Paprsek ze tmy, listopad - prosinec 2011

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy, listopad - prosinec 2011

Vydává - Klub přátel červenobílé hole o. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

V lednovém čísle tohoto roku jste si zde přečetli recept pro hezký rok 2011. V předvánočním shonu vám připomenu z receptu jen jednu větu. Vezme se 12 měsíců, pořádně se očistí od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti. Myslím, že si naši politici a naše celá společnost to co si uvařila a snědla, zapomněla očistit. A tak přeji vám, aby mezi námi, bylo všechno jídlo čisté a chutné. Aby ten příští rok byl o něco lepší než tento, a abychom nemuseli chodit před ministerstvo na své potřeby upozorňovat.

Ota Pačesová

O čem přemýšlíme

V hlavě mi leží myšlenka na krátký pobyt se zaměřením na výtvarnou práci. Moje představa je taková, že by se pobytu účastnili ti naši přátelé, kteří rádi malují, vyrábějí hezké věci, ale také se rádi projdou po okolí a popovídají si. Zatímco delší pobyt je zaměřen na výlety, delší vycházky a poznávání, tento pobyt by byl zaměřen na zájmovou činnost. Dopoledne by bylo zaměřené na činnost spojenou s tvůrčí aktivitou. Odpoledne na vycházku do lesa, na posezení před ubytovnou atd. Jednalo by se o víkendový pobyt, takže by byl určen nejen těm, kteří rádi malují, ale také těm, kterým z různých důvodů nevyhovuje dlouhý pobyt. Třeba mají zdravotní nebo rodinné starosti. Budu ráda, když se k mojí myšlence vyjádříte i vy sami.

Marcela Machovičová

Klubové aktivity

Praha

Jednou z aktivit pražského klubu byla návštěva pražského střediska rané péče EDA v Trojické ulici, kde se konala výstava knížek s hmatovými ilustracemi pro nevidomé děti. Tyto knížky byly vyrobeny pro tradiční soutěž Tactus.

Nevidomé děti také rády čtou. Knížek v Braillově písmu se vyrábí podstatně méně než běžných dětských knížek. A knížek s ilustracemi je zanedbatelné množství. Příčinou je náročná a nákladná výroba. Obrázky musí být hmatové. Nevidomé děti jsou tak znevýhodněny oproti dětem, které si mohou vybrat z nepřeberného množství dětských publikací.

Proto vznikl projekt Tactus a soutěž vyrobených knížek. Tento projekt probíhá na mezinárodní úrovni již od roku 2000. Knížky ze soutěže zůstávají majetkem pořadatele soutěže. Vybrané knížky, které jsou vhodné pro nevidomé děti, jsou věnovány knihovnám pro nevidomé v každé zemi. U nás jdou knížky ze soutěže do Knihovny pro nevidomé K. E. Macana v Praze. Tam si je mohou rodiče pro své děti vypůjčit.

Na výstavě jsme si prohlédli neuvěřitelné množství knížek. Myslím, že to bylo kolem stovky knížek, které byly vyrobeny různými technikami, z různých materiálů. Některé byly velmi zdařilé. Soutěží Tactus se tak rozšiřuje neustále tento knižní fond a děti tak získávají další poznání, o které by jinak byly ochuzeny. V roce 2013 proběhne další soutěž. Nechcete si někdo vyrobit také takovou knížku a zaslat do soutěže? Poradíme vám jak na to.

Ota Pačesová

Liberec

Musím se pochlubit naší poslední prací, kterou jsme s Jaruškou Žákovou dělaly jako vánoční dáreček. Byl velice jednoduchý a zvládne ho úplně každý. Trubičkou o velikosti asi 6 cm, jsme provlékly slabý provázek. Na provázku byla navlečená dřevěná kulička. Nad kuličkou jsme nechaly poutko na zavěšení. Pod kuličkou byl uzlík, aby kulička držela na místě. Spodní nitě jsme uchytily lepidlem na vnitřní stěny trubičky. Jaruška vystřihla křídla a ty jsme nalepily na zadní stěnu trubičky. Příští rok máme vymyšlené varianty tohoto andílka a určitě o tom něco napíšeme.

Marcela Machovičová

Aktuálně před uzávěrkou

Informace k průkazkám TP, ZTP, ZTP/P

Od 1.1.2012 je zrušen zákon č.100/1988 Sb. a č. 182/1991. Na základě těchto předpisů jste měli přiznány mimořádné výhody a byly vám vydány průkazy TP, ZTP a ZTP/P. Dne 14.11. byl vyhlášen ve Sbírce zákonů nový zákon č.329/2011 Sb. Na základě tohoto zákona dochází k několika změnám.

Průkazky vám zůstávají v platnosti a to do uvedené platnosti na zadní straně průkazky, nejdéle však do 31.12.2015 (a to bez ohledu na uvedení neomezené platnosti na zadní straně.) Pro nové žadatele bude vydávat krajská pobočka Úřadu práce již pouze kartu sociálních systémů, která bude sloužit jako dříve průkazky TP, ZTP, ZTP/P.

Pokud máte průkaz ZTP nebo ZTP/P, budete mít i nadále při splnění ostatních podmínek nárok na příspěvek na mobilitu. Musíte si však požádat po 1.1.2012 na krajské pobočce Úřadu práce na předepsaném formuláři. Výše příspěvku je 400,- Kč/měsíc. Nárok na tuto dávku máte nejpozději do 31.12.2015, potom vám bude nově posouzen zdravotní stav, pokud již nebyl nově posouzen pro účely příspěvku na péči.

Další novinkou je výměna parkovacího označení 01 AA a to nejpozději do 31.12.2012, kdy vám bude vyměněn za 07 CC - nový parkovací průkaz.K tomu potřebujete svou fotografii 35 x 45 mm, stávající průkazku ZTP či ZTP/P, stávající označení 01 AA.

Informaci z Úřadu práce Praha 8 upravila Ota Pačesová

Zajímavosti

Štědrý den se blíží, tady je několik zvyků, které používali naši předkové. Přes den (24. prosince) byste neměli zametat, vynášet odpadky, jinak si vynesete štěstí. Na štědrý den by se ze stejného důvodu nemělo prát prádlo, šít, plést nebo psát zamilované dopisy. Máte-li doma něco půjčeného, měli byste to vrátit. Kdo se vydrží postit celý den, uvidí večer na zdi zlaté prasátko, které mu zaručí hojnost a dobrou úrodu po celý příští rok. Kdo si pomaže tvář medem, budou ho mít všichni rádi. Rybí šupinky si schovejte pod vánoční talíř a do peněženky, aby se vás celý rok držely peníze. Máte-li jmelí, pověste ho nad dveře, aby vám každý příchozí přinesl štěstí. Platí pořekadlo, že kdo se pod jmelím políbí, druhému se zalíbí.

Na štědrovečerní stůl si připravte med, misku obilí nebo luštěnin, ořechy, jablka, cukroví, svěcené oplatky, svíce, kříž. Nezapomeňte na česnek, sůl a kmín, aby od vás celý rok odháněly zlé duchy. Je-li vás lichý počet, přidejte jeden talíř, aby do příštích vánoc nikdo neubyl. Pod stůl dejte sekeru, nůž nebo něco ze železa. Dotek bosou nohou při večeři vám zaručí zdraví a sílu. Od stolu se celý večer nemá odcházet, začíná a končí se modlitbou, vzpomene se na ty, kteří už mezi námi nejsou. Máte-li, pusťte si tiše koledy. Po rybí polévce a kaprovi s bramborovým salátem dejte každému kus posvěcené oplatky, aby měl příští rok zajištěnou boží ochranu. Rozlouskněte ořech - zdravý znamená zdraví celý rok. Rozkrojte jablíčko kolmo na stopku - hvězdička znamená zdraví, štěstí. Po večeři svažte všechny příbory dohromady provázkem a nechte je do rána neumyté. Rodina se bude držet pohromadě.

Až odejdete od stolu, můžete zkusit další tradice. Házení papučí, botou přes hlavu dozadu - padne-li patou ke dveřím, zůstanete celý rok doma. Padne-li špičkou ven, vdáte se, oženíte a odejde se ženichem, nebo vás čeká jiná cesta z domova. Lití olova - můžete rozžhavit olovo, vlít do nádoby s vodou, obraz, který se vytvoří, signalizuje, čeho se lze nadít příští rok (může to být i monogram ženicha pro svobodné dívky). Na skořápky z ořechů připevníte malou hořící svíčku a můžete ji pouštět ve vaně. Uvidíte, zda příští rok odplujete daleko od domova nebo zůstanete za pecí. Nakonec jděte ke stromečku, a pokud jste napsali Ježíškovi, co si nejvíce přejete, určitě pod ním svůj dárek najdete.

Jak na Nový rok, tak po celý rok. Na oslavu Nového roku si kupte čočku, kdo ji 1. ledna jí, nebude mít po celý rok nouzi o peníze. Nejezte žádnou drůbež, aby vám peníze a štěstí zase neuletěly. Před novým rokem sundejte všechno pověšené prádlo, 1. ledna neperte, nemyjte nádobí ani vlasy, nemoci se vám vyhnou. Oblečte si něco nového a červeného a do kapsy dejte minci. Celý rok nebudete mít nouzi. Nic si od nikoho nepůjčujte ani nikomu nic nevracejte. Opouštělo by vás celý rok bohatství. A nehádejte se, buďte na sebe milí, budete žít v lásce celý příští rok.

Jana Rzepecká

Nabídka pro čtenáře

Anglický spisovatel Charles Dickens napsal v 19. století 5 vánočních povídek. Dvě z nich vám přináším. Na CD je čte Eduard Cupák.

Vánoční koleda, vánoční povídka s duchy

Lakomec Vydřigroš je zlý a nemilosrdný ke všem lidem. Vánoce nemá rád, považuje je za ztrátu času a peněz. Tentokrát měl ale o vánocích zvláštní návštěvu. V jeho temném a ponurém domě se objevil duch jeho mrtvého společníka, stejně lakomého Vodrala a zvěstoval mu zlý osud. Tři duchové Vydřigrošovi ukáží jeho minulost, krásné dětství i první lásku, kterou opustil kvůli penězům. Přítomnost, ve které nikdo, komu ubližuje, k němu nechová zášť ani nenávist, přestože jsou jeho známí chudí a často nemocní. A budoucnost, ve které nikdo netruchlí po starém zemřelém muži, který se mu velmi podobá. Ale nic není ztraceno, pokud se Vydřigroš polepší.

Zvony novoroční, silvestrovská povídka se strašidly

Obecní sluha Tobík má těžký život. Radní, pro které pracuje, jsou lakomí a nedají mu vydělat. Jeho dcera Markétka by si ráda vzala svého snoubence Richarda, chybí však peníze. Tobík sedí večer doma a přemýšlí nad svým bědným životem. Náhle se rozezní kostelní zvony a lákají ho k sobě. U zvonů se setká s duchy, kteří mu ukáží, jaký je vlastně svět a že i on může být šťastný. Dickens v knize apeluje na bohaté, aby nezlehčovali úděl a bídu chudiny, ale snažili se jim pomoci. Zamýšlí se také nad tím, kde se rodí zlo a co je jeho příčinou.

Jana Rzepecká

Literární okénko

Vánoce

Rozmazané obrysy v mlžném oparu,
co voní jako zachumlané jehličí.
Záleží na tom, jestli nově nebo postaru
nám ranní kohout do náruče zakřičí.

Záleží na tom, je-li únor nebo listopad,
kdy v tichu duše pohlédneme do korun.
Anebo vánoce, o nichž se dětem bude zdát,
nám prosvětlí zrak, srdce, celý dům.

Vánoční dny, co tichem hladí, vůní laskají,
dají všem věrným hvězdu lásky v každý krok.
Závidím mladým, co pod stromečkem potají
počítat smějí polibky, co krátí čekání na nový rok.

Jana Rzepecká

Výročí

Rádi bychom v posledním měsíci roku popřáli vše nejlepší Mařence Doležalové a Milušce Kvašové k narozeninám a Blance Berkyové, Báře Teskové a Danušce Ťukalové k svátku. Zároveň přejeme všem členům a přátelům KPČH pohodové prožití vánočních svátků a těšíme se na nová setkávání v roce 2012.

Co nám chutná

Dnes jen v krátkosti jednu vychytávku. Jsou tu svátky a s nimi mnoho dobrot. Až budete dělat zákusek, můžete zkusit čokoládovou polevu podle mého návrhu. Do rendlíku se silnou stěnou dám dvě lžíce oříškové nugety, jednu lžičku másla. Nechám rozpustit a přileju trochu citronové šťávy. Musí to mít takovou hustotu, aby šla poleva rozlít na zákusek, ale zároveň nestékala. Celá dobrota se musí nechat zatuhnout. Napsala jsem to celé kvůli citrónové šťávě, kterou málokdo používá. Zapomněla jsem, že než zákusek poleju a dám zatuhnout, posypu to celé vanilkovým cukrem, který krásně voní.

Dobrou chuť přeje kuchtička Marcela Machovičová

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole o. s.
IČO: 26999960
Adresa: Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

 • Liberec - Marcela Machovičová 460 05 Liberec
  e-mail: Machovicova@seznam.cz
  telefon: 485 113 223
 • Praha - Ota Pačesová Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8
  e-mail: pacesova.ota@volny.cz
  mobil: 775 164 190
  telefon: 284 691 012
(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)