Paprsek ze tmy, září 2015

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy, září 2015

Vydává - Klub přátel červenobílé hole o. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

Milí přátelé, po minulém výročním vydání Paprsku, přicházíme opět s "běžným" Paprskem. I tak doufám, že v něm dokážete najít něco nevšedního. Do rubriky "O čem přemýšlíme" jsme zařadili email Jarky Žákové, který nás tak potěšil, že jsme se rozhodli o něj podělit. V "Klubových aktivitách" si můžete přečíst ohlasy na konferenci "Péče o hluchoslepé ze všech aspektů", která proběhla 12. září v Poděbradech. Ve "Výročí" jsme nezapomněli popřát ani červencovým a srpnovým oslavencům, aby nepřišli zkrátka. Přejeme příjemné počtení.

Martina Hanusová

O čem přemýšlíme

Ahoj Otko,

díky za Paprsek, bylo to pěkné počtení. Díky i Martině za její práci a čas, který nad výběrem strávila. Taky si občas vzpomenu na Václava a Marušku Řehákovou, byli to milí lidé a já je měla moc ráda, moc se mi líbilo, když Václav zpíval jarmareční mordy. Bylo s nimi vždycky veselo.

Při přečtení článku o mažoretce jsem si vzpomenula na můj zážitek s naším doktorem, stalo se mi to před půl rokem. Do ordinace jsem vešla se složenou holí a pan doktor si myslel, že jsou to rachejtle a že budu někde dělat ohňostroj a oči mu prý svítily nadšením. Já nevěděla, o co kráčí a tak jsem mlčela. Terénka, která mě doprovázela, mu tedy vysvětlila, že je to skládací hůl, načež pan doktor prohlásil, že to ještě neviděl.

No, venku jsme se s terénkou tomu moc nasmály. Paprsek se mi vždycky líbí a pokaždé v něm najdu něco, co mě zajímá a poučí. Otko i Martino, mějte se co nejlépe a ať se vám daří.

Zdraví Jarka Žáková

Klubové aktivity

Ohlasy na konferenci

Nazdar Otko, moc děkuji za pozvání a přítomnost na konferenci. Byl jsem nesmírně vděčný za milé sejití s přáteli, nové poznatky a podněty ke stávající aktivitě v HKB. Lokalita Poděbrady se mě líbila ohledem na dopravní a cenovou dostupnost a dobré podmínky v hotelové škole. Připomněl jsem si možnosti zapojení studentů z MU pro akce pobytové a podobné, protože pro jedince je to velmi náročné.

Osobně mě oslovila praktická zkušenost Bc. Marka Müllera z Českých Budějovic, svědectví Dany Ťukalové poslední večer. Velmi si vážím a oslovil mě přístup k problémům a lidem slečny Adamcové. Navázal se neformální kontakt s panem Kavanem, i když o Adaptech s.r.o mám již názor uzavřený na základě praktické zkušenosti. Hodnotím, jak byl připraven sál a program a jak se to plynule odvíjelo, vidím za tím hodně práce na přípravách a realizaci a díky tomu jsem velmi kvalitně relaxoval. Poznal jsem krásy Poděbrad i za to jsem moc vděčný.

K volnočasovým aktivitám a pasivitě a nestabilitě klientů jsem měl tento příspěvek, ale nechtěl jsem již zdržovat.

Pozitivně na motivaci a i nestabilitu klientů působí sportovní činnost. Handicapovaní lidé se pravidelně účastní tréninků, dodržují pravidla a sportovní chování. Příznivě se to promítá do jejich osobnosti a všedního života. Uvedu příklad z kuželek, kdy mnozí znají Františka Eliáše, Luboše Sichru a Sylvu Vymazalovou. Sylva Vymazalová se v současné době osamostatnila v Centru sociálních služeb a v oblasti kuželek je po několikaletém úsilí na čele ve své kategorii. Připomínám, že v KPČH jsou dobré zkušenosti se šachem. V současné době v Brně rozbíháme disk, golf, přirozeně za pomoci asistentů jako při kuželkách.

Leopold Brückner

Dobrý den paní Pačesová, děkuji za odkaz na fotografie. Konference byla báječná, jsem ráda, že jsem se jí mohla účastnit. Přeji hodně sil do další práce a mnoho spokojených členů klubu. Mgr. Jiřina Čermáková, speciální pedagog, vedoucí SPC

Přeji krásný den, děkuji moc za pozvání, bylo to příjemné setkání.

L. Slezáková Misařová

Milá kolegyně, děkujeme za fotky a pěknou atmosféru, kterou jste na konferenci vytvořila. Povedla se Vám. Mějte se hezky.

Eva Souralová a Jiří Langer

Aktuálně před uzávěrkou

Péče o hluchoslepé ze všech aspektů

Konference se konala první zářijovou sobotu v Poděbradech. Zúčastnili se jí odborníci pracující s hluchoslepými nebo se věnující této problematice, a to z řad akademické obce i z klubu KPČBH a jejích přátel z Moravy i ze Slovenska. Jejím cílem bylo vytvořit prostor pro diskuzi o rozšiřování možností osob s hluchoslepotou v osobním i společenském životě. Jedná se o kombinované postižení ovlivňující zrak i sluch, které s sebou přináší specifické obtíže nejen v sociální rovině.

Ota Pačesová, tajemnice, účetní a tlumočnice klubu funguje i jako organizátorka volnočasových akcí a dobrovolná asistentka pro klienty s hluchoslepotou. Ve svém příspěvku upozornila na služby, které v sociální péči o hluchoslepé chybí jako zařízení pro samotně žijící, kteří už péči o sebe nezvládají, chráněné bydlení, osobní asistence, průvodcovská a předčitatelské služba apod. Nedostatek tlumočníků pro hluchoslepé je vykrýván tlumočníky pro neslyšící, což také ale není postačující.

Vystoupení studenta 3. ročníku Právnické fakulty v Praze, absolventa Teologické fakulty v ČB, nevidomého s těžkou ztrátou sluchu. Bc. Marka Müllera se týkalo možností studentů s handicapem studovat na středním a vysokém školství. Ocenil zlepšující se podmínky ke studiu a možnost využití asistentů, bez nichž by handicapovaní nadaní studenti studovat nemohli. Uvedl, že i přes přítomnost asistenta, tlumočníka na škole se cítil vyčleněn z kolektivu o přestávkách a ve volnočasových aktivitách.

PhDr. Jan Jakeš, v dětství nedoslýchavý, dnes hluchoslepý zpracoval a podal řadu návrhů na legislativní změny i na zavedení používání červenobílé hole v ČR se zamyslel nad vybudováním a propracováním čtyř základních systémových věcí: definici hluchoslepoty, úplný sociální systém, systém pohotových tlumočnickoprůvodcovských služeb a zavedení kombinované sloučené tlumočnicko-průvodcovské služby stejně, jako je tomu v zahraničí. Takovýto průvodce tlumočí klientovi i prostředí, ve kterém se klient v daném okamžiku nachází.

Dalšími přednášejícími byli odborníci na vznik taktilního jazyka, kteří se o jeho vznik zasloužili; docenti Eva Souralová Ph.D. a Jiří Langer Ph.D. z Pedagogické fakulty v Olomouci. Zajímavým příspěvkem zaujala Mgr. Lucie Slezáková-Misařová ze střediska Augustin Univerzity v Hradci Králové. Dana Ťukalová postižená Uscherovým syndromem, zástupce předsedy klubu se zaměřila na specifika osobní asistence pro hluchoslepé. Ukázky z práce s hluchoslepými předvedla Martina Hanusová, lektorka klubu. Na konferenci byly i ukázky kompenzačních pomůcek pro hluchoslepé od firmy Adaptech. V předsálí si návštěvníci prohlédli deset panelů, které mapovaly deset let trvání klubu.

Konference byla jištěna smyčkou od společnosti Tyfloservis, o online přepis se staraly dámy Iva Kollhammerová a Petra Lecnarová (organizace ČUN). Průřez konferencí natočila i ČT, ke zhlédnutí bude v pořadu TKN.

Hana Marie Kunešová, GONG 10-12/2015

Zajímavosti

Zajímavosti ze světa drahých kamenů: Aventurin – léčí kožní onemocnění, migrénu, dodává pocit harmonie a rovnováhy, potlačuje stres. Můžeme jej prakticky použít pro všechny poruchy, jejichž původ je nejen duševní a citový, ale i fyzický. Vládne znamením Raka, Býka a Střelce. Místa nálezu: Brazílie, Indie, Rusko. Barva: světle až tmavě zelená nebo žlutá.

Křišťál - nabíjí tělo energií, neutralizuje negativní záření, působí na srdeční a nervové choroby. Vládne znamením Lva, Kozoroha a Blíženců. Místa nálezu: Madagaskar, Brazílie, Ural, USA. Barva: skelně průhledný s možností vrostlic.

Tygří oko - působí příznivé na zrak a sluch, léčí teplem - prohřívá celý organismus, pomáhá léčit nachlazení. Pokud se nosí na hrudi, mírní astma. Vládne znamením Blíženců, Panny a Lva. Místa nálezu: Jižní Afrika, Austrálie, Indie. Barva: zlatohnědá s pruhy.

Pověra: Když pohřbíte odstřižky nehtů nemocného člověka, uzdraví se.

Když začnete škytat, určitě na vás někdo myslí.

Na svatbu nenoste šperky s modrými kameny. Symbolizují modřiny, kterých se dočkáte od manžela/manželky.

Jana Rzepecká

Nabídka pro čtenáře

Reginald Rose – Dvanáct rozhněvaných mužů

Dvanáct členů poroty rozhoduje o osudu černošského chlapce z chudinské čtvrti, obviněného z vraždy svého otce. Důkazy se zdají být přesvědčivé, blíží se večer a všichni spěchají domů. Porotci věří, že hlasování bude jednomyslné, proto se rozhodnou hlasovat veřejně. Jeden z porotců však vysloví pochybnost a chce o případu diskutovat hlouběji. To nikdo nečekal. Strhující příběh o lhostejnosti a charakteru, na nichž závisí život docela bezvýznamného člověka s pochybnou minulostí. Porotci jsou obyčejní Američané, každý z nich má vlastní zaměstnání, vlastní starosti, koníčky i šrámy na duši, vlastní předsudky, lásky i nenávisti. Právě takoví lidé rozhodují o osudu ostatních.

Toto psychologické drama bylo několikrát zfilmováno. V roce 1957 je na filmové plátno ztvárnil slavný americký režisér Sidney Lumet, s Henrym Fonda v hlavní roli (jednoho z porotců hrál i Jiří Voskovec). V roce 1997 pak toto dílo zfilmoval Američan William Friedkin a v roce 2007 slavný ruský režisér Nikita Michalkov. Ten situoval příběh do války zmítaného Čečenska. Čečenský teenager je obviněn ze smrti svého otčíma, který je Rus. V charakterech porotců se tedy objevuje nejen rasová, ale i národnostní nenávist a předsudky.

Chalíl Džibrán – Prorok

Chalíl Džibrán se narodil roku 1883 v libanonské křesťanské rodině. Jeho rodina přišla o veškerý majetek, proto matka s dětmi v roce 1895 emigrovala do USA. Zanedlouho mu zemřela sestra, bratr, matka i otec. Džibrán začal slavit první malířské úspěchy a také psát. Brzy však propadá alkoholu a ve 48 letech umírá na rakovinu jater. V knize Prorok odpovídá mudrc Almustafa lidem na mnohé otázky života. Hovoří o jídle a pití, o zákonech, o přátelství, o lásce, o dobru a zlu, o kráse a dalších lidských starostech. Kniha se stala jednou z nejprodávanějších v historii a byla přeložena do více než 40 jazyků. Prorokovy moudrosti pomáhají lidem překonávat těžkosti a nahlížet na problémy z jiného světla.

Hawthorne Nathaniel – Šarlatové písmeno

V 17. století založili evropští uprchlíci před bídou, útiskem a bezprávím na východě Ameriky osadu. Nikdy nepoznali jinou tvář spravedlnosti než přísnou a nelítostnou. Začali tam obdělávat půdu a vytvořili si vlastní svět. Náboženství a zákon pro ně byly totéž, včetně krutých tělesných trestů. Do osady přijíždí neznámý lékař a je svědkem týrání ženy na pranýři. Jedná se o mladou Hester, která nedávno ve vězení porodila dítě a odmítla prozradit, kdo je jeho otcem. Za trest musí také nosit výrazné šarlatové písmeno A jako znamení hanby. Hesteřin manžel byl mnohem starší než ona a před lety zmizel neznámo kam. Dcera, která se narodila, je nemanželská, což puritánská společnost neodpouští. Doktor Chillingworth, její tajně se navrátivší manžel, se Hester i dítěte ujme, stará se o ně a pomalu začíná odkrývat celé tajemství. Seznámí se s mladým knězem Arthurem a na jeho hrudi objeví krvavé stigma ve tvaru A. Je možné, že má s Hester i jejím dítětem společného mnohem víc, než se zdá.

V roce 1995 natočil americký režisér Roland Joffé stejnojmenný film s Gary Oldmanem a Demi Moore v hlavní roli. Film je protknut romantikou, vášní, strachem a pokrytectvím, které tehdy vládlo v nově osídlené americké kolonii. Nedrží se přesně románové předlohy, přesto se mi kdysi velmi líbil.

Jana Rzepecká

Literární okénko

Tančím sama (verse.cz)

Proč tančím sama,
když Tebe mám ráda,
proč vstávám samotinká,
když s Tebou má duše spinká,
proč bloudím sama dnem,
když pořád myslím na Tebe jen...
Kéž bys tu teď byl
a úsměv mi vykouzlil.

(verse.cz)

Na mojí dlani dva kamínky od moře leží,
v hlavě mi vzpomínky jak krásný film běží.
Vzpomínky na moře, na bílou pláž,
na mořský příboj, dobře to znáš.
Na východ slunce a ranní křik ptáků,
na modrou oblohu, na nebe bez mraků.
Procházky vysokým palmovým hájem,
na noční zábavu končící až s ránem.
Večer když slunce ztrácí se na západě,
svou bohatou hřívu utápí v krvavé lázni,
toto by nedokázal napsat obyčejný člověk,
takhle dokážou psát jenom blázni.

Jan Skácel – Krátký popis léta

Požáry, ze čtyř stran hoří léto,
Omamně kvetou akátové háje,
Zelené duše vína doutná na vinicích,
Krvácí vlčí máky v obilí.
Přichází tma, a po stříbrném mostě kráčí luna.
Svět je jak chleba vytažený z pece
A noc ujídá.

Básně vybrala Jana Rzepecká

Výročí

V červenci a srpnu oslavují narozeniny Láďa Berky, Mirek Klemera, Anna Zemanová, Jana Jungmannová, Jana Rzepecká, Blanka Berkyová, Zdeněk Navara, Honza Lata a Danuška Ťukalová. Svátek mají Jaruška Navarová, obě Jarušky Dvořákové a Anna Zemanová. V měsíci září oslavili narozeniny Otík Nepraš a Marie Váňová, svátek Marušky Váňová a Doležalová. Všem oslavencům přejeme mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.

Co nám chutná

Pro tentokrát jsme vybrali recept z českého podzimního ovoce - jablka. Nejprve si však řekneme něco o tom, proč je dobré jablka jíst.

Jablka obsahují hodně vody, malé množství kalorií a minimum bílkovin. Na druhé straně jsou plná vitaminů a minerálů. Hlavním pokladem jablek je vitamin C, antioxidant nutný pro správnou činnost imunitního systému. Jablka nám dodávají i důležitý draslík (ovlivňuje činnost nervové soustavy, svalů a ledvin), hořčík a železo.

Pokud budeš vybírat mezi krásným velkým a lesklým jablkem z dovozu a menším "obyčejnějším" z domácí produkce, vždy raději sáhni po tom druhém. Za krásu se totiž platí, v tomto případě dokonce několikanásobným chemickým ošetřením. Ty krásné plody prodělaly zhruba 20 ošetření fungicidy, šelakem, vosky či pryskyřicemi. Takže svraštělé české jablíčko je mnohem zdravější.

  Víš, že:
 • Průjem ustane, když dva dny budeš jíst pouze najemno nastrouhaná jablka.
 • Zácpu zmírní kyselejší jablka, která podporují činnost střev, nejúčinnější jsou, pokud je sníš nalačno.
 • Ledviny budou díky jablkům pracovat lépe. Jablka totiž obsahují draslík, který povzbuzuje jejich činnost.
 • Vysoký krevní tlak sníží už dvě jablka denně.
 • Horečka klesá po podávání šťávy z jablek po lžičkách.
 • Obezitu ovlivňuje jablečný ocet: spaluje tuky a potlačuje chuť k jídlu.
 • Popáleniny a jizvy se lépe hojí, potřeš-li je kašičkou z jablek a namasíruješ.
 • Kašel vyléčíš jablečným čajem. Hrst sušených květů zalij horkou vodou, nech 10 minut odstát a pij 3x denně.

Fofr zákusek z listového těsta

Uvaříme pudink. Nádobu přikryjeme fólií, aby krém neoschl a necháme vychladnout. Jablka nakrájíme na plátky. Potřeme je citronovou šťávou, aby nezhnědly. Vyválíme listové těsto na čtvercový plát vysoký asi 3 mm. Rozkrájíme ho na čtverce. Okraje potřeme rozkvedlaným vejcem. Do středu dáme vrstvičku studeného krému a na ni plátky jablek. Pečeme v troubě vyhřáté na 180°C - 200°C dozlatova asi 25 minut.

Vybráno z www.poslirecept.cz a www.tradicnirecepty.cz

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole o. s.
IČO: 26999960
Adresa: Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

 • Liberec - Marcela Machovičová 460 05 Liberec
  e-mail: Machovicova@seznam.cz
  telefon: 485 113 223
 • Praha - Ota Pačesová Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
  e-mail: pacesova.ota@volny.cz
  mobil: 775 164 190
  telefon: 284 691 012
(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)