Paprsek ze tmy, květen - červen 2013

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy, květen - červen 2013

Vydává - Klub přátel červenobílé hole o. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

Počasí si s námi letos pěkně zahrává a leckdy narušuje naše plány. O částečně propršeném pobytu v Sušici se dočtete v rubrice Klubové aktivity. Hned druhý den po příjezdu z pobytu jsme měli v plánu zajet do Plané nad Lužnicí, kde byla po celý květen nainstalovaná naše výstava "Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme...". Bohužel zasáhly povodně, některé silnice byly uzavřené a tak jsme museli cestu odvolat. Což nám udělalo čáru přes rozpočet, protože na červen jsme byli domluveni na instalaci výstavy ve Slaném. Naštěstí nám v místní knihovně vyšli vstříc a nabídli nám nový termín v srpnu.

A tak jen doufám, že nikoho z vás letošní povodně nějak výrazně nezasáhly. Přeji všem krásné prožití léta, užijte si dovolené a těším se na poprázdninová setkávání.

Martina Hanusová

O čem přemýšlíme

V měsíci květnu jsme byli na týdenním pobytu v Sušici. Jaruška Dvořáková, která se pobytu také účastnila, nám poté poslala malou anketu. Na jaké pobyty byste rádi jezdili? a) letní, b) zimní na běžkách, c)je mi to jedno, všechny jsou hezké. A já bych to doplnila. Kam byste rádi jeli? V jakém termínu? Jaká finanční částka za týdenní pobyt je pro vás únosná? Dáváte přednost městu nebo přírodě?

Tyto a mnoho dalších otázek si s Otou klademe každý rok. A věřte, není jednoduché nakonec vhodný objekt vybrat. Letos si většina našich členů přála jet opět do Sušice. Ale někteří by raději navštívili místa, kde jsme ještě nebyli. A i když v hotelu Gabreta jsou k nám neskutečně laskaví a vstřícní, i já bych ráda jela na nějaké nové místo. Přivítáme proto veškeré vaše nápady, tipy a připomínky, které nám napíšete.

Martina Hanusová

Klubové aktivity

Praha

Dne 22.5.2013 jsme navštívili Botanickou zahradu v Praze - Troji. Ve výstavním sále se konala Hmatová indiánská výstava. Seznámili jsme se zde s kmenem Lakotů a s tím, jaké používali byliny k vaření čajů a léčivých odvarů, jak rozdělávali oheň i to, co si vyprávěli na dobrou noc. Dozvěděli jsme se, co je to vigvam, k čemu sloužila initipi, jak se vařil javorový sirup. Ve venkovní zahradě jsme si mohli prohlédnout severoamerické dřeviny a rostliny užívané indiány. Bylo možné využít zvukového průvodce a popisky v Braillově písmu. Po celou dobu se nám věnovala milá průvodkyně, které jsme se mohli na vše ptát. Ota Pačesová pak vše tlumočila do znakového jazyka.

Chtěli jsme si prohlédnout i celou venkovní expozici, ale bohužel začalo silně pršet. Běželi jsme se schovat do blízké cukrárny, kde jsme společně poseděli u kávy a dortíků. I přes nepřízeň počasí jsme si klubové setkání užili.

Martina Hanusová

Karlovy Vary

Dne 24.5.2013 jsme byli pozváni na benefiční golf do Cihelen u Karlových Varů. Této akce jsme se zúčastnili již před dvěma roky a přinesla našemu klubu důležitý finanční příspěvek. Tentokrát nás jelo pět, Ota Pačesová, Láďa Berky, Dana Ťukalová s průvodcem a já. Z Prahy jsme jeli už ve čtvrtek, protože golf začínal v pátek ráno a neměli bychom z Prahy spojení. Přespali jsme na ubytovně a ráno jeli vláčkem do Cihelen.

Areál golfového hřiště je velmi rozlehlý, v polovině ho rozděluje železniční trať. V horní části je klubová restaurace a v blízkosti také přistávací plocha pro malý vrtulník. V restauraci jsme si připravili prezentační stolek s letáčky a přáníčky, která vyráběli naši členové. Dále jsme vystavili dva panely s informacemi o našem klubu a fotografiemi z našich akcí.

Golfový turnaj zahájila paní Rosová z firmy Noen, která celou akci pořádala. Představila organizace a jednotlivce, kterým bude věnován výtěžek turnaje a poděkovala zúčastněným za jejich finanční dary. Pak začala samotná hra. Přiznám se, že mi bylo hráčů trochu líto, bylo poměrně chladno a chvílemi mrholilo. My jsme se mohli hřát v restauraci a využívat pohostinství organizátorů. Okolo oběda pro nás přišel trenér golfu a vzal nás na výuku hry na cvičnou loučku. Všichni si to moc užívali a nakonec trenér daroval našim hráčům trička. Pak nás pozval na oběd s přípitkem a poté nastal čas návratu do Prahy. Trenér byl tak milý, že nás postupně odvozil na elektrickém golfovém vozíku na vlakovou zastávku.

Myslím, že pro všechny zúčastněné to byl velmi příjemně strávený den, který našemu klubu navíc přinesl další finance, tak důležité pro naši činnost. Děkujeme všem, především paní Rosové z Noenu a trenérovi Lukášovi Princovi.

Martina Hanusová

Sušice

Poslední květnový týden se konal pobyt v Sušici v hotelu Gabreta. Předpověď počasí nebyla nijak povzbudivá, měli jsme proto vymyšlený i program pro případ, že bychom museli trávit čas někde pod střechou. Do hotelu jsme dorazili v pondělí po poledni. Po ubytování jsme vyrazili na oběd do města a pak na malou procházku. V úterý jsme se probudili do slunečného dne, čehož jsme hodlali náležitě využít. Vydali jsme na procházku po městě, prošli všechna významná místa a skončili na hřišti pro seniory, kde jsme si před obědem pořádně zacvičili.

Po obědě jsme se vydali ke kapli Anděla Strážce. Šli jsme trochu krkolomnější cestou, ale mohli jsme si za to prohlédnout křížovou cestu, která je zajímavá tím, že je kovaná. Jednotlivá zastavení vytvořili studenti Střední uměleckořemeslné školy v Oselce, kteří je ukovali v rámci maturitních prací podle návrhu Bohumily Skrbkové. Zastavení jsou umístěna na skalách a kamenech podél cesty ke kapli Anděla Strážce. Svou procházku jsme ukončili posezením na zahrádce kavárny, která nabízela nepřeberné druhy káv, nápojů, zmrzlinových pohárů a jiných dobrot.

Středa už byla deštivá, doporučili jsme tedy všem, aby si pořídili pláštěnky, hlavně na plánovaný odpolední výlet. Většina z nás vzala útokem místní vietnamský obchod a vykoupila veškeré zásoby pláštěnek. Dopoledne jsme si prohlédli muzeum, především nádherný mechanický betlém. Odpoledne jsme měli objednanou prohlídku zámku Hrádek u Sušice. Zámek je krásně zrekonstruovaný, kromě prohlídkového okruhu je zde i možnost ubytování a pořádání svateb. Velmi zajímavá byla zámecká kaple a také přilehlý park. Zpět do Sušice se menší skupinka nadšenců vydala pěšky, ostatní jeli autobusem.

Na čtvrtek byl naplánovaný celodenní výlet na Modravu. Jeli jsme hned po snídani autobusem a naše první cesta na Modravě vedla do Dřeváku. Zde se nachází interaktivní muzeum věnované dřevu, jeho pěstování, těžbě, zpracování a veškerým dalším zajímavostem. Součástí je i obchůdek s dřevěnými výrobky, především hračkami a také tvůrčí dílnička pro děti. Po prohlídce jsme se najedli v blízkém bistru. Pak jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna zůstala v bistru a druhá se vydala na túru, ze které se nás část vrátila a ti nejzdatnější i přes houstnoucí mrholení dorazili až do geoparku Rokyta.

Pátek byl ve znamení pohybu. Po obědě jsme jeli do akvaparku v Horažďovicích, kde jsme si zaplavali, vyzkoušeli masážní trysky, tobogán a vyhřáli se ve výřivce. Večer nás pak čekal taneční večer s živou hudbou. Přišel nám zahrát místní muzikant, který hraje hudbu všech stylů, takže si každý přišel na své a mohl se vytančit dosytosti. V sobotu jsme uspořádali závěrečné odpolední hodnocení s diplomy a dárky. Pak si Ota Pačesová připravila množství her, u kterých se všichni výborně bavili.

Domů jsme odjížděli v neděli ráno. Po cestě už jsme viděli stoupající řeky a rozlévající se vodu. V Praze už byly uzavřené některé stanice metra, ale přesto jsme se ještě dostali celkem bez problémů domů. Jsem ráda, že ani deštivé počasí nám nezabránilo si pobyt aktivně užít.

Martina Hanusová

Aktuálně před uzávěrkou

Tutanchamon - Jeho hrob a poklady: Den pro nevidomé

Na Výstaviště Praha připravili speciální akci pro zrakově postižené milovníky Egypta. Dne 1. srpna 2013 budou po celý den připraveny prohlídky naší výstavy i pro nevidomé. Kromě prohlídky výstavy s pomoci audioprůvodce, budeme mít k dispozici 15 artefaktů, které si budou moci nevidomí osahat a poznat tak to, co je běžně možné zkoumat pouze zrakem.

K dispozici jsou vstupenky každou půl hodinu. Cena vstupenky je 300,- Kč a zahrnuje i doprovod nevidomého zdarma. V tento den mají povolený vstup i asistenční psi nevidomých. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady. Změna programu, termínu a místa konání vyhrazena. Při nákupu vstupenky nad 150,- Kč můžete zakoupit i zvýhodněnou poukázku Českých drah. Jeďte na svou akci vlakem. Platí po celé ČR.

Zajímavosti

Zajímavosti ze světa zvířat: Nejdelší stonožka rodu afrických gigantických černých stonožek (Archispirostreptus giga) byla nalezena Jimem Klingerem v americkém Texasu. Měřila úctyhodných 38,7 cm, 6,7 cm po obvodu a měla 256 nohou.

Pohlaví želvy poznáte podle zvuku, který vydává. Samečci chrochtají a samičky syčí.

Pranostika: Máj chladný a deštivý pro stodoly je příznivý.

Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.

Jana Rzepecká

Nabídka pro čtenáře

Madeleine Albrightová - Nejlepší ze všech možných světů

Madeleine Albrightová, rozená Marie Jana Körbelová (nar. 15.5.1937 v Praze), bývalá velvyslankyně u OSN a ministryně zahraničních věcí USA, je považována za jednu z nejslavnějších a nejmocnějších Češek v historii. Vyrůstala v rodině diplomata, brzy po jejím narození však byla celá rodina dvakrát vyhnána z vlasti. Poprvé fašisty r. 1939, kdy uprchli do Londýna, podruhé komunisty r. 1948, kdy se usídlili v americkém Coloradu. Její podrobný životopis popisuje nejen dětství, mládí, studia a život v Americe. Hovoří o svých láskách, o svatbě, narození dcer, a také o svých novinářských začátcích. O tom, v jaké situaci rodina byla do doby, než získala americké občanství, i to, jak byli hrdi na přísahu věrnosti nové vlasti. Velká část pamětí je věnována postupu v pracovní kariéře, kdy se čím dál víc zabývala diplomacií. Popisuje českou i mezinárodní situaci v 19.-20. století, dílem podle vlastních zkušeností, dílem z toho, co jí předal otec – svého času velvyslanec Československa v Jugoslávii. Kniha je velmi poučná, není však psaná strohým učebnicovým způsobem. Chvílemi je smutná, chvílemi k zamyšlení, chvílemi velmi zábavná (zvláště pokud jde o americké nápadníky mladičké Madeleine). Zažijete v ní napětí, romantiku, strach, odhodlání, silnou vůli, slzy i radost. Dozvíte se i ledacos o zákulisí diplomatických vyjednávání a o mezinárodní politice vůbec. Přestože jde o vskutku rozsáhlé dílo, doporučuji ji všem čtenářům, které zajímají dějiny Evropy, Ameriky, OSN, diplomacie a všechno, co se týká Československa od dob jeho vzniku r. 1918. Určitě nebudou zklamáni.

Valja Stýblová - Mne soudila noc

Příběh dvou studentů medicíny odehrávající se během jediné noci a rána. Po II. světové válce jsou znovu otevřeny české vysoké školy. Většina studentů se na ně s radostí vrací, stejně jako lékárníkův syn Jan. Ne tak jeho přítel Albert. Ten se rozhodl využít své předchozí znalosti k provádění ilegálních potratů. Obchody mu slušně vynášejí, potřebuje však pomocníka, který by mu asistoval. Jan se nechá zlákat vidinou snadného výdělku a klientela se jim rozrůstá. Nešťastné a často zoufalé ženy, které jim platí za službu, oba považují za nestoudné, záletné paničky, které si zaslouží jen opovržení. Cynismus nebo špatné svědomí? Zákroky provádějí v primitivních podmínkách a při jednom dojde k rozsáhlému krvácení pacientky, takže jsou nuceni přivolat odbornou pomoc. Janův přítel doktor Ruth jejich pacientku zachrání, posléze mu ale popíše, jak za ním kdysi přišla sama Janova matka a žádala ho o provedení potratu. Jan je zděšen, že se on sám nemusel narodit a poprvé si uvědomí mravní odpovědnost svého počínání. Také dilema mezi právem ženy na rozhodování o vlastním životě a právem ještě nenarozeného, ale již živého člověka, na život, ho přiměje s potraty skoncovat. Situace se však komplikuje, když ho o provedení ilegálního zákroku požádá jeho vlastní sestra ...

Jana Rzepecká

Literární okénko

František Halas - Léta

Oblohy zvrstvené
a roky přešlé v dál,
dny láskou zvichřené,
vás jsem se nenadál.
Teď stojím zmaten v nich,
v přepychu podivném
snů dávno ztracených,
v mlčení pochybném.
Bojím se, abych nenašel,
ta slova co vše zabila,
jak jsem se s nimi vynášel,
a jak se láska trápila.

Paul Fort - Kolo okolo světa

Kdyby všechny dívky světa se chtěly vzít za ruce,
Kolem celého moře by udělaly kolo.
Kdyby všichni chlapci světa chtěli být námořníky,
Pramice po pramici udělali by kolem světa molo.
A tak by spolu obešli svět po krásném molu,
Kdyby všichni lidi světa se chtěli vzít za ruce.

Básně vybrala Jana Rzepecká

Výročí

V měsíci květnu a červnu oslavili své narozeniny Jaruška Dvořáková, Martina Hanusová, Miloš Jungmann, Jana Brožková a Martin Tarčinec. Svátek měli Janičky Kroulová a Brožková, Janové Latovi a Beneš a Ladislav Berky. Všem oslavencům přejeme z celého srdce mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Co nám chutná

Listové těsto rozdělíme na poloviny, jednu rozválíme a položíme na plech. Na těsto narovnáme piškoty, okapané kompotované meruňky a všechno zalijeme pudingem uvařeným z 1 litru mléka, dvou pudingových prášků a cukru. Navrch položíme druhou polovinu rozváleného těsta. Pečeme krátce, aby těsto zůstalo světlé. Po vychladnutí krájíme na řezy a cukrujeme. Přejeme dobrou chuť.

Ota Pačesová

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole o. s.
IČO: 26999960
Adresa: Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

 • Liberec - Marcela Machovičová 460 05 Liberec
  e-mail: Machovicova@seznam.cz
  telefon: 485 113 223
 • Praha - Ota Pačesová Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
  e-mail: pacesova.ota@volny.cz
  mobil: 775 164 190
  telefon: 284 691 012
(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)