Paprsek ze tmy Červen 2018

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy Červen 2018

Vydává - Klub přátel červenobílé hole z. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

1. června slavíme Mezinárodní den dětí, 5. června je Mezinárodní den ptačího zpěvu a Světový den životního prostředí. 6. června 1944 začal Den D, kdy se ve francouzské Normandii vylodila americká vojska, aby zvrátila průběh druhé světové války. 8. června je Mezinárodní den oceánů. 10. června 1942 byly nacisty vyhlazeny Lidice, 24. června 1942 Ležáky. 14. červen je Světovým dnem dárců krve.

21. června 1621 bylo na Staroměstském náměstí popraveno 27 českých pánů, organizátorů stavovského povstání proti vládnoucím Habsburkům. 25. června 1876 proběhla v Severní Americe slavná bitva u Little Big Hornu, při níž se střetla armáda USA s indiánskými kmeny. 27. června 1950 byla popravena Milada Horáková a tento den slavíme jako Den politických vězňů.

Úplněk nastane 28. června v 6.52 hodin.

Jana Rzepecká

O čem přemýšlíme

Pro nejhůř postižené tisíce korun navíc? Ministerstvo má jiný návrh

Knihovna je místo, kde si půjčíte knihu, poslechnete hudbu, využijete internet. Běžná praxe pro většinu lidí, velký proMinisterstvo práce a sociálních věcí do konce roku připraví komplexní návrh změn příspěvků na péči, který zahrne navýšení nejen příspěvků pro lidi s nejtěžším postižením, jak navrhuje dnes posuzovaná novela senátorů. Ministryně Jaroslava Němcová (ANO) novinářům při příchodu na jednání vlády řekla, že změnu chce svázat s úpravou posudkové služby a dalších dávek.

Jednostranné navýšení čtvrtého stupně o šest tisíc korun by podle ministryně znamenalo, že lidé s postižením o stupeň nižším zahltí posudkové lékaře požadavky na přehodnocení stupně závislosti. Němcová by také chtěla zajistit, aby klienti větší část z příspěvků používali na čerpání sociálních služeb. Nyní podle ní platí, že část peněz rodiny postižených používají "na sanování svých rozpočtů".

Pokud vznikne menšinová koaliční vláda hnutí ANO a ČSSD, ministerstvo práce a sociálních věcí by mělo připadnout sociální demokracii.

Ministerstvo sice dalo k návrhu Senátu kladné stanovisko, podle Němcové se tak ale stalo spíše nedopatřením. S autorem návrhu Vladimírem Plačkem (ČSSD) se Němcová domluvila na spolupráci při úpravě vládního návrhu, uvedla. "Připravujeme úpravu celého hodnocení a ohodnocení nejenom čtvrtého, ale i třetího a druhého stupně," uvedla Němcová. Navýšení, jak si ho představuje Senát, by navíc znamenalo dvě miliardy, kterými nyní ministerstvo nedisponuje.

Změna by měla být podle Němcové součástí celkové revize dávek, kterou chce ve vládě ministerstvo probrat do konce roku. Upraveny by měly být i dávka na mobilitu a dávky v hmotné nouzi. "Pokud je budeme upravovat, budeme je upravovat směrem nahoru. Bude to v návaznosti na reorganizaci posudkové služby," uvedla Němcová. Kolik by měli postižení dostat navíc, odmítla upřesnit, měli by nicméně dostat tolik, aby si mohli objednat péči doma či v denních stacionářích.

Návrh Senátu počítá s tím, že se zvýší příspěvek na domácí péči o lidi s nejtěžším postižením na 19 200 korun měsíčně. Toto zvýšení má zajistit, aby tito lidé nekončili v ústavech. Zvýšení se podle předkladatele návrhu Plačka, bude týkat přibližně 25 tisíc lidí. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun ročně.

Právě rozpočtovými dopady změny zákona o sociálních službách zdůvodnilo svůj nesouhlas ministerstvo financí, obává se zneužívání.

Příspěvek na péči se vyplácí jedenáct let. Postižení a senioři si za něj mají zajistit opatrování v nějakém zařízení či pomoc doma. Od srpna 2016 mají dospělí nárok podle stupně závislosti na 880, 4400, 8800 a 13 200 korun, děti na 3300, 6600, 9900 a 13 200 korun.

Zdroj: tn.nova.cz

Klubové aktivity

Loretánské zvonky

Členové našeho klubu navštívili Pražskou Loretu, která je pozoruhodnou barokní památkou. Toto historické místo je známé mimo jiné unikátní zvonkohrou. Po projití branou Lorety nás očekávala paní Markéta Baštová a byli jsme příjemně překvapeni nejen poutním místem, ale že nás přibližně dvě hodiny seznamovala s místy i s historií Loreta. Oceňovali jsme zajímavosti, které jsou zde k vidění. Například jsme si mohli podrobně prohlédnout rukama dřevěný model Loreta. Poté jsme prošli ambitem a ocitli jsme se u samotné Loretánské kaple, tzv. Santa Casy. Je to kopie nazaretského "svatého domku", kde žila Panna Marie.

Vnějšek kaple je podle italského vzoru bohatě zdoben reliéfy. Stojí volně v prostoru nádvoří a je obklopen patrovým ambitem s nárožními kaplemi. Dále jsme si prohlédli jeden z nejkrásnějších zachovaných rokokových interiérů v kostele Narození Páně. Z věže kostela se každou hodinu v celém objektu rozezpívají mariánské písně zvonkohry. V zákristii kostela nám byla ukázána ručně psaná kniha ze 17. století, vázaná v kůži. Byli to dějiny kapucínů. O sobotách je možné rozjímat při poslechu varhanních skladeb. Na závěr prohlídky nás paní Baštová dovedla do prostor klenotnice, kde je proslulý Loretánský poklad. Užasli jsme nad Diamantovou monstrancí – Pražské slunce ze 17. století, která je zdobená 6.222 diamanty. Jde o nejcennější část pokladu. O Loretu se starají řeholníci Řádu menších bratří kapucínů – Provincie kapucínů v ČR.

Napsal Eliáš František

Aktuálně před uzávěrkou

Vyhlášení vítězů ceny MOSTY za rok 2017

Dne 22. 3. 2018 se v Top Hotelu Praha uskutečnil 15. Ročník slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením ČR za rok 2017. Za náš KPČH se zúčastnili paní Ota Pačesová a pan Bc. Marek Müller.

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením začala NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Za náš klub je držitelkou tohoto ocenění paní Ota Pačesová. která jej získala v roce 2014.

Předávání cen se účastnila patronka ceny paní velvyslankyně Livia Klausová. Dále se účastnili významné osobnosti, a to Václav Krása, předseda NRZP ČR, ministryně financí Alena Schillerová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, předsedkyně Výboru pro sociální politiku PS Radka Maxová, náměstkyně ministryně MPSV ČR Jana Hanzlíková, poslanec PS Vít Kaňkovský, představitelé krajů, sponzorů a spolupracujících organizací.

Vítězové ceny NRZP ČR MOSTY za rok 2017

Vítězem v I. kategorii – Instituce veřejné správy – se stal Střední odborné učiliště Uherský Brod za mimořádné dlouholeté aktivity ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami

Vítězem v II. kategorii – Nestátní subjekt – se stal Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary za projekt Kino bez bariér

Vítězem v III. kategorii – Osobnost hnutí osob se zdravotním postižením – se stal Jan Popelář za celoživotní přínos osobám s tělesným postižením v České republice

Vítězem v IV. kategorii – Zvláštní cena – se stal Aplikace Záchranka, z.ú. za vytvoření aplikace Záchranka vhodné i pro osoby se zdravotním postižením

Celým programem předávání cen opět velmi vtipně provázel Aleš Cibulka. O hudební vystoupení se postarali Hanka Křížková, Láďa Kerndl a skupina Hudební ateliér Zbůch.

Ze zprávy NRZP upravila Ota Pačesová

Je váš partner stále unavený? Pozor, může to být příznak vážné choroby!

Jsem unavený, vystresovaný, na nic nemám energii. Takové věty jsme zvyklí ve svém okolí slýchat často, proto jim už ani nepřikládáme větší význam. V produktivním věku si dnes každý sahá na hranu svých možností, ať už pod tlakem náročného zaměstnání, rodiny nebo všeho dohromady. A muži mají navíc tendenci o svých problémech moc nemluvit. Pokud si ale na neustálou únavu stěžuje váš partner každý večer, a dokonce i ráno nebo po víkendu či dovolené, měli byste zpozornět. Únava totiž může být varovným signálem počínajícího vážného onemocnění.

1) Přimějte partnera k návštěvě lékaře Únava při nedostatku spánku nebo po náročných psychických či fyzických aktivitách je pochopitelná a vcelku rychle odezní, když se člověk vrátí k dodržování správné životosprávy. Jako možný příznak vážné choroby ji můžete začít brát ve chvíli, kdy se vyskytuje dlouhodobě a neustává ani po důkladném odpočinku. Přesto ji lidé mají tendenci spíše přehlížet a překonávat silou vůle, protože přece všichni žijeme rychle a chceme toho v životě hodně stihnout. Jestliže u vašeho partnera sledujete dlouhotrvající únavu spojenou se ztrátou životní energie, nebojte se ho upozornit na to, aby problém nepodceňoval a začal ho řešit včas. Nikdy se ale nesnažte partnera diagnostikovat pomocí informací nalezených na internetu – přesnou diagnózu by měl vždy určit odborný lékař.

2) Které nemoci provází zvýšená únava? Nevysvětlitelný a dlouhodobý pocit únavy může být projevem chronického stresu či deprese, cukrovky, spánkové apnoe, porušené funkce štítné žlázy nebo třeba také počínající roztroušené sklerózy či chronického únavového syndromu. Následující přehled onemocnění, u nichž je únava výrazným symptomem, ale rozhodně neberte jako vyčerpávající. Častá únava totiž může provázet celou řadu dalších vážných i lehčích onemocnění a vždy je potřeba poradit se o problémech se svým lékařem.

a) Roztroušená skleróza (RS) Chronické autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém napadá ochranný obal nervových vláken centrálního nervového systému, což způsobuje zánět a zhoršení schopnosti nervových buněk v mozku a míše spolu komunikovat. Později dochází až k zániku nervové buňky, který je nevratný.

Příznaky se často liší, jde hlavně o změny vidění i bolest v očích, brnění či znecitlivění končetin, slabost, neobratnost, zakopávání a porucha rovnováhy. Dále také problémy s řečí či polykáním a vyprazdňováním, sexuální dysfunkce. V začátku jsou přitom často jedinými signifikantními příznaky značná únava, zhoršená schopnost soustředění, zapomnětlivost a výkyvy nálad.

„Přibližně 85 % pacientů postihuje relaps-remitentní forma roztroušené sklerózy, kdy dochází k opakovanému střídání příznaků nemoci a klidového období. Naproti tomu asi 10 % nemocných se potýká s primárně progresivní formou, kdy po nástupu prvních příznaků nemoci nenásleduje klidové období a u pacientů se postupně prohlubuje a narůstá invalidita,“ vysvětlila prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., vedoucí lékařka Centra pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

RS postihuje především mladé dospělé ve věku 20-40 let, kteří mají často tendenci příznaky zaměňovat za vyčerpání z hektického životního stylu. Včasný záchyt onemocnění a zahájení léčby zvyšuje šance na lepší standard života a pomáhá eliminovat psychické dopady onemocnění. Ty hrají zásadní roli – v aktuálním průzkumu společnosti Roche „MS MindSet Survey” přiznává 96 % pacientů, že kvůli symptomům RS zmeškalo významné osobní i společenské události.

Terapie RS spočívá nejčastěji v biologické léčbě a velmi důležitá je zdravá životospráva a role fyzioterapeuta, tedy pravidelné cvičení. Více informací o RS naleznete například na portále Moje medicína, kde si můžete udělat i interaktivní kvíz o fungování mozku.

b) Cukrovka (diabetes mellitus) Jedná se o onemocnění metabolismu podmíněné nedostatkem inzulinu, které je způsobeno zvýšenou hladinou krevního cukru (hyperglykemií). Mezi jeho nejčastější příznaky u dětí i dospělých patří abnormální žízeň a časté močení, ale také hubnutí i bez dietních omezení, únava a malátnost, nebo dokonce poruchy vědomí. Mezi dva hlavní druhy cukrovky spadá diabetes mellitus prvního typu, který se většinou objevuje u dětí, a druhého typu vyskytujícího se u dospělých.

„Diabetes je v dnešní době léčitelné onemocnění, které však pacienty provází celý život. Moderní postupy léčby umožňují diabetikům vést stejně kvalitní život jako zdravým lidem, v první řadě ale záleží na vůli pacienta dodržovat veškerá léčebná doporučení. Ta jsou sice individuální, každý pacient ale musí vždy důkladně porozumět tomu, proč je nutné zvýšit jeho pohybovou aktivitu, nastavit vyvážený jídelníček nebo třeba ubrat na váze,“ vysvětluje MUDr. Marta Klementová, vedoucí lékařka diabetologického centra DIAvize. Více informací o diabetu, jeho průběhu a léčbě naleznete např. zde

c) Onemocnění štítné žlázy Některé z onemocnění štítné žlázy postihne během života až desetinu populace, ženy až osmkrát častěji než muže. Jen v Česku trpí sníženou funkcí štítné žlázy (hypotyreózou) 525 tisíc osob a zvýšenou funkcí štítné žlázy (hypertyreózou) 105 tisíc osob. Pouze každý druhý pacient si však je svého onemocnění vědom. Štítná žláza produkuje hormony, které jsou potřebné pro všechny metabolické děje v těle. Jestliže štítná žláza produkuje hormonů málo, nebo naopak moc, projeví se to na fyzickém i psychickém zdraví člověka. Pokud dojde k včasné diagnostice nemoci a dodržuje se doporučená léčba, nemusí onemocnění zanechat žádné trvalé následky. K otestování příznaků onemocnění štítné žlázy můžete využít dotazník dostupný zde.

d) Spánková apnoe Syndrom spánkové apnoe (SAS) je poměrně časté onemocnění. Jedná se o jednu z mnoha typů poruch spánku provázenou zhoršeným dýcháním, která vede až k zástavě dechu. Zástavy dechu, tzv. apnoické pauzy, bývají delší než 10 sekund a vyskytují se s frekvencí více než 10 za hodinu. Apnoe se projevuje chrápáním a tělo je při ní nedostatečně zásobováno kyslíkem. Syndromem spánkové apnoe trpí v populaci do 10 % lidí, častěji jsou postiženi muži nad 40 let věku, rizikovým faktorem pro vznik onemocnění je obezita. Více informací o tomto onemocnění naleznete například na této stránce.

e) Chronický únavový syndrom Přestože je některými odborníky jeho existence stále zpochybňována, reálně se vyskytuje u 2-3 % populace. Kromě neustávající únavy trvající déle než 6 měsíců, která omezuje aktivity nemocného až pod 50 % oproti původnímu stavu, mohou být dalšími příznaky únavového syndromu zvýšená tělesná teplota (zvláště po fyzické či psychické námaze), dlouhodobé bolesti v krku, zvýšená citlivost a zvětšení mízních uzlin, bolesti svalů, kloubů a hlavy, poruchy spánku, světloplachost, zapomnětlivost, neklid, úzkost a další neuropsychické změny.

Až polovina lidí se z nemoci dostane sama bez odborné pomoci, nicméně u druhé poloviny pacientů je potřeba vyhledat odborníka a postupovat dle jeho doporučení. Častou překážkou v léčbě této nemoci bývá neochota pacienta přijmout fakt, že je opravdu nemocný a že bude muset začít pracovat i se svou psychikou, a na druhé straně i neochota lékařů uznat chronický únavový syndrom jako vážný problém ohrožující zdraví. Více informací o nemoci naleznete např. zde.

Zajímavosti

Zajímavosti z vesmíru

Měsíční moře či latinsky mare jsou opticky tmavší oblasti na povrchu Měsíce, které se nacházejí převážně na přivrácené straně Měsíce. Jedná se o mladší hladké planiny, které vznikly nejspíše vlivem dopadů cizích těles na povrch Měsíce a proražením jeho kůry. Následně se na povrch vyvalilo obrovské množství lávy, která zalila starší morfologické útvary a utuhla. Horniny v těchto oblastech jsou většinou bazalty (vyvřelá hornina – čedič).

Pranostika

Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá

Rady našich babiček

Nemáme-li sůl, můžeme ji částečně nahradit majoránkou.

Nabídka pro čtenáře

Petiška Eduard – Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy

Kniha pověstí vypráví o proroctví kněžny Libuše a o příchodu Židů do Čech za vlády knížete Hostivíta. Dále o budování první synagogy v Praze, nejdříve dřevěné, později kamenné. Jak Židé nazvali Prahu Matkou Izraele. O prvním pogromu na pražské Židy. O židovské škole a učiteli Rašim. O narození, mládí, životě a moudrosti rabína Löwa. Jeho setkání s císařem Rudolfem II. a ukazoval mu svá kouzla. Jak rabi Löw zachránil císaře a pomohl mu zpět na trůn. O Golemovi, který měl ochraňovat Židy před nepřáteli, a jak mu rabi Löw vdechl život. O čtyřech živlech zastoupených v Golemovi.

Jak se rabínově ženě vymstilo, že Golema zneužívala k posluhování. O staré porodní bábě Ester, jak chtěla napravovat boží vůli. O tom, jak rabi Löw vzal Golemovi život a zakázal Židům vstup na půdu staronové synagogy. Jak rabi Löw potkal Smrt, vzal jí seznam umírajících a přemohl morovou ránu ve městě. O růži a vůni, kterou Smrt nakonec přemohla rabína Löwa. O rabínovi Landauovi a dalších moudrých rabínech. O pokusech Židů znovu Golema oživit. O židovských svátcích a zvycích. O morových ranách, které hubily měšťany. O historii židovského hřbitova. O východních a jižních Židech v Praze. O ztraceném křesťanském chlapci a poháru krve v synagoze. O slavném hvězdáři Johanu Kepplerovi. O lakomém a zlém generálu Albrechtu Valdštejnovi, třicetileté válce a jak Židé vykoupili život nevinného. Příběhy pražských rabínů i obyčejných Židů jsou velmi krásné, místy romantické, místy smutné, ale vždy moudré.

Literární okénko

Halas František – Poučení otcovské

Zakvokala kvočna,
Kvokna ukvokaná,
Zakdákaly slepice,
Zlobily se velice
Na kohouta.

To nejsou vlnky,
To rusalek jsou jména,
A to, co slyšíš brnky brnky,
Je harfa Vltavina
Trochu rozladěná.

Ty rusalky když mají hlad,
Hned Luna strojí večeři,
Na stříbře po dvou kačenkách,
Ať běží tam, kdo nevěří.
Tma tmoucí, tmoucí tma
Stříbro pak umývá.

Výročí

V měsíci červnu oslavily narozeniny Anna Eliášová, Marie Tesková a Helena Škramlíková, svátek pak Stanislava Kníchalová, Jan Beneš, Jan Šajner a Ladislav Berky. Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Kvíz pro moudré hlavy

Správné odpovědi na předchozí kvíz

1) Amsterdam – Oslo – Varšava – Lisabon – Vídeň

2) Bukurešť – Moskva – Atény – Bratislava – Lublaň

Nový kvíz

Doplňte ke každé zemi její hlavní město:
Španělsko -
Švédsko -
Švýcarsko -
Ukrajina -
Velká Británie -

Správné odpovědi se dočtete v příštím čísle.

Co nám chutná

Podzemnice olejná (arašíd) je méně známou luštěninou. Domovinou podzemnice je Jižní Amerika. Historie této rostliny sahá několik tisíc let před náš letopočet. Nejvíce se její pěstování rozšířilo v době osidlování Jižní Ameriky španělskými kolonizátory. Arašídy jsou velice výživné. Téměř polovinu objemu arašídů tvoří nenasycený tuk. Čtvrtinu pak tvoří sacharidy a další čtvrtinu bílkoviny. Co se týče vitamínů, můžeme jmenovat významné vitamíny B1, B2, B3 a B5, tedy látky nutné pro správné fungování nervové a oběhové soustavy. Potřebujeme-li doplnit zinek, fosfor, hořčík či vápník, v případě buráků určitě neprohloupíme. Sto gramů oříšků nám totiž dodá třetinu doporučené denní dávky fosforu a dokonce polovinu doporučené dávky hořčíku. Z arašídů se vyrábí olej v kuchyňské i průmyslové podobě, přidávají se do jídel hlavně v asijské kuchyni, ve Spojených státech je populární arašídové máslo. My známe arašídy hlavně jako buráky, loupané, neloupané, solené i přírodní.

Domácí arašídové máslo

Suroviny: 400 g nepražených arašídů, 1 lžíce medu nebo sirupu, 1 lžička mořské soli, 1-2 zavařovací nebo podobné sklenice

Postup: Pokud jste milovníky arašídového másla, jistě vás potěší možnost udělat si ho doma. Skvěle se hodí do sendvičů, na svačinu s měsíčky jablek, do omáček, dezertů a pomazánek, dokonce i do koktejlů. Obsahuje hodně bílkovin a zdravých tuků. Při koupi buráků na máslo zvažte, zda jej zakoupíte v supermarketu či v prodejnách zdravé výživy, kde se předpokládá lepší kvalita bez plísní a zplodin. Roli hraje ovšem také cena. Také zvažte, zda zakoupíte arašídy loupané nebo si je oloupete sami.

Arašídy kupte samozřejmě nepražené, upražte je doma na pánvi nebo na plechu v troubě. V obou případech nasucho. Trvá to jen pár minut, jakmile jsou zlatavé ze všech stran a začnou vonět, je hotovo. V troubě roztopené na 180 stupňů buráky hlídejte a občas promíchejte. Pražení trvá 10-15 minut. Pak arašídy dejte na talíř a nechte vychladnout. Nyní přijde na řadu mixér. Potřebujete sekáček s otočným nožem. Čím vyšší výkon, tím líp. Mixujte, až získáte jemný prášek. Po každé fázi nechte mixér chvíli odpočinout, abyste ho nezavařili. Při mixování se začne uvolňovat olej a z prášku se začnou tvořit hrudky. Drží se na stěnách, takže chvíli mixér zastavte a se sekáčkem zatřeste. Za chvíli hrudky přestanou ulpívat na stěnách a začnou dole vytvářet kaši, která se už mixuje snadno.

V tom okamžiku přidejte sirup a sůl. Není to nutné, ale dodá to chuti šmrnc. Teď už mixujte do požadované konzistence, záleží, zda chcete máslo dokonale hladké nebo hrubší. Burákovou pomazánku naplňte do sklenic a zavíčkujte. Uchovávejte v lednici nebo v chladnějším špajzu.

Zdroj: veganza.cz

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole z. s.
IČO: 26999960
Adresa: Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

Naši činnost finančně podporuje Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Úřad vlády ČR – Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)