Paprsek ze tmy, prosinec 2012

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy, prosinec 2012

Vydává - Klub přátel červenobílé hole o. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

Milí přátelé, přicházíme k vám s posledním letošním vydáním Paprsku. Právě skončily vánoční svátky a já doufám, že ve vašich rodinách proběhly v klidu a míru. Věřím, že jste si užili všeho dobrého, co Vánoce přináší. Mně už tak nezbývá nic jiného, než vám popřát vše dobré do nového roku, ať se vám vydaří vše, po čem toužíte a těším se na společná setkání.

Martina Hanusová

O čem přemýšlíme

Abych pravdu řekla, myslím na obyčejné věci. Dospěla jsem k přesvědčení, že stojí za to, dávat si malé cíle. Ne velké. Každý den, krůček po krůčku. To nemusím nikomu z vás říkat, protože toho máte hodně za sebou a určitě to víte lépe než já. A co mě v poslední době zaujalo? Tibet. Zrovna včera v Událostech, komentářích bylo k vidění něco neuvěřitelného. Mnich, který se upálil na protest proti okupaci Číny, stál nehnutě na místě a hořel. Nerozumím, jak to mohl vydržet. Jinde buddhisté zmasakrovali muslimy. Člověk si říká, že když buddhisté odporují učení Buddhy, pak se něco velkého bude dít v celém světě. Ono se ale děje. Do popředí stále více vystupují sociální otázky. Na světě je nás moc a tak není divu, že se na jedny nedostává. Jedna část světa je přelidněná, druhá část světa nikoliv, zásluhou lékařské vědy se tu ale lidé dožívají vysokého věku. Taky kvůli tomu bují extremismus. Já však zkusím jedinou věc na světě. Zkusím si dát malý cíl. Třeba budu každé ráno krmit ptáčky, které čeká krušný čas..

Marcela Machovičová

Klubové aktivity

Praha

Předvánoční setkání

V pátek 14.12. jsme se sešli naposled v tomto roce na Předvánočním setkání. Jako obvykle se setkání konalo v klubovně České unie neslyšících. Sešlo se nás celkem šestnáct, což nás velmi potěšilo, mrzelo nás jen, že nemohli přijít také naši milí manželé Jandlovi, protože Karlička se léčí s výronem v koleni. Nezapomněla však napsat a všechny pozdravovat. V úvodu nás přivítal předseda Martin Tarčinec a popřál nám k nastávajícím vánočním svátkům.

Pak byla volná zábava. Každý si mohl vybrat z nabízeného občerstvení, kávu, čaj, svařáček, cukroví a vánočky. K obědu pak byla grilovaná kuřátka. U stolu se vzpomínalo na společné zážitky, plánovalo se místo pobytu na příští rok a došlo i na zpívání koled. Honzík Beneš je jejich největším znalcem, zpíval i koledy, které jsme my ostatní neznali. Jirka Javůrek nám přednesl svou právě složenou báseň.

Setkání proběhlo v milé atmosféře. Děkujeme také všem, kdo přinesli něco dobrého na zub. Rozešli jsme se kolem druhé hodiny, s Otou Pačesovou jsme se ještě vydaly na Palatu navštívit Lidušku Havlíčkovou. Děkujeme všem, kdo nám poslali milá přáníčka nebo osobně zavolali. To nás vždy potěší.

Martina Hanusová

Aktuálně před uzávěrkou

Milí přátelé, rádi bychom vám nabídli služby paní Evy Hrabánkové (mohli jste se s ní vidět na Předvánočním setkání). Paní Eva nabízí doprovody, pomoc při úklidu bytu, pomoc při vyřízení vašich záležitostí, vyřízení nákupů apod. Má dlouholeté zkušenosti s nevidomými v organizaci Okamžik. Za její služby byste platili 50,- - 80,-Kč za hodinu, podle náročnosti poskytnuté práce. K dispozici by vám mohla být od konce října do konce dubna (v jarních a letních měsících je mimo Prahu). Kontakt na paní Evu je 737 402 408.

Nárok na sluchadla - Z metodiky VZP verze z 1.4.2012

Často se nás ptáte, jak je to s předepisováním sluchadel pro hluchoslepé, na internetu jsem našla pro vás tuto informaci.

Úhrada binaurálních sluchadel pro hluchoslepé nad 18 let věku. Kód indikační skupiny: dle ztráty sluchu v dB a věku pojištěnce. Definice: Hluchoslepota je závažné zdravotní postižení, které je charakterizované současnou vadou zraku a sluchu, jejíž kombinace výrazně stěžuje orientaci v prostoru, mezilidskou komunikaci, způsobuje poruchy v psychice a sociální oblasti. Pro předpis sluchadla pro hluchoslepého pojištěnce je prvořadé stanovisko pověřeného oftalmologického pracoviště s označením „S4“ (vybraná pracoviště Českou odbornou oftalmologickou společností J. E. Purkyně, která mohou předepisovat drahé optické pomůcky slabozrakým klientům) a stanovisko odborného lékaře FON ORL S3. Pracoviště „S4“ vyplní I. a III. část tiskopisu (tiskopis dodán pracovištím „S4“). Součástí tiskopisu je i vyjádření praktického lékaře, případně dalšího specialisty, hodnotící další zdravotní postižení. Foniatr nebo lékař ORL „S3“ po vyšetření sluchu na základě závěru pověřeného oftalmologa rozhodne, že pojištěnce lze považovat za hluchoslepého a má nárok na přidělení binaurálních sluchadel hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Kritériem z hlediska ORL pro zařazení pojištěnce mezi hluchoslepé je oboustranná středně těžká nedoslýchavost (ztráta sluchu nad 40 dB na 500, 1000 a 2000 Hz na lepším uchu, ztráta sluchu slyšení 40-65%) podle tónového audiogramu. Ve výjimečných případech lze žádat o přidělení sluchadel podle pravidel pro hluchoslepé pojištěnce i u ztrát nižších (nad 30 dB HL na frekvencích 500,1000, a 2000 Hz) nebo i u jednostranných ztrát (při průměrné ztrátě na postiženém uchu 40 dB), jsou-li k tomu závažné důvody (např. další tělesné postižení) a má-li sluchadlo prokazatelný efekt. Žádost v tomto případě musí být velmi podrobně zdokumentována a zdůvodněna.

Z internetu vybrala Ota Pačesová

Systém sKaret se změní, dohodlo se na tom MPSV s Českou spořitelnou i Českou poštou

SKarta bude přátelštější, nabídne více služeb zdarma a umožní čerpat dávky složenkou. Oznámili to předseda vlády Petr Nečas a ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová po jednání s vedením České spořitelny a České pošty dne 8.12.2012. Shodli se, že sKarta je průkazka, její používání pro platby je dobrovolné. I držitelé sKarty budou moci čerpat sociální dávky na základě poštovní poukázky. Lidé se zdravotním postižením mohou zdarma vybírat peníze z sKarty v hotovosti u přepážek na pobočkách ČS. Od ledna budou všechny výběry sKartou z bankomatů ČS zdarma. SKarty jsou chráněny proti exekucím. Neplánuje se žádná povinná výplata důchodů přes sKarty. Od 2. pololetí 2013 bude možné čerpat sociální dávky také poštovní poukázkou ČP. Systém se postupně zavádí, držitelům bylo vydáno více než 160 000 karet. Změny si vyžádají úpravu legislativy a modifikaci smlouvy mezi ČS a MPSV.

Z Helpnetu upravila Ota Pačesová

Zajímavosti

Prosinec

Poslední měsíc roku, doba, kdy bilancujeme a připravujeme se na novou fázi života. 21. nebo 22. prosince je zimní slunovrat. V tento den je na severní polokouli nejkratší den v roce, noc je nejdelší. Astrologicky začíná prosinec ohnivým Střelcem (viz listopadový Paprsek), pokračuje zemským znamením Kozoroha. Síla Kozorohů spočívá v tom, že stojí nohama pevně na zemi. Mají velký smysl pro práci, povinnost, dokáží si spoustu odepřít pro dosažení cíle. Jsou velmi spolehliví a nečekají nesplnitelné. Pokud jde o vztahy, bývají většinou chladnější, ale jsou si vědomi kvality a jsou pro ni ochotni ledacos obětovat. Vášně od nich nečekejte, ale pokud vám vyhovuje serióznost, zodpovědnost a pracovitost, je Kozoroh pro vás ten pravý.

Ve znamení Střelce se 11.12.1918 narodil ruský spisovatel, publicista Alexandr Isajevič Solženicyn. Jeho nejznámějším dílem je Souostroví Gulag, popis totalitního vězeňského systému v Sovětském svazu 50.-60. let minulého století. Ve znamení Kozoroha pak Joseph Rudyard Kipling, anglický prozaik, básník a publicista, nositel Nobelovy ceny za literaturu, který se narodil 30. prosince 1865 v Bombaji. Mezi jeho nejznámější díla patří sbírka dobrodružných povídek o životě malého Mauglího, který vyrůstá v divoké přírodě mezi zvířaty, Kniha džunglí. Prosincová pranostika: Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni.

Jana Rzepecká

Babské rady z internetu bez záruky

Chlebem na střepy

V kuchyni se občas něco skleněného rozbije a zamést střepy většinou nestačí. Abyste se nevystavovali nebezpečí, že se o nějaký zatoulaný střípek zraníte, použijte chlebovou střídku. Vyrobte z ní kouli a tu pak válejte po podlaze. Veškeré střepy i ty mikroskopické se na ni přichytí.

Jak omezit chrápání

Zkuste radu našich babiček, jak se ho zbavit. Nastrouhejte mýdlo, stačí úplně obyčejné. Dejte ho do plátěného sáčku a zavěste ho chrápajícímu na noc na krk nebo ho položte do jeho blízkosti. Údajně to spolehlivě funguje, protože vůně mýdla potlačuje chrápání.

Poznejte vařené vejce

Pokud si pomícháte vařená a syrová vejce, není nutné je rozbíjet. Stačí vzít mělký talíř a jedno vejce po druhém na něm roztočit. Pokud se vejce točí dlouho a rychle, znamená to, že je vejce vařené. Je to proto, že celý vnitřek je kompaktní a má pevné těžiště. Jestliže se točí křivě a krátce, bude syrové.

Ota Pačesová

Nabídka pro čtenáře

Julius Zeyer – Vánoční povídka

Skupina přátel se schází každý rok po Štědrém dnu a vždy jeden z nich má za úkol vyprávět ostatním příběh. Tentokrát padl los na neznámého muže, který jej začal popisem osudu mladé dívky. Dívka osiřela a mezi své ji přijala rodina sestry její matky. Annu si zanedlouho všichni zamilovali, po roce smutku ji provdali za svého jediného syna Michala a odkázali jí hospodaření s celým majetkem. Rok spolu žili šťastně, mladí i staří, kteří se modlili k Bohu za tak laskavou snachu. Po roce se však k sousedům – opovrhované rodině pohodných - vrátila jejich uprchlá dcera. Celý dům pohodných byl považován za čarodějnické hnízdo a lidé se mu vyhýbali. Krásná a divoká Mářa, která se vrátila ze svých toulek světem, však Michala natolik okouzlila, že přestal ctít svou rodinu i dobré zásady a rozhodl se s čarodějnickou dcerou utéct do Ameriky. Smutná a opuštěná Anna brzy porodí syna a jen díky nim přežívají i staří Michalovi rodiče. Všichni si na ně ukazují prstem a jejich smutek zdá se být nekonečný. Jednoho večera, v době vánoční, vyhlíží Anna před domem svého muže. Náhle spatří v mrazivé tmě podivnou postavu, která se podobá jeho zlořečené milence ...

Tento příběh je napsán krásnou, trochu starobylou češtinou. Je velmi napínavý a strašidelný. Věřím, že všem čtenářům zpříjemní chladný zimní večer, protože hlavní myšlenkou Zeyerovy povídky, jsou dobro, láska a zázraky, které se dějí jen o vánocích.

Jana Rzepecká

Literární okénko

Děkuji vám přátelé

Bez vás jsem jen pouhé tělo,
krásy prostý je můj svět,
vzlykat v přítmí by se chtělo
a smutné písně tiše pět.

Byl bych životem obklopen,
však cítil bych se tolik sám,
v sítích samoty navěky polapen
a radost byla by jen pouhý klam.

Byl bych jako šatní skříň,
v níž visela by ramínka,
prosil bych svůj život zhyň,
ve mně nezbyla by vzpomínka.

Byl bych prázdnou sochou jen,
jenž do masa vytesána jest,
štěstí bylo by jen pouhý sen
a stále snít je krutý trest.

A tak děkuji vám drazí moji,
že stále věrní zůstáváte,
s vámi se rány lépe hojí,
když cítím, že mě v srdci máte.

A tak děkuji vám přátelé.
za to, že znám krásu žití.
A tak děkuji vám přátelé,
že slunce vaše pro mne svítí

James Libůstka, http://basne.cz/

Výročí

V prosinci oslavují narozeniny paní Marie Doležalová a paní Miluše Kvašová, svátek paní Jitka Menclová a paní Dana Ťukalová. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Co nám chutná

Dnešní recept jsme pojali trochu netradičně. Naše milá Dana Ťukalová pro nás vyhledala na internetu článek o historii lineckého cukroví. Na Vánoce ho peče většina českých hospodyněk a tak věříme, že vás jeho příběh zaujme.

Linecké cukroví se zrodilo ze slavného dortu. Z toho možná nejstaršího na světě

"Udělej z toho, co chceš, všechno to bude dobré a krásné!" radily v receptech na linecké těsto už rakouské kuchařky z 18. století. Hospodyňky si to vzaly k srdci a mnohostrannosti voňavého těsta využily na různé způsoby. Vedle původního dortu se z něj dnes peče cukroví mnoha tvarů. U nás to jsou kolečka, v Rakousku oči a v Německu terásky, placičky, keksy nebo dokonce rošťáci. Na Slovensku je zase někteří znají coby kočičí očka. Křehké linecké těsto, z něhož se různé varianty u nás snad nejoblíbenějšího cukroví vykrajují, prý milovala už císařovna Sisi. Ta však ještě uždibovala z lineckého dortu, který je praotcem drobných, marmeládou slepovaných tvarů.

Dlouhá a bohatá historie lineckého těsta se začala splétat už v polovině 17. století. Hraběnka Anna Margarita Sagramosa z Krainu tehdy do své ručně psané "Kuchařky různých druhů domácích sladkých jídel, koření, koláčů a všech druhů ovoce a jiných užitečných věcí" zaznamenala hned čtyři různé recepty. Kdo je však jejich autorem a kdo těsto pojmenoval, není známo. První tištěný návod na to, jak připravit "dobré a sladké linecké těsto", si hospodyňky mohly přečíst o půl století později v salzburské kuchařce Conrada Haggera.

Na spanilou jízdu nejen po habsburské monarchii se pak linecký dort, který se tenkrát z těsta nejčastěji pekl, vydal až kolem roku 1823 díky Johannu Konradu Vogelovi, novému partnerovi jedné cukrářské vdovy z Lince. Historikové se proto dlouho domnívali, že právě on je vynálezcem "křehké hmoty", jak těsto dodnes v zemi původu nazývají cukráři.

Ani sami Rakušané často netuší, že právě z populárního lineckého dortu, jehož receptura je považována za nejstarší dochovaný ručně psaný návod na dort a zcela určitě jde o první pečivo pojmenované po nějakém místě, se později začaly péct jeho zmenšeniny - takzvané Linzer Augen. Proč linecké oči, je zjevné na první pohled. Ty klasické, původní totiž vypadají tak trochu jako smajlík. V horním kolečku, z něhož ovocná náplň prosvítá, jsou nejčastěji dvě nebo tři dírky - oči. Kytičky, hvězdičky a srdíčka se octly u válu až později, ale už v 18. století si kuchaři byli vědomi mnohostranného užití lineckého těsta. "Udělej z toho, co chceš, všechno to bude dobré a krásné!" dočteme se v nejedné z tehdejších rakouských kuchařek.

V žádném původním receptu nesměly chybět vedle másla, mouky, cukru a žloutků také mleté mandle či ořechy, které už dnes u nás do lineckého mnoho lidí nepřidává. Směsí drcených mandlí a kandovaného cukru se tvary namísto dnešního obalování v moučkovém cukru s vanilkou i sypaly, po upečení je někteří rovněž potírali bílkem. Těsto se společně s citrónovou kůrou či šťávou dochucovalo kořením, hlavně skořicí, ale i hřebíčkem nebo muškátem. Už tehdy se tak jako dnes základní surovinou: mouka - máslo - cukr často míchaly v poměru 3 - 2 - 1, zároveň však v průběhu let vznikly, ačkoliv to zní neuvěřitelně, stovky variant s upraveným množstvím ingrediencí.

Waltraud Faissnerová se historií lineckého těsta zabývá léta. V Hornorakouském Zemském muzeu mu uspořádala i výstavu, pro kterou nasbírala 340 receptů. Pětapadesát z nich nedávno vydala v publikaci věnované těmto sladkým dobrotám. "Každý z receptů mohu doporučit, mnohé z nich jsem osobně vyzkoušela," vypráví žena, která o Vánocích nejvíce zbožňuje právě "drobná linecká očka jemně vonící po citrónu".

Kdyby na vánočním stole měl být jen jeden druh cukroví, také česká foodblogerka Šárka Škachová by se dlouho nerozpakovala a volila právě linecké. "Je tradiční a voní mi vzpomínkami," říká provozovatelka webu Gurmanka.cz. Její recept je podobný těm ze starých vídeňských sborníků. Přidává mandle předem opečené v troubě, koření i vanilku. Má také svůj tajný domácí fígl navíc - do těsta vedle syrových přidá vždy i jeden nastrouhaný vařený žloutek: "Těsto je díky tomu daleko křehčí a má i pěknou sytě žlutou barvu."

Nejde ale jen o těsto. Tím, co ovlivňuje výslednou chuť, je náplň. Měla by být výrazná a kyselá. Tradičně se používala rybízová marmeláda, někdo ale dává přednost malinovému želé bez jadýrek a třeba linecký cukrář Leo Jindrak plní linecké oči meruňkovým džemem. Gurmánka Šárka Škachová si zase každoročně připravuje extra skleničku směsi z černého a červeného rybízu, do níž přidává i pár kapek alkoholu. "Může to být koňak, brandy nebo kapka voňavého rumu," prozrazuje svůj trik a dodává: "Zdobit však můžeme též čokoládou, lehkými krémy nebo jen sypat drcenými ořechy či barevnými cukrářskými posypkami."

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole o. s.
IČO: 26999960
Adresa: Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

 • Liberec - Marcela Machovičová 460 05 Liberec
  e-mail: Machovicova@seznam.cz
  telefon: 485 113 223
 • Praha - Ota Pačesová Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
  e-mail: pacesova.ota@volny.cz
  mobil: 775 164 190
  telefon: 284 691 012
(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)