Paprsek ze tmy Leden 2019

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy Leden 2019

Vydává - Klub přátel červenobílé hole z. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

1. ledna slavíme Nový rok, Světový den míru a také vznik samostatné České republiky (1993). 4. ledna 1874 se narodil Josef Suk, známý český houslista a hudební skladatel. 4. ledna slavíme Světový den Braillova písma. 9. ledna 1890 se narodil slavný český spisovatel Karel Čapek. 16. ledna 1969 se na Václavském náměstí v Praze upálil Jan Palach, letos vzpomeneme 50 let od této události. 27. ledna je Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Slaví se od roku 1945. 28. leden je Den ochrany osobních údajů a 31. leden Den dětí ulice.

Úplněk nastane 21.1.2019 v 6.15 hodin.

Jana Rzepecká

O čem přemýšlíme

Louis Braille a stručná historie Braillova slepeckého písma

Francouz Louis Braille se narodil 4. ledna 1809. Od svých tří let byl nevidomý v důsledku nešťastné náhody při hře. Ve dvanácti letech se setkal s vojákem Charlesem Barbiersem de la Serre, který mu ukázal tajnou vojenskou abecedou určenou ke čtení za tmy. Abeceda využívala systém dvanácti vystouplých teček, byla však obtížně čitelná a tudíž nepoužitelná. Mladého chlapce abeceda nadchla a začal ji přizpůsobovat pro potřeby nevidomých. Vytvořil písmo, které dodnes umožňuje vzdělávání nevidomých a slabozrakých na celém světě. Jeho šestibodový systém je schopen zaznamenat abecedu, ale i notový zápis. Dnes je slepecké písmo povinně umístěno například na lécích nebo ve výtazích, objevuje se na jídelních lístcích, a dokonce i na vinětách.

Ve svých šestnácti letech (v roce 1825) navrhl první vzorky svého speciálního slepeckého písma. Konečnou formu svému písmu dal v roce 1834. V roce 1850, dva roky před smrtí, se toto písmo začalo poprvé používat právě na té pařížské škole, na níž byl Braille učitelem. Oficiálně bylo ve Francii písmo uznáno až za sto let po jeho smrti v roce 1954. Zemřel v Paříži 1852 na tuberkulózu.

Braillovo písmo se dá ručně psát pomocí speciální destičky s perem, k rychlejšímu psaní slouží Pichtův psací stroj. Jako nástroj pro práci s počítačem slouží nevidomým hmatový displej, což je zařízení, které převádí část jednoho řádku textu (obvykle z obrazovky počítače) do hmatové podoby. První publikace v Braillově písmu vyšla v roce 1829, velký zájem o ni však nebyl. Přestože Louis Braille své písmo průběžně vylepšoval (např. přidáním číslic a matematických symbolů), do jeho smrti se mezi slepými téměř nerozšířilo.

Knihy pro nevidomé tiskne tiskárna K.E. Macana. Posláním KTN je zpřístupňovat nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům informace i umělecké hodnoty, a to prostřednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových záznamů, reliéfní grafiky a digitálních textů. Půjčování bodových i zvukových knih osobně i poštou je pro nevidomé uživatele zdarma. V ČR žije přes 100.000 lidí s těžkým zrakovým postižením, z toho nevidomých je 15 až 20.000. Bohužel Braillovo slepecké písmo umí a využívá pouze asi osm až deset procent těžce zrakově postižených. Je to alarmující, informace, protože i ti, kteří uměli bodové písmo, ho přestávají užívat.

Zdroj: helpnet.cz

Pacient nevidí, pomozte mi!

Příručku hlavně pro zdravotníky vydalo závěrem loňského roku Poradenské centrum Okamžiku. Autor publikace Radek Seifert sestavil stručný manuál užitečný především pro střední a nižší zdravotnický personál. Brožura se věnuje tématu spojenému s hospitalizací nevidomého pacienta ve zdravotnických zařízeních, a to formou stručných a praktických otázek a odpovědí.

Vydání této již 63. publikace Okamžiku finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Brožuru najdete ve formátu PDF na našich webových stránkách. Zájemci o tištěnou verzi si ji mohou po domluvě na telefonním čísle 233 371 277 vyzvednout přímo v Okamžiku, z. ú., Na Strži 1683/40, Praha 4, www.okamzik.cz.

Zdroj: helpnet.cz

Košík.cz nabízí jako první e-shop transkripci telefonních hovorů pro půl milionu neslyšících a nedoslýchavých

V České republice žije podle České unie neslyšících asi 15 000 osob se sluchovým hendikepem a zhruba 500 000 dalších osob, jimž se sluch v průběhu života zhoršil natolik, že vadu potřebují kompenzovat. Proto se Košík.cz rozhodl implementovat řešení v podobě textového přepisu telefonních hovorů v reálném čase. Využít ho mohou všichni lidé se sluchovým znevýhodněním, kteří se chtějí spojit se zákaznickým servisem. Košík se díky tomu stává prvním obchodníkem, kde mohou lidé se sluchovým hendikepem plnohodnotně využívat tuto možnost. Služba textové transkripce hovoru funguje jednoduše. Do spojení mezi neslyšícím či nedoslýchavým zákazníkem a operátorem Košíku vstupuje profesionální přepisovatel, který se stává mediátorem. Kromě toho, že poskytuje v reálném čase textový přepis hovoru, který zákazník vidí na obrazovce svého počítače, zajišťuje, aby byl hovor pro neslyšícího zákazníka plně srozumitelný. Tím zajišťuje bezbariérovou, doslovnou a plnohodnotnou komunikaci. Není bez zajímavosti, že ve většině případů jsou profesionální přepisovatelé lidé se zrakovým hendikepem. Pro aktivaci hovoru s transkripcí zadá zákazník na stránkách Košíku své aktuální telefonní číslo, operátor se s ním následně sám spojí. Služba je pro neslyšící i osoby se zhoršenou kvalitou sluchu zdarma.

Zdroj: kosik.cz

Klubové aktivity

Betlémy v Betlémské kapli – vánoční hrátky 2018

Dne 27.12. jsme se vypravili s klubem do Betlémské kaple. Díky panu Lukavcovi se zde už po několik let opakují tyto Vánoční hrátky, které jsou rok od roku pestřejší. Hračky vyráběné v Krušných horách, které byli vyváženy do celého světa, jsme měli možnost shlédnout ve sklepení Betlémské kaple v Praze. Mezi oblíbené hračky patřily houpací koně, rotující káči, řada loutkových figurek, z různorodých materiálů, dřevěné stavebnice, klasické plechové hračky, krásný vláček nebo panenky, které se rodili pod rukama výtvarníků.

Jana a Blahoslav Lukavcovi se dost podrobně věnovali naší třinácti členné skupině. Na různé sestavy betlémů se dalo i sáhnout a detailně si všímat, jak právě roste domeček či ovečka ze dřeva nebo vlny. Zblízka jsme mohli pozorovat i výrobu paličkovaných krajek. Prohlédnout si malovaný perník rukama i na některé z hudebních nástrojů, které vyrábí pan Jaroslav Krček, byl velký zážitek. Obří kaleidoskop nás též pobavil a připomenul naše dětství. Vše jsme ukončili společnou fotografií a obědem v restauraci U Brejšků. Příští rok si opět tuto akci necháme ujít.

Eliáš František

Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme

Na výstavu v kavárně Bílá vrána v Praze, věnovanou problematice hluchoslepoty, zve Klub přátel červenobílé hole. Hluchoslepotou trpí v České republice podle statistik asi 2 500 lidí. Výstava je k vidění v kavárně Bílá vrána. Bílá Vrána je sociální podnik Ve Smečkách 5 na Praze 1, kde pracují lidé s mentálním postižením (www.kavarnabilavrana.cz). Výstava je součástí projektu Momentální scéna. Jedná se o umělecké aktivity lidí se zdravotním postižením a těch, kteří svou aktivitou chtějí podpořit zaměstnance s mentálním postižením, co v kavárně Bílá vrána pracují. Výstava bude k vidění do konce února zcela zdarma.

Výstava je putovní a probíhá již od roku 2006. Klade si za cíl seznámit co nejširší veřejnost s hluchoslepotou a vším, co toto postižení obnáší. Na výstavních panelech poskytne návštěvníkům informace o komunikačních prostředcích hluchoslepých, kompenzačních pomůckách, organizacích poskytujících služby, a především o činnosti Klubu přátel červenobílé hole. Klub se orientuje na volnočasové aktivity, pořádání pobytů a výtvarnou činnost. Součástí výstavy jsou výrobky klientů s hluchoslepotou.

Zdroj: helpnet.cz

Aktuálně před uzávěrkou

Ministerstvo představilo revoluci v hrazení zdravotnických prostředků

Polepší si vozíčkáři, neslyšící pacienti a diabetici. Od ledna 2019 se mění systém úhrad individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků, které v počtech kusů uhrazených na poukaz tvoří asi dvě desetiny procenta a ve finančních nákladech zhruba deset procent z celkového objemu této péče. Jde o na zakázku vyráběné ortézy, protézy, epitézy, vložky do bot, oční protézy, kompresivní punčochy, kruhové pletení na popáleniny, návleky na lymfodrenáže, ušní tvarovky, či kontaktní čočky. U standardních zdravotnických prostředků vyráběných sériově, kterých je řádově více – to se týká například vozíků, či pomůcek pro diabetiky – bude přechodné období a vykazovat se budou podle nového systému až od 1. prosince 2019. Všechny zdravotní pojišťovny přitom budou od ledna 2019 proplácet pacientům sériově vyráběné pomůcky stejnou částkou, dosud jich asi 500 hradily zaměstnanecké pojišťovny odlišně od VZP.

Zdravotnickými prostředky se rozumí škála výrobků od obvazů a vatových tamponů přes kompresní punčochy, ortézy, berle, chodítka, protézy, brýle, paruky, pomůcky pro diabetiky, naslouchátka a vozíky pro handicapované. Zákon původně stanovoval, že bude hrazených 75 procent ceny nejméně ekonomicky náročné varianty, kterou stanoví pojišťovny průzkumem trhu. Ústavní soud ovšem loni tuto část zákona na návrh několika senátorů zrušil a ministerstvu nařídil, aby ho přepracovalo.

Výrazně si polepší aktivní vozíčkáři, neslyšící pacienti a diabetici. Výhodu získají neslyšící pacienti, a to hlavně děti. Těm bude úhrada pro sluchadlo na kostní vedení navýšena až na dvojnásobek, tedy na 10 500 korun za jedno sluchadlo. Nový systém přinese výhodu i diabetikům. Hrazeny jim budou úplně nové moderní technologie, jako jsou senzory měření glykemie. Polepšit si ale mají dokonce všichni pojištěnci, kteří dostanou peníze na dosud nehrazené inovativní zdravotnické prostředky, které nejsou v kategorizačním stromu – pojišťovny jim na to v mnoha případech přispějí plnou úhradou.

Zdroj: helpnet.cz

Zajímavosti

Zajímavosti ze světa psů

I psi mají své otisky prstů, respektive čenichů. Právě psí čenich je u každého psa natolik unikátní, že ho lze použít k identifikaci, stejně jako je tomu u lidí díky otiskům prstů.

Pranostika

Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště když poslední větrové přitom bouří, tehdy panují rozličné nemoce.

Rady našich babiček

Tvrdé pečivo změkne, když je vložíme do kamenné nádoby, přiklopíme a postavíme do vařící vody. Nádobu s pečivem vyndáme, až je voda vlažná. Tvrdé pečivo lze rozpéci v troubě. Nutno ovšem ihned zkonzumovat.

Nabídka pro čtenáře

Myronová Vicki – Dewey – Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět

Tento příběh podle skutečné události se odehrává v americkém státě Iowa. Iowě se říká obilnice Ameriky, je to země kukuřičných lánů a zemědělství je tady hlavním artiklem. Země si ve své historii prošla mnohými krizemi, kdy farmy krachovaly, lidé se museli stěhovat ven za prací a žili zde v bídě. Autorka píše o svém rodišti s velkou láskou, ale hlavní pointa se týká právě kocoura. Jedno mrazivé ráno objevila Vicki, vedoucí místní knihovny, ve schránce, do které lidé házeli přečtené knihy, malinké křehké zrzavé koťátko.

Bylo vyhublé a třáslo se zimou, doteku Vickiných rukou se však nebálo. Zamilovaly se do něho všechny pracovnice knihovny a rozhodly se, že si tam kocourka nechají. Daly mu jméno Dewey po slavném americkém knihovníkovi. Dewey se má čile k světu a postupně si získává všechny návštěvníky. Získal si i obecní radu, která jeho setrvání v knihovně schválila. Osudy návštěvníků knihovny byly různé. Jeden pán zrovna ztratil manželku a kocouří společnosti ho hladila po duši. I dívenka na invalidním vozíku v něm našla kamaráda. Pohladit si ho často chodili staří lidé, kteří se díky kocourovi začali přátelit a scházet společně.

Získal si dokonce i lidi, kteří neměli kočky rádi a nechtěli k němu pouštět svoje děti. Právě u dětí Dewey vítězil, chodily do knihovny mnohem častěji, aby si s ním mohly hrát. Dewey změnil život i samotné Vicki, která ho našla a zachránila. Vzniklo mezi nimi zvláštní pouto, které Vicki pomohlo překonávat těžké životní situace. Kocour si brzy získal věhlas i v tisku a do městečka proudily návštěvy, které ho chtěly poznat. Měl význam i pro město samotné, protože v době jeho rostoucí slávy procházelo město ekonomickou krizí a lidem Deweyova sláva zvedala sebevědomí. Když po 19 letech Dewey zemřel, napsala o něm Vicki tuto příjemnou knihu, která si získala čtenáře po celém světě.

Literární okénko

Seifert Jaroslav – Píseň

Bílým šátkem mává,
Kdo se loučí,
Každého dne se něco končí,
Něco překrásného se končí.
Poštovní holub křídly o vzduch bije,
Vraceje se domů,
S nadějí i bez naděje
Věčně se vracíme domů.
Setři si slzy
A usměj se uplakanýma očima,
Každého dne se něco počíná,
Něco překrásného se počíná.

Báseň věnujeme vzpomínce na Jirku Škramlíka.

Výročí

V měsíci lednu oslavili narozeniny Albína Heislerová, Jana Kroulová a Jaroslava Navarová, svátek oslavila Zora Hádek. Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Smuteční oznámení

Dne 1.ledna 2019 zesnul člen našeho klubu pan Ing. Jiří Škramlík Ph.D. Byl to tichý, milý a velmi přátelský člověk. Budeme na něho rádi vzpomínat. Čest jeho památce. Helence, jeho manželce vyslovujeme upřímnou soustrast.

Dne 11.1. při smutečním obřadu, který se konal v krematoriu ve Strašnicích, se s jmenovaným přišel rozloučit za náš klub, člen předsednictva, pan František Eliáš.

Kvíz pro moudré hlavy

Správné odpovědi na předchozí kvíz

vlasy – hlava – pata – noha

Nový kvíz

Pozorně si přečtěte následující věty. V dalších čtyřech jsou ukryty názvy částí lidského těla. Zjištěné slovo zapište vždy do řádku za větou.
1. Koupil si v bazaru kalhoty a kabát.
2. Je libo kávu?
3. Štěně zavrčelo a zakouslo se do něj.
4. Z tohoto podrazu bychom se měli poučit.

Správné odpovědi se dočtete v příštím čísle.

Co nám chutná

Rýže má původ v tropických oblastech Asie a Afriky. Je to nejdůležitější obilovina světa. Jako hlavní příjem potravy ji má asi 1/4 obyvatelstva zeměkoule. Rýže se dále zkvašuje a vyrábějí se z ní alkoholické nápoje jako arak, rýžové pivo či víno; z rýžové slámy se vyrábí cigaretový papír. Rýže se používá také v jednom ze světových náboženství (buddhismu), kde z ní buddhističtí mniši vytvářejí tzv. mandaly. Má velmi nízký obsah cholesterolu a sodíku. Z minerálů z hlediska doporučeného denního příjmu dominují mangan a železo, ale rýže obsahuje i poměrně dost selenu. V dobrém množství jsou zastoupeny i fosfor, zinek, měď a vápník. Najdeme v ní i několik vitamínů, nejvíce ze skupiny B a vitamín E. Obsahuje také velmi dobré množství glukanu, což pozitivně ovlivňuje imunitu.

Jablečno-skořicový chlebíček z rýžové mouky

Suroviny: 250 g rýžové mouky hladké (lze koupit v obchodech se zdravou výživou), 120 g cukru, 2 vejce, 50 g rozpuštěného másla, 100 ml mléka, 250 g nastrouhaných jablek, 3 hrsti vlašských ořechů, 2 lžičky kypřícího prášku, 1 lžička mleté skořice

Postup: Mouku, cukr, skořici, kypřící prášek, jablka a ořechy smícháme dohromady. Přidáme vejce rozmíchané s mlékem a rozpuštěným máslem. Nalijeme do vymazané a vysypané formy a pečeme cca 45 minut na 190°C.

Zdroj: recepty.cz

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole z. s.
IČO: 26999960
Adresa: Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

Naši činnost finančně podporuje Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Úřad vlády ČR – Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)