozumitelného slova vznikl správný název českého města.

CYRKANOY ........
LŠMTYIOL ........
ČÍNJI ........
ORSTVAA ........
JOOMNZ ........

Správné odpovědi se dočtete v příštím čísle.

Co nám chutná

Rebarbora (reveň) má velký obsah citrónové a jablečné kyseliny a je výborným zdrojem vitamínů skupiny B. Má mnoho niacinu prospěšného pro krevní oběh a energii buněk. Vysoký obsah kyseliny pantotenové prospívá pokožce a vlasům. Kyselina listová podporuje krvetvorbu a posiluje nervovou soustavu. Reveň je také bohatá na vápník, nezbytný pro stavbu kostí a důležitý pro ženy v menopauze. Dále obsahuje mangan a draslík a velké množství vlákniny, která zbavuje organismus jedů a odstraňuje zácpu. Kdo má problémy se žaludečními kyselinami a podrážděnou sliznicí žaludku, měl by rebarboru konzumovat opatrně.

Rychlý rebarborový koláč s drobenkou

Suroviny: 1. drobenka: 5 lžic hrubé mouky, 2 lžíce másla, 4 lžíce cukru 2. těsto: 2ks vejce, 2 hrnky polohrubé mouky, mléko, 1 hrnku oleje, 1 hrnek cukru, 1 kelímek jogurtu, 1 prášek do pečiva, rebarbora

Postup: Veškeré ingredience na těsto smícháme. Mléka dáme podle potřeby tolik, aby těsto šlo vylít na plech. Těsto rovnoměrně rozetřeme na plech vyložený pečícím papírem. Rebarboru oloupeme, nakrájíme na špalíčky 1 - 2 cm dlouhé a posypeme jí těsto. Z másla, cukru a mouky vypracujeme drobenku, kterou posypeme celý koláč. Rychlý rebarborový koláč s drobenkou pečeme ve vyhřáté troubě na 170 °C asi 20 - 30 minut. Upečený koláč necháme vychladnout, nakrájíme a můžeme podávat.

Zdroj: recepty.vareni.cz

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole z. s.
IČO: 26999960
Adresa: Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

Naši činnost finančně podporuje Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)