Veřejná sbírka pro hluchoslepé

Úvodní strana > Veřejná sbírka pro hluchoslepé

Klub přátel červenobílé hole o. s. ukončil veřejnou sbírku, která byla povolena pod Č.j. S-MHMP/12321/2008 v době od 1.2.2008 do 7.1.2011.

Speciálně zřízený účet číslo - 0152276399/0800 u České spořitelny byl zrušen!

foto: Členové klubu odpočívají na lesní pasece

Celkově bylo vybráno za celé období sbírky 11.381,57 Kč - tyto prostředky byly použity na úhradu nákladů pobytů pořádaných v letech 2009 a 2010.

Všem dárcům děkujeme.

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)