Paprsek ze tmy Červenec a Srpen 2017

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy Červenec a Srpen 2017

Vydává - Klub přátel červenobílé hole z. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

"Hlavní červencová starost je ovšem zalévání a kropení zahrady. Zalévá-li zahradník konvemi, počítá konve tak jako automobilista kilometry. "Uf," prohlašuje s pýchou rekordmana, „dnes jsem vytahal pětačtyřicet konví." Kdybyste věděli, jaká je to libost, když chladná voda crčí a šumí na zprahlou půdu; když to v podvečer jiskří na květech a listech přetížených horlivou prškou; když pak celá zahrádka vydechne vlhce a úlevně, tak jako vydechne žíznivý poutník - "Ahahah," praví poutník stíraje si pěnu z vousů, "to byla hromská žízeň. Hospodo, ještě jednu!" A zahradník běží ještě pro jednu konev na tu červencovou žízeň.

Karel Čapek, Zahradníkův rok, Červenec

Srpen je obyčejně doba, kdy domácí zahradník opouští svou zahradu a jede na dovolenou. Po celý rok sice důrazně hlásal, že letos nepojede nikam, že taková zahrádka je nad každý letní byt a že on, zahradník, není takový blázen a trumbera, aby se někde plahočil ve vlaku a po všech čertech. Nicméně když uhodí letní doba, prchá i on z města, buď že v něm propukl stěhovavý pud, nebo kvůli sousedům, aby se neřeklo. Odjíždí ovšem s těžkým srdcem, pln obav a starostí o svou zahrádku; a neodjede, dokud nenajde nějakého přítele nebo příbuzného, kterému na ten čas svou zahrádku svěří.

Karel Čapek, Zahradníkův rok, Srpen

Ve středu 5. 7. slavíme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ve čtvrtek 6. července Den upálení Mistra Jana Husa. 6. červenec je také Světovým dnem polibku a Světovým dnem Tibetu. 19. 7. 64 nechal císař Nero zapálit Řím. 21. července 1969 kráčel první člověk po Měsíci (americký astronaut Neil Armstrong). 28. července 1914 začala 1. světová válka. 6. srpna se slaví Světový den boje za zákaz jaderných zbraní, protože v roce 1945 byla svržena atomová bomba na Hirošimu. 10. 8. je noc svatého Vavřince, 12. 8. pak Světový den mládeže. 21. srpna vzpomínáme na okupaci naší země vojsky Varšavské smlouvy roku 1968, 31. srpna 1997 zemřela princezna Diana. Podrobnosti o slovanských věrozvěstech a o svatém Vavřincovi se dočtete v Zajímavostech. V červenci je úplněk 9. 7. v 6.06 hodin, v srpnu 7. 8. ve 20.10 hodin. V měsíci září bude 6. 9. v 9.02 hodiny.

Prázdninové číslo Paprsku ze tmy je spíše zábavné. V létě je ten pravý čas věnovat se slunci, vodě, lesu, zahrádce a zapomenout na strasti běžného života. Se svými čtenáři se znovu setkáme po prázdninách, kdy nabídneme, jako vždy, důležité informace, odkazy a články, které mohou pomoci. Věřím, že se u Paprsku sejdeme po prázdninách všichni ve zdraví a v dobré náladě. Přeji vám všem i vašim blízkým hodně krásné léto. Odpočiňte si, načerpejte nové síly a nové zážitky. Užívejte si sluníčka i vody, a pokud budete mít chvilku, zkuste o svém létě napsat. V podzimním vydání se určitě najde místo pro vaše články.

Jana Rzepecká

O čem přemýšlíme

Jaroslav Dušek - 24 rad pro život

 1. Když se ti něco líbí, řekni to
 2. Když se ti něco nelíbí, řekni to.
 3. Když se ti po někom stýská, zavolej mu.
 4. Když něčemu nerozumíš, zeptej se.
 5. Když se chceš s někým setkat, pozvi ho.
 6. Když něco chceš, popros.
 7. Nikdy se nehádej.
 8. Chceš-li, aby ti porozuměli, vysvětluj.
 9. Když ses provinil, řekni to rovnou a nehledej výmluvy.
 10. Každý má svou pravdu, a ta se nemusí vždycky shodovat s tou tvou.
 11. Nestýkej se se špatnými lidmi.
 12. Nejdůležitější v životě je láska. Všechno ostatní jsou zbytečnosti.
 13. Naše problémy jsou pouze v naší hlavě.
 14. Okolní svět není ani dobrý ani špatný, je mu zcela lhostejné, jestli existuješ.
 15. Z každé události se snaž získat pro sebe něco užitečného.
 16. Nebuď suchar.
 17. Pamatuj, že nikomu nejsi nic dlužen.
 18. Nezapomeň, že nikdo není nic dlužen tobě.
 19. Nelituj ani času, ani peněz na štěstí z poznávání světa.
 20. V životě vždycky spoléhej pouze sám na sebe.
 21. Věř svým pocitům.
 22. K ženám, mužům, stejně jako k dětem, buď trpělivý a trochu shovívavý.
 23. Pokud máš špatnou náladu, zamysli se, že až zemřeš, nebudeš mít ani tu.
 24. Žij dneska, protože včerejšek už není a zítřek být ani nemusí.

Zdroj: eurodenik.cz

Jak přistupovat ke kritice

S kritikou se setkáváme poměrně často. Mnohdy nám není vůbec příjemná a naučit se s ní vypořádat je náročný úkol. Přesto vynaložená námaha stojí za to. Soužití dvou nebo více generací přináší do společného životního prostoru nutnost naučit se dovednosti, která může být synonymem pojmů jako tolerance, asertivita, empatie. Pokud se často rozčilujeme, neumíme naslouchat lidem nebo se s námi nedá vyjít, je na čase učit se srozumitelné komunikaci. Té se učíme celý život, je součástí odpovědí na otázky: Umíme naslouchat lidem? Vyjadřujeme často nesouhlas? Reagujeme přiměřeně na slova druhých? Jak přistupujeme ke kritice?

Každý se setkává s kritikou. Je oříšek umět kritiku podat tak, aby byla přínosná, ale také se naučit takovou kritiku přijmout. Existuje více druhů kritiky. Jistý druh kritiky ovlivnit nemůžeme, je pro nás nepodstatná až bezvýznamná, např. když nám někdo vytkne, že nám nerostou vlasy. Nepříjemné setkání je s tzv. destruktivní kritikou. Lidé na vás doslova útočí, urážejí vás nadávkami. V tomto případě platí obligátní – moudřejší ustoupí. Konstruktivní kritika je užitečná, racionální, vztahuje se k tématu.

Jak zvládnout nápor kritiky?

1. Vytvořte si štít – Destruktivní kritice nepřikládejte význam a neberte ji osobně. Raději vykonejte malý rituál: přestavte si před sebou např. obranný štít, od kterého se útočníkovy výpady odrážejí zpět k němu. Funguje to.

2. Nereagujte automaticky – Na nečekané životní události a peripetie reagujeme automaticky. Vytvoříme si svůj názor nebo představu, automatické myšlenky mohou být depresivní, úzkostné nebo agresivní a vztahovačné. Vyvolávají emoce a matou naše citové prožívání. Emoce udržíte na uzdě např. pomocí dalšího rituálu: opřete jazyk o horní patro, zabráníte tak okamžité slovní reakci, která by vás mohla mrzet.

3. Myslete pozitivně – Kdo si libuje v předstírání, lhaní, vytváření mocenského ega vůči druhým, nemůže očekávat nic jiného, než že ho vlastní negativní myšlení ze srozumitelné komunikace vyřadí. Neodsuzujte. Negace plodí další negaci!

4. Mějte v úctě druhé – Vyvarujte se hodnocení a posuzování druhých! Vlastní názor a pocity, které ve vás vyvolávají slova jiných lidí, ale sdělit můžete. Využijte schopností rozumu a citu ke slovní reakci hodné člověka, který si váží druhých, je zdravě sebevědomý a umí vytvářet vztahy naplněné láskou a porozuměním.

Zdroj: zijemenaplno.cz

Klubové aktivity

Žabí koncert

Na procházku jsem si zašla, u rybníka místo našla,
rozhlížím se po okolí, po lukách i po těch polích.
Pozorují, žab je málo, nebo se mi to jen zdálo?
Jejích koncert stojí za to, mají v hrdle žabí zlato.

Statný žabák koncert má, Žabáková přízvukuje,
žabičky též poslouchají, co jím staří ještě tají.
Jejích koncert milostný je, vzájemné je rozvášňuje.
Je to kouzlo přírody, jak nový život se rodí.

Opustila jsem koncert tiše,
vzpomínaje, že lidská říše
stejné tóny vyluzuje,
i ona se tak obnovuje.
Kvák...kvák...kvák...kvák...

Jarka Navarová

Procházka v parku

Park u nás začali budovat asi před 5 lety. Je umístěn za velkým sídlištěm, asi kilometr dále je les, ve kterém žije hodně zvěře, včetně divokých prasat. Kilometr od parku, za cestou pšeničným polem, se nachází čtvrť, která dodnes zůstala spíše vesnicí. S rekonstruovaným starodávným kostelem, skrytým hřbitovem, miniaturním náměstím a malebnými domky se zahrádkami. Jednu stranu parku lemují dva rybníky obrostlé rákosím, vrbami a osikami. Jakmile počasí trochu dovolí, sedávají na břehu rybáři a těší se na úlovek. Žije tu několik párů kachen, které každý rok poctivě vychovají mláďata. Nevím, zda některá postupem času odlétají poznávat cizí kraje a tábořit jinde, ale mláďata, jakmile vyrostou, mizí někde v dáli. Rybníků je v širším okolí hodně a u všech jsem nebyla, takže možná teď hnízdí u nich.

Druhou stranu parku tvoří zahrádkářská kolonie. Některé zahrádky jsou prázdné, jsou v nich jen ovocné stromy, jinde jsou i domečky a záhony. V jedné zahrádce je dokonce chovná stanice se slepicemi, kachnami, prasátky, ovcemi a koňmi. Každou neděli její majitelé pořádají pro zájemce projížďky na koních, mohou si zvířátka pohladit a seznámit se s nimi. Zajímá to hlavně děti, které se tu často v neděli odpoledne shromažďují. Vloni a letos do parku zasadili malé stromky. Jsou zatím ohrazené, aby na ně nemohla zvěř. Jaká zvěř v parku, ptáte se? Inu, občas se tady prohánějí zajíci nebo králíci, kteří by stromky mohli ohlodat. Bývají tu také bažanti, ale ti se zajímají spíše o obilná pole poblíž.

Kolem parku nejsou lavičky skoro žádné. Chcete-li jej celý obejít, připravte se na zhruba hodinovou túru. K lavičkám uvnitř parku, vedou cestičky skrz naskrz několika trasami. Celkově je park zatím málo upravený, uprostřed je pár ohrazených pozemků, které ještě město nevykoupilo. Kromě nových stromků a laviček je to jen holá pláň, na jaře a v létě prosvítající žlutými kvítky pampelišek, bílým a fialovým jetelem a rudým vlčím mákem. Brzy však stromky vyrostou a park se zazelená. Na jednom místě je navezena hlína a vytvořen umělý kopec. V zimě na sáňkování.

Park jsem objevila teprve nedávno. Trvalo mi dlouho se po něm dopátrat, protože lidé ho neznali. Pomohla mi tehdy cizí paní s velkou dogou, která mě do něj doprovodila, přestože se musela kus cesty vrátit. I hodní lidé se dneska najdou. Koho v parku nejčastěji potkávám? Záleží na době. O víkendu hlavně rodiny s dětmi, mládež na bruslích, kolech a skateboardu. Ve všední dny maminky s kočárky, pejskaře a vozíčkáře z jejich domova poblíž. Někdy se v parku prochází mateřská školka. Vpředu i vzadu paní vychovatelky, uprostřed dětičky, držící v rukou dlouhatánského hada, který je spojuje.

Celá procházka, bez zastávek na odpočinek, trvá něco přes hodinu. Jdete-li s někým a povídáte si, kroky se trochu zpomalí a cesta trvá déle. Moc jsem si náš park oblíbila a snažím se do něj chodit, kdykoli můžu a je pěkné počasí. Zpočátku jsem cestu nezvládla najednou, zhruba v polovině jsem toužebně hledala místo na odpočinek. Dnes už cestu zajdu celou. Je tam krásně v každou roční dobu. V průběhu roku můžete sledovat, jak se park mění, jak příroda vždycky zvítězí nad rozmary počasí a prosadí si svou. V těchto dnech v parku voní květy černého bezu a šípkové růže. Když šípky dozrají, procházíte se kolem červených keřů. Rostou tady i divoké třešně a švestky zvané špendlíky. Lidé je nesbírají, nechávají je ptákům. Přeji všem lidem v Praze i v jiných městech, aby také našli podobnou oázu klidu a pohody.

Jana Rzepecká

Pokračování historie Domova pro zrakově postižené Palata (1948-1989) 2. část

V ústavu sociální péče Palata, který v šedesátých letech přišel o památnou budovu někdejšího statku, kde všechno kdysi začínalo (Horní Palata je od té doby Denním psychiatrickým sanatoriem Všeobecné fakultní nemocnice), došlo ke znatelné konsolidaci vnitřních poměrů až v průběhu let sedmdesátých. Paradoxně právě tehdy, v období tzv. normalizace, se nové ředitelce podařilo doplnit personální stav o „kolektiv“ řeholnic z Kongregace šedých sester. 58 pracovníků, z toho 8–12 řádových sester se v té době stará o 170 nevidomých starých žen a mužů. Šedé sestry obývají podkrovní pokojíky s improvizovanou kaplí a obětavě se věnují především obyvatelům trvale ležícím, jejichž postižení vyžaduje přítomnost personálu ve dne i v noci.

V těchto letech trvá i nadále značný nepoměr mezi naléhavou potřebou dalších zdravotních sester, případně ostatních pomocných pracovníků, a reálným stavem. Přesto se na Palatě během sedmdesátých a osmdesátých let dějí pokusy o zavedení moderních metod socioterapie, především „pracovní činnosti nevidomých obyvatelem za účelem duševní a tělesné rehabilitace“.

Zdroj: palata.cz

Aktuálně před uzávěrkou

Letní příběh problematické kůže

Reforma Lidé s problematickou pokožkou se mnohdy těší na léto také proto, že se jejich potíže během slunečného počasí zlepšují. Další skupina si však stěžuje na tvorbu znamének, hyperpigmentaci či zhoršení kožních problémů. Většině pacientů s atopickým ekzémem, lupénkou či vitiligem sluneční záření dělá výrazně dobře. Jsou ale lidé, kterým slunění, a s ním spojené zvýšené pocení, kožní projevy zhoršuje.

Univerzálním doporučením během dne je používat krémy s ochrannými filtry proti UV záření, v případě obtíží chránit kůži lehkým oděvem a nevystavovat se slunečnímu záření mezi 11. a 15. hodinou. Po slunění bychom vždy měli pokožku celého těla ošetřit hydratačním krémem a nezapomínat na zvýšený příjem tekutin. V létě nás též mohou trápit mykózy pokožky. Zvýšené riziko mykotických infekcí kůže je spojeno s častější návštěvou koupališť, bazénů, eventuálně s půjčováním si letní obuvi a ručníků. Všechna mykotická onemocnění jsou infekční. Prevence tedy spočívá v dodržování hygienických opatření, používání vlastních osobních věcí, hlavně vlastní ochranné obuvi na koupalištích a v bazénech. V případě výskytu mykotické infekce může pacient použít volně prodejné antimykotické prostředky. Ve většině případů je ale vhodná návštěva odborníka.

V létě je důležitá pravidelná kontrola znamének na celém povrchu našeho těla, v rámci prevence rakovinného bujení, respektive kvůli jeho případnému včasnému záchytu. Nesmíme zapomínat na oblast genitálu, dlaní a chodidel. Kontrolu bychom měli pravidelně provádět sami. Dermatologa bychom měli navštívit minimálně 1x za rok, rizikoví pacienti častěji. Zvýšenou pozornost si zaslouží znaménka větší než 5 milimetrů, neostře ohraničená, znaménka s nehomogenní pigmentací anebo ta, která se nějakým způsobem mění. Důležité jsou i subjektivní pocity. Pokud znaménko začíná svědit, bolet, růst, krvácet nebo se jakýmkoli jiným způsobem měnit, je nutná okamžitá kontrola u lékaře.

Pozor na hyperpigmentaci! Ženy v menopauze, v období tzv. hormon. dysbalance, stejně jako dívky a ženy, které užívají hormonální antikoncepční léčbu, mají větší riziko vzniku hyperpigmentací na kůži vystavené slunečnímu záření (obličej, dekolt, hřbety rukou). Proto je pro tuto skupinu pacientek obzvlášť důležitá pravidelná aplikace prostředků s filtry proti UV záření, s faktorem 50+.

Zdroj: dama.cz

Zajímavosti

Zajímavosti ze světa lidského těla

Mozek je v noci mnohem aktivnější než ve dne. Zpracovává data získaná přes den.

V lidském těle je dohromady zhruba 100 000 km krevních cest. To je dvojnásobek obvodu Země.

Pranostika:

Červenec horký, pěkné jsou vdolky.

Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.

Zajímavost – Červenec

Ze školních let si jistě pamatujeme jednoduché sdělení: v roce 863 přišli misionáři Cyril a Metoděj spolu se svými žáky a průvodem na Moravu. V průvodu nechyběli obchodníci, stavitelé a ozbrojenci. Na Moravě byli slavnostně uvítáni. Jistou zajímavostí je, že oba bratry vyslal na žádost velkomoravského knížete Rostislava byzantský císař Michael III. Michael III. však na záležitosti víry pohlížel především z mocenského hlediska. Ve svých 22 letech vládl rozsáhlé a mocné říši a žil tak zhýrale, že mu bylo přezdíváno „Opilec“. Poslal zkušené soluňské bratry na Moravu, aby tam hlavně prozkoumali území pro případnou budoucí expanzi. Konec jeho vlády byl také neveselý – byl zavražděn svým blízkým přítelem, se kterým chtěl spoluvládnout. Zemřel ve 27 letech.

Svět 9. století se změnil po rozdělení Franské říše Verdunskou smlouvou v roce 843. Vznikly tři nové státy, jejichž rozsah můžeme velmi zjednodušeně popsat tak, že Východofranskou říši tvořilo budoucí Německo, Západofranskou říši budoucí Francie a Středofranskou budoucí Itálie. S římskou císařskou korunou byla spjata východní část, která sdružovala převážně germánská území. A právě odtud se šířilo křesťanství spjaté s katolickou církví. Zaznamenány jsou misie přicházející do českých zemí z Bavorska a ze Salcburku. O šíření křesťanství v Čechách však neexistují žádné písemné zprávy. Pouze ve Fuldských análech z roku 845 je psáno, že císař Ludvík Němec souhlasil s křtem 14 českých knížat. Neznáme jejich jména, nevíme ani, ze kterých částí země pocházeli a jaké postavení ve společnosti zastávali. Ale s jistotou můžeme usuzovat, že již v první polovině 9. století na naše území začalo pronikat křesťanství.

Tedy ještě dříve, než přišli proslulí věrozvěsti Cyril a Metoděj na Velkou Moravu. Ale je třeba připomenout, že jejich role a význam v naší historii je rozsáhlejší a zahrnuje vznik jazyka, písma a literatury. Možná i proto se právě oni stali symbolickými postavami spjatými s rozšířením křesťanství, které se pak po dlouhá léta stalo součástí nejen vzniku státnosti, ale také základem pro rozvoj kultury, společnosti a vzdělanosti.

Zdroj: rozhlas.cz, dnyceskestatnosti.cz

Zajímavost – Srpen

Zajímavým svatým je Svatý Vavřinec (10. 8.). Pocházel ze Španělska. V mládí přišel do Říma a za svého učitele si zvolil pozdějšího papeže Sixta, který byl tehdy knězem. Vavřinec vynikal ve ctnostech a byl velmi důsledný v otázkách mravní čistoty. Sixtus II. po zvolení za papeže r. 257 ho jmenoval na místo arcijáhna do čela římské církve. Vavřinec byl správcem církevního majetku a k jeho úkolům patřila i charitativní činnost. V té době císař Valerián velmi tvrdě pronásledoval křesťany. K dopadení a zabití papeže s jeho jáhny došlo při bohoslužbě. Podle legendy svěřil papež, kráčející na smrt, poklady církve, které na něm císař Valerianus vymáhal, právě Vavřincovi.

Vavřinec měl 3 dny na to, aby pro krutovládce nachystal přehled všech církevních pokladů. Po třídenní lhůtě přivedl Vavřinec vládci zástup chudých a nemocných, jimž předtím rozdal církevní majetek, a představil je jako pravý křesťanský poklad. Císař zuřil. Žádné rychlé usmrcení jako v případě ostatních, ale bičování, mučení na skřipci s následným velmi pozvolným umučením ohněm. Řetězy byl připoután na rošt a opékán nad žhavými uhlíky, aby mu jejich žár působil co největší a nejdelší bolesti.

Podle legendy Vavřinec na císaře volal: "Dej mne obrátit! Z jedné strany jsem již upečen dost!" A pak ještě: "Už jsem upečen, je-li libo, jez!" A jeho poslední tichá slova patřila jen Bohu: "Děkuji ti, Pane, že jsem si zasloužil, abych prošel branou tvého království." Zemřel 10. srpna 258. Vyprávění o jeho utrpení je z velké části legendární, ale inspirovalo mnoho umělců, básníků i kazatelů, a tak se stal arcijáhen Vavřinec jedním z nejslavnějších římských mučedníků. Svatý Vavřinec je patronem knihovníků, poněvadž měl na starosti církevní knihy, patronem hasičů, kuchařů a jiných zaměstnání, která mají co dělat s ohněm, protože i pod jeho roštem plál oheň. České země se mohou pochlubit 162 kostely, které mu byly zasvěceny. Je to odezva na jeho lásku k církvi.

Zdroj: catholica.cz

Dobrá rada na každý červencový den

Alobal šetří energii. Když odmrazujete mrazničku, vymyjte ji na závěr octovou vodou. Nebudou se v ní držet pachy. Když bude suchá, vyložte šuplíky alobalem. Nejenže se tak rychle nepokryjí námrazou, ale zároveň lépe udrží chlad a můžete mrazák zapnout na nižší stupeň.

Dobrá rada na každý srpnový den

Zavařování v myčce. Naplňte sklenice obvyklým způsobem a uzavřete. Pak je vložte do myčky na nádobí a spusťte program na 70 °C. Pochopitelně nesmíte přidat žádný mycí prostředek. Jakmile ukončí myčka program, neotevírejte ji a nechte sklenice vychladnout uvnitř. Pak je uložte do spíže.

Nabídka pro čtenáře

Edenhofer Julia – Madonna

Životopis slavné americké hvězdy populární hudby Madonny Louise Veronicy Ciccone je podán velmi zajímavě. Začíná jejím dětstvím, smrtí matky, když dívce bylo necelých sedm let. Madonna pochází z devíti dětí, je třetí nejstarší v pořadí a nejstarší dcera. Už na základní škole inklinovala k tanci a tomu se také od střední školy intenzivně věnovala. Brzy po studiu odešla do New Yorku, v jediném kabátě a s malým kufrem.

Ujal se jí neznámý člověk, u kterého zpočátku bydlela. Navštěvovala taneční konkurzy a brzy získala vysněnou práci. Jejím snem ale také bylo hrát na hudební nástroje a působit v kapele, kde si zkusila i zpěv. Později si založila první vlastní skupinu, ve které působila jako hlavní zpěvačka. S přítelem natočili první nahrávky a Madonna se začala objevovat v amerických i světových hitparádách. Celý život je proslulá doslova vojenskou disciplínou, zodpovědností a profesionalitou. Šla si vždy tvrdě za svým cílem a dokázala to i díky typickým ženským zbraním. Nikdy nebyla feministkou a feminismus neuznává. Knihu doporučuji všem zájemcům o moderní hudbu i o zajímavé životní příběhy.

Irving John – Pravidla moštárny

Hlavní postavou románu je sirotek Homer. Vyrůstá v lékařském a ošetřovatelském prostředí v malém městečku amerického státu Maine, ve 40. letech 20. století. Období slávy města dávno pominulo a památkou zůstal jen místní sirotčinec, ve kterém nechávaly děti místní prostitutky. Jedním z takových dětí je i Homer. Po 4 nezdařených pokusech umístit Homera do nové pečovatelské rodiny je brzy jasné, že chlapce nikdo nechce. Resp. nikdo, kdo by ho netýral a neubližoval mu. Doktor Larch, lékař, zakladatel a ředitel sirotčince, se tedy rozhodne naučit Homera všechno ze svého řemesla a vychovat z něho svého nástupce. Homer je velmi pracovitý a inteligentní. Za pár let z něho vyroste kvalifikovaný gynekolog a porodník.

Klinika, součást sirotčince, se však specializuje také na umělé potraty. Ty jsou v zemi protizákonné, ale přesto se provádějí. Ze širého okolí se sem sjíždějí zoufalé ženy, aby vyřešily svou bezvýchodnou situaci. Na potratech se však Homer odmítá podílet a začíná toužit po tom, že sirotčinec opustí. Jednoho dne se v městečku zastaví mladý pár z velmi vážených rodin. Dívka Candy je těhotná a nechce si dítě nechat, proto jí doktor Larch provádí potrat. Larch využije příležitosti a pošle Homera do světa na zkušenou. Považuje ho téměř za svého syna a chce pro něj to nejlepší. Homer odjíždí s Candy a jejím přítelem Wallym z města, ve kterém strávil celý svůj život. Dostane práci v jablečném sadu a moštárně, které vlastní Wallyho rodina.

Začíná válka a Wally odjíždí jako dobrovolník do Barmy. Jeho letadlo se zřítí a Wally je nezvěstný. Homer se sblíží s Candy, která brzy otěhotní. Vracejí se spolu do sirotčince doktora Larcha, kde Candy porodí chlapce. Rodině oznámí, že si Homer v sirotčince adoptoval chlapce. Při návratu do moštárny se oba dozvědí, že Wally je naživu. Candy si vezme ochrnutého Wallyho a všichni čtyři (Wally, Candy, Homer i jejich syn Angel) žijí v jednom domě jako velká rodina. Candy se k synovi nehlásí, vychovává ho jen Homer. Nikdy za celých 15 let jí neřekl „mami“.

Angel se zamiluje do Rose, dcery vedoucího česáčů. Její otec ji však přivede do jiného stavu. Přestože se Homer zapřísáhl, že potraty nikdy dělat nebude, potrat Rose provede. Uvědomí si, že v některých případech je potrat nevyhnutelný. Brzy nato se Homer dozvídá, že doktor Larch umírá. Rozhodne se vrátit a převzít místo ředitele sirotčince i kliniky. Irving se ve svém díle zamýšlí nad otázkou nechtěných dětí, nad incestem, a především nad interrupcemi. Ve 40. letech byla americká společnost tvrdě proti potratům a Irving ve své knize hájí svobodnou volbu amerických žen a dívek.

Literární okénko

Vítězslav Hálek – Večerní písně

Sluneční žár o poledni – to žhoucí láska moje,
a noc – kde šerokrásný stín – to tichá láska Tvoje.
Tys velký oheň vznítila jak země centrum žhavý,
leč oheň Tebou nekojen teď sám se v sobě tráví.
Já s láskou Tvou chtěl hodovat, však mně jen drobty padly,
a proto sám se nedivím, že tváře moje vadly.

Tak mnoho věcí na světě, k nimž člověk klíče nemá,
a všechněm jeho otázkám vždy odpověď jen němá.
To lidské srdce – strastí v něm, jak hejno vlků vyje,
a přec to srdce, bože můj, jen samé lásce žije.
A schopno lásky takové, že až by člověk šílel,
a zklamán, jak ten holoubek na věky věkův kvílel.

Výročí

V červenci oslaví narozeniny Ladislav Berky, Ladislav Čureja, Jana Jungmannová, Miroslav Klemera, Jana Rzepecká a Věra Vondráčková. Svátek mají Jaroslava Dvořáková, Jaroslava Navarová, Olga Trégrová, Martina Hanusová a Anica Dvořáková. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti ze života.

V měsíci srpnu oslaví narozeniny Blanka Berkyová, Anica Dvořáková, Zora Hádek, Zdeněk Navara, Barbora Tesková a Dana Ťukalová. Svátek mají Hana Soukeníková, Helena Škramlíková a Otakar Nepraš. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti ze života.

Kvíz pro moudré hlavy

Správné odpovědi na předchozí kvíz

Rokycany - Litomyšl - Jičín - Ostrava - Znojmo

Věnujte dostatek času spánku. Právě během spánku dochází k tomu, že je nějaká informace přesunuta z paměti krátkodobé do dlouhodobé.

Nový kvíz

V následujících názvech měst byla přeskupena písmena, takže na první pohled jde o nesrozumitelná slova. Přeskupte písmena tak, aby z každého nesrozumitelného slova vznikl správný název českého měst.

ŘÍŽOKRMĚ ........
BORÁT ........
TOCHMVUO ........
SÍTÚ ........
RAPAH ........

Správné odpovědi na předchozí kvíz: Kroměříž – Tábor – Chomutov – Ústí – Praha.

Pro lepší zapamatování některých informací je vhodné udělat si v nich „pořádek“, seskupit si je do určitých celků či řetězců, používat barevné označování zvýrazňovačem, podtrhávat si v textu důležité body atd..

Nový kvíz

V následujících názvech měst byla přeskupena písmena, takže na první pohled jde o nesrozumitelná slova. Přeskupte písmena tak, aby z každého nesrozumitelného slova vznikl správný název českého měst.

BAŽKEMR ........
CHÍRBLAV ........
IVHŘOCOE ........
ČUHLIVAOEC ........
LIMUVOK ........

právnou odpověď se dočtete v příštím čísle.

Co nám chutná

Cuketa má velmi nízkou energetickou hodnotu, protože obsahuje kolem 91 % vody, jen trochu vlákniny a pouze kolem 4 % sacharidů. Nejcennější je vysoký obsah karotenu (až 5 mg %, jako např. u papriky) a minerálních látek, např. draslíku, který vyplavuje z těla nadbytečnou vodu a soli.

Cuketové bramboráčky se slaninou

Suroviny: 4ks malá cuketa, 5ks brambor, 1 lžička majoránky, 200 g slaniny, 2 stroužky česneku, 2ks vejce, 2-3 lžíce hladké mouky, olej, sůl, pepř.

Postup: : Cukety a brambory oloupeme, nastrouháme, vymačkáme přebytečnou vodu, přidáme lžičku majoránky, 20 dkg slaniny nakrájené na kostičky, sůl, pepř, 2 stroužky česneku, 2 vejce, 2-3 lžíce hladké mouky, vše promícháme. Na pánvi rozehřejeme olej a vrstvíme cuketovou směs, tvarujeme z ní placičky, které opékáme z obou stran dozlatova. Dobrou chuť!

Zdroj: nejrecept.cz

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole z. s.
IČO: 26999960
Adresa: Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

Naši činnost finančně podporuje Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)