Pro studenty

Úvodní strana > Pro studenty

Informace, které můžete získat

  • odborná literatura s tématem hluchoslepota
  • vzdělávání a zaměstnávání hluchoslepých lidí v ČR
  • lidé a organizace zabývající se hluchoslepotou v ČR
  • komunikace s hluchoslepými a mezi nimi navzájem - ukázky z praxe
  • poznatky z praktické práce s hluchoslepými

Konzultace a sjednání praxe

Ota Pačesová
e-mail: pacesova.ota@volny.cz
mobil: 775 164 190

Internetové vysílání ČT - Experiment - téma hluchoslepí

Internetové vysílání ČT - Televizní klub neslyšících - téma hluchoslepí

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)