Paprsek ze tmy, září 2011

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy, září 2011

Vydává - Klub přátel červenobílé hole o. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

Vážení přátelé, ještě před pár dny jste se mohli zúčastnit pobytu v penzionu u Jablonce nad Nisou, kde se konala Valná hromada našeho Klubu. Jsem přesvědčena o tom, že se jednalo o překrásný prodloužený víkend. Taktéž vás seznámíme s Mezinárodním dnem neslyšících, kterého se Klub zúčastnil ve spolupráci s ASNEP a pozveme vás na tradiční přehlídku tvorby ve znakovém jazyce Mluvící ruce 2011. Ačkoliv je venku pochmurno, brzy se stmívá, věřím, že se máte hezky a pošlete nám opět nějaký zajímavý příspěvek do vašeho Paprsku.

Michala Růžičková

O čem přemýšlíme

Někdy je mi ze všeho tak smutno, že bych nejraději nemyslela. Ale to by nebylo správné a ohleduplné vůči ostatním. Žijeme ve velice divoké době, kdy se mění nejen pohled na takové věci, jako je fyzika a rychlost světla, ale celý svět je v pohybu. Určitě se to neobejde bez potíží, které ale musí lidstvo, pokud chce přežít, vyřešit. Na obzoru jsou potíže se státním uspořádáním Palestiny, proti kterému se staví Izrael. Irán chce na oplátku vplout do Mexického zálivu, protože USA mají své lodě ve Středozemním moři. V Bulharsku hrozí cikánská válka s většinou. U nás se šíří xenofobie a náckové mají zelenou. Kvůli tomu všemu je člověku smutno. Ale musíme žít dál a doufat, že se vše v dobré obrátí. Proto, až budete příští rok třeba smutní vy, myslete si to, co já. Zase bude dobře.

Marcela Machovičová

Klubové aktivity

Praha

Dne 24.9.2011 se na Palackého náměstí na Praze 2 konaly oslavy Mezinárodního dne neslyšících. Akci s názvem Neslyšící mezi vámi připravila organizace ASNEP a zúčastnily se jí různé organizace pro neslyšící. Program byl zahájen diskuzí na téma Tlumočnické služby a jejich současné problémy. Pak následoval kulturní program, zpěv a poezie ve znakovém jazyce, pantomima, tanec a další. V 15 hodin se ve vymezeném prostoru shromáždili lidé v bílých rukavičkách k vytvoření nového rekordu. Celkem 182 osob po dobu dvou minut tleskalo ve znakovém jazyce, poté byl rekord zaevidován a vydán certifikát. Cílem akce, která byla určena neslyšící i slyšící veřejnosti, bylo upozornit na problémy a potřeby neslyšících.

Byla jsem ráda, že se této akce zúčastnil i Klub přátel červenobílé hole a jako jediná organizace tak prezentoval zájmy hluchoslepých. U našeho stánku se návštěvníci mohli seznámit pomocí informačních panelů a fotografií se životem lidí s hluchoslepotou. Součástí prezentace byly i výtvarné výrobky, které měly opravdu velký úspěch. Potěšilo mě, že se opravdu lidé u našeho stánku zastavovali, vše si prohlíželi a pokládali mnoho dotazů.

Myslím, že se Mezinárodní den neslyšících opravdu vydařil, početné skupiny neslyšících i po skončení programu spolu živě diskutovaly a obsluhující u stánků s občerstvením se měli co otáčet. Doufám, že se zúčastníme i v roce příštím.

Martina Hanusová

Liberec

Již třetím rokem se scházíme společně i individuálně v naší výtvarné dílně a vyrábíme vánoční přáníčka. Letos se do naší dílničky zapojili také členové z Liberce. Marcelka Machovičová mě koncem loňského roku seznámila s nápadem na nová přáníčka, jejichž součástí měly být drhané pásky. Doma jsem zpracovala její nápad a vyšly z toho kouzelné zvonečky. Marcelka mi udrhala velké množství proužků ze lněného provázku a já jsem z nich pak dotvořila přáníčka.

Velkou radost mi udělali také manželé Berkyovi. Přivezla jsem jim základní materiál na výrobu přání a pak jsem Blance a Láďovi u nich doma vysvětlila celý postup výroby. Blance šlo drhání velmi rychle od ruky a Láďa se ujal kompletace a lepení. Jejich výrobky jsou udělané opravdu pečlivě a pěkně. Kromě společného tvoření mě velmi těší setkávat se s Berkyovými a Marcelkou, společně si popovídat a také ochutnat něco z Blančiny výborné kuchyně. A protože mi naše šikovná Máca dala další typy na nová přáníčka, tak věřím, že i příští rok budu mít možnost se s našimi Liberečáky pravidelně setkávat.

Martina Hanusová

Aktuálně před uzávěrkou

Dne 7.10.2011 se konala Valná hromada KPČH. Ráda bych vás všechny seznámila s jejími výsledky. VH se zúčastnilo 21 členů (50% z členů), z toho17 osobně a 4 korespondenčně. Odsouhlaseny byly Stanovy KPČH pro roky 2011 - 2015 a výše členských příspěvků ve výši 50,- Kč. Členové byli seznámeni s Finanční zprávou za rok 2010.

Do Předsednictva a Dozorčí rady byli zvoleni:
Předsednictvo - Martin Tarčinec, Dana Ťukalová, Marcela Machovičová
Dozorčí rada - Jarmila Tarčincová, Ladislav Berky, Martina Hanusová
Předsednictvo si za předsedu zvolilo Martina Tarčince, Dozorčí rada Jarmilu Tarčincovou.
Předsednictvo jmenovalo tajemníkem KPČH, o. s. Otu Pačesovou.

Martina Hanusová

Mluvící ruce 2011

Česká unie neslyšících a Městská knihovna Vás srdečně zvou na 14. ročník přehlídky Mluvící ruce, která se koná 12.listopadu 2011 od 18:30 hodin v Městské knihovně v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1 ve velkém sále.

Lístky si budete moci rezervovat v elektronické podobě od 24.října. Předprodej lístků bude zahájen 27.října, vždy ve čtvrtek od 13 do 18 hodin a v pátek od 10 do 15 hodin v ČUN Praha, Dlouhá třída 37, Praha 1. Konec předprodeje bude v pátek 11.listopadu 2011. Cena lístku v předprodeji 150,– Kč. Na místě bude cena 200,– Kč. Elektronicky si můžete lístek zarezervovat v rezervačním systému a uhradit poplatek přes účet do 8.11.2011. Cena bude brána jako předprodej, tedy 150,– Kč. Pokud úhrada bude provedena později po 8.11.2011 nebo si budete chtít koupit lístek na místě, bude cena lístku 200,– Kč. Dotazy zasílejte na email: mluviciruce@cun.cz

Zajímavosti

Na www.helpnet.cz jsem našla akci, která mě velmi zaujala. I náš klub využívá práce dobrovolníků a myslím si, že je dobré, když se veřejnost dozví o lidech, kteří část svého volného času věnují ostatním.

Freezing, který zahřeje a upozorní na dobrovolnictví

Ve středu 2. listopadu 2011 se z podnětu Národního centra dobrovolnictví Hestia na Karlově náměstí v Praze skupina lidí rozmístí na určitém prostranství a na znamení "zmrzne". Všichni zůstanou v pozici, v jaké se nacházeli v okamžiku smluveného signálu a vydrží tak do doby, než dostanou další znamení, že freezing končí. Kolemjdoucí netuší, co se děje, zpomalí a zmateně pátrají, proč se "zmrzlíci" nehýbou. Teprve poté se dozvědí, že jde o propagaci dobrovolnictví v rámci Evropského roku dobrovolnictví.

Cílem této akce je upoutat touto netradiční formou pozornost veřejnosti a připomenout význam dobrovolnictví. Po freezingu budou účastníci rozdávat kolemjdoucím letáčky s informacemi o dobrovolnictví a pro děti jsou přichystány krásné samolepky. Zároveň tím chce Hestia dát příležitost dobrovolníkům, jak dát o sobě vědět. Freezingu se může zúčastnit kdokoliv, komu je sympatická myšlenka dobrovolnické pomoci, přestože sám nemá s dobrovolnictvím žádnou zkušenost. Pro aktuální informace navštivte facebook Národního dobrovolnického centra HESTIA, kde můžete označit, zda se akce pravděpodobně zúčastníte.

Na www.helpnet.cz vyhledala Martina Hanusová

Nabídka pro čtenáře

Ráda vybírám do nabídky pro čtenáře CD s mluveným slovem. Tentokrát jsem navštívila webové stránky Knižního klubu a protože se pomalu blíží vánoce vybrala jsem tato dvě CD, obě namluvená vynikajícím hercem Josefem Somrem.

Desatero přikázání

Deset přikázání v poutavém vyprávění Josefa Somra pro chvíle rozjímání, poučení a zamyšlení! Známe všech Deset přikázání? Co pro nás znamenají dnes? Desatero - chápeme jej v kontextech doby kdy vzniklo? Víte, jak jej chápaly a vyložily světově uznávané osobnosti? Když se před časem v pražské Poetické vinárně Viola stal Josef Somr (společně s herečkou Bárou Munzarovou) nástupcem Zdeňka Štěpánka v přednesu příběhů Starého zákona, netušil, že s tichými rozpaky později přijme i nabídku vyprávět o deseti přikázáních. Text, který odkazuje k biblickému originálu, ale zároveň je také doplněn o historické komentáře teologů, vnímal mimo jiné jako osobní vyznání. "Není to přece klasické čtení z Bible, ale věřím, že si v něm zasvěcený posluchač i ten, který se obsahem deseti přikázání setkává poprvé, najdou vlastní cestu k odpovědi na otázku, co pro ně Desatero znamená a jak je oslovilo."

Šťastné a veselé Vánoce

Vánoční zamyšlení Josefa Somra doprovázené nádhernými vánočními koledami. Oblíbený herec poutavě vypráví o významu jednotlivých svátků, o původu vánočního stromku i dárků, o vánočních pokrmech u nás i ve světě. Pásmo příběhů a koled navodí nádhernou atmosféru a připomene všem posluchačům Vánoce jejich dětství.

Na www.bux.cz vyhledala Martina Hanusová

Literární okénko

Jiří Žáček se narodil 6. listopadu 1945 v Chomutově. Dětství a školní léta prožil v jihočeských Strakonicích. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební ve Volyni (1959-1963) a stavební fakultu ČVUT v Praze (1963-1970). Po tříleté praxi na vodohospodářské správě v Benešově u Prahy dezertoval od inženýrství k literatuře. Do roku 1991 pracoval jako redaktor nakladatelství Československý spisovatel, necelý půlrok v nakladatelství Carmen, v létech 1992-1994 v časopise Vlasta. Od té doby spisovatel na volné noze. Žije v Praze, je ženatý a má dvě děti.

Nehrdinové

V dějinách válek plných retuší
je hrdinů až hrůza. Milióny hrobů.
Někdo však musel orat, zadělávat chleba,
podrážet boty, dláždit ulice,
bdít u nemocných, rodit děti
a pak je učit chodit zpříma,
aby to všechno vůbec mělo smysl -
nehrdinové, věční přihrávači,
ti bez nároku na pamětní desku.
Možná jim scházel zvučný baryton
a romanticky uhrančivý zjev,
možná se celé noci třásli strachy
a byli příliš přihrblí -
a přesto
smrt hrdinů by bez nich nebyla nic víc
než patetické,
prázdné,
směšné gesto.

Epochy hrdinů jsou k nevydržení,
protože přežít znamená, žes dělal kompromisy.
Legenda narůstá, až časem zkamení
v pomník, jenž ztratí všecky lidské rysy.

A ve stínu těch kolosálních pomníků
jen zvolna klíčí éra obyčejných lidí,
kteří jsou zvyklí obejít se bez díků
a za fráze a fanfáry se vždycky trochu stydí.

Výročí

Tentokrát přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví k narozeninám našim říjnovým oslavencům Lence Klemerové, Otě Pačesové, Marcelce Machovičové, Honzíkovi Latovi, Jarmilce Latové a Míše Růžičkové. Míša v říjnu oslavila zároveň svátek spolu s Věruškou Vondráčkovou. Zvláště přejeme hodně zdraví a štěstí k 90tinám, příznivkyni všech hluchoslepých, paní Věrce Kessnerové z Brna.

Co nám chutná

Někdy mám chuť na bramborový salát. Jeho příprava trvá delší dobu, ale já si udělám rychlý a stejně dobrý salát za deset minut. Dám ho vychladit do ledničky a k večeři si bramborovým salátem obložím vejce uvařené natvrdo, které poleji zbytkem majolky. Tu rozmíchám s tekutou šlehačkou a trochu ji opepřím. Vejce obložím například Poličanem nebo turistickým salámem.

K přípravě salátu potřebuji dvě brambory, dvě vejce, jednu malou cibuli, dvě kyselé okurky, jeden sáček ochucené majolky (ne majonézy, ta není ochucená), jednu mrkev, pepř, cukr. Uvařené brambory ve slupce oloupu, propasíruji sítkem na brambory, přidám na kostičky nakrájenou cibuli, okurku, nastrouhanou mrkev, vejce propasíruji sítkem na brambory. Smíchám s majolkou, kterou trochu osladím a opepřím. Dám vychladit do ledničky.

Dobrou chuť přeje kuchtička Marcela Machovičová

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole o. s.
IČO: 26999960
Adresa: Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

 • Liberec - Marcela Machovičová 460 05 Liberec
  e-mail: Machovicova@seznam.cz
  telefon: 485 113 223
 • Praha - Ota Pačesová Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8
  e-mail: pacesova.ota@volny.cz
  mobil: 775 164 190
  telefon: 284 691 012
(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)