Paprsek ze tmy, listopad 2012

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy, listopad 2012

Vydává - Klub přátel červenobílé hole o. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

Milí čtenáři Paprsku, v listopadovém čísle vám přineseme několik užitečných informací z novely zákona platného od 1.12.2012. Připomeneme si Den nevidomých, 13. listopadu, článkem o historii bílé hole.

Ota Pačesová

O čem přemýšlíme

Nedávno jsem brouzdala po internetu a našla několik zajímavých článků o naší výstavě "Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme...". Někdy mám už chuť všeho nechat a začít se věnovat jen svému zdraví, vnoučatům, chalupě. Vždyť jsem se už nadělala za celý život dost, a za pár let, když zdraví a Bůh dá, se dožiji již 70 let. Když si ale potom přečtu, že naše výstava má význam, že má zajímavé ohlasy v knize návštěv, tak je to pro mě povzbuzení a říkám si, že to snad ještě chvilku vydržím. V příštím čísle Paprsku některé ohlasy uvedeme, nyní máme knihu na výstavě v Benešově. Nyní se zde s vámi podělím o dva pěkné články, týkající se výstav. Co nás ale nejvíce mrzí, je, že LORM tuto naši iniciativu nikdy neohodnotil, nechce s námi stále spolupracovat a vůbec si neuvědomuje, že my jim vlastně touto výstavou pomáháme a o jejich službách nezaujatě informujeme. Máme ale radost, že jiné organizace nás na vědomí berou a naší práce si váží.

Ota Pačesová

Napsali o nás

Dne 2. dubna 2012 jsme s klienty (Tyfloservis - Brno) byli pozváni na výstavu Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme..., kterou pořádalo občanské sdružení Klub přátel červenobílé hole a byla věnována životnímu uplatnění našich spoluobčanů s hluchoslepotou. V průběhu této výstavy jsme se dověděli mnoho zajímavého ze života hluchoslepých spoluobčanů. Ústy paní Hanusové jsme se dověděli, jakým způsobem mohou tito lidé trávit svůj volný čas, s jakými těžkostmi se potýkají při každodenních činnostech a jak se vyrovnávají se svým postižením. V prostorách Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově, kde se beseda konala, současně probíhala i výstava výtvarných prací klientů Klubu přátel červenobílé hole. Naši klienti si tak mohli hapticky prohlédnout betlém z keramické hlíny, různé tvary motýlků z drátků a korálků, drhané náramky či vyšívaná vánoční přáníčka.

Podle ohlasů klientů byla tato výstava přínosná a všem se moc líbila. Beseda se konala v rámci projektu „Slepotou život nekončí“, který je financován z evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Hana Dvořáková, Vyškov

Uvádíme článek z Plzeňského deníku, ze kterého je právě patrno, že i naše malé sdružení pomáhá o.s. LORM tím, že zviditelňuje péči o hluchoslepé a veřejnosti ji přibližuje.

Když někdo nevidí, orientuje se podle hmatu a podle sluchu. Když někdo neslyší, má ještě stále k dispozici zrak. Obojí je těžko představitelné, ale když se sejdou oba hendikepy, je to snad ještě nepředstavitelnější. A přesto hluchoslepí žijí hodnotný život a dokonce vytvářejí umělecká díla. Srdce z korálků nebo obrázky vyrobené kombinovanou technikou. To všechno je k vidění na výstavě, která v těchto dnech probíhá v M-Klubu skvrňanské knihovny a jejíž motto je: "Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme..."

Mimo artefaktů prezentuje výstava i život lidí s tímto kombinovaným hendikepem a pomůcky, které jim mohou pomoci. Na jedné z informačních tabulí je třeba možné vidět schéma české verze Lormovy abecedy. Jednotlivé body na ruce jsou v ní asociovány s písmeny. Chce-li kdokoli hluchoslepému říct písmeno A, musí například zmáčknou bod na špičce jeho palce. Mimo Lormovy abecedy se dá používat i taktilní znakový jazyk. Totálně hluchoslepých je ale na světě velmi málo. Většina z nich má zachovány zbytky jednoho nebo obou smyslů. Poznat hluchoslepého na ulici jde snadno, má totiž červenobíle pruhovanou hůl. Pořádající Klub přátel červenobílé hole má v okolí Plzně dva klienty. "Výstavy děláme po celé republice v knihovnách, protože tam chodí hodně lidí a my je chceme informovat," řekla Ota Pačesová z Klubu.

Zároveň v současné době na webu jiné společnosti pomáhající hluchoslepým Lorm probíhá literární soutěž. Hlasovat je možné pro díla ve dvou kategoriích – poezie a próza. "Doufám i věřím, že sen si splním a na stará kolena si Paříž protančím," píše se v jedné ze soutěžních básní s názvem Cestování jeden ze soutěžících. Literární soutěž se ob rok střídá se sportovní Lormolympiádou. V té se například hází diskem a oštěpem. Lorm se v Plzni stará o několik klientů. Pracovnice za nimi dojíždí. "Protože naše pobočka v Plzni byla malá a Plzeň je z Prahy snadno dosažitelná, rozhodli jsme se to řešit takhle," řekla ředitelka Petra Zimmermanová.

Vít Poláček - Plzeňský deník

Klubové aktivity

Praha

Ve středu 21.11. jsme navštívili se členy klubu hmatovou výstavu s názvem "...v prstech a dlaních". Výstavu pořádalo sdružení Okamžik ve foyeru budovy na Pankráci, ve které sídlí. Na výstavě jsme si prohlédli kolekci keramické tvorby klientů Hmateliéru - ateliéru a dílny hmatového modelování pro nevidomé. K vidění byly zahradní a interiérové nádoby, reliéfy, volná tvorba. Součástí expozice byla také ukázka obrazů vytvořených speciální metodou Čečovy malby pro nevidomé z dílny ARTEVIDE.

Výstavou nás provedla pracovnice Okamžiku Pavla Vaňková. Seznámila nás s technikami práce s hlínou pro nevidomé, které se v Hmateliéru používají. Jde o Axmanovu techniku hmatového modelování, vymačkávaná technika a technika tvorby plátů. Hmateliér - ateliér a dílna hmatového modelování pro nevidomé vznikl v roce 2007 jako jedno z pracovišť o.s. Okamžik. Posláním Hmateliéru je připravovat nevidomé klienty k samostatnému zvládání svébytného řemesla v rámci jejich vlastního podnikání nebo formou zaměstnaneckého vztahu ve Hmateliéru eventuálně podobném zařízení.

Po prohlídce výstavy, jsme zašli do blízké restaurace na malé občerstvení a popovídání.

Martina Hanusová, materiály o.s. Okamžik

Aktuálně před uzávěrkou

Informace od NRZP

Od 1.12.2012 vstupuje v platnost zákon č. 331/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti sociálního zabezpečení.

Důležitá informace pro naše klienty žijících v ústavech. Změnou je možnost požádat o příspěvek na mobilitu i v pobytových zařízeních sociální péče. Tady je nezbytné, aby si každý žadatel požádal na Úřadu práce o příspěvek na mobilitu. Upozorňuji jen, že zákon stanoví, že tento příspěvek bude přiznáván pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele.

Další důležité upozornění je, že dnem 31. 12. 2012 končí platnost označení aut osob se zdravotním postižením - dopravní značka O2. Jedná se o onen symbol vozíčkáře. Od 1.1.2013 musí mít každá osoba, která má problémy s mobilitou a je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, místo označení O2 parkovací průkaz. Parkovací průkaz vám vydá odbor sociální péče vaší obce s rozšířenou působností po předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P a dodání jedné průkazové fotografie. Prosíme, abyste na tuto věc nezapomněli. Doporučujeme vám, se co nejdříve dostavit a vyzvednout parkovací průkaz.

V § 35, odst. 4, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením se uvádí, že v případě, že osoba požádá o průkaz osoby se zdravotním postižením a tento průkaz je jí přiznán, rozhodnutí se nevydává. Vydává se jen v případě zamítnutí žádosti. Dle našich zkušeností se tak postupuje i v případech, kdy žadatel si požádá například o průkazku ZTP, byla mu však přiznána pouze průkazka TP. Žadatel nedostal žádné rozhodnutí s tím, že mu bylo vyhověno. Obdrží pouze záznam, či oznámení, že si může průkazku vyzvednout. Ve skutečnosti však žadateli nebylo vyhověno, protože on žádal o jiný typ průkazky. Úřady práce tuto věc řešily různě a nechtěly připustit možnost odvolání. Požádali jsme o stanovisko legislativní odbor MPSV ČR. Dle jejich předběžného ústního vyjádření má občan samozřejmě právo se odvolat i v případě oznámení, že mu byla přiznána průkazka například TP a když on žádal o průkazku ZTP. Postupuje se stejně jako při jiných odvoláních. Podle sdělení MPSV ČR budou ÚP instruovány, aby v této věci postupovaly jednotně.

Zdroj: NRZP

Máte problémy sehnat průvodce?

Průvodcovskou a předčitatelskou službu nabízí TyfloCentrum Praha. Za hodinu poskytování služby ve všední dny v čase 8:00-18:00 je cena stanovena na 90 Kč za hodinu. Mimo tento čas v pracovní dny, o víkendech a státních svátcích je cena stanovena na 110 Kč za hodinu. Cena za službu se vypočítává dle skutečně spotřebovaného času naminuty přesně. Službu je možné objednat v pracovní dny od 8 do 17 hodin, a to telefonicky (776 221 462, 221 462 492) nebo e-mailem na kocianova@tyflocentrum.cz

Kateřina Kociánová, www.praha.tyflocentrum.cz

Zajímavosti

Listopad

Název je odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu ve středoevropských přírodních podmínkách typické. Astrologicky začíná listopad vodním znamením Štíra (viz říjnový Paprsek), pokračuje ohnivým Střelcem. Jsou to králové a královny společenského života, nesmírně okouzlující a zábavní. Pokud však někdo dokáže být geniálně netaktní, bývají to právě Střelci. Když vám ve společnosti pochválí šaty a nahlas dodají, že vám krásně zakrývají kila, která jste od jara nabrali, nezlobte se na ně. Nemyslí to zle, jen jsou upřímní. Raději po nich nežádejte omluvu, protože byste se o sobě mohli dovědět mnohem nepříjemnější věci. Přitom vám nechtějí ublížit, věří, že to, co se zdá legrační jim, rozesměje i vás. Střelci nesnášejí konvence a nevydrží na jednom místě. Nedovedou lhát, resp. jim lži nikdo neuvěří. Proto je vždy třeba se zamyslet, zda není dobré mít doma právě takovou otevřenou a přitom velmi atraktivní osobnost. Protože se s ní určitě nebudete nudit.

Ve znamení Štíra se 7.11.1811 v Milotíně u Hořic v Podkrkonoší narodil Karel Jaromír Erben, český spisovatel a básník. Mezi jeho nejlepší díla patří sbírka tajuplných a kouzelných balad, Kytice. Střelec Mark Twain, vlastním jménem Samuel Langhorne Clemens, americký prozaik, se narodil 30. listopadu 1835 ve Floridě, stát Missouri. Jeho nejznámější romány Dobrodružství Toma Sawyera a Dobrodružství Huckleberryho Finna patří dodnes mezi klenoty světové literatury. Listopadová pranostika: Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři.

Jana Rzepecká

Historie bílé hole

V průběhu celé historie narážíme na zmínky o používání hole nebo klacku, který měl zajistit bezpečný pohyb osob s poškozeným zrakem. Nicméně až po První světové válce se hůl, jak ji známe dnes, prosadila pro použití nevidomými. Pro zajímavost uvádím, že dlouhý klacek používal historicky známý, pražský slepec Kilián v letech první republiky. Dokonce měl na jeho konci zvoneček, a tak upozorňoval na svůj příchod. Traduje se též, že pokud šel v noci, kdy nejezdily tramvaje, vložil hůl do koleje a došel tam, kam potřeboval.

První speciální předpis ohledně používání bílé hole byl vydán v prosinci roku 1930 ve městě Peoria ve státě Illinois. Tento předpis propůjčoval nevidomým chodcům ochranu a právo projít, pokud měli v ruce bílou hůl. Lions clubs internacional na svém sjezdu v roce 1931 konaném v Torontu v Kanadě určil bílou hůl jako ochranný prostředek pro nevidomé. V roce 1935 reportér detroitského deníku jménem Jack Little napsal článek o bílé holi do jedněch malých novin v Ohiu. Donald Schuur, právník a člen zmíněného klubu, prosadil bílou hůl v Michiganu za viditelný znak pro slepce. Sepsal městské nařízení pro Detroit, jež bylo schváleno 25. února 1936, v němž byla bílé holi přiznána tato funkce. Aby podpořil toto nové nařízení, zorganizovalo se ve městě veřejné shromáždění a slepcům byly rozdávány bílé hole. Následujícího roku sepsal Donald Schuur návrh předpisu, který pak prosadil do státní legislativy. Předpis zaručoval člověku s bílou holí ochranu, když se procházel po ulicích daného státu. Tento předpis byl ve formě zákona podepsán guvernérem Frankem Murphym v roce 1937. První veřejné vyhlášení Bílé hole guvernérem státu Michigan se odehrálo téhož roku.

Během Druhé světové války byl značný počet slepých veteránů poslán na rehabilitaci do nemocnice pro veterány ve Valley Forge Veterans v Pennsylvánii a do nemocnice v Nines v Illinois. Doktor Richard Hoover zde rozvinul metodu „dlouhé hole“. Tato hůl byla delší než původní malá hůl a stala se tak lepším pomocníkem při chůzi a hlavně při bezpečném a samostatném pohybu slepého veterána. Byla jakoby prodlouženou paží dané osoby a sloužila k odhalování objektů pod úrovní pasu. Výcvik v orientaci a pohybu s dlouhou holí se legalizoval a provádí se v rehabilitačních centrech a školách pro slepé. U nás se výcvik chůze s dlouhou holí nazývá zkratkou POSP, což znamená Prostorová orientace a samostatný pohyb.

Od vydání prvního zákonu o bílé holi v roce 1937 se uskutečnilo několik revizí. Jedním z důležitých dodatků bylo používání vodícího psa, další změna zase zrušila povinnost zvednout bílou hůl před vstupem do křižovatky. Po podepsání prvního zákonu o bílé holi se členové Lvího klubu v Michiganu rozhodli rozvíjet program bílé hole na státních základech. Určili výbor bílé hole, který měl propagovat používání této pomůcky a poučovat veřejnost o zákonu o bílé holi. Příslušná literatura byla rozeslána do škol, na policejní okrsky, do kostelů, atd. Rozhlasové stanice, noviny, ministři a školní inspektoři, ti všichni přijali tento program za svůj a spolupracovali s vedením Lvího klubu. Výbor vypracoval program, jehož prostřednictvím mohli členové Lvího klubu vybírat peníze na nákup bílých holí, které pak byly darovány nevidomým, ustanovil také Týden bílé hole. Zmenšená bílá hůl se stala symbolem úsilí Lvích klubů zvyšovat veřejné povědomí a odpovědnost veřejnosti za ochranu lidí s poškozeným zrakem.

Na závěr připomenu, že červenobílá hůl se u nás začala používat a stala se symbolem hluchoslepoty od roku 2001. Od roku 2001 mají hluchoslepé osoby uzákoněnou důležitou pomůcku pro pohyb po veřejných prostranstvích, ulicích a na přechodech – červenobílou hůl. Připomínáme zde znění Vyhlášky č. 30/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a řízení provozu na pozemních komunikacích, schválila 10. ledna 2001 s účinností od 31. ledna 2001 speciální označení pro hluchoslepé osoby: § 27 (2) Speciální označení osoby nevidomé je bílá hůl, označení osoby hluchoslepé je hůl s bílými a červenými pruhy o šířce 100 mm.

Zdroj: DEFIENDA SUS DERECHOS, březen 2010, doplnila: Ota Pačesová

Matrace

Lidské tělo zná přírodní materiály již tisíce let. Pokud nás zajímá zdravý styl života, tak nesmíme opomenout, jak spíme. Naše tělo skrze výrobky z přírodních materiálů komunikuje s přírodou. Uchovejte si zdraví a vitalitu. Buďte v harmonii se svým prostředím. Spánek je velice důležitou součástí našeho života, je to přirozený způsob, jak si naše tělo může odpočinout, zregenerovat síly a uvolnit se. Výběr matrace, postele či lůžkového roštu rozhodne o tom, jak se vyspíme a v neposlední řadě i o tom, jak se budeme cítit po celý další den.

Existuje velký výběr matrací různých druhů a nezkušený zákazník často tápe a neví, která matrace je právě pro něj ta nejvhodnější. Člověk se musí řídit srdcem i rozumem a zamyslet se, jestli spaní na prefabrikátech recyklovaných z plastů je právě to nejlepší. Lidé se vždy vyvíjeli společně s přírodou, a tedy i s přírodními materiály. Matrace z přírodních materiálů nekladou tělu odpor, mají vysokou kvalitu, stabilitu, vzdušnost, trvanlivost, ekologickou nezávadnost, přímé pozitivní účinky na lidské zdraví a jsou vhodné pro alergiky.

Kvalita spánku má zásadní význam pro všechny věkové kategorie. Děti potřebují pro zdravý růst a vývoj kvalitní matrace, většinou z přírodních materiálů. Obecně se doporučuje matrace středně tvrdá, ortopedická, matrace se přizpůsobí křivkám vašeho těla, ale nedovolí ochabnutí, zborcení a deformaci páteře. Přírodní matrace udržují stálé mikroklima pro kůži, tělo (termoizolují) a podporují zdravý spánek, lehce pohltí vlhkost a snadno ji odpaří. Přírodní materiály u matrace jsou stálé a nedegradují při kontaktu s lidským potem. Přírodní matrace aktivně podporují páteř a uvolňují svaly, šlachy, klouby a vaziva. Myslím, že investovat do dobré matrace je lepší, abychom se hezky vyspinkali a byli druhý den fit.

Vaše Ťukalka

Nabídka pro čtenáře

Dreisser Theodore – Americká tragédie

Mladý Clyde Griffiths pochází z chudé rodiny. Jeho rodiče jsou pouliční kazatelé a misionáři, s ostatní rodinou příliš nevycházejí a Clyde jimi pohrdá. Usilovně sesnaží nalézt co nejlepší práci a vymanit se z rodinných tradic. V luxusním hotelu, kde dostal místo poslíčka, potká svého strýce, bohatého továrníka. Strýc cítí výčitky svědomí vůči opovrhovanému bratrovi a svého synovce zaměstná ve vlastní firmě na límce. Chlapec se postupně vypracuje do vedoucí pozice a začne si zvykat navyšší společnost, se kterou se díky strýcově rodině stále častěji setkává. V továrně se seznámí s prostou dívkou, do které se zamiluje, tajně se scházejí a plánují společnou budoucnost. Dívka Roberta s ním otěhotní a naléhá, aby jejich situaci vyřešil. Clyde se však ve společnosti seznámil s milionářskou dcerou Sondrou, která mu projevuje svou přízeň a rovněž ho chce za muže. Mladý muž se musí rozhodnout, zda chce žít v bohatství se Sondrou nebo v nejistotě s Robertou. Váhá, ale ctižádost zvítězí. Jeho pověst a šance by ovšem kvůli těhotné milence mohly být zmařeny, proto se rozhodne Robertu zabít. Vyláká ji na romantickou projížďku loďkou, ale není schopen čin dokonat. Nešťastnou náhodou však dívka spadne do vody, a protože neumí plavat, utone. Clyde je brzy dopaden a souzen za vraždu. Bohatý strýc je zděšen a zprvu se snaží zachránit dobré jméno rodiny právní pomocí obžalovanému. Soud se však nepodaří přesvědčit o Clydeově nevině. Ve vězení čeká na smrt a snaží se vrátit k Bohu a najít rozhřešení. Tento psychologický román je sondou do duše člověka, stojícího na rozcestí dobra a zla. Autor se zamýšlí nejen nad Clydem, ale i nad členy jeho rodiny a všemi ostatními osobami, které se mladý muž na své pouti životem potkává.

Jana Rzepecká

Literární okénko

Jsi

Jsi krásná perla mrazivá,
Jsi moje bolest, jsi můj stín.
Má paní, z níž mi ubývá touha a láska,
Zůstává jen splín.
Jsi jasná hvězda, pluješ oblohou,
Prošla jsi tisíce ranních zim.
Díváš se na ty, co už nemohou,
Přesto jsi krásná, to já vím.
Jsi moje dlaň, jsi hřejivá,
Chci se tě dotknout, co teď s tím.
Jsi moje duše, tolik vznětlivá,
Jsi moje paní, jsi mi vším.

Z http://www.basnicky.eu vybrala Jana Rzepecká

Výročí

Gratulujeme Marušce Doležalové a Jarušce Žákové k úspěchu v literární soutěži Hieronyma Lorma, pořádané o. s. LORM. Maruška Doležalová obdržela cenu za báseň "Drahý můj", a to za 3. místo od odborné poroty a 1. místo od veřejnosti. Jaruška Žáková obdržela cenu za 3. místo od veřejnosti. Jejich dílka si můžete přečíst na webu Lormu.

Narozeniny oslavují v listopadových dnech Karlička Jandlová, Jiřinka Bartáková, Jirka Javůrek, Irenka Šepsová a Jitka Menclová. Svátek pak Karlička Jandlová a Karel Macl. Všem oslavencům přejeme vše nejlepší.

Co nám chutná

Frankfurtská polévka

Je to obyčejná frankfurtská polévka. Tedy obyčejná moc není a hlavně je to hlavní jídlo, ke kterému stačí dát si rohlík nebo chleba, aby člověka zasytilo. Jak ji dělám? Takto. Na lžíci másla zpěním na drobně nakrájenou cibulku. Přidám lžíci hladké mouky a udělám světlou jíšku. Pak zasypu červenou (nepálivou) paprikou a zaleju horkou vodou. Přidám na kostičky nakrájený celer, mrkev a petržel. Nakonec přidám pokrájený párek, na jednu porci jednu nožičku. Dobrý je třeba debrecínský. Polévku dělám asi dvacet minut, zelenina musí být měkká. Osolím. když je hotová, přileju asi tři lžíce tekuté šlehačky. Někdo páreček před vložením do polévky osmaží, ale já dávám párek dřív, aby se spojil se zeleninou. Fakt dobré jídlo.

Vaše kuchtička Marcela Machovičová

Kuličky z čerstvých jablek

Na oleji orestujeme nahrubo nastrouhaná jablka, přidáme rozinky povařené v trošce vody se špetkou soli, trochu opražených a pomletých ovesných vloček, trochu kokosu. Ze směsi vytváříme kuličky, které usušíme v troubě.

Recept z knihy V. Strnadelové a J. Zerzána "Radost ze zdravých dětí" vybrala Jaroslava Dvořáková

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole o. s.
IČO: 26999960
Adresa: Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

 • Liberec - Marcela Machovičová 460 05 Liberec
  e-mail: Machovicova@seznam.cz
  telefon: 485 113 223
 • Praha - Ota Pačesová Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
  e-mail: pacesova.ota@volny.cz
  mobil: 775 164 190
  telefon: 284 691 012
(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)